Akıllı üretim nedir?

Akıllı Üretim Liderlik Konsorsiyumu (SMLC), akıllı üretimi "kurumsal değer yaratırken, çözümlerin iş hızında uygulanmasını sağlayan açık bir altyapı aracılığıyla mevcut ve gelecekte ortaya çıkacak sorunları çözme kabiliyeti" olarak tanımlar.

Bir Infiniti Research uzmanına göre "Akıllı üretim dünya çapında üretimin odağı haline geliyor." "Akıllı fabrikalar formunda ve Endüstri 4.0'ın benimsenmesiyle üretim sürecinde yer edinirken geleneksel üretimi iyileştiriyor."

Teknolojinin hızlı evrimi bu yeni sanayi devrimine öncülük ediyor. MIT Professional Education'a göre "Siber fiziksel üretim sistemlerine dayanan bu devrim, üretim sektöründe operasyonları tamamlamanın geleneksel yöntemlerine meydan okuyarak sektörü daha dinamik hâle getiriyor."

"Akıllı üretim, modern veri biliminde kullanılan tekniklerle yapay zekada geleceğin fabrikasında kullanılabilen süreçler oluşturmak için kullanılan teknikler arasındaki yakınlıktan oluşur. Peki, günümüzde neden gerekli?"

"Akıllı üretim teknolojisi verimliliği artırır ve sistemdeki zayıf noktaları ortadan kaldırır. Tüm organizasyonların ve işletme sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, gelişmiş üretkenlik, sürdürülebilirlik ve ekonomik performans sunan, son derece bağlı ve bilgiye dayalı bir endüstriyel kuruluş özelliği gösterir."

Akıllı üretim, üreticilerin önemli miktarda veriyi depolamak ve kullanmak için bulut teknolojisini kullanmalarını da mümkün kılar. Bu veriler, daha sonra bir fabrikada veya tüm tedarik zinciri genelinde üretim uygulamalarında kullanılabilir hâle getirilir.

Eskiden, bu tür verilere etkili bir şekilde erişebilmek veya verileri analiz etmek oldukça zordu. Günümüzde, üreticilerin kapsamlı bilgi edinmesini, bilgiye dayalı daha iyi kararlar almalarını ve uygun şekilde hareket etmelerini sağlar.

Akıllı üretimle rekabetçi avantajlar elde edin

Akıllı üretim (SM), üretim süreçlerini iyileştirmek için bağlantı olanaklarından ve verilere gerçek zamanlı erişimden yararlanır.

Akıllı üretim yaklaşımının avantajları

Daha yüksek kalite: Süreçlerin dijital hâle getirilmesi, insan hatası ve arıza ihtimalini azaltır. Veriminizi artırmanıza ve kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmak için süreci ve performansı izlemenize olanak tanır.

Tahmine dayalı bakım sayesinde daha düşük operasyon maliyetleri: Akıllı fabrikalar , bakım sorunlarını daha iyi ve daha hızlı bir şekilde tahmin edip çözebilir. Bu sayede, pahalı ekipman onarımları azaltılabilir ve üretimdeki aksaklıklar önlenebilir.

Daha yüksek müşteri memnuniyeti: Akıllı üretim, yöneticilerin daha kesin verilere erişmesini sağlar. Bu sayede, temel performans göstergelerini daha etkili bir şekilde ölçebilir ve müşterilerin ihtiyaçlarına gerçek zamanlı olarak uyum sağlayarak onlara daha iyi hizmet sunabilirler.

Maliyetlerde ciddi azalmalar: Tedarik zinciri ve üretim verilerine daha iyi erişim ve analitik, tahmin doğruluğunu artırıp atıkların azaltılmasına yardımcı olarak uygun talep yönetimi sayesinde maliyetleri azaltmayı sağlar.

Gelişmiş üretkenlik: Otonom makineler birbirleriyle iletişim kurarak çok miktarda veri üretir ve yeni analitik senaryolarına olanak tanır. Bu veriler, üretim süreçlerine dair gerçek zamanlı bilgiler sağlar. Bu bilgiler, yöneticilerin verimlilik planlamasını ayarlamasına ve üretkenliği artırmasına yardımcı olur.

Daha yüksek çalışan memnuniyeti: En modern teknolojiye erişim, yeni yetenekleri cezbedebilir ve elde tutmanızı sağlayabilir. Modern teknoloji insan hatasını da azaltır. Böylece, çalışanların memnun olmayan müşterilerle ilgili daha az sorunlarla ilgilenmesi gerekebilir.

Enerji verimliliği: Tüm üreticiler, atıkları azaltarak karbon ayak izlerini küçültebilirler. Bununla birlikte, enerjinin yoğun olarak kullanıldığı endüstriler, enerji tasarrufu açısından en yüksek avantajı elde eder. Bu tasarruf, sadece enerji atıklarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ürünlerin daha uygun fiyatlı hâle getirilmesine de yardımcı olur.

Üretimi dijital çağa uyarlama

İleri üretim 4.0 teknolojileri benimsendikçe verimlilik, esneklik ve ürün yeniliği artmaya devam ederken geleceğin fabrikaları açısından rekabetçilik bir zorunluluk hâline geliyor.

Her büyüklükten üreticinin rekabetçi kalması için akıllı üretim girişimlerini benimsemeleri gerekir. Fakat bunu yapmak için organizasyonlarının liderlik ekibi önce yeni bir yaklaşım benimsemelidir.

Akıllı üretim uygulamalarıyla entegrasyona yönelik bir vizyonla ekipmana yatırım yapmak iyi bir ilk adımdır. Zaman içinde, bu yatırımlar süreçleri iyileştirmeye, paradan tasarruf etmeye ve satışları artırmaya yardımcı olur.

Artan dijitalleşme ve önemli teknolojik ilerlemeler, akıllı üretimi yeniliğe ve büyümeye zaten itmiştir. Dataplace'e göre, "Akıllı endüstri, üretim şirketleri arasında popüler bir eğilim. Veri entegrasyonu, üretim sistemlerinin birlikte çalışmasını ve şirketteki, müşterideki veya tedarik zincirindeki anlık değişikliklere uyarlanmasını mümkün kılıyor."

Akıllı üretimle ilgili teknolojiler ve çözümler

Akıllı üretim çözümlerinin doğru kombinasyonunu geleneksel üretim süreciyle birleştirip uygulamak, ihtiyaçları doğru bir şekilde tahmin etmenize, hataları belirlemenize ve yeniliği ve üretim sürecini daha yönetilebilir hâle getirmenize yardımcı olabilir.

Akıllı bir üretim yaklaşımı uygularken yapılandırılmış veri gölü çözümleri, Nesnelerin İnterneti entegrasyonları, AI/makine öğrenimi tabanlı analitikler, dijital ikizler, artırılmış gerçeklik ve robotik dahil olmak üzere bir dizi teknoloji özellikle önemlidir.

Yapılandırılmış veri gölleri

Yapılandırılmış veri gölü, üreticilerin her türlü veriyi depolamasına, anlamasına ve analiz etmesine olanak tanıyan modern ve açık bir mimaridir. Veri ambarlarının gücünü ve zenginliğini, üreticilerin günümüzde kullandığı en popüler açık kaynak veri teknolojilerinin çeşitliliği ve esnekliği ile birleştirir.

Yapılandırılmış veri gölleri faturalar ve formlar gibi çeşitli veri kaynakları ve metin, ses ve video gibi veri biçimlerinden yeni analizleri kolayca bir araya getirerek, analiz ederek ve bularak son AI sistemlerinin ve önceden oluşturulmuş hizmetlerin kullanılmasını sağlar.

Operasyonel verileri gerçek zamanlı olarak toplamaya ve birleştirmeye, verilerden bilgi elde etmeye, hızla iletişim kurmaya ve bütünsel ve işbirlikçi kararlar almaya yönelik güçlü çözümlere erişmek, etkili bir karar alma sürecinin kritik bileşenleridir.

Bir temsilci kullanım senaryosu, üreticilerin çeşitli tedarikçilerden kaynak bulma kabiliyetlerini destekleyerek tedarik zinciri esnekliği elde etmelerine yardımcı olur. Yapılandırılmış bir veri gölü sipariş yönetiminden envanter, depo yönetimi ve üretim için gerekli malzemeleri taşımak ve teslim etmek için kullanılan taşımacılık sistemlerine kadar her şeyi yöneten ERP sisteminden alınan verileri karıştırmalarına olanak sağlayarak bunu yapar.


Endüstriyel Nesnelerin İnterneti

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), akıllı üretimin başarıyla uygulanmasında ve işletme hedeflerine etkili bir şekilde ulaşmada önemli bir rol oynar.

IIoT'nin nasıl dağıtılabileceğine örnek olarak, ağa bağlı bir fabrikayı gösterebiliriz. Fabrikanın tamamı 5G yerel ağa bağlı ekipman sensörleri, kameralar, üretim robotları ve diğer akıllı cihazlardan gelen gerçek zamanlı verileri toplamasını sağlar. Veriler, tahmine dayalı bakım, üretim varlıklarının uzaktan izlenmesi, varlık kullanımı veya çeşitli süreç ve görevlerin otomasyonuyla ilgili kararlara yönelik gerçek zamanlı öneriler sunabilen bir AI/makine öğrenimi (ML) çözümüne iletilir.


AI/ML

Yapay zeka ve makine öğrenimi; geçmiş, mevcut ve gelecek teknolojinin daha insan benzeri nitelikleri taklit etmek için nasıl tasarlandığını etkileyen iki akıllı yazılım çözümü türüdür.

Yapay zeka, temelde insan zekasını taklit etmek amacıyla çalışan bir teknoloji çözümü, sistem veya makinedir ve topladığı bilgilere göre kendini iteratif olarak geliştirir.

Yapay zekanın alt kümesi olan makine öğrenimi, kullandığı verilere dayalı olarak bilgileri öğrenebilen ve performansı artırabilen bir yazılım sistemi oluşturmaya odaklanır. Yani her makine öğrenimi çözümü bir yapay zeka çözümüdür ancak tüm yapay zeka çözümleri makine öğrenimi çözümleri değildir.

Üreticiler kalite, verim ve diğer operasyonel sorunların gizli temel nedenleri belirlemek için makine öğreniminden yararlanır. Uzmanları, daha hızlı kararlar almak ve üretimdeki darboğazları ortadan kaldırmak için ayrıntılı içgörülere başvurabilir.

Akıllı üretim çözümleri, yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak bilgileri bağlama uygun hâle getirir ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar. Böylece, bakım öncesinde makine arızalarını tahmin edebilir, üretim çizelgelerini ayarlayabilir ve maliyetli kapalı kalma sürelerinden kaçınabilirsiniz.

Üreticiler, eğilimlere anında uyum sağlamak ve tüm organizasyonda kaliteyi artırmak için envanter sayımı, doküman işleme veya üretkenliği ve verimliliği analiz etme gibi çeşitli şirket içi süreçleri otomatikleştirebilir.


Anormallik tespiti

Anormallik algılama çözümleri, üretim ekipmanlarına yönelik tahmine dayalı bakım için kullanılabilir. Anormallik algılama; zaman serisi verilerindeki çeşitli anormallikleri algılamak için önceden oluşturulmuş algoritmaları kullanır. Böylece, servis donanım ekipmanı, yedek parça veya sarf malzemesi siparişi ve kesintileri önlemeye ve verimliliği artırmaya yönelik tahmine dayalı adımlar gibi üretim süreçleri, görevleri ve kararlarını otomatikleştirir.

Öngörüye dayalı analitikler ve birden fazla veri kaynağı kullanarak sıra dışı üretim davranışlarını algılamak için fabrika verimliliğini izleyin. Olağan dışı ekipman davranışlarını algılamak ve tahmin etmek üzere bir makine izleme platformu kullanın ve beklenen arızaları gidermek üzere sonraki en iyi eylemi önerip otomasyon yapın.

Kalite sapmalarını algılamak ve tahmine dayalı uyarılar oluşturmak için üretim döngüsü boyunca kalite izleme sürecini uygulayın. Bu sayede, kalite sorunlarının kaynaklarını belirlemek ve geçmiş kalite sorunlarından gerçek verileri kullanarak en iyi uygulamalara dayalı eğitim ayarlamak için hemen kök neden analizi çalıştırabilirsiniz.

Akıllı üretim için başlangıç yapın

Akıllı üretim, yeni yaklaşımlar ve akıllı teknolojiler sayesinde üretim şirketlerinin daha esnek hâle gelmesine yardımcı olabilir.

Bilgileri bağlam temelinde incelemek, eyleme dönüştürülebilir içgörüler sağlamak ve giderek daha dinamik hâle gelen bir sektörde rekabet avantajları elde etmek üzere yapay zeka ve makine öğrenimiyle nasıl etkileşim kurulacağını anlamak için Oracle'ın akıllı üretim çözümlerine göz atın.

Şirketiniz aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlıyor mu?

  • Fabrikalarda maliyetler, verimlilik ve kaliteyle ilgili daha ayrıntılı bilgi elde etme
  • Üretim performansını izleme ve bakım hatalarını tahmin etme
  • AI sayesinde daha iyi ve daha hızlı kararlar alma
  • Kaliteyi izleme ve en iyi uygulamalara dayalı eğitim uygulama