Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Yeni bir arama başlatın.
Bize Ulaşın Oracle Cloud'da Oturum Aç

Oracle Cloud Free Tier

Uygulama yazılımlarını Oracle Cloud'da ücretsiz olarak oluşturun, test edin ve konuşlandırın.

Veri Egemenliği nedir?

Veri egemenliğini tanımlama

Dünya Bankası'na göre, 2022 yılında küresel internet trafiğinin saniyede 150.000 GB'a ulaşması bekleniyor. 2002'deki 156 GB'a kıyasla bu, 1.000 kat artış demek. Ve bu verinin bir kısmı, kaynaklandığı bölgeye özgü düzenlemelere tabi olacak. İnternet üzerinde sınırlar arası veri taşıyan bir işletmeyseniz, bölgesel düzenlemelere uyma sorumluluğunu üstleneceksiniz. İş yaptığınız her pazarda geçerli mevzuata uyduğunuzdan emin olmanız ve bunu kanıtlayabilmeniz gerekir. Bunu yapmadığınız takdirde ağır para cezaları veya daha kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu, kısaca veri egemenliğidir.

Veri egemenliği genellikle devletlerin, işletmelerin kişisel bilgileri ülke sınırları dışına aktarma yollarını kısıtlayan önlemler alarak vatandaş verilerinin yanlış ellere geçmesini önlemeye yönelik çabalarını ifade eder. Bu önlemler mevzuatlar şeklinde olabilir. Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki veri gizliliğini ve bu bölgelerden kişisel veri transferini düzenleyen Genel Veri Koruma Mevzuatı (GDPR) ve vatandaşlara şirketlerin kendileri hakkında hangi kişisel bilgileri topladığını, bunların nasıl kullanıldığını ve paylaşıldığını bilme hakkı tanıyan California Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) bunun örnekleridir.

Servis olarak yazılımla veri egemenliği

Bulut bilişimin yaygınlaşması, veri egemenliği konusunun daha önemli hale gelmesini sağladı. Sınırları ve genel bulut bölgelerini aşan verinin katlanarak büyümesiyle birlikte, 100'ü aşkın ülke, verilerin nerede depolandığı ve nasıl aktarıldığıyla ilgili mevzuatları yürürlüğe aldı. Özellikle kişileri tanımlayan bilgiler (PII), toplandıkları ülkenin yasalarına ve idari yapılarına giderek daha fazla tabi hale geliyor. Diğer ülkelere veri aktarımları, genellikle o ülkenin benzer düzeyde veri koruması sunup sunmadığına ve bu ülkenin adli soruşturmalarda iş birliği yapıp yapmadığına bağlı olarak kısıtlanıyor veya serbest bırakılıyor.

İşletme olarak verinizin nerede depolandığını tam olarak bilmeli, o bölgede geçerli mevzuata uymak için gereken adımları mutlaka atmalısınız. Ayrıca, bulut sağlayıcınızın sıkı güvenlik önlemleri sunduğundan ve veri ihlali durumunda ya da herhangi bir veriyi imha etmeniz gerektiğinde izlenecek protokollere sahip olduğundan emin olmanız gerekir.

Bulut teknolojisi ve bulut servis sağlayıcı seçiminiz bu noktada işletmenizin ve verilerinizin hayatında büyük fark yaratabilir.

Veri yerleşimi

Genellikle veri egemenliği ile karıştırılan veri yerleşimi, mevzuat veya politika nedenleriyle verilerinizin coğrafi olarak nerede depolandığını ifade eder. Maksimum esneklik elde etmek için, dünya çapında ve bazı durumlarda alt bölgeler dahil olmak üzere birbirini kapsamayan veri merkezi bölgeleri tanımlayan bir bulut sağlayıcı seçin. Servis olarak yazılım (SaaS) abonelik sözleşmeleriniz, verinizin seçilen veri merkezi bölgesi veya alt bölgesinde kalacağını taahhüt etmelidir. Yalnızca birincil veritabanı bulut sunucunuz değil, aksi belirtilmedikçe bir olağanüstü durum kurtarma bölmesine çoğaltılan tüm yedeklemeler veya veriler de bu gereksinimi karşılamalıdır.

Veri işleme

Çoğu veri, depolama konumundan veya bir sensör ya da harici kaynaktan, bir bilişim örneği veya sunucusunun Rastgele Erişim Belleğine (RAM) ve CPU'suna aktarılarak çeşitli biçimlerde işlenir. CPU işleminin sonucu, daha sonra genellikle veri deposuna geri yazılır. Bu nedenle, bölgenizdeki veri yerleşiminin yanı sıra, tüm işleme konumlarının bölge içinde olmasını ve veri iletim yollarının bölge sınırlarını aşmamasını taahhüt edebilen bir bulut sağlayıcı seçin. Örneğin, servisinize bir dosya yüklerseniz, anti-virüs taraması nerede yapılır? Birincil veri merkezinizde olması gerekmez, ancak bölgenizde olması gerekir.

Veri erişimi

Verilerinizin bulunduğu ve işlendiği yerden bağımsız olarak, bulut sağlayıcınızın personeli arasında kimlerin verilerinize nerelerden erişebileceği konusunda endişeleriniz olabilir. Meşru ihtiyaç ve en az ayrıcalık ilkeleri uzun süredir sektörde standart hale geldi. Bilgisayar korsanlarının eski, kullanılmayan kimlik ve yetkileri kullanarak saldırı düzenlemesini önlemek için her yetkinin sona erme politikaları sayesinde yalnızca geçici erişimle verilmesi de standart olmalıdır. Hem iş yerini, yani bordronuzun bulunduğu yeri hem de coğrafi konumu, yani giriş yaptığınız sıradaki fiziksel konumunuzu kapsayan konum tabanlı erişim kontrolleri ile, ulus ve konum tabanlı erişim kontrolleri giderek daha yaygın hale geliyor. Verilerinizin hassasiyet düzeyine, uymakla yükümlü olduğunuz yasalar ve mevzuat gereksinimlerine uygun kontroller sağlayabilecek bir bulut sağlayıcı seçin.

Türev veriler

Veriniz genellikle bir veritabanında veya bir tür blok ya da nesne deposunda bulunur. Mevzuata tabi veriler (kişisel bilgiler, sağlık bilgileri, kredi kartı bilgileri vb.) içerebilirler veya hassas bilgiler olabilirler (satın alma planları, tescilli tasarımlar vb.). Bu veriler, bulut sağlayıcınızın operasyonlarında alternatif konumlardaki türev veri kümelerine yansıtılabilir. İyi bulut sağlayıcılar, örneğin verilerinizin üçüncü taraf uç sunucularda önbelleğe alınmamasını sağlar. Veri, günlüklere de yazılmamalıdır. Ancak bir sunucu çökmesi durumunda, bellek dökümü büyük olasılıkla çökme anında işlenen verinizin bir kısmını içerecektir. Veri koruma önlemlerini, bölge kısıtlamalarını ve diğer yöntemleri verinizin yanı sıra verinizin yansımalarını (kopyalarını) içerebilecek türev verilere de genişletmeye hazır bir bulut sağlayıcı seçin.

Oracle SaaS ile veri egemenliği elde etme

Oracle; ihtiyaçlarınıza, sektörünüze ve konumunuza bağlı olarak çeşitli veri egemenliği seçenekleri sunar.

Oracle SaaS@Customer: Oracle Cloud şu anda dünya çapında 30 bölgede kullanılabilir. Ancak Oracle ülkenizde veri merkezi konumu sunmasa bile, Oracle SaaS@Customer abonesi olarak ülke içi veri egemenliğini koruyabilirsiniz. Oracle, donanımı veri merkezinize teslim eder ve Oracle Fusion Cloud Uygulama Yazılımları, Oracle Enterprise Performance Management (EPM) uygulama yazılımları ya da ikisini birden kurar. Oracle, sistem bakımını ağ üzerinde uzaktan ya da özel personel ile yerinde gerçekleştirir. Bu sayede, uygulama yazılımları ve veritabanlarını tasarlanmış, yüksek performanslı bulut altyapısında doğrudan kendi veri merkezinizde konsolide edebilir ve istediğiniz yerde egemenliği koruyabilirsiniz.

SaaS for Dedicated Region Cloud@Customer: Oracle'ın Cloud@Customer teklifinin bir evrimi olan SaaS for Dedicated Region Cloud@Customer, Oracle genel bulut tekliflerinin tamamıyla birlikte Oracle Cloud Infrastructure (OCI) çözümünü sizin tesisinize getirir. Oracle bu bulut ortamını uzaktan yönetir ve Oracle'ın kendi veri merkezleriyle eşzamanlı tutar, böylece ikisinde de tutarlı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ve elbette size ülke içi veri egemenliği sunar.

Birleşik Krallık Devlet Bulutu: Gerek merkezi gerekse yerel olsun, kurumunuz Birleşik Krallık devleti bünyesindeyse, barındırma servisi Oracle'ın Birleşik Krallık Devlet Bulutu çözümünden yararlanmaya hakkınız olabilir. Birleşik Krallık devletinin çözüm ortakları, entegratörleri ve tedarikçileri, merkezi bir bakanlık departmanı tarafından belgelenen sponsorluk süresince Birleşik Krallık Devlet Bulutu'nda barındırma servisinden yararlanma hakkına sahip olabilir. Bu çözümde barındırılan sistem ve verilerin yönetim ve erişimi, yalnızca Birleşik Krallık'ta ikamet eden ve en azından güvenlik kontrolü izni bulunan Birleşik Krallık uyruklu personel tarafından gerçekleştirilir.

ABD Devlet Bulutu: Kurumunuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal, eyalet veya yerel yönetimin bir parçasıysa ya da hastaneler, enerji kuruluşları, eğitim ve araştırma kurumları gibi belirli onaylı sektörlerde faaliyet gösteriyorsa, barındırma servisi için ABD Devlet Bulutu çözümünden yararlanmaya hakkınız olabilir. Uygun ABD devlet kurumlarının çözüm ortakları, entegratörleri ve tedarikçileri, devlet kurumu ile geçerli bir sözleşme ilişkisinin kanıtını sunarak ABD Devlet Bulutu çözümünde barındırma servisinden yararlanabilir. Bu çözümde barındırılan sistem ve verilerin yönetim ve erişimi, yalnızca ABD'de ikamet eden ABD vatandaşları tarafından gerçekleştirilir.

ABD Savunma Bakanlığı Bulutu: Kurumunuz ABD Savunma Bakanlığı'na bağlıysa, barındırma servisi için ABD Savunma Bakanlığı Bulutu'ndan yararlanmaya hakkınız olabilir. Bu çözümde barındırılan sistem ve verilerin yönetim ve erişimi, yalnızca ABD'de ikamet eden ABD vatandaşları tarafından gerçekleştirilir.

Avrupa Birliği Kısıtlı Erişim: Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) gelişen gereksinimlere yanıt olarak Oracle, Frankfurt ve Amsterdam veri merkezlerimizde yer alan ve tüm servis yönetimi yalnızca AB merkezli Oracle çalışanları tarafından gerçekleştirilen Avrupa Birliği Kısıtlı Erişim (EURA) barındırma ortamını hazırladı. AB'de geçerli olan GDPR AB'de veri yerleşimi özel olarak zorunlu tutmasa da birçok müşteri, gelecekte koşulların daha sıkı hale getirilmesi olasılığına karşı hazır olmak için bir risk azaltma önlemi olarak, veri yerleşiminin yanı sıra veri erişimini de kısıtlayarak servislerinin EURA ortamında konumlandırılmasını tercih ediyor. Avrupa Veri Koruma Kurulu'nun önerdiği mevzuat ve Avrupa Bankacılık Otoritesi mevzuatı gelişen gereksinimlerin Avrupa bulut bilişim pazarını nasıl etkilediğini gösteren temel örneklerdir.

Break Glass ve Anahtar Yönetimi: Oracle Break Glass abonelerin Oracle Fusion bulut servisindeki verilere erişim üzerinde tam kontrol elde etmesini sağlayan ek bir tekliftir. Parolayı rastgele hale getirir ve servis yönetimi gerçekleştirmek amacıyla erişim sağlamaya çalışan Oracle mühendisleri için onay iş akışını düzenler. Bir mühendisin geçici erişim elde edebilmesi için hem Oracle yönetiminin hem de müşteri temsilcilerinin onay vermesi gerekir. Denetim izi sağlanır. Müşteri tarafından sağlanan anahtarla Break Glass, tüm Oracle çalışanlarının her türlü erişimini engelleyebilir.

Yukarıdaki belirli tekliflere ek olarak Oracle, veri koruma teknolojimizin, yöntemlerimizin ve süreçlerimizin tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için sürekli çaba harcamaktadır. Oracle'da SaaS güvenliği hakkında başka sorularınız varsa, çok sayıda ortak güvenlik sorusuna yanıt sağlayan Konsensüs Değerlendirme Girişimi Anketi'ne erişebileceğinizi bilmenizi isteriz.