Veri egemenliği ve Oracle Fusion Bulut İş Uygulamaları Ürün Grubu

Günümüzün organizasyonları, verilerinin nerede depolandığını ve hangi varlıklara erişimlerinin olduğunu bilmek istiyor. Bunun için yalnızca verilerinin konumu konusunda şeffaflık değil, aynı zamanda sağlam veri güvenliği protokolleri ve standartlarıyla birlikte çeşitli ülke içi teklifler de sunabilen bir bulut sağlayıcısına ihtiyaç duyarlar.

Oracle Fusion Bulut İş Uygulamaları Ürün Grubu; işletme gereksinimleri, endüstri ve konumlarına bağlı olarak müşterilere veri egemenliği ihtiyaçları için kullanabilecekleri çeşitli seçenekler sunar.

Oracle SaaS@Customer

Organizasyonlar, Oracle SaaS@Customer abonesi olup ülke içi veri yerleşimi ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Oracle, veri depolama merkezlerine donanım sunar ve Oracle Fusion Bulut İş Uygulamaları (ERP, HCM, SCM, Sales) veya Oracle Enterprise Performance Management (EPM) uygulama yazılımlarını veya her ikisini yükleyebilir. Oracle, sistem bakımını ağ üzerinden uzaktan veya tesis içi personelle gerçekleştirir. Bu durum, organizasyonların tasarlanmış, yüksek performanslı bulut altyapısındaki uygulamaları ve veritabanlarını doğrudan kendi veri depolama merkezlerinde birleştirmesine olanak sağlayabilir.

Ayrı Bölge Cloud@Customer için SaaS

Bu teklif, Oracle genel bulut teklifleri ile birlikte Oracle Bulut Altyapısı'nı (OCI) müşterimizin ortamına getirir. Ayrı Bölge Cloud@Customer için SaaS, müşterinin Oracle Fusion İş Uygulamaları Ürün Grubu'nu Oracle tarafından müşterinin veri depolama merkezinde uzaktan yönetilen OCI altyapısında çalıştırmasına olanak tanır.

Birleşik Krallık Kamu Bulutu

Birleşik Krallık Hükûmeti sponsorlu iş ortakları, entegratörler ve Birleşik Krallık hükümetinin tedarikçileri dahil olmak üzere Birleşik Krallık kamu kuruluşları Oracle'ın Birleşik Krallık Hükûmet Bulutu'nda barındırılabilir. Birleşik Krallık Kamu Bulutu Hizmeti'ne servis uygulamak amacıyla bu sistemlere ve verilere yalnızca Birleşik Krallık uyruklu ve Birleşik Krallık'ta ikamet eden, ve en az Security Check denetimleri tamamlanmış Oracle personeli erişebilir.

ABD Kamu Bulutu

Organizasyonunuz ABD'de federal hükûmet, eyalet hükûmeti veya yerel hükûmet kapsamındaysa ya da hastaneler, enerji kamu hizmetleri ve eğitim ve araştırma kurumları gibi onaylanmış bazı endüstrilerde yer alıyorsa Amerika Birleşik Devletleri Kamu Bulutu'nda barındırmaya uygun olabilirsiniz. İş ortakları, entegratörler ve uygun ABD resmi kurumlarının tedarikçileri de ABD Kamu Bulutu'nda barındıramaya uygun olabilir. Bu sistemleri ve verileri sadece ABD'de yaşayan ABD vatandaşları yönetir. Oracle, sistemleri ABD Federal bilgi güvenliği çerçevelerine uyumlu hâle getirir.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Bulutu

Kuruluşunuz Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın bir parçasıysa Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Bulutu (PDF) içinde barındıramaya uygun olabilirsiniz. Bu sistemleri ve verileri sadece ABD'de yaşayan ABD vatandaşları yönetir. Oracle, sistemleri Savunma Bakanlığı güvenlik gereksinimleriyle uyumlu olacak şekilde yönetir.

Avrupa Birliği Kısıtlı Erişimi

Belirli Oracle Fusion İş Uygulamaları'na yönelik Oracle European Union Restricted Access Cloud Service, tüm müşteri hizmetleri ortamlarının, bu ortamlardaki müşteri verilerinin, bellek dökümleri gibi müşteri verileri içerebilecek türev veri kümelerinin yalnızca AB veri depolama merkezlerinde bulunmasını sağlayarak AB müşterilerimizin veri egemenliği ve gizlilik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, Oracle personelinin müşteri verilerine ve çalışma konumuna göre tanılama verilerine erişimi kısıtlanır; hizmet yönetimi ve bakımında sadece AB'de yaşayan Oracle mühendisleri görev alabilir. 2023'te piyasaya sürülmesi beklenen yeni bir mimari ile ilave AB yerleşimi sunulacaktır; Avrupa Birliği Sınırlı Erişim sayfasına bakın.

Break Glass ve Anahtar Yönetimi

Oracle Fusion için Break Glass, müşterilerin belirli ERP, HCM, Satış ve SCM hizmetleri için Oracle Fusion Bulut İş Uygulamaları veritabanında depolanan müşteri verilerine erişimini kısıtlamalarına ve kontrol etmelerine olanak tanır. Fusion Bulut için Oracle Break Glass Hizmeti'ni kullanan müşteriler, Oracle Fusion Bulut İş Uygulamaları veritabanına veri düzeyinde erişim için gereken parolalara erişimi kontrol edebilir. Oracle Break Glass sayesinde Oracle personeli, müşteriden onay almadıkça sorunları gidermek için müşterinin bulut ortamına erişemez. Bu kontrollü erişime ek olarak, Oracle Saydam Veri Şifreleme (TDE) ve Oracle Database Vault kullanılarak bekleme durumundaki verilerin güvenliği sağlanır.

Ek bilgi gerekiyorsa: Oracle'da SaaS güvenliği ile ilgili başka sorularınız varsa sık sorulan birçok güvenlik sorusunun yanıtını bulabileceğiniz eksiksiz UConsensus Assessment Initiative Anketimize (PDF) erişiminizin olduğunu lütfen unutmayın.