Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdakileri denemenizi öneririz:

 • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
 • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
 • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
 • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Oracle Cloud Free Tier

Uygulama yazılımlarını Oracle Cloud'da ücretsiz olarak oluşturun, test edin ve konuşlandırın.

Avrupa Birliği Kısıtlı Erişim (EURA) ve SaaS Güvenliği

Teknolojinin hızlı gelişimi, şirketleri mevcut sistem, araç ve altyapılarında büyük değişiklikler yapmaya zorluyor. Pazarda rekabet gücünü korumak isteyen şirketler, kar etmelerine ve servislerini mevcut mevzuat ve teknolojiyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olacak çözümler arıyor. Bulut bilişim ve SaaS servislerinin benimsenmesi, şirketlerin otomasyon düzeylerini geleneksel bir ERP çözümünün kapsam ve değerinin ötesine taşıyarak avantaj kazanmalarına yardımcı oluyor. Mevcut küresel trendler, şirketleri iş süreçlerini değerlendirmeye, bunları yeniden yapılandırmaya, operasyonlarında daha yüksek verim ve mükemmellik sağlamak için daha fazla otomasyon sağlamaya yönlendiriyor. Bu da sonuç olarak müşterilerine fayda sağlıyor.

Bulut bilişim ve Servis olarak Yazılım (SaaS) çözümlerinin büyümesiyle birlikte veri egemenliği konusu, özellikle Genel Veri Koruma Mevzuatı (GDPR), Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB (PD)) ve ABD Bulut Yasası'nı daha güçlü hale getirmesi beklenen mevzuat gibi yeni gizlilik kanunlarının yürürlüğe alınmasından sonra mevzuat yetkililerinin giderek daha fazla odaklandığı bir konu haline geldi. GDPR, Avrupa Birliği (AB) vatandaşları hakkında toplanan tüm kişisel verilerin Avrupa'daki gizlilik yasalarına tabi olan AB'de ya da benzer koruma seviyelerine sahip yetki alanlarında depolanmasını zorunlu kılıyor. Veri yerleşimine ek olarak bu durum, veri işleme ve veri erişimini de etkiliyor.

AB'deki pazar trendleri, AB için tasarlanan, AB'de bulunan, AB personeli tarafından işletilen ve aşağıdakiler dahil olmak üzere AB'deki değişikliklere sürekli olarak uyarlanan bulut servislerine duyulan ihtiyacı artırdı:

 • Dinamik mevzuatla uyumluluk ortamı
 • Politik gereksinimler
 • Risk azaltma ihtiyaçları

Oracle EURA, veri egemenliğini dikkate alarak tasarlandı.

AB üye ülkeleri haritası

Oracle Avrupa Birliği Kısıtlı Erişim Bulut Servisi nedir?

Oracle Fusion Uygulama Yazılımlarına yönelik Oracle Avrupa Birliği Kısıtlı Erişim (EURA) Bulut Servisi, tüm müşteri servis örneklerinin, müşteri verilerinin ve tanılama verilerinin yalnızca AB veri merkezlerinde bulunmasını sağlayarak AB'deki müşterilerimizin veri egemenliği ve gizlilik endişelerini gidermek üzere tasarlandı. Oracle çalışanlarının müşteri verilerine ve tanılama verilerine erişimini iş yerine dayalı olarak kısıtlar. Servis yönetimi ve bakımını yalnızca AB'de bulunan Oracle mühendisleri gerçekleştirebilir. Müşteri erişiminde konum kısıtlaması bulunmamakla birlikte Oracle operasyon erişimi AB içinden gerçekleştirilmelidir. Oracle EURA, şu standart Oracle Fusion uygulama yazılımları üzerine kurulmuştur:

Bu bulut servisleri, AB'deki işletmelerin iş uygulama yazılımlarını AB'ye özel bir Oracle Cloud ortamında çalıştırmalarına olanak tanır. Servisler, AB ülkelerinin çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış ve AB'ye özel kontrollere sahiptir.

Oracle EURA, ISO27001 ve CSA Star sertifikalarını almıştır.

Temel SaaS güvenlik avantajları nelerdir?

1. Veri egemenliği

Veri depolamayı AB veri merkezleriyle sınırlandıran Oracle EURA, AB'de veri egemenliği sağlar. Servis, şu anda Frankfurt (birincil veri merkezi) ve Amsterdam'da (olağanüstü durum kurtarma veri merkezi) olmak üzere yalnızca AB'deki veri merkezlerini kullanarak çalışır. EURA, izleme dosyaları ve bellek dökümleri dahil olmak üzere tüm müşteri verilerini ve uygulama yazılımı tanılamalarını aynı ortamda saklar.

2. Veri işleme

Oracle EURA, temel işlevlerin yanı sıra virüs taramaları ve diğer destekleyici servisler dahil olmak üzere tüm verinin Avrupa Birliği'nde işlenmesini sağlar. Hiçbir veri Avrupa Birliği'nden ayrılmaz.

3. Veri erişimi

Servis yönetimi amacıyla bulut servisi ve müşteri verilerine yalnızca AB'de bulunan Oracle çalışanlarının erişebilmesini sağlayan kontroller mevcuttur. Bu erişim kontrolleri, çalışanların AB'de istihdam edildiğini doğrular. Ayrıca, Oracle'a ait olmayan konumlardan uzaktan giriş yapan çalışanların fiziksel olarak AB'de bulunduğunu doğrulamak için coğrafi sınırlama uygulanır.

Oracle EURA için gelişmiş güvenlik çözümleri

Oracle çözümlerindeki standart güvenliğe ek olarak, bu çözümde ek güvenlik katmanı mevcuttur.

1. Oracle Break Glass

Break Glass for Oracle Fusion sistem ve servislere yönetici erişimini kısıtlayarak müşterilere ek güvenlik sunar. Oracle Break Glass sayesinde Oracle Destek temsilcileri, müşterilerinden onay ve yetki almadıkça herhangi bir sorunu gidermek için bulut ortamınıza erişemez.

Bu ölçüde kontrollü erişime ek olarak, durağan veriler Oracle Transparent Data Encryption (TDE) ve Oracle Database Vault kullanılarak güvence altına alınır. TDE ana şifreleme anahtarını kontrol edebilir ve yaşam döngüsünü yönetebilirsiniz. Break Glass ile:

 • Oracle Cloud ortamındaki müşteri verileri, bekleme halindeyken TDE kullanılarak şifrelenir, Database Vault kullanılarak korunur ve denetlenir.
 • Break Glass erişimi zamana bağlıdır. Oracle çalışanlarının ortama erişmesi için müşteri onayını zorunlu tutarak müşteri verilerini güvence altına alır.
 • Break Glass sadece geçici erişim sağlar. Erişim kimlik bilgileri, önceden yapılandırılmış sürenin, genellikle 72 saatin sonunda programlı olarak sıfırlanır.
 • Break Glass erişimi denetlenir ve kaydedilir, ayrıntılı raporlara erişebilirsiniz.
 • TDE ana şifreleme anahtarınızı uygulama yazılımları konsolundan yükleyebilir, kaldırabilir veya geri yükleyebilirsiniz.

2. Oracle Data Masking

Şirketler, yeni uygulama yazılımlar geliştirmek, testler yapmak veya veri analizi gerçekleştirmek için üretim verilerini üretim dışı ortamlara kopyalarken hassas veri ihlali riskiyle karşı karşıya kalır. Gerçek dünya testlerini gerçekleştirmek üzere, üretim dışı kullanıcılar, özellikle bilgilerin gizli olduğu kabul edildiğinde, tüm verilere değil, orijinal verinin bir kısmına erişmelidir.

Oracle Data Masking verilerin üretim dışı kullanıcılarla güvenle paylaşılabilmesi için orijinal hassas verileri kurmaca verilerle değiştirerek riski azaltır.

Data Masking sayesinde şunları yapabilirsiniz:

 • Hassas verilerin çoğaltılmasını sınırlama: Artan güvenlik tehditleri nedeniyle şirketler hassas bilgilerin açığa çıkmasını sınırlamaya daha fazla ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda, üretim verilerinin test ve geliştirme gibi üretim dışı amaçlarla kopyalanması, hassas verilerin çoğalmasına, güvenlik ve yasalarla uyumluluk sınırlarının genişletilmesine ve veri ihlali olasılığının artmasına neden oluyor.
 • Gerekli olanları paylaşın: Şirketler çeşitli nedenlerle bir üretim veri setini iç ve dış taraflarla sıklıkla paylaşmak zorunda kalır. Bazı durumlarda, tüm üretim veri setini paylaşmak yerine, bilginin bir kısmını veya alt setini çıkarmak ve paylaşmak verimli olan yoldur.
 • Veri gizliliği yasalarına ve standartlarına uyun: GDPR gibi veri gizliliği standartları, üretim dışı ortamlarda hassas bilgilerin korunmasına dikkat çeker çünkü bu ortamlara genellikle, tipik üretim içi sistemlerden daha fazla ayrıcalığa sahip ve daha fazla sayıda kullanıcı erişir.

Daha fazla bilgi almak üzere, Oracle Satış Temsilcinizle iletişime geçin ve Oracle Fusion Cloud için SKU #B91905 hakkında bilgi vermesini isteyin.