Üzgünüz, aramanız için eşleşme bulamadık.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdakileri denemenizi öneririz:

 • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
 • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
 • Yeni bir arama başlatın.

İş Karar Destek Sistemi (BI) nedir?

İş karar destek sistemi tanımlandı

İş karar destek sistemi (BI), kurumların daha iyi kararlar almasına, bilinçli eylemler gerçekleştirmesine ve daha verimli iş süreçleri uygulamasına olanak tanıyan becerileri ifade eder.

BI becerileri şunları yapmanızı sağlar:

 • Kurumunuzdan güncel veri toplama
 • Veriyi anlaşılması kolay formatlarda sunma (tablolar ve grafikler gibi)
 • Veriyi kurumunuzdaki çalışanlara zamanında teslim etme

BI kurumunuzun bilgi sahibi olmasını sağlar. Başarınız büyük ölçüde piyasadaki kim, ne, nerede, ne zaman, neden ve nasıl sorularını yanıtlayabilmenize bağlıdır. Ürünleriniz veya servisleriniz tüketiciler arasında ne kadar popüler? Rakipleriniz ne yapıyor? Tüketiciler neden bir markayı diğerine tercih ediyor? Pazar nasıl ve ne zaman değişecek? Gelecek için trendler neler?

Gartner'ın belgelediği gibi BI çözümleri, şirketlerin bu sorulara yanıt bulmasına yardımcı olabilir.

İş karar destek sistemi yazılımı

İnternette arama yaptığınızda BI yazılımı için çeşitli tanımlar bulacaksınız. Genel olarak bir BI çözümü, iç ve dış kaynaklardan veri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak için strateji ve teknolojiden oluşan bir kombinasyondur ve sonuç olarak incelenen konunun geçmişi, şimdiki ve gelecekteki durumu hakkında bilgi ve analitik sağlar.

İş karar destek sistemi ve iş analitiği terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır. Bununla birlikte, iş analitiği, daha spesifik olarak, trend ve içgörüleri bulmak amaçlı verileri inceleme sürecidir. Birlikte kullanıldığında, "BI ve iş analitiğinin" daha geniş bir anlamı vardır. Verileri toplama, analiz etme ve yorumlamanın her yönünü içerir. Amaçlarımız için aynı terimler kullanılacaktır.

Mevcut BI/iş analitiği çözümleri, sürecin her aşamasında eyleme dönüştürülebilir bilgi elde etmenize yardımcı olacak uygulama yazılımları sunar. Bu, veri hazırlama, analiz, veri görüntüleme raporlama ve şirket içinde, masaüstünde, bulutta ve mobil özellikler aracılığıyla ofisten uzakta kullanım için işbirliğine yönelik uygulama yazılımlarını içerir.

İş karar destek sistemi avantajları

Veri. Büyük. Büyüyor, hem de katlanarak büyüyor. Giderek daha fazla insan onu üretiyor. Veriler, genellikle cihazlar olarak adlandırılan ve artan sayıdaki unsur tarafından oluşturuluyor. Daha çeşitli ve daha yapılandırılmamış hale geliyor. Yaklaşık beş yıl önce, bir kişi dünyadaki verilerin yüzde 90'ının önceki iki yılda oluşturulduğunu söyledi. Bu inanılmaz.

Veriler ve bu verilerden içgörü elde etme olanağı, işletmelerde süreklilik ve büyüme sağlamak için en değerli kaynaktır.

İş karar destek sistemine yönelik sınıfının en iyisi yaklaşım kullanmak, yeni veri elde etmek, entegre etmek, dağıtmak, gözden geçirmek ve bunlara yanıt vermek için gereken zaman ve eforu azaltarak kurumunuzun rakiplerine karşı avantaj kazanmasına yardımcı olabilir.

Kurumlar veri işlemekte ne kadar başarılı olursa, iş karar destek sisteminden o kadar çok fayda elde ederler. Bu veri işleme liderleri, potansiyel zamanında verileri tanımakta başarısız olan tüm rakipleri üzerinde muazzam bir baskı uyguluyor. Yenilikleri kullanmakta geç kalanlar rakipleriyle ve pazara yeni giren oyuncularla mücadele edebilmek için analitik konusunda hırslı bir yaklaşımı hızla göstermek zorunda kalıyor.

BI, her veri odaklı kuruluşun kalbini temsil eder, bu da onu dönüşümün merkez üssü yapar. Bir kurumun etkisini artırmak ve onu daha verimli kılmak, yeni bir BI aracını uygulamanın nihai hedefleridir. Ancak doğru BI teknolojisi sayesinde birkaç ek avantaj daha elde edebilirsiniz.

 1. Veri doğruluğunu artırma
 2. Daha iyi kararları daha hızlı alma
 3. Misyon açısından kritik sonuçları daha iyi hale getirme
 4. Veriyi işletmenin farklı departmanlarında paylaşma
 5. Finans ve operasyon bilgilerinde daha iyi görünürlük elde etme
 6. Verimsizlikleri belirleme ve azaltma
 7. İsrafı, sahtekarlığı ve kötüye kullanımı ortadan kaldırma
 8. Üretkenliği ve çalışanların moralini artırma
 9. Toplam sahip olma maliyetini düşürürken yatırım getirisini artırma
 10. Her düzeyde şeffaflığı ve servisi geliştirme

İş karar destek sistemi çözümleri verilerinizden en iyi şekilde nasıl yararlanır?

BI çözümleri, karar verme ve strateji geliştirme için önemli bir araç olma potansiyeline sahiptir. Elde edilen bilgiler, pazarlama ve satıştan tedarik zinciri ve finansa kadar bir şirketin tamamında aşağıdakiler gibi görevler için kullanılabilir

 • Pazarlama kampanyası sonuçlarını ölçme
 • Nakit akışı, brüt kar marjları ve işletme giderleri hakkında görünürlük kazanma
 • İK süreçlerini ve işe alımları optimize etmek için çalışanlar ve potansiyel müşteriler hakkında içgörüler elde etme
 • Parça ve malzeme eğilimlerini ve tedarikçi performansını izleme
 • Gelirleri ve işlemleri tahmin etme
 • Çağrı merkezi ve depo personel düzeylerini optimize etme
 • Kurumlar arası görünümler elde etme
 • Yeni gelir fırsatlarını ve modellerini ortaya çıkarma

BI, kurumunuzdaki herkese yardımcı olabilir. Ancak bunun için özel bir çözüm olması gerekiyor.

Ortalama bir kurumsal çözüm, ortamı kurmak ve çoğu durumda dahili ve harici veri kaynaklarını birbirine bağlamak için bir BT departmanını gerektirir. Tarihsel olarak BT, tüm BI uygulamalarından sorumluydu çünkü bu çözümler genellikle derin bir SQL bilgisi veya veri hazırlama için kapsamlı komut dosyası oluşturma gibi özel uzmanlıklar gerektiriyordu.

Bir iş karar destek sistemi çözümünde aramanız gerekenler

İş karar destek sistemini iş birimleri veya görece düşük düzeyde teknik bilgiye sahip herkes için etkili bir çözüm haline getirmek amacıyla, çözümün bir kurumdaki tüm çalışanlar için olabildiğince kullanıcı dostu ve erişilebilir olması gerekir.

Tek bir BI platformu

Tek, entegre uygulama yazılımları platformu sunan bir çözüm düşünün. Birçok kurum raporlama, keşif, analiz ve diğer işlevler için birden çok çözüm içeren eski bir iş karar destek sistemi ekosistemine sahiptir. Tüm bu çözümlerle çalışmak pahalı olabilir ve kapsamlı teknik bilgi gerektirebilir. Birden fazla çözüm de uyumluluk sorunları yaratabilir.

Tek platform yaklaşımı verilerin toplanmasını, analiz edilmesini ve yorumlanmasını içeren uçtan uca bir çözüm sunar. Her şey birlikte çalışır, böylece uyumluluk sorunları yaşanmaz. Her şey tek bir yerde olduğundan, araç aramaya gerek yoktur. İşletmenizin kapsamlı şekilde temsil edilmesi için veri modellerinizi ve ölçümlerinizi merkezileştirebilirsiniz. Çok çözümlü bir ekosistemle bunu başarmak zordur.

Servis olarak BI (BIaaS)

Kurumunuzun gerek ofiste, gerekse uzaktan veya mobil çalışan kullanıcıları BI çözümüne kolayca erişebilmelidir. Bir bulut çözümü, erişilebilirlik ve kullanılabilirlik için en yüksek potansiyeli sunar. Bireysel kullanım için ihtiyaç duyulduğu zaman ve yerde erişilebilir veya çalışma arkadaşlarıyla paylaşılabilir.

Bir bulut çözümü, neredeyse her boyuttaki kuruma uyacak ve büyüyen bir işletmenin taleplerini karşılayacak kadar esnek olarak kolayca ölçeklendirilebilir.

Bağlantılı BI

Çoğu BI çözümü, bir veya daha fazla veri kaynağıyla bağlantı kurma olanağına sahiptir. Önceden oluşturulmuş bağlantılar sunan bir çözüm düşünün. Bu tür bir çözümle, çeşitli kaynaklardan gelen verileri yüklemek ve entegre etmek kolaydır. Önceden oluşturulmuş bağlantılar, bağlantı kurmak için gereken zamanı ortadan kaldırır ve çözümün karmaşıklığını azaltır. Bu da BT çalışanlarınızın diğer görevlere odaklanmasını sağlar.

Artırılmış analitik

İş karar destek sistemini kolaylaştırabilecek, yerleşik makine öğrenimi kullanan artırılmış analitik içeren akıllı bir çözüm istersiniz. Bu tür bir çözüm, kullanıcılara bilgileri toplama, analiz etme, yorumlama ve iletme, görevleri kolaylaştırma ve otomatikleştirme konusunda yardımcı olabilir.

Çözümünüz, veri hazırlama, birden çok kaynaktan bilgi toplama ve birleştirmeyi otomatik hale getirebilmeli, süreci hızlandırmalı ve hata olasılığını düşürebilmelidir. Daha doğru sonuçlar için incelemeye dahil edilecek yeni veri setleri önererek analizinize artı değer katabilmelidir.

İhtiyacınız olanı hızla ve kolayca aramanızı ve veriye doğrudan ulaşmanızı sağlayan, size soru sorma ve kod yerine insan dilinde yanıt alma olanağı tanıyan akıllı bir çözüm istersiniz.

Bazı çözümler, kullanıcıların verilere erişmesine ve ortak iş terimleri aracılığıyla istekleri ve veri kümesi parametrelerini değiştirmesine olanak tanıyan anlamsal bir katman bile sunar.

Kullanıcılar, kodlama bilmesine gerek kalmadan örüntüleri görmek, gelecekteki sonuç ve trendleri tahmin etmek için tahmine dayalı analitiklere ve öngörülere de kolayca erişebilmelidir. Yerleşik makine öğrenimine sahip akıllı bir çözüm, bu avantajı ve daha fazlasını sunabilir.

Veri görselleştirme

Birçok akıllı çözüm, verileri otomatik olarak pasta çizelgelere, grafiklere veya diğer görsel sunum türlerine dönüştürme yeteneği sağlayan veri görselleştirmeyle birlikte sunulur. Kullanıcılar yalnızca ham sayılardan oluşan tablolarda fark edilemeyen kalıpları, ilişkileri ve yükselen trendleri hızla ve kolayca görüp anlayabilir.

Veri görselleştirme ile zengin veri karışımları oluşturarak yeni ve benzersiz içgörüler elde edebilirsiniz. Yorumlamak için özel eğitim gerektirmeyen yüksek etkili görseller kullanarak işletmeniz hakkında hikayeler de hazırlayabilirsiniz.

Bu türde akıllı bir sistemle iç ve dış kaynaklardan veri alabilirsiniz. Ardından, çeşitli seçenekler arasından veri sunmak için hangi grafiğin en iyi olduğuna karar verebilir veya uygulamanın veri sonuçlarına göre otomatik öneri yapmasına izin verebilirsiniz.

Self servis iş karar destek sistemi

Gerçek bir iş aracı olabilmesi için, BI çözümünün iş adamlarının kendi başlarına self servis çözüm olarak kullanmaları amacıyla tasarlanması gerekir.

İş karar destek sistemi çözümünüz, işaretle ve tıkla veya sürükle ve bırak özellikleriyle kolayca gezinmeye olanak tanımalıdır. Bilgiye sezgisel, etkileşimli erişime sahip bir tür gösterge panosuna sahip olmalı ve yönlendirmeli, adım adım gezinme ve yerleşik işlevler sunmalıdır; böylece özelleştirme gerekmez. Kullanıcılara bir görevi kendi başlarına yapma veya bunun üstesinden gelmek için otomasyon kullanma seçeneği sunmalıdır.

Kullanıcılar, sorunları ve yeni fırsatları ortaya çıkarmak için verilerini yüklemek ve her açıdan analiz etmek için tam kontrole de sahip olmalıdır. Daha derin içgörüler için iç ve dış verileri birleştirip harmanlayabilmeleri gerekir. Sıra öğrendiklerini paylaşmaya geldiğinde, kullanıcılar kendi raporlarını oluşturabilmelidir.

Ayrıca BT'nin yanıtını beklemeden, en acil iş sorularının yanıtlarını keşfedebilmeli ve bulgularını işletme genelindeki meslektaşlarına ve yönetim ekiplerine iletebilmeliler.

Mobil iş karar destek sistemi

Günümüzün hızlı dünyasında, iş adamları nerede olurlarsa olsunlar 24 saat karar destek sistemi erişimine ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle, mobil özelliklere sahip bir BI çözümü edinmeyi düşünün.

Mobil BI çözümlerinde, sesle etkinleştirilen erişim ve gerçek zamanlı uyarılar bulunmaktadır. Arama odaklı bir yaklaşım sayesinde verilerinizle konuşabilirsiniz. Bulutta veya şirket içinde verileri görüntüleyebilir, analiz edebilir ve bunlara göre işlem yapabilirsiniz. Tek kod satırı yazmadan zengin, etkileşimli görselleştirmeyle mobil analitik uygulama yazılımları oluşturabilirsiniz. Uygulama yazılımlarını telefonunuzdan veya tabletinizden bir kez oluşturabilir ve istediğiniz yere dağıtabilirsiniz.

Yapay zeka ve makine öğrenimini bir araya getiren bir çözüm, neye ihtiyacınız olduğunu, ne zaman ve nerede ihtiyacınız olduğunu anlayan kişiselleştirilmiş bir asistan sağlayabilir. Örneğin, New York'ta bir iş toplantınız olduğunu varsayalım. Kişiselleştirilmiş asistan iş toplantınız için hangi iş raporlarının ve grafiklerin gerekli olduğunu belirleyebilir. Konuşmayı metne çevirebilir ve analiz edilebilecek yeni veriler olduğunda sizi uyarabilir.

Bilgileri analiz etmek için masanızda oturmak zorunda kalmazsınız. Bir mobil cihaz ve bulut tabanlı BI çözümüyle, nerede olursanız olun analitikleriniz size gelebilir.

Akıllı seçimi yapmak

Her kurum iş karar destek sistemine ihtiyaç duyar. Ancak kurumunuzdaki herkesin ihtiyaç duydukları her yer ve zamanda verilerinize erişebilmesini sağlamak için akıllı, kullanımı kolay, zengin özelliklere sahip bir BI çözümü seçmek istersiniz. Böylece verilerinizden en iyi şekilde yararlanarak bilgi sahibi olabilirsiniz.