Diverzita a inkluze – buďte sami sebou

Diverzita a inkluze jsou ve společnosti Oracle hnacím motorem inovací. Rozmanité úhly pohledu obohacují naše nápady a posilují naše týmy. Proto jsme vytvořili pracovní prostředí, kde každý může dělat svou práci co nejlépe bez překážek. Když budeme naslouchat všem a budeme si každého vážit, získáme inspiraci, která nám umožní překonat již dosažené úspěchy.

Investice do našich rozmanitých komunit

Etnická a rasová rozmanitost

Přijímáme opatření k náboru, podpoře a rozvoji lidí z nedostatečně zastoupených komunit. Naše zaměstnanecké skupiny poskytují mentoring, usnadňují vytváření sítí a podporují kulturní povědomí. Zjistěte, jak skupiny Alliance of Black Leaders for Excellence, Cultural Harmony Network, Oracle Latinos Alliance, a Oracle Professional Asian Leadership posilují rozmanitost zaměstnanců.

Rozmanité schopnosti

Snažíme se pomáhat všem našim zaměstnancům uspět bez překážek. Zaměřujeme se na začleňování osob se zdravotním postižením, přístupnost, povědomí o neurodiverzitě a o to, abychom v práci podporovali osoby pečující o rodinné příslušníky. Podívejte se, jak podporujeme osoby se zdravotním postižením, a seznamte se s členy naší komunity Oracle Diverse Abilities Network.

Generace lídrů

Podporujeme spolupráci, inkluzi a učení promyšleným způsobem, který je přínosný pro všechny věkové kategorie. Náborové programy jako Oracle Career RelaunchGeneration Oracle pomáhají lidem napříč generacemi připojit se k našemu týmu, zatímco skupina Generations of Leaders Organization podporuje vícegenerační vedení.

Inkluze osob LGBTQ+

Podporujeme povědomí o otázkách komunity LGBTQ+ a pochopení této problematiky, poskytujeme silnou podpůrnou síť a zasazujeme se o rovnost při práci i mimo ni. Průvodce zaměstnaneckou sítí Oracle Pride (Oracle Pride Employee Network, OPEN) sjednocuje a rozšiřuje naše komunity LGBTQ+ po celém světě.

Ženy ve společnosti Oracle

Investujeme do žen ve vedení prostřednictvím školení, příležitostí k vedení a silné podpůrné sítě. Podívejte se, jak náš program Oracle Women's Leadership posiluje kariéru žen a přispívá k jejímu rozvoji.

Podpora rozmanitosti ve vedení

Globální inovace vyžadují inkluzivní vedení a závazek k podpoře rozmanitého zastoupení v technologických oborech. Zavádíme inkluzi do našich postupů rozvoje talentů, investujeme do programů na zvýšení počtu nedostatečně zastoupených talentů na vedoucích pozicích a spolupracujeme s předními organizacemi, abychom posílili význam různých úhlů pohledu.

Přeměna diverzity na úspěch

Inkluze jako hnací motor pokroku

Prolomení bariér kariérní nezávislosti

Naši lidé jsou tím, co nás odlišuje

 • Lynette, konzultantka digitálního partnerského centra

  „V průběhu let došlo v kultuře společnosti Oracle ke změnám, které umožnily ženám, lidem jiné barvy pleti a lidem z různých prostředí, aby se prosadili.“

  Přečtěte si příběh Lynette
 • Kerry, ředitelka pro rozvoj prodeje

  „Ve společnosti Oracle na mě není pohlíženo skrze moji neurodiverzitu.“ Poslechněte si některé její názory na to, jak využít superschopnosti, které přináší život s dyslexií.

  Přehrát video
 • Sergio, seniorní manažer vývoje softwaru

  „Podporovat kulturu, kde každý může být sám sebou a nikdo nemusí trpět jediným projevem diskriminace.“ Sergio definuje svou filozofii diverzity a inkluze jako součást otevřenosti.

  Přečtěte si Sergiův příběh
 • Dawn, technik datového centra

  „Jste důležití a máte co nabídnout. Překvapíte sami sebe – mě se to povedlo! Po devatenáctileté přestávce v kariéře Dawn dokazuje, že talent nikdy nezmizí.

  Přečtěte si Dawnův příběh

Náš závazek inkluzivního náboru

Věříme ve spravedlivé a důstojné zacházení s každým zaměstnancem a uchazečem o zaměstnání. O přijetí do zaměstnání rozhodujeme na základě zásluh, zkušeností a potenciálu bez ohledu na rasu, barvu pleti, národnost, pohlaví, rodinný stav, sexuální orientaci, genderovou identitu, věk, náboženské vyznání, zdravotní postižení, status chráněného veterána nebo jakoukoli jinou charakteristiku zakázanou platnými zákony.

 • Politika rovných příležitostí

  Naše politika rovných pracovních příležitostí je založena na filozofii, že se s našimi zaměstnanci a žadateli o zaměstnání musí zacházet spravedlivě. Nediskriminujeme na základě osobních preferencí nebo fyzických charakteristik a naše zkušenosti potvrzují, že podpora zásad a postupů, které kladou důraz na rovné příležitosti v zaměstnání, je dobrou firemní praxí. Náš závazek k této politice se vztahuje na každou fázi pracovního poměru a vynakládáme veškeré úsilí, abychom tuto politiku dodržovali.

  Pokud máte pocit, že s vámi nebylo zacházeno spravedlivě, doporučujeme vám, abyste se obrátili na oddělení lidských zdrojů společnosti Oracle nebo zavolali na linku Integrity Helpline společnosti Oracle (800-679-7417) a požádali o pomoc. Společnost bere tyto záležitosti velmi vážně a interní hlášení vašich stížností nám umožňuje spolupracovat s vámi na vyšetřování ve snaze vyřešit vaše problémy.

  Snažíme se vybudovat inkluzivní pracovní sílu a pracovní prostředí. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom přilákali různorodé talenty, které reprezentují celou společnost a komunitu, ve které žijeme, a abychom do nich investovali a rozvíjeli je. Vítáme a podporujeme lidi všech ras, etnik, kultur a náboženských vyznání a snažíme se podporovat týmovou práci a efektivní partnerství mezi našimi zaměstnanci. Společnost Oracle zajišťuje zaměstnancům se zdravotním postižením spravedlivé zacházení a přijímá přiměřená opatření v souladu s jejich individuálními potřebami, obchodní situací a platnými zákony. Tato opatření mohou zahrnovat rekvalifikaci, upravené rozvržení pracovní doby, zvláštní vybavení nebo dopravu, zdravotní volno nebo úpravu pracovního místa s cílem optimalizovat váš výkon.

  Zdroje informací o zákazu diskriminace

Místo, kde budete rádi pracovat

Jsme hrdí na to, že jsme ve společnosti udělali z diverzity a inkluze prioritu. Pozorně vám nasloucháme a myslíme si, že právě proto jsme oblíbeným zaměstnavatelem.


 • Index rovnosti zdravotně postižených osob

  Nejlepší místo pro inkluzi zdravotně postižených | 2022


 • LinkedIn

  Nejlepší společnosti | 2023


 • Top zaměstnavatel v IT odvětví mezi studenty

  TOP Zaměstnavatelé | 2024


 • Cena za inkluzi osob LGBTQ+

  Diverzita v technických oborech, Irsko | 2022


 • Ocenění Tech Frontier pro mládež v Keni

  Innovate Now | 2022

Naše údaje o diverzitě pro rok 2022

Transparentnost je klíčem k pokroku

Dosažení opravdové diverzity je nepřetržitá cesta, nikoli jednorázová destinace. Neustále pracujeme na inkluzivnějších náborových strategiích, sledujeme náš pokrok a vedeme vedoucí pracovníky k odpovědnosti. Každým dnem tato čísla lépe reprezentují svět kolem nás. Další demografické údaje naleznete v našem prohlášení EEO-1 (PDF).

Transparentnost je klíčem k pokroku

Dosažení opravdové diverzity je nepřetržitá cesta, nikoli jednorázová destinace. Neustále pracujeme na inkluzivnějších náborových strategiích, sledujeme náš pokrok a vedeme vedoucí pracovníky k odpovědnosti. Každým dnem tato čísla lépe reprezentují svět kolem nás. Další demografické údaje naleznete v našem prohlášení EEO-1 (PDF).

Transparentnost je klíčem k pokroku

Dosažení opravdové diverzity je nepřetržitá cesta, nikoli jednorázová destinace. Neustále pracujeme na inkluzivnějších náborových strategiích, sledujeme náš pokrok a vedeme vedoucí pracovníky k odpovědnosti. Každým dnem tato čísla lépe reprezentují svět kolem nás. Další demografické údaje naleznete v našem prohlášení EEO-1 (PDF).

Partnerství

Společně usilujeme o to, aby se diverzita a inkluze staly realitou

Začněte ještě dnes

Prozkoumejte volné pracovní příležitosti a nahlédněte do své kariérní budoucnosti.

Oracle Talent Network

Získejte informace o možnostech profesního růstu a pracovních příležitostech.