Posilněte naši firmu

Pomozte jedné z největších technologických společností na světě efektivně fungovat. Budete v centru naší obchodní činnosti a budete přijímat chytrá rozhodnutí, která zvyšují efektivitu, snižují rizika a přinášejí užitek. Váš inovativní pohled na věc nám pomůže růst.

Pozice v podnikové struktuře

 • Finance

  Využijte své schopnosti řešit problémy k tomu, abyste řídili naši finanční strategii a pomohli nám růst. Nejde o počítání, ale o to vidět věci, které jiní nevidí, a přispět ke zlepšení našich hospodářských výsledků.

 • Právnické pozice

  Poskytujte právní poradenství a podporu po celém světě. Budete zajišťovat, aby naše jedinečná globální společnost držela krok s nejnovějšími předpisy a zachovávala soulad s nejrychleji se měnícím odvětvím na světě.

 • Personalistika

  Vyvíjejte a uskutečňujte strategie, které maximalizují užitek z našich lidí. Budete nabízet podporu ve všech oblastech, od náboru po odměňování, a řídit interní kampaně, jako jsou kampaně zaměřené na diverzitu a inkluzi.

 • Obchodní analytik/obchodní analytička

  Analyzujte klíčové ukazatele výkonnosti, které pomáhají společnosti Oracle plnit její strategické cíle. Budete poskytovat poradenství v oblasti dopadu důležitých rozhodnutí a vyvíjet nové a vylepšené obchodní postupy, které přinášejí užitek.

 • Specialista/specialistka na smluvní dokumentaci

  Spolupracujte s naší prodejní organizací při vytváření vysoce kvalitní smluvní dokumentace. Vaše dovednosti a efektivita budou klíčem k uzavírání obchodních transakcí.

 • Služby správy licencí

  Staňte se klíčovým členem organizace Oracle Global License Management Services. Budete mít na starost řádné vedení, používání a distribuci systémů a řešení Oracle.

 • Analytik/analytička motivačních odměn

  Podpořte náš globální prodejní model a produktivitu. Budete navrhovat a vypočítávat motivační odměny na základě plánů provizí.

 • Analytik/analytička rozpoznávání výnosů

  Převezměte odpovědnost za přesnou evidenci všech výnosů. Budete zajišťovat, aby byly všechny výnosy zaúčtovány v souladu s příslušným účetním rámcem.

 • Veřejné zakázky a správa závazků

  Zajišťujte obstarávání zboží a služeb, řízení dodavatelů a vyjednávání smluv. Budete řídit zpracování nákupních objednávek, faktur a výkazů výdajů se zaměřením na efektivitu nákladů.

 • Marketing

  Utvářejte způsob, jakým svět vidí společnost Oracle. Využijte svou tvořivost při řešení problémů k vybudování povědomí o značce a zvyšování poptávky. Seznamte se s našimi zákazníky a dejte vyniknout jejich úspěchu. Ukažte, jak inovace společnosti Oracle mění náš obor a budoucnost.

  Přihlaste se o práci na plný úvazek

  Přihlaste se na absolventskou pozici

Začněte ještě dnes

Prozkoumejte volné pracovní příležitosti a nahlédněte do své kariérní budoucnosti.

Oracle Talent Network

Získejte informace o možnostech profesního růstu a pracovních příležitostech.