Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Co je Oracle Cloud Platform?

Oracle Cloud Platform kombinuje platformu jako službu (PaaS) společnosti Oracle s naší cloudovou infrastrukturou. Umožňuje vám přinášet inovace rychleji než dříve a se škálovatelností a spolehlivostí, kterou od společnosti Oracle očekáváte.

 

Zrychlete inovace. Získávejte prognózy.

Společnost Oracle demonstruje pokroky v technologii cloudové platformy tím, že rozšiřuje řešení Oracle Autonomous Cloud na celou platformu. Autonomní služby v rámci platformy využívají umělou inteligenci a strojové učení k tomu, aby organizacím pomohly snižovat náklady a rizika, urychlovat inovace a získávat prognózy.

Proč je integrovaná cloudová platforma důležitá

Když má váš partner v oblasti cloudu rozsáhlé produktové portfolio zahrnující aplikace, platformy a infrastrukturu, získáte volnost k vybudování vlastní cesty k úspěchu v cloudu z libovolného výchozího bodu. Ve výsledku pak strávíte méně času údržbou informačních technologií a více času opravdovými inovacemi. Budete mít jistotu, že váš partner má znalosti potřebné ke splnění všech vašich potřeb.

Platforma Oracle jako služba. Nástroje pro inovaci. Ihned.

Široké portfolio produktů PaaS společnosti Oracle zahrnuje nástroje potřebné k vývoji, integraci, monitorování a zabezpečení aplikací a také prostředky analytiky k vytváření užitečných přehledů pro provádění změn.

Kompletní řešení snižují složitost. Společnost Oracle je dominantním poskytovatelem služeb SaaS, s produkty zahrnujícími systémy plánování podnikových zdrojů (ERP), řízení dodavatelského řetězce (SCM), zákaznických služeb (CX), řízení výkonnosti podniku (EPM) a dalšími. Portfolio produktů PaaS společnosti Oracle je stejně, ne-li více komplexní a opírá se o řešení Oracle Database, které je nejlepší databází podle metodiky MQ společnosti Gartner. Toto řešení nejenže zajišťuje bezkonkurenční integraci mezi produkty SaaS, PaaS a IaaS, ale integruje se také s technologiemi platformy na vlastní infrastruktuře. Výsledkem jsou bezproblémové služby pro zákazníky, vyšší provozní efektivita a podpora inovací.

Otevřete se a podpořte jednu nevyhnutelnou konstantu moderních architektur IT: změnu. Diferencovaný přístup společnosti Oracle ke cloudu dává organizacím nejvyšší míru flexibility napříč jejich aplikacemi a architekturou IT a podporuje průběžné zavádění změn. S využitím platformy Oracle Cloud Platform mohou organizace spouštět aplikace Oracle i aplikace jiných dodavatelů a připojovat se k aplikacím Oracle i jiných dodavatelů. Tato cloudová architektura umožňuje flexibilní nasazení a poskytuje možnost načasovat a individuálně přizpůsobit váš konkrétní přechod ke cloudu, což vede k optimalizaci okamžitých přínosů. Platforma Oracle Cloud Platform také umožňuje zavést standardy cloudových technologií, jako je Docker, nebo podporu systému VMware. Poskytuje také podporu pro mikroslužby a pro více jazyků.

Zabezpečený přístup do cloudu je základním cílem společnosti Oracle, a to jak pomocí integrovaného zabezpečení hluboko v každé úrovni cloudu (až po úroveň čipu), tak pomocí samostatných služeb zabezpečení cloudu, které mohou zákazníci zabudovat do svých cloudových aplikací. Aby byla zajištěna nejvyšší bezpečnost v rámci veřejného cloudu, vybudovala společnost Oracle strategii zaměřenou na data. Tato strategie zahrnuje řízení uživatelů s nejvyššími oprávněními, což superuživatelům brání v přístupu k příliš velkému rozsahu dat. Společnost Oracle také brání správcům cloudu, aby viděli data z databází zákazníků. Cloudové služby zabezpečení společnosti Oracle umožňují zákazníkům získat přehled o nepovolených aplikacích a kontrolu nad nimi; chránit před sofistikovanými kybernetickými útoky pomocí jednotných přehledů a strojového učení; budovat provoz zabezpečení založený na identitách s cílem předcházet, odhalovat a chránit; a poskytovat řízení přístupu uživatelů, šifrování a maskování.

Možnosti výběru nasazení cloudu dávají organizacím úplnou kontrolu a flexibilitu. Řešení Oracle umožňují zákazníkům nasadit a spravovat jejich vlastní aplikace v jejich vlastním soukromém cloudu nebo je přesunout do veřejného cloudu. Tento přesun je bezproblémovou migrací, která se opírá o standardní technologie společnosti Oracle (stejné standardy, stejné produkty a jednotné řízení). Řešení Oracle Cloud at Customer poskytuje další možnosti tím, že umožňuje organizacím zavést výhody řešení Oracle Cloud i za jejich branami firewall.

Připraveno na budoucnost. Uvedením první autonomní databáze na světě způsobila společnost Oracle revoluci ve způsobu správy dat. Průlomová technologie Oracle Database automatizuje správu dat s cílem poskytovat bezkonkurenční dostupnost, výkon a zabezpečení prostřednictvím integrace umělé inteligence a strojového učení. Opírá se o databázi, která je podle metodiky MQ společnosti Gartner nejlepší databází na světě. Řešení Oracle Autonomous Database obsahuje tři klíčové prvky: Infrastrukturu optimalizovanou pro databázi poskytovanou jako službu, automatizovaná provoz databáze a optimalizaci pracovních úloh řízenou zásadami a strojovým učením. Jako celek toto řešení umožňuje poskytování, opravy, upgrady a zálohování online; monitorování, škálování, provádění diagnostiky, ladění a optimalizaci; a automatické zpracování poruch a chyb.

Inteligentní řešení. Řešení Oracle Analytics Cloud nabízí komplexní sadu řízených analytických služeb založených na cloudu. Mezi tyto služby patří příjem dat, řízení dat, reportování a analýza a také vytváření modelů, řízení a nasazení na základě strojového učení. Analytika založená na řešení Oracle Cloud představuje jednotnou platformu, která pokrývá všechny uživatele ve všech firemních odděleních, obchodní analytiky, datové vědce a informační technologie. Řešení Oracle Analytics se integruje se všemi typy dat, jako jsou relační nebo velká data, NoSQL, objektová úložiště a datová jezera, a je integrováno se všemi aplikacemi.

Oracle Cloud Infrastructure: Vyšší výkon, nižší náklady.

U veřejného cloudu očekáváte určitou sadu funkcí: platbu pouze za skutečně využívané prostředky, pružnost, rychlé přidělování a škálovatelnost. Řešení Oracle Cloud Infrastructure bylo vytvořeno speciálně pro firmy, aby umožnilo zachovat tyto výhody. Organizace budou moci transformovat svůj provoz s využitím infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure v nejrůznějších scénářích použití, jako jsou tyto:

  • Přesun aplikací do cloudu
  • Pracovní úlohy vyžadující vysoký výkon
  • Archivní úložiště založené na cloudu
  • Řízení vývoje a vývojářské testování v cloudu