Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky
Oficiální zpráva: Jste připraveni na GDPR?
GDPR: Jaké jsou priority      oddělení IT?

Až příliš často se předpokládá, že soulad s nařízením GDPR je věcí IT, protože vaše osobní údaje, stejně jako technologie, jsou jejich nedílnou součástí. Soulad však musí být závazkem na celopodnikové úrovni. Žádný jednotlivec ani jedno oddělení nemůže zajistit soulad organizace. Z diskuzí při plánování souladu s nařízením GDPR však zřetelně vyplývají oblasti, ve kterých mohou oddělení IT výrazně přispět.

Buďte digitálními šampiony

Potenciální hodnota dat pro organizace se neustále zvyšuje, ale řada oddělení, obchodních jednotek a dokonce i členů představenstev možná neví, k jakému množství dat mají přístup, kde jsou tato data uložena, jak se vytvářejí, jak by se mohla využít a jak jsou chráněna. Jasným úkolem oddělení IT je pomoci svým organizacím pochopit, proč jsou data (a šířeji GDPR) tak důležitá, a určit nejlepší způsob jejich použití a ochrany.

Zajistěte bezpečnost dat

Nařízení GDPR pokládá ochranu osobních údajů za základní lidské právo. Organizace musí mít jasno v tom, k jakým osobním údajům mají přístup, a zavést odpovídající ochranná opatření. Úlohou oddělení IT je spolupracovat s organizací na posouzení bezpečnostních rizik a zajištění přijetí odpovídajících ochranných opatření, například šifrování, řízení přístupu nebo prevence a detekce útoků.

Pomozte organizaci pohotově reagovat

Nařízení GDPR od organizací vyžaduje, aby nejen chránily osobní údaje, ale také reagovaly na požadavky osob, které chtějí o nich vedené údaje například upravit nebo smazat. Z toho důvodu musí být jejich osobní údaje shromažďovány, ukládány a uspořádávány způsobem, který umožňuje efektivní a spolehlivou kontrolu všech takových informací. To znamená rozbít interní datová sila a zajistit, aby měla organizace jasný přehled o svých aktivitách zpracování dat s přihlédnutím k osobním údajům.

Určete nejlepší nástroje pro danou úlohu

Soulad s nařízením GDPR se týká nejen techniky, ale stejnou měrou i postupů, kultury a plánování. Existují však produkty, které mohou organizacím pomoci s klíčovými prvky souladu s nařízením GDPR, například se správou dat, zabezpečením a automatickým zaváděním bezpečnostních opatření. Pokroky v oblastech automatizace a umělé inteligence vedou k tomu, že řada nástrojů nabízí určitou míru proaktivity a škálovatelnosti, která nesnižuje odpovědnost lidí v organizaci, ale může omezit pracovní zátěž a zavést přístup, který se bude moci vyvíjet souběžně s měnícími se požadavky na soulad s předpisy.

Objevte potenciál

Vylepšený přístup k bezpečnosti a řízení souladu s předpisy, vhodný pro digitální ekonomiku, může dát organizacím sebedůvěru k využití veškerého potenciálu jejich dat. Jsou-li data bezpečnější, lépe uspořádaná a přehlednější, logicky s nimi organizace může dělat víc. Nařízení GDPR se může jevit jako další nepříjemná povinnost. Společnosti by ale měly mít na mysli, že je to i příležitost k získání náskoku a vyšší hodnoty či k vybudování nových datově řízených obchodních modelů s jistotou, že svá data používají vyhovujícím způsobem. Získat takovou důvěru spotřebitelů, aby nám svěřili své údaje, je pro obchod také důležité.

Oddělení IT bude vědět lépe než kdokoliv jiný, jak bezezbytku využít úplnou hodnotu dat, a s jeho pomocí mohou podniky přestat nahlížet na GDPR jako na náklad v podnikání a začít ho vidět jako příležitost ke zlepšení podnikání.

Další informace o nařízení GDPR a o tom, jak vám s ním Oracle může pomoci.


Další informace:

We're here to help

Engage a Sales Expert

Trial

Try Oracle Cloud

Sign up by topic