Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky
Oficiální zpráva: Jste připraveni na GDPR?
Co GDPR znamená pro marketingové ředitele
Není všechen ten povyk zbytečný?

Pracovníci marketingu, jako přímá spojka na zákazníky a jejich údaje, budou nařízením GDPR ovlivněni více než kdo jiný. V následujících otázkách a odpovědích diskutují pracovníci společnosti Oracle Marie Escaro a Kim Barlow, jak se GDPR bude týkat marketingových týmů.

Není všechen ten povyk kolem GDPR přehnaný? Jak vážně by ho pracovníci měli brát?

Kim:
Evropští regulátoři mají jasné zadání zpřísnit kontrolu způsobu, jakým podniky shromažďují, používají a sdílejí data, a vyhlídka na vysoké pokuty za nedodržení je dost na to, aby se firmy chovaly opatrně. Pracovníci marketingu by to měli brát velmi vážně, protože podstatnou částí jejich úlohy je zajistit, aby měla organizace k pořizování, správě a používání dat normativní přístup.

Marie:
Při snaze dostat se blíže k zákazníkům se podniky stále více spoléhají na data. Protože na data můžeme pohlížet jako na „měkkou“ měnu moderního podnikání, mají společnosti všechny důvody zavést nezbytná kontrolní opatření, kterými chrání jak sebe, tak své zákazníky.

Co to znamená pro marketingové ředitele a týmy?

Marie:
Marketingové týmy potřebují jasný přehled o tom, jaké údaje mají, kdy je získaly a jak jsou tyto údaje používány v rámci podniku. S tímto přehledem pak mohou definovat procesy kontroly údajů. Jednou jsem pracovala ve společnosti, která uchovávala informace v sedmi různých databázích bez jediného společného identifikátoru. Sjednotit je všechny do jedné databáze trvalo dva roky, což by pro podniky v podobné situaci mělo být motivací, aby s konsolidací svých dat začaly ještě dnes. Stejně důležité je nastavit procesy zajišťující upřednostnění kvality dat. Šifrování je ze strategického pohledu dobrá metoda, ale pracovníci marketingu musejí také zajistit, aby údaje, s nimiž jejich týmy pracují, byly relevantní a přesné.

Co pracovníky marketingu brzdí?

Kim:
Stále existuje mylná představa o tom, kdo v organizaci odpovídá za ochranu údajů. Často se předpokládá, že je to doména oddělení IT a právního oddělení, ale každé oddělení údaje nějakým způsobem používá a je tudíž jeho povinností zajistit, aby tak činilo zodpovědně. Marketing musí být v těchto diskuzích slyšet.

Hodně podniků se navíc stále drží izolovaného přístupu ke kanálovému marketingu a marketingovým datům, takže nezbytná spolupráce je dost obtížná. Tato kanálová sila v rámci marketingových týmů se vyvíjela v průběhu řady let růstu, expanze a akvizic a jejich zbourání musí být prioritou, aby každý v podniku mohl pracovat na centralizované datové platformě.

Bude to zdržovat v podnikání nebo působit více starostí než užitku?

Kim:
Ochrana údajů rozhodně každému zodpovědnému podniku za toto úsilí stojí. GDPR ale není jen o ochraně údajů. Je to rámec pro nové způsoby práce, který podnikům určitě pomůže modernizovat jejich přístup k nakládání s údaji a dlouhodobě z toho těžit. Pokud údaje chápeme jako aktivum s tržní hodnotou, je jen logické, že zákazníci získají větší kontrolu nad tím, kdo k jejich osobním údajům může mít přístup a jak se tyto údaje používají a sdílejí. Dát zákazníkům jistotu, že jejich údaje udržujete v bezpečí a zodpovědně se o ně staráte, a zároveň zajistit lepší strukturovanost a vyšší kvalitu těchto údajů, je pro podniky, kterým z daných údajů pramení hodnoty, nepochybným přínosem.

Co by měli marketingoví ředitelé udělat pro úspěšné zvládnutí GDPR?

Marie:
Stejně jako u každého velkého projektu závisí úspěch na strukturovaném přístupu a zájmu zaměstnanců. Marketingoví ředitelé musejí tomuto problému zůstat nablízku, ale pro úsporu vlastního času by měli alespoň pověřit výraznou osobnost nebo tým jako součást řešení souladu s nařízením v rámci celé organizace. Oddělení marketingu musí být součástí tohoto společného úsilí a mělo by spolupracovat s odděleními financí, IT, provozu, prodeje a všemi dalšími částmi podniku na zajištění odpovědného nakládání se všemi údaji a jejich řádné ochrany.

Po kliknutí sem se zobrazí další informace o nařízení GDPR a o tom, jak vám s ním Oracle může pomoci.


Další informace:

We're here to help

Engage a Sales Expert

Trial

Try Oracle Cloud

Sign up by topic