Oracle Analytics Cloud pro marketing

Prokažte návratnost investic ve více kanálech
Identifikujte slabá místa svého marketingu
Predikujte nákupní trendy zákazníků
Reagujte na změny tržních podmínek

 

Vše na dosah s analytikou

Pracovníci marketingu nikdy nečelili většímu tlaku na zavedení datového řízení strategie a realizace. Je skutečností, že 92 procent ředitelů marketingu chce uplatňovat řízení na základě dat při kvantifikaci hodnoty jak svých marketingových výdajů, tak jejich přínosu pro organizaci. S rostoucími zdroji dat je však obtížnější získat přehled. Jak se můžete přizpůsobit?

Pracovníci marketingu musí lépe naslouchat digitálnímu světu, aby objevili inovativnější a efektivnější způsoby získávání nových zákazníků, zvyšování povědomí o značce a uvádění nových výrobků a služeb na trh.

Dnešní digitální vymoženosti vám mohou pomoci dosáhnout inovativnosti a překonat konkurenci. Prolomením digitálních omezení vašich marketingových kampaní teď ze svých výdajů na marketing můžete získat maximum. Pochopíte, jak marketing ovlivňuje další složky podnikání a ve výsledku pomáhá zvyšovat výnosy.

Oracle Analytics Cloud je komplexní propojená platforma, která vám pomůže k dosažení úspěchu pomocí relevantní marketingové analýzy v reálném čase a na základě rolí. S vizuální analytikou v každém řešení, inovacemi upřednostňujícími cloud a přehledy dostupnými prostřednictvím komplexní a propojené platformy máte přístup k datům z každého marketingového systému nebo jakéhokoliv jiného zdroje dat z podnikání, což vám poskytne velmi podrobný obrázek vaší marketingové kampaně a cesty se zákazníkem – ať on-premises, nebo v cloudu.

Oracle Analytics Cloud pro marketing

 
Ověřte návratnost investic do marketingu napříč tradičními a digitálními kanály
 
Identifikujte slepé skvrny a oslovte zákazníky správným způsobem a ve správnou dobu

 
Identifikujte slabá místa a oslovujte zákazníky správným způsobem a ve správnou dobu
 
Kombinujte data z více zdrojů

Přizpůsobte se změnám
Přizpůsobujte se změnám Reagujte na měnící se podmínky na trhu a vstřebávejte drobné změny chování zákazníků

Jak můžete získat přístup ke všem datům, která potřebujete k úspěchu?

Elektronická kniha: Oracle Data Visualization Cloud Service – Je čas na změnu...jste připraveni?

CIMData

Sedm jednoduchých kroků k dosažení vyšší obchodní hodnoty pomocí vizuální analytiky.

Kontrolní seznam: Váš jednoduchý průvodce k rychlejšímu dosažení obchodní hodnoty

Objevte výhody řízení podnikání na základě dat prostřednictvím rozvoje svých analytických možností.

Infografika: Spojení marketingové analytiky a zvýšené výkonnosti

Usnadnění marketingu pomocí řešení Data Visualization.

Video: Sestavení marketingové kampaně – snadno a rychle

Zlepšete ziskovost svých zákazníků a prokažte návratnost marketingových investic do analytiky založené na cloudu.

Zpráva: Marketingová analytika: Návratnost investic do lepších přehledů a výhody získané pomocí cloudu

Vyprávění příběhu dat je nový způsob sdílení informací s kolegy – Podívejte se, jak společnost Qualogy sdílela své pohledy.

Video: Společnost Qualogy objevila tajemství úspěšného dosažení hodnoty pro zákazníky

We’re here to help

Engage a Sales Expert

Trial

Try Oracle Cloud

Sign up by topic