Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Oracle Analytics Cloud pro marketing

Prokažte návratnost investic ve více kanálech
Identifikujte slabá místa svého marketingu
Predikujte nákupní trendy zákazníků
Reagujte na změny tržních podmínek

 

Vše na dosah s analytikou

Pracovníci marketingu nikdy nečelili většímu tlaku na zavedení datového řízení strategie a realizace. Je skutečností, že 92 procent ředitelů marketingu chce uplatňovat řízení na základě dat při kvantifikaci hodnoty jak svých marketingových výdajů, tak jejich přínosu pro organizaci. S rostoucími zdroji dat je však obtížnější získat přehled. Jak se můžete přizpůsobit?

Pracovníci marketingu musí lépe naslouchat digitálnímu světu, aby objevili inovativnější a efektivnější způsoby získávání nových zákazníků, zvyšování povědomí o značce a uvádění nových výrobků a služeb na trh.

Dnešní digitální vymoženosti vám mohou pomoci dosáhnout inovativnosti a překonat konkurenci. Prolomením digitálních omezení vašich marketingových kampaní teď ze svých výdajů na marketing můžete získat maximum. Pochopíte, jak marketing ovlivňuje další složky podnikání a ve výsledku pomáhá zvyšovat výnosy.

Oracle Analytics Cloud je komplexní propojená platforma, která vám pomůže k dosažení úspěchu pomocí relevantní marketingové analýzy v reálném čase a na základě rolí. S vizuální analytikou v každém řešení, inovacemi upřednostňujícími cloud a přehledy dostupnými prostřednictvím komplexní a propojené platformy máte přístup k datům z každého marketingového systému nebo jakéhokoliv jiného zdroje dat z podnikání, což vám poskytne velmi podrobný obrázek vaší marketingové kampaně a cesty se zákazníkem – ať on-premises, nebo v cloudu.

Oracle Analytics Cloud pro marketing

 
Ověřte návratnost investic do marketingu napříč tradičními a digitálními kanály
 
Identifikujte slepé skvrny a oslovte zákazníky správným způsobem a ve správnou dobu

 
Identifikujte slabá místa a oslovujte zákazníky správným způsobem a ve správnou dobu
 
Kombinujte data z více zdrojů

Přizpůsobte se změnám
Přizpůsobujte se změnám Reagujte na měnící se podmínky na trhu a vstřebávejte drobné změny chování zákazníků

Jak můžete získat přístup ke všem datům, která potřebujete k úspěchu?

Elektronická kniha: Oracle Data Visualization Cloud Service – Je čas na změnu...jste připraveni?

CIMData

Sedm jednoduchých kroků k dosažení vyšší obchodní hodnoty pomocí vizuální analytiky.

Kontrolní seznam: Váš jednoduchý průvodce k rychlejšímu dosažení obchodní hodnoty

Objevte výhody řízení podnikání na základě dat prostřednictvím rozvoje svých analytických možností.

Infografika: Spojení marketingové analytiky a zvýšené výkonnosti

Usnadnění marketingu pomocí řešení Data Visualization.

Video: Sestavení marketingové kampaně – snadno a rychle

Zlepšete ziskovost svých zákazníků a prokažte návratnost marketingových investic do analytiky založené na cloudu.

Zpráva: Marketingová analytika: Návratnost investic do lepších přehledů a výhody získané pomocí cloudu

Vyprávění příběhu dat je nový způsob sdílení informací s kolegy – Podívejte se, jak společnost Qualogy sdílela své pohledy.

Video: Společnost Qualogy objevila tajemství úspěšného dosažení hodnoty pro zákazníky

We’re here to help

Engage a Sales Expert

Trial

Try Oracle Cloud

Sign up by topic