OCI Database Migration

OCI Database Migration biedt gevalideerde, fouttolerante en incrementele migratie van Oracle databases met verschillende versies voor scenario's voor online en offline gebruik. Dankzij deze gratis en gebruiksvriendelijke service hoeft u niet meer alles te weten over het portfolio van eersteklas databasemigratietools van Oracle.

Hoe OCI Database Migration werkt

Met OCI Database Migration worden Oracle databases gemigreerd van on-premises implementaties of cloudimplementaties naar OCI. De migratieworkflows kunnen worden gevalideerd en beheerd via de gebruiksvriendelijke grafische interface. Database Migration maakt op transparante wijze gebruik van de services Zero Downtime Migration, Cloud Premigration Advisor Tool, Data Pump en GoldenGate voor veilige, fouttolerante en incrementele migraties.

Met OCI Database Migration (DMS) worden Oracle databases gemigreerd van on-premises implementaties of cloudimplementaties naar OCI. De migratieworkflows kunnen worden gevalideerd en beheerd via de gebruiksvriendelijke grafische interface. DMS maakt op transparante wijze gebruik van de services Oracle Zero Downtime Migration (ZDM), Cloud Premigration Advisor Tool (CPAT), Oracle Data Pump en Oracle GoldenGate voor veilige, fouttolerante en incrementele migraties.

Met OCI Database Migration (DMS) worden Oracle databases gemigreerd van on-premises implementaties of cloudimplementaties naar OCI. De migratieworkflows kunnen worden gevalideerd en beheerd via de gebruiksvriendelijke grafische interface. DMS maakt op transparante wijze gebruik van de services Oracle Zero Downtime Migration (ZDM), Cloud Premigration Advisor Tool (CPAT), Oracle Data Pump en Oracle GoldenGate voor veilige, fouttolerante en incrementele migraties. Ondersteunde brondatabases kunnen on-premises, in OCI of in andere cloudproviders zijn. Met behulp van de service OCI Database Migration kunnen gebruikers zelf bron- en doeldatabases registreren en kiezen tussen online of offline migratie. In de validatiefase beoordeelt Cloud Premigration Advisor de bron- en doelcompatibiliteit, zoekt naar mogelijk problematische inhoud en doet aanbevelingen. Nadat alle fouten zijn opgelost, worden data eerst geladen via Data Pump en kan de gebruiker kiezen tussen het laden van het doel via een tussenliggende opslag in Object Store of voor een directe databasekoppeling tussen de bron- en de doeldatabase. Wanneer de gebruiker kiest voor het online scenario, wordt na de eerste lading GoldenGate gebruikt voor doorlopende replicatie.

OCI Database Migration ondersteunt de volgende databasebronnen en -doelen. De flexibiliteit van een logische migratie maakt versie-upgrades en wijzigingen van doelplatforms mogelijk.

bronnen en doelen OCI Database Migration biedt ondersteuning voor de volgende versies van Oracle brondatabases: 11g, 12c, 18c en 19c, Standard en Enterprise editions. Deze implementaties kunnen on-premises, op OCI of OCI Classic of op Amazon RDS zijn. De configuraties omvatten standaarddatabase-instances, Oracle RAC One Node en Oracle RAC. Doelplatforms kunnen autonome databases zijn, zowel ATP als ADW gedeeld en dedicated, en kunnen co-managed databases zijn, zoals Base Database Service op VM, Bare Metal of Exadata Cloud Service.

Migratieworkflows voldoen aan zowel eenvoudige als complexe operationele vereisten zonder behoefte aan geavanceerde DBA-vaardigheden. Migraties kunnen worden uitgevoerd wanneer applicaties online of offline zijn en zelfs wanneer ze zich achter een firewall bevinden. Voor langdurige migraties zijn bron- en doeldata altijd beschikbaar zonder dat dit gevolgen heeft voor de prestaties van de brondatabase. Als migratie wordt gecombineerd met modernisering, maken workflows ook versie-upgrades en wijzigingen van het hardwareplatform mogelijk.

Migratieworkflows voldoen aan zowel eenvoudige als complexe operationele vereisten zonder behoefte aan geavanceerde DBA-vaardigheden. U kunt een databasemigratie offline of online uitvoeren met de volgende OCI-databaseproducten: Base Database Service, Exadata Database Service of Autonomous Database. De service OCI Database Migration ondersteunt logische migratie. Als uw bron niet bereikbaar is via een directe verbinding, ondersteunt de service indirecte verbinding via een agent.

Migratieworkflows


Offline migratie

 • Applicaties zijn offline tijdens migratie
 • Gehele database wordt in één keer gedupliceerd

Online migratie

 • Applicaties zijn online tijdens migratie
 • Incrementele wijzigingen in de brondatabase worden in realtime vastgelegd en voortdurend toegepast op de doeldatabase

Dataverplaatsing


Logische migratie

 • Brondata en metadata worden afzonderlijk van fysieke data vastgelegd met behulp van Data Pump en GoldenGate
 • Bron- en doeldatabases kunnen verschillende versies hebben en andere platforms zijn

Netwerkverbinding


Directe verbinding

 • De bron en het doel bevinden zich in hetzelfde fysieke of virtuele netwerk

Indirecte verbinding

 • De bron en het doel bevinden zich in afzonderlijke netwerken en waarschijnlijk achter een firewall
 • Voor toegang tussen netwerken is een veilige agent vereist

Geïntegreerde migratieadviseur

In de migratieworkflow is een uitgebreide adviesfunctie geïntegreerd. De adviseur geeft prioriteit aan uitzonderingen, stelt oplossingen voor en genereert reparatiescripts. Gebruikers kunnen de details interactief bekijken en de waarschuwingen negeren, bronobjecten uitsluiten of reparaties uitvoeren. Deze essentiële stap verbetert de migratieworkflow.

migratieadviseur Het adviesproces voor migratie bestaat uit vijf stappen. 1: Identificeer de bron- en doelversies. 2: Identificeer uitzonderingen waarvoor actie of beoordeling is vereist of waarvoor beoordeling is voorgesteld. 3: Presenteer de bevindingen, inclusief uitzonderingsdetails en reparatieadvies, en lever reparatiescripts. 4: Gebruikers voeren acties uit op de bevindingen door ze te accepteren, reparatiescripts uit te voeren en door bevindingen af te wijzen of uit te sluiten. 5: Voer de adviseur opnieuw uit nadat er actie is ondernomen. Met deze extra knoppen kunt u een demonstratie van dit proces bekijken.


Logo van Eclipsys

"Onze klanten verwachten dat de migratie van productiedatabases risicoloos en met een minimale downtime verloopt. Met OCI Data Migration Service worden alle benodigde instellingen, beheer, validatie en workflow geautomatiseerd. U hoeft alleen verbinding te maken tussen de bron- en de doeldatabases omdat alles transparant wordt beheerd door DMS."

Christine Kivi Vice President Services, Eclipsys

13 maart 2023

Amazon RDS voor Oracle migreren naar Autonomous Database

Jorge Martinez, Senior Product Manager, Oracle

Een eenvoudige stapsgewijze handleiding voor het migreren van een Amazon RDS voor Oracle naar Oracle Autonomous Database. OCI Database Migration is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool om Oracle databases naar OCI te laten migreren.

Lees het volledige artikel

Aan de slag met databasemigratie

Probeer blijvend gratis cloudservices uit met een trial van 30 dagen

Oracle biedt een gratis trial zonder tijdslimieten voor bepaalde services, zoals Autonomous Database, Compute en Storage, met daarbij USD 300 in gratis tegoed om extra cloudservices uit te proberen. Lees de informatie en meld u vandaag nog aan voor uw gratis account.

 • Wat is inbegrepen in Oracle Cloud Free Tier?

  • Blijvend gratis services
  • 2 Autonomous Databases van elk 20 GB
  • Compute-VM's
  • 100 GB blokvolume
  • 10 GB objectopslag

Bekijk een demonstratie over migratie

Bekijk de processen voor configuratie, interactieve diagnose en migratie.

Probeer het zelf

Doe praktische ervaring op met gratis begeleiding.

Bereid u voor met een stapsgewijze zelfstudie

Bekijk een gemakkelijk te begrijpen, stapsgewijze handleiding voor het configureren, testen en uitvoeren van een veilige en betrouwbare databasemigratie.

Prijzen

Gebruik OCI Database Migration nu 6 maanden lang gratis

 • Prijsvoorwaarden

  • Inclusief door OCI beheerde infrastructuur waarop de service wordt uitgevoerd
  • Inclusief Oracle GoldenGate licentie voor beperkt gebruik
  • Geen netwerkkosten
  • Geen door de klant beheerde OCI-resources.
  • Actuele prijzen en voorwaarden vindt u hier

Neem contact op met de verkooporganisatie

Wilt u meer weten over Oracle Cloud Infrastructure? Laat een van onze experts u helpen.

 • Ze kunnen vragen beantwoorden zoals:

  • Hoe ga ik aan de slag met Oracle Cloud?
  • Welke soorten workloads kan ik uitvoeren op OCI?
  • Welke typen services biedt OCI?