Veelgestelde vragen over Full Stack Disaster Recovery

Algemeen

1. Wat is Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Full Stack Disaster Recovery?

Met Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Full Stack Disaster Recovery (DR) beheert u met één muisklik het overzetten van compute-resources, databases en applicaties tussen OCI-regio's over de hele wereld. Klanten kunnen de stappen automatiseren die nodig zijn om één of meer bedrijfssystemen te herstellen zonder bestaande infrastructuur, databases of applicaties opnieuw te ontwerpen of bouwen, en zonder gespecialiseerde beheer- of conversieservers te gebruiken.

2. Waar is OCI Full Stack DR momenteel beschikbaar?

Momenteel is OCI Full Stack DR beschikbaar in 27 regio's binnen de commerciële OC1-realm. Zie de pagina met regio's waar Full Stack DR beschikbaar is voor een uitgebreide lijst met deze regio's. We zijn van plan deze beschikbaarheid snel uit te breiden naar de resterende OC1-regio's, gevolgd door de dedicated regio's en andere OCI-regio's. Voor meer informatie over OCI-regio's, waaronder realms en hun specifieke locaties, gaat u naar a href="https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/General/Concepts/regions.htm" data-lbl="oci-realms-regions">OCI-realms en regio's, documentatie.

3. Kan OCI Full Stack DR herstel na calamiteiten ondersteunen in heel OCI, met on-premises, hybride en multicloud-scenario's voor herstel na calamiteiten?

Momenteel is OCI Full Stack Disaster Recovery geschikt voor resources die beschikbaar zijn binnen de OCI-regio's. Het is echter belangrijk om op te merken dat de mogelijkheid voor herstel na calamiteiten in on-premises, hybride en multicloud-strategieën onderdeel uitmaakt van de roadmap voor toekomstige ontwikkeling. Oracle is van plan om de functionaliteit van OCI Full Stack DR uit te breiden naar deze omgevingen, zodat u een uitgebreide oplossing voor herstel na calamiteiten krijgt die veel meer scenario's dekt.

4. Kan OCI Full Stack DR worden gebruikt voor OCI-implementaties binnen en tussen regio's?

Ja, dat is mogelijk. Door OCI-resources in twee OCI-regio's te implementeren, worden verbeterde mogelijkheden voor herstel na calamiteiten verkregen. Op die manier worden een hoge beschikbaarheid en veerkracht gerealiseerd voor kritieke applicaties en services. Bij calamiteiten of uitval in de ene regio kan naadloos een failover van resources naar de andere regio worden uitgevoerd, waardoor de uitvaltijd wordt verkort en de impact op de bedrijfsactiviteiten beperkt blijft. Door resources over meerdere regio's te verdelen, kan een robuuste strategie voor herstel na calamiteiten worden ontwikkeld die een verbeterde gegevensbescherming en bedrijfscontinuïteit oplevert.

5. Moet ik een aanvullende infrastructuur beheren met OCI Full Stack DR?

Nee, OCI Full Stack DR is een volledig beheerde service.

6. Biedt OCI Full Stack Disaster Recovery SLA's?

Ja, OCI Full Stack DR biedt SLA's voor beschikbaarheid en prestaties. Voor meer informatie raadpleegt u het Oracle PaaS and IaaS Public Cloud Services Pillar Document (pdf).

7. Hoe krijg ik toegang tot OCI Full Stack Disaster Recovery?

U kunt toegang krijgen tot OCI Full Stack DR via de console van Oracle Cloud Infrastructure (interface via browser), REST API's, Oracle Cloud Infrastructure SDK's, een opdrachtregel-interface en DevOps-tools.

8. Kan ik OCI Full Stack DR gebruiken voor alle workloads?

Ja, OCI Full Stack DR kan dienen voor workloads van zowel Oracle als andere workloads.

9. Kan ik noodherstelplannen (DR) maken in de regio van de primaire DR-beveiligingsgroep?

Nee, Met Full Stack DR kunt u alleen DR-plannen maken in de regio van de standby DR-beveiligingsgroep.

Vereisten en ondersteunde OCI-services

1. Wat zijn de vereisten voor het gebruik van OCI Full Stack Disaster Recovery?

Met OCI Full Stack DR kunt u de herstelstappen voor bestaande applicaties automatiseren. Ga als volgt te werk om Full Stack DR te integreren:

 • Maak een runbook voor herstel na calamiteiten of verzamel details over hoe u uw bedrijfssysteem kunt herstellen.
 • Implementeer de applicatie.
 • Voer aangepaste scripts uit volgens de vereisten voor de applicaties.

2. Kan ik OCI Full Stack Disaster Recovery gebruiken met elke topologie voor herstel na calamiteiten?

Ja, Full Stack DR is een bijzonder flexibele service. U kunt elke implementatie voor herstel na calamiteiten integreren met OCI Full Stack Disaster Recovery.

3. Welke OCI-resources zijn er nodig voor het gebruik van Full Stack Disaster Recovery?

Afhankelijk van uw implementatie voor herstel na calamiteiten moet u alle infrastructuur en applicatiecomponenten voor productie/herstel na calamiteiten instellen:

 • Netwerkresources, zoals Oracle Cloud Infrastructure (OCI) VCN en Load Balancer.
 • Het standby databasesysteem of de database die wordt gebruikt, afhankelijk van het type Oracle Database PaaS (Oracle Data Guard wordt intern gebruikt voor Oracle Database replicatie)
 • Opslagreplicatie afhankelijk van het type OCI-opslagservices (Oracle Cloud Infrastructure) dat u gebruikt voor opstart-/blokinstellingen en replicatie van volumegroepen

4. Welke OCI-services kunnen worden geïntegreerd met OCI Full Stack Disaster Recovery?

U kunt de volgende resourcetypen toevoegen als leden in de beveiligingsgroep voor herstel na calamiteiten:

 • Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Compute virtuele machines (VM's en VM's met dedicated bestemming)
 • Oracle Database PaaS
  • Oracle Autonomous Database
  • Oracle Base Database Service
  • Oracle Exadata op dedicated infrastructuur
 • Volumegroep (voor opstart- en blokvolumes)
 • OCI Load Balancer
 • OCI Network Load Balancer
 • OCI File Storage

Bij het maken van het plan voor herstel na calamiteiten worden automatisch ingebouwde plangroepen gegenereerd door OCI Full Stack Disaster Recovery. Het plan voor herstel na calamiteiten kan verder worden aangepast voor interactie met andere OCI-services via door de gebruiker gedefinieerde plangroepen met behulp van scripts of functies van Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

5. Welke typen noodherstelplannen zijn beschikbaar?

Er zijn vier soorten noodherstelplannen.

 • Overschakeling
 • Failover
 • Start inzoomen
 • Stop inzoomen

6. Zijn er plannen om nieuwe leden toe te voegen als resourcetypen in de beveiligingsgroep voor herstel na calamiteiten?

Ja, we zijn van plan om andere OCI-kernservices, zoals OCI Container Engine for Kubernetes (OKE) en OCI Object Storage, als leden toe te voegen. Controleer regelmatig of er meer informatie is.

7. Moet ik de OCI-console of de ingebouwde automatisering van Oracle Database PaaS gebruiken om het standby databasesysteem of de standby database in te stellen?

Ja. OCI Full Stack DR is afhankelijk van de Oracle Database PaaS Data Guard API's voor het genereren van plangroepen voor switchover of failover van de database.

8 Kan ik Oracle-databases die worden uitgevoerd in OCI Compute VM's integreren met Full Stack Disaster Recovery?

Ja, als u Oracle Data Guard hebt ingesteld voor de databases die draaien in een OCI VM. U kunt door de gebruiker gedefinieerde plangroepen maken en Data Guard Broker of scripts voor het omkeren van rollen gebruiken.

9. Kan ik niet-Oracle-databases integreren met OCI Full Stack DR?

We raden u aan de native databasereplicatietechnologieën toe te passen voor het repliceren van de productie- en reservedatabases. U kunt door de gebruiker gedefinieerde plangroepen gebruiken en uw scripts toepassen om de databaserol om te keren.

10. Wat zijn verplaatsbare en niet-verplaatsbare resourcetypen voor compute-instances?

Verplaatsbare instance: doorgaans gebruikt in koude of lichte VM-testtopologieën voor noodherstel, waarbij instances die de applicatiestack vormen, alleen worden geïmplementeerd in de primaire regio. De instances worden verplaatst van de primaire beveiligingsgroep voor herstel na calamiteiten naar de reservebeveiligingsgroep voor herstel na calamiteiten.

Niet-verplaatsbare instance: doorgaans gebruikt voor actief-passieve topologieën voor noodherstel, waarbij instances die de applicatiestack vormen, vooraf worden geïmplementeerd in zowel de regio's als software-componenten van applicaties. U kunt deze instances starten en stoppen tijdens hersteloperaties na calamiteiten om de service van de ene regio naar de andere over te zetten.

11. Wanneer moet ik een volumegroep als lid toevoegen in de beveiligingsgroep voor herstel na calamiteiten?

Als u een verplaatsbare of niet-verplaatsbare compute-instance als lid hebt toegevoegd aan de primaire DR-beveiligingsgroep (noodherstel), moet u de relevante opstart- en blokvolumegroep als lid toevoegen aan de primaire DR-beveiligingsgroep.

12. Hoe kan ik opslagreplicatie uitvoeren voor de VM's die zijn toegevoegd als niet-verplaatsbare compute-instances in de beveiligingsgroep voor herstel na calamiteiten?

U kunt de details van de optie voor het aankoppelen van blokvolumes opgeven in de eigenschappen van niet-verplaatsbare instance-onderdelen. U moet de betreffende blokvolumegroep als lid aan de primaire DR-beveiligingsgroep toevoegen.

13. Kan ik Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Object Storage integreren met Full Stack Disaster Recovery?

Ja, door gebruik te maken van door de gebruiker gedefinieerde plangroepen. Raadpleeg Switchover en Failover voor OCI Object Storage Buckets automatiseren via de functies van OCI Full Stack Disaster Recovery.

Doelstelling voor hersteltijd en doelstelling voor herstelpunt

1. Wat is een doelstelling voor de hersteltijd? Wat is een doelstelling voor het herstelpunt? En waarom zijn deze belangrijk?

Doelstelling voor hersteltijd (Recovery Time Objective, RTO): het beoogde tijdsbestek waarin een bepaalde applicatie of systeem volledig hersteld en operationeel moet zijn na een calamiteit of verstoring. Dit is de maximaal toegestane uitvaltijd die het bedrijf voor die applicatie kan aanvaarden. Met andere woorden: hiermee wordt aangegeven hoe snel de applicatie weer operationeel moet zijn om te voldoen aan de vereisten voor bedrijfscontinuïteit. Kritieke applicaties hebben vaak een kleine RTO omdat deze snel moeten worden hersteld om onderbrekingen tot een minimum te beperken en essentiële activiteiten operationeel te houden.

Doelstelling voor herstelpunt (Recovery Point Objective, RPO): het maximaal toelaatbare dataverlies na een calamiteit of verstoring. Het geeft de periode aan waarvoor gegevens (zonder back-up of replicatie) verloren kunnen gaan voordat de calamiteit een aanzienlijke impact op het bedrijf heeft. Als voor een applicatie bijvoorbeeld een RPO van één uur geldt, betekent dit dat de gegevens na een calamiteit moeten worden hersteld tot niet meer dan één uur vóór het incident. Van applicaties met een kleine RPO moet doorgaans vaker een gegevensback-up of replicatie worden uitgevoerd, om een eventueel verlies van gegevens minimaal te houden.

RTO en RPO zijn essentiële overwegingen bij de planning van het noodherstel (DR), omdat ze rechtstreeks van invloed zijn op de continuïteit en veerkracht van de bedrijfsactiviteiten tijdens en na een verstoring. Organisaties moeten deze doelstellingen afstemmen op basis van de kritikaliteit van hun applicaties en de kosten voor het implementeren van de noodzakelijke maatregelen voor herstel na calamiteiten.

2. Hoe beïnvloedt OCI Full Stack Disaster Recovery de RTO van mijn applicatie?

De RTO voor een applicatie kan worden bepaald door rekening te houden met de tijd die nodig is om het switchover- of failoverplan te voltooien. Met het volledig geautomatiseerde herstelproces van OCI Full Stack DR kan de RTO aanzienlijk worden verbeterd door de uitvaltijd te minimaliseren en de handmatige interventie die nodig is voor herstel te verminderen.

Doordat de failover- en switchoverprocessen worden geautomatiseerd, zorgt OCI Full Stack DR ervoor dat de herstelworkflow wordt gestroomlijnd en de applicaties snel weer online worden gezet. Deze verkorting van de hersteltijd kan leiden tot een betere bedrijfscontinuïteit en minder onderbrekingen tijdens een calamiteit.

3. Hoe beïnvloedt OCI Full Stack Disaster Recovery de RPO van mijn applicatie?

OCI Full Stack DR heeft geen controle over de RPO, omdat deze kan variëren afhankelijk van de OCI-services, de replicatiemethoden en configuraties. De verschillende services in Oracle Cloud Infrastructure hebben mogelijk specifieke RPO-richtlijnen, afhankelijk van hoe deze de gegevensreplicatie en -synchronisatie uitvoeren.

Oracle kan bijvoorbeeld voor Oracle Autonomous Database Serverless RPO-waarden hebben gepubliceerd voor interregionale standby-databases om het maximaal toelaatbare dataverlies voor die specifieke configuratie aan te geven.

Om een bepaalde RPO te kunnen realiseren en meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor gegevensherstel van de verschillende OCI-services, is het van essentieel belang om de documentatie van de betreffende OCI-services door te nemen. Deze richtlijnen bieden gedetailleerde informatie over hoe gegevens worden gerepliceerd, welke herstelopties beschikbaar zijn en wat de verwachte RPO is voor verschillende configuraties. Door de aanbevelingen in de documentatie op te volgen, kunt u een passende strategie voor herstel na calamiteiten implementeren die is afgestemd op uw bedrijfsbehoeften en vereisten voor gegevensbescherming.

Prijzen

1. Wat is het prijsmodel voor OCI Full Stack Disaster Recovery?

De prijs voor OCI Full Stack DR volgt het OCI-standaardprijsmodel van aantal Oracle Compute Units (OCPU's) per uur. De SKU (Stock Keeping Unit) voor OCI Full Stack DR is B95485. Raadpleeg de OCI-kostencalculator voor meer informatie.

2. Hoe wordt de prijs van OCI Full Stack Disaster Recovery berekend?

De prijs van OCI Full Stack DR berust op het totale aantal OCPU's van compute- en database-resources die als leden zijn toegevoegd aan de primaire en standby DR-beveiligingsgroep voor noodherstel.

Voorbeeld 1

 • De primaire beveiligingsgroep voor herstel na calamiteiten heeft de volgende leden: compute-A (2 OCPU's) en ADB-primair (1 OCPU)
 • De reservebeveiligingsgroep voor herstel na calamiteiten heeft de volgende leden: compute-B (2 OCPU's) en ADB-reserve (1 OCPU)
 • Totaal aantal OCPU's/uur (compute en database): 6 OCPU's per uur
 • Prijs/uur van Full Stack DR: 6 x $0,0128 = $0,0768

Voorbeeld 2

 • De primaire beveiligingsgroep voor herstel na calamiteiten heeft de volgende leden: compute-A (4 OCPU's), ADB-primair (2 OCPU's), volumegroep 500 GB
 • De reservebeveiligingsgroep voor herstel na calamiteiten heeft de volgende leden: ADB-reserve (2 OCPU's)
 • Totaal aantal OCPU's/uur (compute en database): 8 OCPU's per uur
 • Prijs/uur van Full Stack DR: 8 x $0,0128 = $0,1024

Merk op dat de toekomstige prijzen per uur en model kunnen veranderen. Raadpleeg de nieuwste prijsopgaven of neem contact op met uw Oracle vertegenwoordiger voor de actuele prijzen.

3. Zijn er prijzen voor het toevoegen van een volumegroep als lid in een beveiligingsgroep voor herstel na calamiteiten?

Nee, er zijn geen aparte prijzen voor het toevoegen van een volumegroep als lid in een beveiligingsgroep voor herstel na calamiteiten. De prijs voor OCI Full Stack DR is alleen van toepassing op leden van het type compute en database.

4. Zijn er extra kosten verbonden aan het opzetten van een infrastructuur voor herstel na calamiteiten?

Ja. De kosten voor OCI-services en een implementatiemodel voor herstel na calamiteiten variëren, afhankelijk van de specifieke services en configuraties die u kiest. Als u bijvoorbeeld kiest voor blokreplicatie tussen regio's, worden er extra opslagkosten in rekening gebracht. Ook het gebruik van een autonome reservedatabase brengt extra kosten met zich mee. Raadpleeg de prijsdetails van Oracle Cloud Infrastructure voor meer gedetailleerde informatie over de prijzen voor de verschillende OCI-services.