Queue

Een serverless messagingservice

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Queue is een service voor asynchrone (ontkoppelde) communicatie via een methode zonder server. De OCI Queue verwerkt transactiedata in grote volumes waarvoor onafhankelijke verwerking zonder verlies of duplicatie is vereist. Voor de service worden eindpunten op basis van open standaarden (STOMP en REST met OpenAPI-definities) gebruikt zodat met elke client kan worden gecommuniceerd.

Overzicht OCI Queue (12:04)

Functies OCI Queue

OCI Queue bevat de volgende functies:

  • Schaalbaarheid: met OCI Queue worden onverwachte pieken in het verkeer afgehandeld door automatisch resources toe te voegen op basis van de vraag en door de workload te distribueren naar de beschikbare consumenten.
  • Hoge doorvoer: OCI Queue biedt ondersteuning voor een vrijwel onbeperkt aantal transacties per seconde per API-actie.
  • Minimaal één berichtlevering: een bericht wordt gegarandeerd ten minste eenmaal bij de consument bezorgd, tenzij het bericht is verwijderd of vervalt.
  • Optimale volgorde: berichten worden bij consumenten bezorgd in dezelfde volgorde als waarin ze van de afzenders zijn ontvangen. Maar af en toe kunnen berichten in een andere volgorde worden bezorgd om te voorkomen dat er vertraging optreedt.
  • Berichtvergrendeling: een bericht wordt vergrendeld om dubbele leesbewerkingen te voorkomen tijdens de verwerking door een consument of totdat de time-outperiode voor zichtbaarheid eindigt.
  • Batchverwerking van berichten: berichten kunnen in batches tot 20 berichten worden verzonden, ontvangen of verwijderd om de kosten te optimaliseren.
  • Afleverpogingen en wachtrijen voor niet-afgeleverde berichten: u kunt het aantal pogingen om een bericht af te leveren, opgeven. Als een bericht niet kan worden afgeleverd, kan dit worden verzonden naar een wachtrij voor niet-afgeleverde berichten. Via wachtrijen voor niet-afgeleverde berichten kunt u berichten isoleren voor probleemoplossing.
  • Versleuteling: berichten worden end-to-end gecodeerd.
  • STOMP-protocol: STOMP is een open protocol dat is ontworpen voor berichten. Hiermee kan de efficiëntie worden verhoogd omdat verificatie en autorisatie eenmaal per verbinding worden uitgevoerd in plaats van per HTTP-aanvraag.
  • REST-API's: OCI Queue kan worden gebruikt met echte REST-API's, ondersteund met een OpenAPI-specificatie.
Diagram: Functies van OCI Queue, zie beschrijving hieronder
Schaalbaarheid: OCI Queue kan schaalbaarheid mogelijk maken door zoveel consumenten als nodig te lezen uit een wachtrij. Ontkoppeling: de Queue client plaatst berichten in een wachtrij die voor een bepaald doel zijn gedefinieerd, maar weet niet wie de consument is en waar en hoe deze wordt geïmplementeerd. Betrouwbare levering: een Queue gebruiker kan een bericht uit de wachtrij niet verwerken, dus om te voorkomen dat het bericht verloren gaat, wordt dit voor probleemoplossing in de wachtrij voor niet-afgeleverde berichten geplaatst.