Veelgestelde vragen OCI Queue

Onderwerpen veelgestelde vagen

Overzicht

Wat is Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Queue?

OCI Queue is een ruim beschikbare wachtrijservice met hoge doorloopsnelheid, die miljoenen berichten per seconde kan opnemen. Gebruikers kunnen berichten in Queue publiceren, gebruiken en verwijderen en ook de zichtbaarheid van een bericht bijwerken.

Welke protocollen gebruikt Queue om te communiceren?

OCI Queue ondersteunt RESTful API's met SDK's en STOMP.

Wanneer is de strikte volgordefunctie (FIFO-wachtrijen) beschikbaar?

Queue ondersteunt standaard wachtrijen (best mogelijke volgorde). FIFO-wachtrijen (strikte volgorde) zijn een toekomstige functie en daarvoor hebben we nog geen tijdlijn. Dien een ondersteuningsaanvraag in of communiceer met uw OCI accountmanager als dit een vereiste is.Servicelimieten

Welke SLA's biedt OCI Queue?

OCI Queue biedt een SLA van 99,9% uptime met een maximale bewaartermijn van zeven dagen voor berichten.

Hoe kan ik de limiet voor mijn tenancy verhogen?

U kunt bepaalde limieten verhogen door een ondersteuningsaanvraag in te dienen.

Zijn er limieten voor het gebruik van OCI Queue API's?

Een beperkingsmechanisme wordt geactiveerd als de volgende limieten worden overschreden:

Parameter Zachte limiet klant
Regellimiet doorvoer 10 MB/s inkomend en 10 MB/s uitgaand dataverkeer per wachtrij (zacht)


Ontwikkeling

Hoe stel ik mijn geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) in om de Queue Service te gaan gebruiken?

U vindt de voorbeeldcode in de Oracle DevRel GitHub repository of volg de volgende stappen om uw IDE te configureren.

 • 1. Een nieuw project maken
 • 2. Als u Maven gebruikt, kunt u naar onze SDK verwijzen in uw pom.xml. com.oracle.oci.sdk
 oci-java-sdk-queue
 3.2.0

  

Hoe gebruik ik de SDK's?

Sommige SDK-functies worden gedemonstreerd in voorbeelden die u vindt in de openbare GitHub-repository's voor OCI Queue.

Waar vind ik de lijst met alle benodigde API's om een wachtrij te maken?

We bieden de volgende API's:

API's voor wachtrijbeheer

 • ListQueues
 • CreateQueue
 • GetQueue
 • UpdateQueue
 • DeleteQueue
 • ChangeCompartment
 • PurgeQueue
 • GetWorkRequest
 • ListWorkRequest
 • ListWorkRequestLogs
 • ListWorkRequestErrors

Messaging-API's

 • PutMessages
 • GetMessages
 • DeleteMessage(s)
 • UpdateMessage(s)
 • GetStats

Waar vind ik de lijst met API-fouten?

Informatie over API-fouten vindt u in de documentatie.Uitvoering

Kan ik berichten naar de wachtrij pushen tijdens het opschonen?

De opschoningsaanroep is uiteindelijk consistent. Dit betekent dat alle berichten die vóór de opschoningsaanroep zijn gepubliceerd, worden verwijderd, maar mogelijk worden ook sommige berichten verwijderd die zijn gepubliceerd terwijl de wachtrij de status 'Opschonen' heeft (alleen in de status 'Bijwerken' met details van de levensduurstatus 'Opschonen'). De aanroep PutMessages is niet geblokkeerd tijdens de opschoning, maar de berichten ervan kunnen worden verwijderd.

Het is gegarandeerd dat opgeschoonde berichten niet worden geretourneerd door de aanroep GetMessages en niet van invloed zijn op de wachtrijstatistieken. Het verwijderproces van de berichten is nog steeds asynchroon en kan even duren. In deze periode zullen bewerkingen voor het bijwerken en verwijderen van opgeschoonde berichten slagen, mits u over een geldige ontvangst beschikt.

Biedt OCI Queue ondersteuning voor het automatisch verwijderen van berichten na verwerking?

Nee, de client moet de API DeleteMessage aanroepen om een bericht te verwijderen nadat het is verwerkt. Anders gaat het bericht terug naar de wachtrij (na een time-out voor zichtbaarheid) en wordt het geretourneerd tijdens een volgende ophaalaanvraag.