Oracle Cloud Free Tier

Bouw, test en implementeer applicaties in Oracle Cloud - helemaal gratis.

Virtualisatie versus cloudcomputing

Wat is het verschil tussen cloudcomputing en virtualisatie?

Cloudcomputing is niet hetzelfde als virtualisatie. Hoewel de termen soms door elkaar worden gebruikt, zijn cloudcomputing en virtualisatie twee aparte rekenmethoden die wel enkele raakvlakken hebben. Ondernemingen gebruiken beide methoden om flexibiliteit en schaalbaarheid te kunnen bieden voor hun IT-afdelingen. Ze gebruiken cloudcomputing om de toegankelijkheid van zowel interne als externe applicaties en databases te vergroten, en virtualisatie om fysieke hardware te minimaliseren en het DevOps-proces te stroomlijnen. Virtualisatie kan onderdeel zijn van een cloudcomputingconfiguratie, maar cloudcomputing vereist niet noodzakelijkerwijs virtualisatie.

Om meer te weten te komen over de verschillen, zullen we deze twee concepten grondiger verkennen.

Wat is virtualisatie?

Virtualisatie is een eenvoudig concept met een breed scala aan toepassingen. Virtualisatie is in feite het proces van het creëren van een gesimuleerde, of virtuele, machine (de gast). Dit is een geëmuleerd computersysteem dat uitsluitend in de softwarerealm bestaat en dat binnen een fysieke machine (de host) werkt. De gastmachine heeft geheugen, een CPU, opslagruimte en een besturingssysteem; allemaal gedefinieerd door software in plaats van hardware. Virtuele machines kunnen elke omvang hebben en beschikken over configureerbare parameters voor de ondersteuning van verschillende workloads en gebruiksdoelen. Ze worden soms gemaakt om verouderde hardware te emuleren en kunnen een strategische benadering bieden voor het beheren van resources.

Om te kunnen werken, hebben virtuele machines software nodig die een hypervisor wordt genoemd. Deze software fungeert als resourcemanager en vormt de interface tussen de host en de gast. De hypervisor wijst het benodigde geheugen, de verwerkingskracht en de opslagruimte toe voor de virtuele machine. Ook beheert deze software de applicaties en algemene toestand van de virtuele machine wanneer deze actief is. Applicaties binnen een virtuele machine zijn volledig afgescheiden van de hostmachine. Gasten en hosts kunnen dus op geen enkele manier elkaars bestanden gebruiken.

Naast virtuele machines bieden containers een andere manier van virtualisatie. Hoewel containers en virtuele machines soms worden verward, hebben ze enkele overeenkomsten maar ook verschillende functies. Een container is een dedicated en zelfstandige runtimeomgeving voor een afzonderlijke applicatie, terwijl een virtuele machine een softwaregestuurde omgeving biedt. Hoewel een virtuele machine specifiek kan worden gebruikt voor toegang tot een afzonderlijke applicatie, heeft een virtuele machine nog veel meer toepassingen. Als u maar één applicatie hoeft uit te voeren, is een container mogelijk een betere optie die minder resources gebruikt.

Virtualisatie kent veel voordelen, zoals betere toewijzing van resources en harde silo's tussen softwareresources. Een voorbeeld van een gebruiksdoel is het installeren van een afzonderlijk besturingssysteem op een fysieke computer (bijvoorbeeld Linux op een Windows-computer). Voor een onderneming kan virtualisatie de overstap naar serverconsolidatie vereenvoudigen.

Wat is cloudcomputing?

Cloudcomputing is elke applicatie-, database-, opslag- of netwerkservice die online actief is en via internet toegankelijk is. Er zijn drie hoofdtypen cloudcomputingservices: Software as a Service, Infrastructure as a Service en Platform as a Service.

Tegenwoordig maakt bijna iedereen gebruik van cloudcomputing. Telkens wanneer u een online service gebruikt, zoals tv-streaming, een app voor foto-opslag en sociale media, gebruikt u een vorm van cloudcomputing. Op ondernemingsniveau kunnen cloudcomputingservices een cloudinfrastructuur, cloudapplicaties, zoals ERP, en noodherstel en back-up in de cloud omvatten.

Virtualisatie kan onderdeel zijn van de cloud, maar cloudcomputing zelf is een volledige infrastructuur die gebouwd is om online toegang tot applicaties, services en data te ondersteunen. Wanneer een provider toegang biedt tot resources, rekenkracht en/of applicaties via een online pad, maakt u gebruik van cloudcomputing. Dit kan zo eenvoudig zijn als één server die een aangepaste applicatie biedt voor een kleine groep, zoals een klaslokaal of een groep collega's. Op veel grotere schaal vereist een platformservice zoals Zoom dat functies, data en redundantie worden verdeeld over een groot aantal servers die samenwerken.

Cloudcomputing biedt vele voordelen, zoals:

  • Schaalbaarheid: met cloudservices kunnen organisaties gebruikers toevoegen door simpelweg meer licenties te kopen zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over het aanschaffen of bijwerken van afzonderlijke systemen en resources.
  • Operationele efficiëntie: cloudsoftware wordt bijgewerkt door de provider. Elke keer dat de gebruiker de software opent, wordt dus de nieuwste versie uitgevoerd. U hoeft zelf geen updates of patches te implementeren en bespaart zo IT-kosten en -resources.
  • Toegang: veel cloudcomputingservices zijn toegankelijk via een webbrowser of mobiele app, waarbij afzonderlijke gebruikersdata in de account worden opgeslagen in plaats van lokaal. Hierdoor hebben gebruikers altijd en overal toegang via meerdere apparaten.
  • Beveiliging: gebruikersdata die in de cloud zijn opgeslagen, worden als veiliger beschouwd dan lokaal opgeslagen data. De reden hiervoor is dat cloudproviders de data veilig en beschikbaar willen houden, terwijl afzonderlijke IT-afdelingen met een toegewezen budget moeten werken om het nieuwste risico of de nieuwste bedreiging te bestrijden.

Hoe virtualisatie wordt gebruikt in cloudcomputing

Virtualisatie kan door cloudcomputing worden gebruikt voor veel verschillende doeleinden, van het ondersteunen van gesimuleerde applicaties op verschillende besturingssystemen tot het maken van silo's tussen resources om de efficiëntie te maximaliseren. Hoewel het mogelijk is om clouds te implementeren zonder virtualisatie, is virtualisatie een essentieel hulpmiddel voor het ondersteunen van veel cloudplatforms, met name platforms die ontwikkeld zijn voor een groter publiek.

Vraag vandaag nog uw gratis proefversie van Oracle Cloud aan en ervaar cloudcomputing in de praktijk.