Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

 


Gedragscode voor Oracle-evenementen

Oracle wil een bedrijfscultuur bevorderen die draait om integriteit, verantwoordelijkheid en een ethische bedrijfsvoering. Oracle verwacht van alle deelnemers aan evenementen dat zij zich houden aan hoge ethische normen en dat zij zich niet inlaten met activiteiten die zelfs maar de schijn van ongepastheid met zich meedragen. Door het bijwonen van of deelnemen aan een Oracle-evenement stemt u in met deze Gedragscode.

Oracle bevestigt het principe van gelijke werkgelegenheid en zakelijke kansen zonder rekening te houden met enig beschermd kenmerk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: ras, religie, afkomst, kleur, sekse of geslacht, geslachtsidentiteit of -expressie, leeftijd, geestelijke of lichamelijke handicap, geestelijke gesteldheid, zwangerschap, burgerlijke staat, nationale herkomst/afstamming, genetische informatie, politieke gezindheid, militaire en beschermde veteranenstatus, seksuele geaardheid, of enig ander kenmerk dat wordt beschermd door federale, staatsrechtelijke of lokale verordeningen. Het beleid van Oracle verbiedt intimidatie in welke vorm dan ook en Oracle verwacht van de deelnemers aan zijn evenementen dat zij tijdens die evenementen een omgeving zonder intimidatie en discriminatie creƫren en promoten.

Oracle behoudt zich het recht voor om deelname aan zijn evenementen geheel naar eigen goeddunken te beperken. Als u niet overeenkomstig deze Gedragscode handelt, behoudt Oracle zich het recht voor om u van het evenement te verwijderen (inclusief zonder restitutie), uw deelname aan toekomstige Oracle-evenementen te verbieden en/of andere middelen te gebruiken die nodig zijn om op passende wijze te reageren op uw niet-naleving van de Code.

Meld eventuele problemen of zorgen tijdens een Oracle-evenement onmiddellijk aan het Oracle-personeel bij de registratiebalie ter plekke en/of neem contact op met het Oracle Global Physical Security Team op gsoc-amer_ww@oracle.com of door te bellen naar +1-650-506-5555.