Top 10 uitdagingen voor strategische CHRO's in 2024

Jeffrey Erickson | Tech Content Strategist | 8 februari 2024

De afgelopen drie jaar is de CHRO (Chief Human Resources Officer) steeds belangrijker geworden. Van de ingrijpende veranderingen voor personeel veroorzaakt door de COVID-19-pandemie en de 'Great Resignation' van 2021 tot het verdwijnen van technische banen eind 2022 en een naderende recessie, CHRO's in verschillende bedrijfstakken hebben met steeds meer uitdagingen te maken. En 2024 zal niet anders zijn. CHRO's en HR-teams zullen ook dit jaar te maken krijgen met een verstoring van het personeelsbestand, zelfs als ze best practices toepassen om hun organisaties te helpen bij het managen van hybride en geografisch verspreide teams.

CHRO's zullen ook de algehele medewerkerservaring en dus het behoud van medewerkers moeten verbeteren door een gevarieerd personeelsbestand te helpen een cultuur te creëren waarin alle medewerkers tevreden zijn.

Top 10 uitdagingen die CHRO's in 2024 moeten overwinnen

Dus waar moeten HR-leidinggevenden op letten in 2024? Hier volgen 10 grote uitdagingen waarmee HR-leiders het komende jaar zullen worden geconfronteerd.

1. Een succesvol hybride werkmodel creëren

CHRO's die met succes een flexibele, hardwerkende hybride cultuur opbouwen, zullen niet alleen de productiviteit verhogen, maar zullen ook nieuw talent aantrekken en bestaand talent behouden. Dit is heel belangrijk in een markt waar, volgens de enquête 2022 Marketing Jobs Outlook van LinkedIn, 87% van de medewerkers het grootste deel van de tijd op afstand wil blijven werken.

Hieronder worden drie stappen beschreven aan de hand waarvan CHRO's een succesvol hybride werkmodel kunnen creëren.

 • Zoek perspectieven voor medewerkers. Hybride werken is voor iedereen anders. Medewerkers die thuiswerken, genieten bijvoorbeeld van de flexibiliteit en vrijheid, maar voelen zich geïsoleerd van de bedrijfscultuur en worden over het hoofd gezien door managers. Volgens een enquête van de Society for Human Resource Management (SHRM) denkt 62% van de managers dat externe medewerkers minder betrokken zijn en dat ze gemakkelijker te vervangen zijn dan collega's die wel fysiek aanwezig zijn op de werkplek. Medewerkers op kantoor kunnen echter het gevoel hebben dat hun dagen niet zo flexibel zijn als de dagen van hun collega's op afstand.

  CHRO's en hun teams moeten proactief feedback van medewerkers verzamelen door middel van enquêtes en feedbacksessies en deze feedback gebruiken om een cultuur te creëren waarin zowel medewerkers op afstand als medewerkers op locatie succesvol kunnen zijn.
 • Blijf flexibel en vergroot uw talentenpool. Maak in 2024 gebruik van de flexibiliteit van extern of hybride werk om uw talentenpijplijn uit te breiden naar nieuwe regio's. Als u problemen ondervindt bij het invullen van een fulltime positie, kunt u ook kijken naar minder competitieve talentmarkten en kunt u de belofte van thuiswerken gebruiken om nieuwe kandidaten aan te trekken. Ga ook na of een positie kan worden ingevuld door een deeltijdwerker of contractwerker. Heroverweeg de structuur van een functie en pas deze aan de juiste persoon aan.
 • Communiceer duidelijk met leidinggevenden en medewerkers. Een van de taken van een CHRO is het bieden van een goed doordacht werkbeleid voor leidinggevenden op directieniveau, zodat ze met hun teams kunnen communiceren over wat er wordt verwacht. Is het beste hybride werkbeleid bijvoorbeeld drie dagen op kantoor en twee dagen thuis? Voor welke regeling een organisatie ook kiest, CHRO's moeten dit schriftelijk vastleggen en het duidelijk communiceren. Elke beleidsaankondiging zal waarschijnlijk negatieve feedback krijgen, maar uiteindelijk levert het doorvoeren van deze veranderingen minder stress op als leidinggevenden en medewerkers precies weten wat er wordt verwacht.

2. Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit stimuleren

De meeste CHRO's weten inmiddels dat verschillende perspectieven tot betere ideeën en sterkere teams leiden. En hun ervaring wordt ondersteund door een recent rapport naar aanleiding van de bijeenkomst van het World Economic Forum in 2022. In dit rapport wordt geconcludeerd dat hybride teams in de loop der tijd beduidend beter presteren dan homogene teams wat betreft winstgevendheid en betrokkenheid van medewerkers.

De uitdaging voor 2024 voor organisaties is om diversiteit endemisch te maken. Hiertoe heeft een CHRO goede data over personeelsdiversiteit nodig, zoals analysen over de invloed van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit op het werven van talent, het personeelsverloop en het behouden van medewerkers. Voor het verkrijgen van dit soort inzichten, hebben CHRO's HCM-software (Human Capital Management) nodig waarmee ze de status van hun organisatie op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit kunnen begrijpen. Naast het volgen van het investeringsrendement kan met deze software ook naleving van de lokale en nationale regelgeving met betrekking tot diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit worden aangetoond. De organisatie kan zo een cultuur creëren die talent aantrekt en behoudt.

3. De bedrijfscultuur ontwikkelen

In 2024 zullen sollicitanten verder kijken dan het salaris en zullen ze ook kijken naar de cultuur. In deze omgeving is de medewerkerservaring geen bijproduct meer van een talentstrategie maar juist een stimulans voor de talentstrategie.

CHRO's moeten organisaties opbouwen die nauwere banden onderhouden met medewerkers en die hun harde werk en hun sociale impact erkennen.

 • Zorg ervoor dat medewerkers elkaar gemakkelijk kunnen vinden. U kunt dit doen door uw medewerkers te helpen affiniteitsgroepen te vinden of te vormen.
 • Erken prestaties. Een goed programma voor het erkennen van prestaties op het werk kan helpen een positieve cultuur te inspireren. Volgens een recent onderzoek van SHRM vindt 68% van de HR-managers dat hierdoor ook het de personeelsbehoud en de wervingsprocessen kunnen worden verbeterd.
 • Help medewerkers hun verhaal te vertellen. Bied werknemers een plek online en expertise op het gebied van content zodat ze hun positieve ervaringen op het werk in hun eigen woorden kunnen delen.

4. Talent werven en behouden

Een van de grootste verantwoordelijkheden van een CHRO is het vinden en behouden van de juiste mensen op de juiste plek om de doelen van een organisatie te realiseren. De uitdagingen op wervingsgebied nemen echter toe en de concurrentie op de arbeidsmarkt blijft groot. Onderzoek van Reuters toont aan dat er begin 2024 nog steeds 1,74 banen waren voor elke werkloze persoon in de Verenigde Staten.

Om gelijke tred te houden met de concurrentie, moeten CHRO's verder kijken dan traditionele wervingsmethoden, zoals interne werving, vacatureplaatsingen en werving op hogescholen en universiteiten, en moeten ze nieuwe methoden verkennen.

Steeds meer HR-organisaties organiseren bijvoorbeeld externe wervingsevenementen en kiezen voor externe wervingsprocessen. Virtuele wervingsevenementen zijn vooral handig voor het bereiken van grote groepen mensen. En omdat hybride werken en thuiswerken volgens onderzoekers van Wharton ook een best practice is voor 2024, heeft het HR-team dankzij virtuele evenementen toegang tot minder concurrerende markten met mogelijk onbenut talent.

Een goed systeem voor personeelswerving helpt het HR-team bij het promoten van online evenementen, het bijhouden van registraties en het vooraf screenen van deelnemers om goede kandidaten te identificeren. Het HCM-systeem zou HR-teams een platform moeten bieden aan de hand waarvan ze beter kunnen communiceren met nieuw talent en veelbelovende sollicitanten kunnen doorsturen naar wervings- en onboardingplatforms.

5. Medewerkers bijscholen, omscholen en ontwikkelen

Volgens een rapport van OutStaffer.com denken analisten dat het wereldwijde tekort aan vaardigheden ook in 2024 zal voortduren en dat 75% van de werkgevers problemen zal blijven ondervinden met het vinden van geschoolde en gekwalificeerde medewerkers. De enige oplossing is dat talent intern moet worden ontwikkeld. Bied medewerkers mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te leren en succesvol te zijn.

Het bijscholen van managers leidt tot tevreden medewerkers die blijven. Leidinggevenden en managers moeten de tools, training en strategieën krijgen waarmee ze een positieve, ondersteunende werkplek kunnen creëren. Dit kunnen eenvoudige dingen zijn, zoals regelmatige voortgangsgesprekken met teamleden of het faciliteren van leer- en groeimogelijkheden. Een HCM-platform kan dienen als een kennisbank voor managers die hen begeleidt bij relevante mogelijkheden voor leren en ontwikkeling, voor zichzelf en voor hun teamleden, zowel binnen als buiten de organisatie.

6. Betrokken medewerkers

CHRO's weten dat betrokken medewerkers de ruggengraat zijn van een goed presterende organisatie. Betrokken medewerkers kunnen volgens een recente peiling van Gallup leiden tot 17% meer productiviteit en 21% hogere verkoopcijfers. En 2024 is het jaar waarin organisaties niet langer moeten wachten tot alles weer 'normaal' is op kantoor. Ze moeten beginnen met het opbouwen van een HR-organisatie op basis van externe en hybride medewerkers.

Wanneer een medewerker zich betrokken voelt en niet slechts tevreden is, hecht hij of zij emotionele waarde aan zijn of haar eigen prestaties en die van het team. Kortom, ze zijn bereid om een stapje extra te doen om hun collega's en klanten van dienst te zijn. CHRO's kunnen medewerkers op drie manieren helpen, of ze nu thuis, op kantoor of op een andere locatie werken.

 • Vereenvoudig belangrijke HR-functies. De organisatie profiteert van alles wat CHRO's doen om een eenvoudig, efficiënt onboardingproces te ontwikkelen waarmee nieuwe medewerkers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om toegewezen taken te voltooien en geplande mijlpalen te halen. Als u verwacht dat nieuwe medewerkers zonder begeleiding en ondersteuning complexe onboardingprocedures kunnen voltooien, krijgen ze een verkeerd beeld over wat uw organisatie van hen vindt.
 • Stimuleer feedback. Medewerkers op afstand hebben vaak geen informele gesprekken met teamleden. Zo weten ze niet of ze hun werk goed doen en hebben ze ook geen inzicht in de dynamiek binnen het team. CHRO's kunnen helpen door managers aan te moedigen meer reguliere teamvergaderingen te houden om in contact te blijven met medewerkers en hen te helpen begrijpen op welke manieren hun werk bredere bedrijfsdoelen ondersteunt. Ze kunnen ook helpen door een HCM-systeem te bieden dat communicatie in twee richtingen mogelijk maakt via meerdere kanalen, zoals persoonlijke en teampulse-enquêtes, voortgangsgesprekken en tools voor het erkennen van kwalificaties.
 • Stimuleer groei op afstand. Wanneer een externe medewerker het gevoel heeft dat hij of zij professioneel of persoonlijk groeit, is de kans groter dat deze persoon bij de organisatie blijft en steeds meer inzet toont voor collega's en klanten.

7. HR-processen en wervingsworkflows beoordelen

Sociale omgevingen en werkomgevingen zullen in 2024 blijven evolueren. Daarom moeten CHRO's hun HR-teams helpen zich aan te passen. Door processen en workflows voor externe werving te verbeteren, kunnen organisaties het doorlopende tekort aan vaardigheden verminderen. De CHRO moet HR-teams helpen bij het ontwerpen en implementeren van wervingsprocessen. Hiermee worden praktijken voorkomen zoals het toevoegen van onnodige beoordelingen, het beoordelen van hiaten in de loopbaanhistorie van een sollicitant en het plaatsen van onrealistische functievereisten. Dit kan ertoe leiden dat veelbelovende kandidaten onnodig worden afgekeurd of dat ze helemaal niet gaan solliciteren.

Een HCM-platform (Human Capital Management) op ondernemingsniveau biedt een volledige medewerkerservaring, van werving tot prestatiebeoordeling, en kan een CHRO helpen de HR-functie opnieuw vorm te geven op basis van best practices. Een HR-team kan bijvoorbeeld een HCM-platform gebruiken om naar kandidaten te zoeken op basis van persoonlijke vaardigheden in plaats van bachelordiploma of voor het opnieuw evalueren van functies om te zien of papierwerk bij traditionele werkzaamheden, zoals de taken van een buitendienstmedewerker, ook op afstand kunnen worden ingevuld. De HCM-applicatie kan ook worden gebruikt om het sollicitatiegespreksproces te begeleiden en interviews met kandidaten te plannen, van het eerste sollicitatiegesprek tot meer diepgaande gesprekken met vaardighedentests. Zo kunnen transparantie en regelmatige communicatie worden geboden.

8. Discipline en geschillenbeheer

De recente geschiedenis heeft ons geleerd dat CHRO's ook in 2024 te maken krijgen met uitdagingen en onzekerheden. HR-leiders kunnen proactieve stappen ondernemen om onzekerheden aan te pakken en processen te creëren die stabiliteit in hun organisatie garanderen. Hier volgen twee manieren waarop een CHRO zijn of haar organisatie kan helpen onzekere perioden te overleven.

Neem snelle beslissingen aan de hand van data en analysen. Een CHRO met een betrouwbaar analyseteam kan business intelligence, marktonderzoeken, voorspellende analysen en zelfs feedback van medewerkers combineren om te begrijpen welke bronnen de beste kandidaten opleveren, hoe lang het duurt om een kandidaat aan te nemen en wat het kost om een nieuwe medewerker aan te trekken, te selecteren en in dienst te nemen. En dankzij technologieën zoals kunstmatige intelligentie en machine learning, die vaak zijn ingebouwd in HR-software voor ondernemingen, kan een CHRO beter dan ooit tevoren proactief in plaats van reactief reageren in onzekere tijden.

Zorg ervoor dat werknemers zich betrokken voelen. Van CHRO's wordt verwacht dat ze continuïteit bieden en flexibel reageren op voortdurende veranderingen. Maar onvolledige, complexe en geïsoleerde systemen voorkomen zichtbaarheid, leiden tot trage besluitvorming en maken het moeilijk om bedrijfsbrede veranderingen door te voeren. Met één complete oplossing in de cloud wordt een volledig overzicht van het bedrijf geboden en kunnen HR-teams snel veranderingen doorvoeren, het systeem aanpassen aan de veranderende behoeften van medewerkers en toegang krijgen tot nieuwe functionaliteiten wanneer ze die nodig hebben.

9. Nieuwe technologieën kiezen en implementeren

HR-teams gebruiken veel software, van bepaalde modules in een HCM-basisplatform tot afzonderlijke softwarepakketten voor project- en documentbeheer en vele andere functies. Voordat een nieuwe technologie zijn vruchten kan afwerpen, moet de technologie worden geïmplementeerd en geaccepteerd door de organisatie.

De CHRO moet centraal staan in het proces. Begin met het definiëren van wat de module of het stukje software precies moet doen en zorg voor goede resultaten. Betrek vervolgens de medewerkers die de software zullen gaan gebruiken en overweeg een taskforce van teamleden op te zetten om u te helpen eventuele aanpassingen te identificeren die nodig zijn om aan de behoeften van specifieke bedrijfsfuncties te voldoen.

Wanneer de software is geïmplementeerd en de taskforce tevreden is, is het tijd om de rest van de organisatie te betrekken. Deze stap kost tijd en volharding. Consistente berichtgeving, officiële training, ambassadeurs die hun ervaringen delen en uiteindelijk erkenning en zelfs beloning voor regelmatige deelname kunnen helpen de technologie in de hele organisatie te implementeren. Pas daarna kan de CHRO beginnen met het meten van het investeringsrendement.

10. Opvolging voorbereiden

Volgens een enquête van BenefitsPRO eind 2022 onder HR-vergoedingsmanagers zal de strijd om talent ook in 2024 voortduren. Als gevolg hiervan kijken steeds meer medewerkers op elk niveau naar hun professionele opties en kiezen ze soms geheel onverwacht voor een andere baan. Als hoofd van de HR-afdeling speelt de CHRO een integrale rol bij het identificeren van veelbelovende personen en het voorbereiden van hen op een leidinggevende functie.

In 2024 moet de CHRO rekening houden met verschillende factoren bij het opstellen van een opvolgingsplan, zoals inzicht in de dynamiek van teams met externe medewerkers, het ontwikkelen van criteria voor het evalueren van potentiële opvolgers in verschillende regio's en het vergroten van de betrokkenheid onder leidinggevenden. Met een goed doordachte strategie en transparante procedures kunnen bedrijven zorgen voor een soepele overgang en kunnen ze kandidaten vinden die directieposities kunnen invullen, nu en in de toekomst.

Hoe ziet de toekomst eruit voor CHRO's?

Moderne CHRO's vertrouwen op HCM-software (Human Capital Management) om de HR-uitdagingen van 2024 en daarna aan te pakken. Een HCM-platform biedt HR-teams best practices voor de branche en geavanceerde analysetools om hen te helpen bij het nemen van beslissingen over aanstellingen, salarissen, personeelsbehoud en nog veel meer. Ze gebruiken tools voor het automatiseren van administratieve taken tijdens wervings- en onboardingprocessen en ze beschikken over een platform waarmee ze een betere medewerkerservaring kunnen bieden aan het uiteenlopende moderne personeelsbestand, ongeacht of medewerkers nu thuis, hybride, op kantoor of in het veld werken.

Veelgestelde vragen over uitdagingen voor CHRO's

Wat is de grootste uitdaging voor CHRO's in 2024?
De grootste uitdagingen voor CHRO's dit jaar leiden tot betere bedrijfsresultaten (winstgevendheid en prestaties) door een productief personeelsbestand en door te voldoen aan de verwachtingen van hun medewerkers wat betreft welzijn, betrokkenheid en groei.

Wat is in 2024 nieuw op het gebied van het werven en behouden van talent?
Kijk naar de groei van externe evenementen en werving op afstand. Virtuele wervingsevenementen zijn bijvoorbeeld handig voor het bereiken van grote groepen mensen in verschillende geografische regio's.

Hoe kunnen CHRO's in 2024 diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit stimuleren?
CHRO's kunnen een mix van branchespecifieke en interne data gebruiken om diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit binnen hun organisatie te begrijpen. Vervolgens kunnen ze programma's ontwerpen die laten zien op welke manieren de organisatie zich inzet voor diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.

Waarom worden CHRO's in 2024 gevraagd culturele waarden te stimuleren?
In 2024 zullen sollicitanten verder kijken dan het salaris en zullen ze ook kijken naar de cultuur. Ze zullen kiezen voor een organisatie die waarde hecht aan een goede relatie tussen medewerkers onderling en die zowel goede prestaties als sociale vaardigheden beloont.

Waarom is het bij- en omscholen van medewerkers een grote uitdaging in 2024?
Volgens HR-vergoedingsmanagers zal het tekort aan vaardigheden ook in 2024 een wereldwijd probleem zijn. Door medewerkers bij en om te scholen, kunt u proactief plannen en belangrijke posities in een organisatie snel invullen met huidige medewerkers.

Welke HR-technologie is in 2024 essentieel voor het succes van CHRO's?
Dankzij technologie die een uitgebreide gegevensbron met volledig inzicht in de hele organisatie biedt, kan HR gepersonaliseerde medewerkerservaringen creëren en het systeem aanpassen aan de veranderende behoeften van het personeelsbestand.

Vraag een HCM-demo aan

Ontdek waarom Oracle Cloud HCM de meest volledige en geïntegreerde HCM-oplossing in de cloud is.