7 uitdagingen van de medewerkerservaring om te overwinnen

Alex Chan | Content Strategist | 26 juli 2023

Recente veranderingen in de arbeidswereld hebben de manier veranderd waarop werkgevers omgaan met hun werknemers. Veel activiteiten die voorheen face-to-face plaatsvonden, vinden nu op afstand plaats. In de hedendaagse werkomgeving is het zelfs mogelijk dat u uw manager nooit persoonlijk ontmoet en alleen virtueel contact hebt met uw collega's.

Naast de verschuiving naar werken op afstand of hybride werken, zien we ook een verandering in wat werknemers van hun werkgever verwachten. Uit een onderzoek van het Pew Research Center uit 2021 bleek dat een laag loon, gebrek aan doorgroeimogelijkheden en het gevoel niet gerespecteerd te worden op het werk de belangrijkste redenen waren waarom werknemers hun baan opzegden. Dit zijn echter niet de enige redenen waarom werknemers vertrekken. Andere redenen weerspiegelen recente veranderingen op de werkvloer, bijvoorbeeld het feit dat ze niet de flexibiliteit hebben om hun werkuren te kiezen of de mogelijkheid om te verhuizen.

Om de veranderende relatie tussen werknemer en werkgever aan te pakken, investeren meer HR-afdelingen in de ervaring van werknemers, waarbij de nadruk ligt op cultuur, feedback, ontwikkeling en welzijn op de werkplek.

Wat is werknemerservaring?

De 'employee experience' (EX) is de som van elke interactie en elk contactmoment van een werknemer met zijn werkgever, vanaf het moment dat hij of zij ervoor kiest om te solliciteren tot en met zijn of haar laatste dag bij het bedrijf. Er zijn veel componenten die bijdragen aan de werknemerservaring, waaronder de fysieke of virtuele werkruimte van een bedrijf, de cultuur, technologie en processen en de interpersoonlijke relaties van een werknemer. Zelfs factoren die van invloed zijn op het privéleven van werknemers, zoals de secundaire arbeidsvoorwaarden die een bedrijf biedt, maken deel uit van de werknemerservaring.

Aangezien de werknemerservaring elk aspect van het beroepsleven van een werknemer omvat, moet de verantwoordelijkheid voor het creëren van een positieve werknemerservaring in de hele organisatie worden gedeeld. Door een gedeelde visie op een ideale werknemerservaring te omarmen en samen te werken om deze te realiseren, kan elk onderdeel van de organisatie de vruchten plukken, zoals minder verloop, hogere productiviteit, een sterkere bedrijfscultuur en gelukkigere werknemers.

Waarom is werknemerservaring een uitdaging?

Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics zeiden 4 miljoen werknemers in 2021 hun baan op, wat het vorige record van 3,5 miljoen in 2019 overtrof. Werknemers zoeken werk dat meer voldoening geeft, zinvol is en aansluit bij hun waarden.

Tegelijkertijd stimuleert de concurrerende arbeidsmarkt de vraag naar betere vergoedingen, secundaire arbeidsvoorwaarden en een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Het Bureau of Labor Statistics rapporteerde ook een werkloosheidspercentage van 3,4% in januari 2023 en de toevoeging van meer dan 500.000 nieuwe banen aan de economie. Dat betekent dat, met een recordaantal werknemers die hun baan opzeggen, de concurrentie om die nieuwe vacatures in te vullen hevig blijft.

Kortom, als de ervaring die werknemers in hun baan opdoen niet overeenstemt met hun verwachtingen, zal dit een hele reeks problemen veroorzaken voor hun werkgevers, waaronder verloop, productiviteitsverlies en lagere winsten. Werkgevers moeten deze uitdagingen aangaan om een werknemerservaring te bieden die helpt het talent aan te trekken (en te behouden) dat nodig is om een succesvol bedrijf te runnen.

7 Uitdagingen op het gebied van werknemerservaring (en oplossingen)

Als een bedrijf de vruchten wil plukken van een positieve werknemerservaring, moet het management een aantal veelvoorkomende zakelijke uitdagingen overwinnen. Hier volgen zeven barrières die uw organisatie ervan kunnen weerhouden om de ervaring te bieden die uw personeel verwacht.

Uitdaging 1: De juiste bedrijfstechnologie kiezen

Nieuwe technologie kan aanzienlijke zakelijke voordelen opleveren. Maar wat als werknemers de nieuwe tools afwijzen of vinden dat het extra werk dat een nieuw proces met zich meebrengt niet opweegt tegen het potentiële voordeel? Het afwijzen van nieuwe technologie door werknemers kan leiden tot geldverspilling en een negatieve invloed hebben op het moreel.

Om dit te voorkomen, moeten bedrijven technologie toepassen die hun werknemers daadwerkelijk helpt om hun werk te doen, zich met elkaar en hun werk bezig te houden, productief te zijn en effectief samen te werken. Deze tools moeten gebruiksvriendelijk en gemakkelijk in te voeren zijn en een duidelijk productiviteitsvoordeel opleveren. De technologie moet ook kunnen worden geïntegreerd met andere interne systemen. Dit bespaart werknemers de moeite van het navigeren door meerdere losgekoppelde platforms en geeft managers een volledig beeld van de productiviteit van het personeel.

Om deze doelen te bereiken, moeten managers de behoeften van werknemers vastleggen en moeten besluitvormers hun input naast de bedrijfsvereisten leggen. Enquêtes kunnen helpen om informatie te verzamelen over de tools die werknemers nodig hebben om hun werk gedaan te krijgen en om te peilen wat ze verwachten van de tools die ze momenteel gebruiken. Het juiste HCM-platform (Human Capital Management) kan de gegevensverzamelingsactiviteiten van een organisatie ondersteunen en tegelijkertijd een groot aantal andere voordelen bieden die de werknemerservaring positief kunnen beïnvloeden. De stad Memphis gebruikt bijvoorbeeld een cloudgebaseerd HCM-platform om alle personeelsgegevens in één systeem te consolideren. Dit maakt het gemakkelijker voor hun HR-team om de behoeften en trends van werknemers te analyseren en ook om enquêtes in te zetten om de mening van werknemers te peilen. Het systeem biedt HR-leidinggevenden ook een gecentraliseerde manier om trainingsmogelijkheden te bevorderen en vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden aan te passen. Sinds de implementatie van het systeem heeft de stad Memphis een toename van 14% van de betrokkenheid van werknemers gemeld.

Door prioriteit te geven aan tools die werknemers helpen met elkaar in contact te komen en te communiceren, kunnen werknemers tot slot het onmiddellijke voordeel van nieuwe technologie inzien. Technologie voor communicatie kan bestaan uit chatprogramma's voor groepen, platforms voor videoconferenties en cloudgebaseerde programma's voor het delen en bewerken van bestanden. Een werknemersgerichte benadering van nieuwe technologie kan de communicatie, samenwerking en het moreel binnen teams verbeteren en er tegelijkertijd voor zorgen dat organisaties een sterk rendement zien op hun investeringen in technologie.

Uitdaging 2: Een werknemerservaring creëren voor externe en hybride werknemers

Medewerkers willen zich gewaardeerd en gehoord voelen. Dit kan een grotere uitdaging zijn voor externe en hybride werknemers die zich begrijpelijkerwijs minder verbonden en meer geïsoleerd kunnen voelen dan werknemers op locatie.

Afgezien van het gebrek aan persoonlijke interactie met collega's, tonen gegevens aan dat externe werknemers het gevoel hebben dat ze minder snel promotie maken. Na een enquête onder meer dan 2.000 volwassenen in de VS ontdekte de American Staffing Association dat 56% van het personeel op locatie, hybride personeel en personeel op afstand van mening is dat werknemers die uitsluitend op kantoor werken een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van hun collega's die volledig op afstand werken als het gaat om het ontvangen van loonsverhogingen en promoties.

Om externe en hybride werknemers te ondersteunen die het gevoel hebben geen toegang te hebben tot de mogelijkheden die hun collega's ter plekke wel hebben, is het essentieel om open en regelmatige communicatie met het leiderschap te bevorderen. De juiste technologie kan leidinggevenden helpen in contact te komen met hun personeel en het vertrouwen op te bouwen dat werknemers nodig hebben om zich betrokken te voelen in een externe of hybride werkomgeving.

Managers spelen ook een belangrijke rol. Ze moeten directe communicatielijnen openhouden met hun teamleden met behulp van tools zoals e-mail en video- en webconferentieplatforms. Ze moeten ook hun mensen laten weten dat ze beschikbaar zijn en het gebruik van instant messaging-technologie promoten als een manier om snel en gemakkelijk contact te leggen. Regelmatig contact kan het vertrouwen tussen personeel en management vergroten en de kans op miscommunicatie verkleinen. Managers moeten er ook een gewoonte van maken de inspanningen en prestaties van telewerkers te erkennen, het personeel op de hoogte te houden van verschuivende initiatieven en de frequente uitwisseling van feedback tussen werknemers te bevorderen.

Managers kunnen ook tijd vrijmaken voor hun teamleden om met elkaar in contact te komen en emotionele steun te bieden, zodat werknemers zich minder geïsoleerd voelen. Mogelijkheden voor sociale interactie tijdens werktijd kunnen teamleden helpen om zich meer thuis te voelen. Deze informele interacties en gesprekken over niet-werkgerelateerde onderwerpen kunnen plaatsvinden tijdens de eerste paar minuten van een teamgesprek, tijdens een informeel teamuitje of op een virtueel kantoorfeestje. Managers kunnen werknemers ook vragen stellen over eventuele stress of zorgen die ze ervaren en zich inleven in hun problemen. Deze gesprekken kunnen belangrijke inzichten opleveren die de ervaring van werknemers kunnen verbeteren.

Uitdaging 3: Werknemerstrajecten en -ontwikkeling personaliseren

Het werknemerstraject binnen een organisatie zal voor iedereen anders zijn. Door uniforme ervaringen van werknemers voelen mensen zich niet gehoord en zelfs ondergewaardeerd, wat de productiviteit en het behoud van werknemers kan verlagen. Door inzicht te krijgen in de weg die uw werknemers afleggen van indiensttreding tot pensionering (en hen onderweg te helpen zich te ontwikkelen en vooruit te komen) kunt u hen de ondersteuning bieden die ze nodig hebben om productief te blijven en hun doelen te bereiken.

Om waardevolle inzichten te krijgen in de levenscyclus van elke werknemer en de beste manieren om hun ontwikkeling in elke fase te bevorderen, hebben bedrijven technologieën nodig die elk contactmoment van werknemers kunnen volgen en personeelsgegevens aan een centrale opslagplaats kunnen koppelen. Met geavanceerde HR-platforms kunnen werknemers persoonlijke werkprofielen maken die hun vaardigheden en competenties toelichten. Met dit volledige beeld van elke werknemer kunnen werkgevers gepersonaliseerde begeleiding en een geoptimaliseerd werknemerstraject bieden dat ontwikkeling, promotie en behoud van personeel bevordert.

Het verzamelen van en reageren op feedback van werknemers is ook essentieel voor het vermogen van een werkgever om zijn teamleden tijdens hun individuele trajecten te ondersteunen. Hoewel het belangrijk is om alle contactmomenten van werknemers met hun werkgever vast te leggen, kunnen sommige specifieke contactmomenten HR-afdelingen waardevolle feedback geven die van invloed kan zijn op het personaliseren van het werknemerstraject. Enkele hiervan zijn

  • Het onboardingproces: Onboarding is niet alleen het begin van het dienstverband van een nieuwe werknemer, maar het geeft werknemers ook een blijvende indruk van hun nieuwe bedrijf. Het proces moet het voor elke werknemer gemakkelijk maken om snel aan de slag te gaan. Dit omvat het helpen bij het voltooien van taken zoals het activeren van hun werkaccounts, het ondertekenen en indienen van het benodigde papierwerk en het snel en efficiënt instellen van hun werkstation. Door feedback te krijgen van werknemers over hun onboarding kunnen organisaties het proces verder verfijnen en ervoor zorgen dat ze de juiste ondersteuning krijgen (van zowel mensen als technologie) om een uitstekende eerste indruk te maken.
  • Training om werknemers te helpen voldoen aan de behoeften van het hedendaagse werk: HR-leidinggevenden en -managers moeten identificeren welke nieuwe vaardigheden hun bedrijf nodig heeft en trainingsplannen opstellen om die hiaten op te vullen. Werknemers moeten altijd de kans krijgen om feedback te geven over de training die ze volgen.
  • Werknemersbeoordelingen: Door werknemersbeoordelingen uit te breiden met de mogelijkheid voor werknemers om feedback te geven over het bedrijf en de managers, kunnen organisaties inzicht krijgen in wat werknemers motiveert, bindt en vasthoudt en op welke gebieden ze zich moeten verbeteren. Zelfbeoordelingen door werknemers kunnen hun managers ook helpen te bepalen wat hun individuele doelen zijn voor de ontwikkeling van vaardigheden en loopbaanontwikkeling binnen het bedrijf, zodat ze betere, meer gerichte ondersteuning kunnen bieden.

Werknemers moeten de juiste platforms krijgen om hun feedback over deze basispunten te geven- via enquêtes, gesprekken met hun managers of andere kanalen - en een werknemerstraject te ontwikkelen die aansluit op hun behoeften.

Uitdaging 4: De werknemerstevredenheid verbeteren

De concurrentie om arbeidskrachten blijft hevig en de extraatjes voor werknemers zijn niet genoeg om echt voldoening uit een baan te halen. Werknemers en prospects zijn eerder geneigd zich aan te sluiten bij (en te blijven bij) organisaties die...

  • Hen betrekken bij bevredigend werk
  • De balans tussen werk en privé bevorderen
  • Een duidelijk carrièrepad bieden
  • Professionele prestaties erkennen
  • Inspelen op hun individuele professionele behoeften

Managers hebben een unieke positie om de tevredenheid van werknemers te verbeteren. Om managers te helpen de relatie met hun werknemers te onderhouden, moeten organisaties hen beter inzicht geven in de huidige tevredenheid van hun werknemers.

Ze kunnen dit bereiken door de juiste tools en beleidsregels te implementeren. Enquêtes naar de betrokkenheid van werknemers kunnen managers een nulmeting bieden van de betrokkenheid en inzicht in wat mensen wel en niet leuk vinden aan hun werk. Enquêtes kunnen ook de tevredenheid van werknemers op verschillende gebieden meten, zoals verwachtingen van het management, relaties met collega's en loopbaanontwikkeling. Software voor werknemersbetrokkenheid biedt vaak tools om enquêtes op te zetten waarmee de tevredenheid van werknemers regelmatig kan worden bijgehouden, hun feedback kan worden geanalyseerd en waarmee kan worden bepaald wat werknemers echt willen van hun werkplek.

De HR-afdeling kan ook een eNPS-proces (Net Promoter Score) opzetten om werknemers periodiek te vragen hoe waarschijnlijk het is dat ze hun werkgever aan anderen aanbevelen. De antwoorden zijn op een schaal van 0 tot 10, dus de resultaten zijn eenvoudig te meten en kunnen leidinggevenden een duidelijke point-in-time-beoordeling geven van de loyaliteit, betrokkenheid en tevredenheid van werknemers. En omdat eNPS-enquêtes meestal slechts één eenvoudige vraag stellen, zijn ze een efficiënte en effectieve manier om regelmatig de tevredenheid van werknemers te meten en trends in de loop van de tijd te volgen.

Uitdaging 5: Verhoog de productiviteit van werknemers

Een uitzonderlijke werknemerservaring zorgt ervoor dat werknemers hun baan, hun managers, hun collega's en het bedrijf waarvoor ze werken. leuk vinden. Dit stimuleert werknemers om betrokken te zijn bij en te investeren in hun werk, wat de productiviteit kan verhogen. Het management wordt verantwoordelijk gehouden voor de productiviteit van werknemers en de impact van werknemersbetrokkenheid op de productiviteit mag niet over het hoofd worden gezien. Uit een analyse van Harvard Business Review uit 2021 bleek dat werknemers die gelukkig en tevreden zijn op het werk, gemiddeld 31% productiever zijn.

Maar werknemersproductiviteit is ook een functie van de tools die een werkgever biedt. Werkgevers moeten communicatie- en projectmanagementtools bieden waarmee werknemers hun tijd optimaal kunnen benutten. Deze tools moeten gemakkelijk te gebruiken en toegankelijk zijn, zodat werknemers ze snel en volledig kunnen overnemen en in hun werk kunnen gaan gebruiken. Tools voor videoconferencing die toegankelijk zijn op zowel computers als mobiele apparaten, kunnen het voor werknemers op afstand gemakkelijker maken om elkaar in realtime te ontmoeten en samen te werken. Applicaties voor instant messaging tussen werknemers kunnen ook snelle communicatie stimuleren en de productiviteit verhogen. Tools voor cloudgebaseerde opslag- en bestandsdeling kunnen de productiviteit verhogen door barrières voor toegang tot gedeelde documenten te verlagen en samenwerking te bevorderen.

Het kan lastig zijn om de productiviteit van uw personeel te meten, omdat werknemers aan verschillende taken werken en productiviteitsniveaus tijdens de periodes die gemeten worden, beïnvloed kunnen worden door andere factoren, zoals vakantie-of belastingseizoen. Maar door u te richten op een paar belangrijke meetgegevens, zoals of de doelen voor elke taak worden gehaald, de hoeveelheid werk die per uur, dag of maand wordt geproduceerd en de hoeveelheid omzet die wordt gegenereerd, kunt u de productiviteit van uw personeel beoordelen.

Uitdaging 6: Het succes van uw strategie voor werknemerservaring meten

Het meten van de impact van uw strategie voor de werknemerservaring is essentieel om de effectiviteit ervan te begrijpen. Het meetbeleid kan van bedrijf tot bedrijf verschillen, maar belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) worden consequent gebruikt om de voortgang van strategieën voor werknemerservaringen te controleren en hun effectiviteit in de loop van de tijd te verbeteren.

Het beste moment om KPI's voor uw werknemerservaring vast te stellen is voordat u een initiatief lanceert. Het is essentieel om basis KPI's vast te stellen om de voortgang in de loop van de tijd te kunnen meten. Dat betekent het verzamelen van gegevens over bestaande prestaties, betrokkenheid en tevredenheid om een nauwkeurige basislijn vast te stellen. Vervolgens moet u bepalen hoe vaak u nieuwe gegevens wilt verzamelen en welke technologie u nodig hebt om de voortgang met betrekking tot vastgestelde doelen voor de werknemerservaring en de bijbehorende statistieken te volgen.

Bij het bepalen van een langetermijndoel kan het nuttig zijn om tussentijdse doelen te stellen om onderweg te bereiken. Een groeidoelstelling van vijf jaar kan bijvoorbeeld specifieke mijlpalen bevatten die elk jaar moeten worden gehaald. Het kan ook nuttig zijn om flexibel te blijven op deze doelen als nieuwe KPI's worden verzameld en berekend. Het kan ook waardevol zijn om doelstellingen aan te passen of zelfs om extra referentiepunten te creëren naarmate een bedrijf groeit en verandert.

Enkele veelgebruikte KPI's zijn de Net Promoter Score van werknemers, het aantal interne doorverwijzingen naar vacatures, personeelsbehoud en het ziekteverzuim van werknemers. Organisaties kunnen deze KPI's meten via een HR-beheersysteem, dat informatie en inzichten kan opslaan over statistieken met betrekking tot personeelsbehoud , prestaties, ontwikkeling en meer. Meer gedetailleerde enquêtes dan de eNPS kunnen helpen bij het verkrijgen van belangrijke informatie over de tevredenheid van werknemers. Daarnaast kunnen focusgroepen waardevolle tools zijn, die werknemers een veilige ruimte bieden om feedback te geven en vragen te stellen.

Zonder uw impact te meten, loopt u risico teveel tijd en moeite te investeren in gebieden die uw bedrijf niet zullen helpen verbeteren. Het kunnen meten van belangrijke KPI's voor de werknemerservaring, zoals tevredenheid, betrokkenheid en personeelsbehoud, kan helpen bij het bepalen van de beste strategieën voor uw bedrijf.

Uitdaging 7: Nieuwe technologieën omarmen

HR-teams hebben, vaak onterecht, de reputatie zich traag aan veranderingen aan te passen. Werknemers die het gevoel hebben dat HR-processen en -systemen gedateerd zijn of niet reageren, kunnen HR-managers ondermijnen die echt proberen de werknemerservaring te verbeteren. Hoe kunnen HR-afdelingen deze perceptie veranderen?

Er zijn veel nieuwe tools en benaderingen waarmee HR-professionals hun organisaties beter kunnen managen. Chatbots kunnen werknemers bijvoorbeeld helpen om snel antwoorden te krijgen op belangrijke HR-vragen, waardoor frustratie wordt voorkomen en de naleving van HR-beleid en -praktijken wordt bevorderd. Met geavanceerde analyses kunnen HR-professionals trends identificeren, nieuwe strategieën ontwikkelen en zelfs problemen oplossen, voordat ze groot genoeg worden om invloed te hebben op uw bedrijf.

In de toekomst zal het toepassen van kunstmatige intelligentie op gegevens uit onderzoeken naar de betrokkenheid van werknemers belangrijk zijn om HR-leidinggevenden te helpen de behoeften en zorgen van hun werknemers te begrijpen. Dankzij inzichten uit enquêtes kunnen HR-medewerkers ontevreden werknemers identificeren, trends analyseren, drijfveren voor betrokkenheid identificeren en effectieve strategieën bedenken die zorgen voor een betere werknemerservaring.

Uitdagingen voor een positieve werknemerservaring zijn onder andere het verhogen van de werknemersproductiviteit, het kiezen van de juiste technologie voor het bedrijf en het betrekken van externe werknemers.

Hoe u uw grootste uitdagingen op het gebied van werknemerservaringen kunt oplossen

Elke organisatie staat voor uitdagingen op het gebied van werknemerservaringen. Deze zeven zijn enkele van de meest voorkomende, en ze kunnen allemaal worden opgelost met de juiste strategieën en technologieën. Het verbeteren van de werknemerservaring is een dringende noodzaak, niet iets wat u later kunt bereiken. Een positieve werknemerservaring is een essentieel onderdeel van elke succesvolle organisatie en moet prioriteit krijgen om ervoor te zorgen dat uw team optimaal presteert.

Oracle Fusion Cloud HCM is een complete HR-cloudoplossing waarmee u deze veelvoorkomende uitdagingen op het gebied van werknemerservaring kunt aanpakken en uw personeel effectief kunt beheren. Het biedt bijvoorbeeld communicatiekanalen zodat managers en werknemers regelmatig feedback kunnen uitwisselen, tools om enquêtes te lanceren om de stemming onder werknemers vast te leggen, ervaringen van werknemers te personaliseren met journeys en vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden, en analyses die inzichten in het personeel opleveren. Met deze middelen kan uw organisatie de problemen oplossen die uw personeel ervan weerhouden een uitzonderlijke werknemerservaring te hebben en een hogere productiviteit en tevredenheid van uw werknemers bevorderen.

Als voorvechters van de werknemerservaring spelen HR-professionals een sleutelrol bij het oplossen van deze uitdagingen. Het creëren van een betere en positievere werknemerservaring komt niet alleen werknemers ten goede, maar het hele bedrijf: de productiviteit stijgt, de kosten dalen en mensen zijn gelukkiger en tevredener op het werk.

Veelgestelde vragen over de werknemerservaring

Wat zijn de uitdagingen bij het creëren van een geweldige werknemerservaring?
De uitdagingen bij het creëren van een uitstekende werknemerservaring zijn onder meer het inzetten van de juiste technologieën om werknemers betrokken te houden, het actief beheren van werknemerstrajecten, het verbeteren van de tevredenheid en werknemersproductiviteit en het meten van de impact van strategieën voor de werknemerservaring.

Welke technologieën kunnen de werknemerservaring verbeteren?
De werknemerservaring kan worden verbeterd met tools die communicatie en samenwerking bevorderen, zoals videoconferenties, chatplatforms voor groepen en cloudgebaseerde tools voor het delen en bewerken van bestanden.

Hoe kunnen we de werknemerservaring definiëren en meten?
De werknemerservaring kan worden vastgelegd door belangrijke inzichten te verzamelen in het personeelsbestand van een bedrijf met geautomatiseerde enquêtes, personeelsanalyses en KPI's.

Vraag een HCM-demo aan

Ontdek waarom Oracle Cloud HCM de meest volledige en geïntegreerde HCM-oplossing in de cloud is.