Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

 • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
 • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
 • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
 • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Oracle Juridisch

Oracle Downloads
Juridische kennisgevingen

Privacy @ Oracle
Privacybeleid van Dyn Internet Performance Tools

1. INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIED

Dit Privacybeleid van Dyn Internet Performance Tools (‘Privacybeleid’) biedt informatie over het verzamelen, gebruiken, delen en verwerken van persoonsgegevens door Oracle Corporation en zijn gelieerde ondernemingen (“Oracle”, “wij” of “ons”) met betrekking tot uw gebruik van de recursieve DNS-service, Updater Client, Gauge-webbrowserextensie en RUM beacons van Dyn (“Internetprestatietools”). Zie Paragraaf 4, "WAAROM EN HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?", voor meer informatie over de manier waarop Oracle persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in verband met deze tools.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die door klanten van Oracle worden verzameld wanneer zij de Internetprestatietools op hun websites gebruiken en informatie over u verzamelen voor hun eigen doeleinden. Voor meer informatie over hoe onze klanten informatie over u op hun websites kunnen verzamelen en gebruiken, raadpleegt u het privacybeleid van het bedrijf dat uw gegevens heeft verzameld en neemt u contact op met hen als u nog vragen hebt.

Dit Privacybeleid is ook niet van toepassing op persoonsgegevens die Oracle verzamelt in verband met uw interacties met de website www.dyn.com die onderhevig is aan de voorwaarden van het Privacybeleid van Oracle.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op maandag 4 januari 2021. Het Privacybeleid kan na verloop van tijd wijzigen, bijvoorbeeld om aan veranderende bedrijfsbehoeften of wettelijke vereisten te voldoen. De meest recente versie is te vinden op deze website. In het geval er een belangrijke wijziging is die we willen benadrukken, zullen we u ook op een andere, gepaste manier informeren (bijvoorbeeld via een pop-upbericht of wijzigingen op onze website).

BEREIK VAN HET PRIVACYBELEID

Toon
Meer
 • Het Privacybeleid is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens van consumenten door Oracle in verband met uw gebruik van de Internetprestatietools van Dyn.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVEMS?

Toon
Meer
 • Oracle Corporation en zijn gelieerde entiteiten zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

WELKE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

Toon
Meer
 • Oracle kan online persoonsgegevens over u verwerken die u indirect kunnen identificeren.

HOE KOMEN WE AAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Toon
Meer
 • Telkens wanneer u de Internetprestatietools gebruikt of ermee werkt, zoals hieronder beschreven in Paragraaf 4, wordt informatie automatisch gegenereerd en verzameld door Oracle.

WAAROM EN HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Toon
Meer
 • We gebruiken persoonsgegevens over u zodat u de Internetprestatietools kunt gebruiken, om gegevens over siteprestaties te verzamelen, om Oracle-producten en -services te ontwikkelen en verbeteren, en voor beveiliging en regelnaleving.

HOE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN?

Toon
Meer
 • Uw persoonsgegevens worden gedeeld door de hele organisatie van Oracle, met derden en, indien wettelijk vereist, met openbare instanties en overheidsinstanties.

WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Toon
Meer
 • Wij verstrekken informatie over uw rechten met betrekking tot de informatie die wij over u verwerken.

HOE NEEM IK CONTACT OP MET ORACLE ALS IK VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN HEB?

Toon
Meer
 • Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens zijn gebruikt op een manier die in strijd is met het Privacybeleid, kunt u contact opnemen met de Global Data Protection Officer.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Oracle Corporation en zijn gelieerde entiteiten zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. Een lijst met Oracle-entiteiten is hier beschikbaar. Selecteer een regio en land om het geregistreerde adres en de contactgegevens van de Oracle-entiteit of -entiteiten in elk land te bekijken.

3. WELKE CATEGORIEËN EN SPECIFIEKE STUKJES PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE EN UIT WELKE BRONNEN?

De Internetprestatietools van Oracle zijn ontworpen om uw internetbeleving te verbeteren door de prestaties van uw apparaten en services met internetverbinding die u gebruikt voor toegang tot internet te controleren. Telkens wanneer u de Internetprestatietools gebruikt of ermee werkt, zoals hieronder beschreven in Paragraaf 4, wordt informatie automatisch gegenereerd en verzameld door Oracle. Persoonsgegevens zijn gegevens die online worden verzameld door de Internetprestatietools en die u indirect kunnen identificeren, waaronder:

 • IP-adres en poort
 • Land, provincie en plaats
 • IP-adres van recursieve DNS-provider
 • Tijd en datum van de zoekopdracht
 • Domein opgevraagd
 • Querydetails (bijvoorbeeld TTL, querytype, DNS flags, DNSSEC-info)
 • Antwoord op query
 • Informatie over de prestaties van uw apparaat bij het openen en gebruiken van internet, waaronder tijd om DNS te regelen, tijd besteed aan het maken van de aanvraag, tijd besteed aan het downloaden van de reactie en de totale tijd tussen het reageren en het laden van de site (gezamenlijk aangeduid als “Internetprestaties”).

Oracle verzamelt geen directe id's (zoals voor- en achternaam, adres of e-mailadres) met behulp van de Internetprestatietools en zal deze niet koppelen aan—en niet toestaan dat onze externe partners deze koppelen—aan directe id's.

4. WAAROM EN HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Oracle gebruikt de informatie die is verzameld door de Internetprestatietools voor de volgende doeleinden, die hieronder nader worden beschreven:

a) om de recursieve DNS-service in te schakelen voor gebruikers die deze service wensen te gebruiken;

b) om analyses mogelijk te maken voor gebruikers die de Gauge Chrome-webbrowserextensie downloaden;

c) om de Dyn Updater Client in staat te stellen het IP-adres bij te werken voor Remote Access-services;

d) om gegevens over de siteprestaties te verzamelen via RUM beacons;

e) om het gebruik, de werking en prestaties van Oracle-producten en -services te analyseren, ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren;

f) om de beveiliging van onze sites, netwerken en systemen te beheren en te beoordelen, en om onze externe partners in staat te stellen de beveiliging van sites, netwerken en systemen te beheren en te beoordelen, en

G) om te voldoen aan toepasselijke wetten en regelgeving, en om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

a) om de recursieve DNS-service in te schakelen voor gebruikers die de service wensen te gebruiken;
We verzamelen gegevens om de recursieve DNS-service in te schakelen voor gebruikers die een alternatief willen voor bestaande DNS recursive resolvers. Als u bijvoorbeeld hebt gemerkt dat uw internetprestaties achterbleven op uw apparaat met internetverbinding, kunt u de Dyn Recursive DNS-service op uw apparaat inschakelen door Dyn recursive resolvers aan te wijzen om de internetprestaties te verbeteren.

b) om analyses mogelijk te maken voor gebruikers die de Dyn Gauge Chrome-extensie downloaden;
Gebruikers kunnen een gratis extensie, de Dyn Gauge Chrome-extensie, downloaden uit de Chrome Web Store om de internetprestaties van hun met internet verbonden apparaat te testen en te analyseren. Met de Gauge Chrome-extensie krijgt u inzicht in bijvoorbeeld of uw trage internetverbinding te wijten is aan uw WiFi, ISP of een website. Dit product maakt gebruik van RUM beacons, zoals beschreven in lid 4(d) hieronder.

c) om de Dyn Updater Client in staat te stellen het IP-adres bij te werken voor Remote Access-services;
Met de Remote Access-service van Oracle kunt u een unieke hostnaam kiezen (bijvoorbeeld MyHome.dyndns.org) en deze koppelen aan elk IP-compatibel apparaat (zoals een router, webcam, beveiligingscamera, DVR, thermostaat, computer of bestandsopslag) om uw eigen unieke subdomein voor externe toegang te maken. De Dyn Updater Client werkt samen met Remote Access-services om uw dynamische IP-adres up-to-date te houden. Met de Updater Client kan Oracle herkennen dat uw dynamische IP-adres is gewijzigd en wordt uw IP-adres voor uw remote Access-subdomein automatisch bijgewerkt om ononderbroken externe toegang tot uw apparaat mogelijk te maken.

d) om gegevens over internetprestaties te verzamelen via RUM beacons;
De RUM Beacons van Oracle zijn een technologie die een reeks kleine bestandsaanvragen uitvoert wanneer gebruikers verbinding maken met internet en hiermee communiceren. Deze technologie kan op een aantal manieren worden geïmplementeerd. Oracle kan de RUM Beacon implementeren als een 'web-baken' (of 'single-pixel' of 'clear' GIF's) die in onze website is geïntegreerd en die onzichtbaar is voor gebruikers. Als u bijvoorbeeld een Oracle-site bezoekt waarop RUM Beacons worden geïmplementeerd, verzendt uw browser aanvragen voor testbestanden naar verschillende locaties op internet om de internetprestaties te bepalen voor verschillende datacenters over de hele wereld, waardoor Oracle kan bepalen welk datacenter het beste is om content te leveren voor uw Internet Service Provider.

Oracle kan zijn RUM Beacons ook implementeren als onderdeel van uw gebruik van andere services van Oracle, zoals de Updater Client of de Dyn Gauge Chrome-extensie, zoals hierboven beschreven. Als u bijvoorbeeld de Dyn Gauge Chrome-extensie gebruikt, verzendt uw browser aanvragen voor testbestanden naar verschillende locaties op internet om uw Dyn Gauge Chrome-extensiedashboard te voorzien van gegevens over uw internetprestaties die u kunt bekijken. Wanneer u de Updater Client downloadt, worden aanvragen voor testbestanden verzonden naar verschillende locaties op internet om Oracle te voorzien van informatie over internetprestaties.

e) om het gebruik, de werking en prestaties van Oracle-producten en -services te analyseren, ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren
We verwerken de informatie die wordt verzameld via de Internetprestatietools om nieuwe functies en functionaliteit te verbeteren of te ontwikkelen. We gebruiken de gegevens ook voor statistische analyses met betrekking tot de prestaties en werking van de Internetprestatietools.

f) om de beveiliging van Oracle-sites, -netwerken en -systemen te beoordelen en te beheren, en om onze externe partners in staat te stellen de beveiliging van sites, netwerken en systemen te beoordelen en te beheren
Wij verwerken persoonsgegevens voor het beheer van de beveiliging en bedrijfsvoering om onze netwerken en systemen, evenals onze producten en diensten te beveiligen of om cyberaanvallen of potentiële fraude te onderzoeken en te voorkomen. We kunnen de gegevens delen met onze externe partners om onze partners in staat te stellen de beveiliging van sites, netwerken en systemen te beoordelen en te beheren, of cyberaanvallen of potentiële fraude te onderzoeken en te voorkomen. Zie Paragraaf 7 voor informatie over onze manier van delen met onze partners.

g) om te voldoen aan toepasselijke wetten en regelgeving, en om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren
In sommige gevallen kunnen we persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften. Bijvoorbeeld, om te reageren op een verzoek van een toezichthouder of om een wettelijke vordering te verdedigen. We verwerken mogelijk ook persoonsgegevens tijdens onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld om audits en onderzoeken te verrichten, en voor financierings-, boekhoudings-, archiverings- en verzekeringsdoeleinden.

5. WAT IS ONZE BASIS VOOR VERWERKING VAN GEGEVENS OVER U ALS INGEZETENE VAN DE EUROPESE UNIE (EU)?

Voor persoonsgegevens over u die is verzameld in de EU/EER, is onze basis voor verwerking het volgende:

 • Informatie over u die is verzameld om uw gebruik van de Internetprestatietools mogelijk te maken, is nodig voor de uitvoering van de toepasselijke servicevoorwaarden of licentieovereenkomst.
 • We baseren ons op onze gerechtvaardigde belangen om internetprestaties te analyseren en om onze sites, producten en services te analyseren, ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren om de beveiliging van onze sites, netwerken en systemen te beoordelen en te onderhouden.
 • Om te voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften, zoals het opvolgen van een dagvaarding of naleven van een ander juridisch proces.

6. HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS?

Oracle bewaart persoonsgegevens die zijn verzameld door de Internetprestatietools gedurende maximaal 12 maanden vanaf het moment dat deze voor het eerst werden verzameld door de Internetprestatietools. We kunnen geanonimiseerde gegevens (zoals een hashed IP-adres dat niet opnieuw kan worden geïdentificeerd) langer dan 12 maanden bewaren.

7. WANNEER EN HOE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN?

Delen binnen Oracle
Als wereldwijde organisatie delen we informatie over u mogelijk wereldwijd via de wereldwijde organisatie van Oracle voor zakelijke doeleinden. Een lijst met Oracle-entiteiten is hier beschikbaar. Selecteer een regio en land om het geregistreerde adres en de contactgegevens van de Oracle-entiteit of -entiteiten in elk land te bekijken. Oracle-medewerkers zijn bevoegd om toegang te krijgen tot persoonsgegevens, uitsluitend voor zover nodig is voor de toepasselijke doel(en) en voor de uitvoer van taken gerelateerd aan hun functie.

Delen met derde partijen
Wij kunnen persoonsgegevens delen met de volgende derden voor commerciële doeleinden:

 • Oracle-partners, zoals internetbeveiligingsbedrijven of -verkopers, voor analyse van de sitebeveiliging en site- of internetprestaties. IP-adressen worden afgekapt door het laatste octet te verwijderen voordat ze worden gedeeld met internetbeveiligingsbedrijven of -verkopers voor de doeleinden beschreven in Paragraaf 4(f) hierboven en
 • externe serviceproviders die nodig zijn voor het uitvoeren van services namens Oracle;

  Wij kunnen persoonsgegevens delen met de volgende derden voor zakelijke doeleinden:

 • relevante derde partijen bij een reorganisatie, fusie, verkoop, joint-venture, overdracht of andere wijze van afstand doen van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (met inbegrip van een faillissement of soortgelijke procedure), en
 • indien wettelijk is vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of ander juridisch proces, wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat het doorgeven van de gegevens noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, onderzoek te doen naar fraude, of om te reageren op overheidsverzoeken, met inbegrip van overheidsinstanties en autoriteiten buiten het land waar u woont, voor de nationale veiligheid en/of wetshandhaving.

Wanneer derden inzage krijgen in persoonsgegevens, nemen we passende contractuele, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover dergelijke verwerking noodzakelijk is en voldoet aan dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Delen binnen Oracle

U kunt bepaalde webbakens weigeren door de instellingen in uw browser, DNS-updater of e-mailsoftware aan te passen. Als u javascript uitschakelt, worden de in websites geïntegreerde RUM Beacons uitgeschakeld. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheid om de Internetprestatietools te gebruiken. Raadpleeg de instructies of het Help-scherm van uw browsersoftware voor meer informatie over deze functies.

Oracle verzamelt geen directe id's (zoals voor- en achternaam, adres of e-mailadres) met behulp van de Internetprestatietools en zal de indirecte ID's verzameld door de Internetprestatietools niet koppelen aan—en niet toestaan dat onze externe partners deze koppelen—aan directe id's. Verzoeken om toegang te krijgen tot gegevens die via de Internetprestatietools zijn verzameld, deze aan te passen, te corrigeren of te verwijderen, zouden dus een last of kostenpost veroorzaken die niet in verhouding staat tot de risico's voor uw privacy.

9. WAT ZIJN UW RECHTEN ONDER DE CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT (CCPA)?

Als u inwoner bent van Californië, kunt u ons verzoeken om:

 • 1. de volgende informatie over de 12 maanden voorafgaand aan uw verzoek te openbaren:

  • de categorieën en specifieke stukjes persoonsgegevens die we over u hebben verzameld en de categorieën persoonsgegevens die we hebben verkocht (zie Paragraaf 3) te openbaren;
  • de categorieën bronnen waaruit wij dergelijke persoonsgegevens hebben verzameld (zie Paragraaf 3) te openbaren;
  • het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van Persoonsgegevens over u (zie Paragraaf 4) te openbaren, en
  • de categorieën derden aan wie wij persoonsgegevens hebben verkocht of anderszins openbaar gemaakt (zie Paragraaf 7) te openbaren.
 • 2. persoonsgegevens die we van u hebben verzameld (zie Paragraaf 8) te verwijderen, of
 • 3. u af te melden voor toekomstige verkoop van persoonsgegevens over u (zie Paragraaf 8).

Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als u een inwoner bent van Californië, kunt u informatie verkrijgen over het uitoefenen van uw rechten, zoals hierboven beschreven, door contact met ons op te nemen op 001-800-633-0748.

10. VERZAMELT ORACLE PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN?

Oracle verzamelt niet bewust persoonsgegevens van en stemt geen services af op kinderen jonger dan 16 jaar.

11. HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS WERELDWIJD BEHANDELD?

Oracle is een wereldwijde onderneming met vestigingen in meer dan 80 landen. Het bedrijf heeft globale werkwijzen voor gegevensbeveiliging ontwikkeld die zijn ontworpen om uw persoonsgegevens afdoende te beschermen. Het is in overeenkomst met dit beleid mogelijk dat uw persoonsgegevens globaal worden overgebracht, geopend en opgeslagen.

12. HOE WORDT INFORMATIE OVER U BEVEILIGD?

Oracle heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, beschadiging, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang, alsmede alle andere vormen van onrechtmatige verwerking.

13. HOE NEEM IK CONTACT OP MET ORACLE ALS IK VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN HEB?

Oracle heeft een Global Data Protection Officer aangesteld. Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens zijn gebruikt op een wijze die niet overeenkomt met het Privacybeleid of uw keuzes, of als u nog vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot dit Privacybeleid hebt, kunt u contact opnemen met de Global Data Protection Officer door een verzoekformulier in te vullen.

Schriftelijke verzoeken aan de Global Data Protection Officer kunt u richten aan:

Oracle Corporation
Global Data Protection Officer
Willis Tower
233 South Wacker Drive
45th Floor
Chicago, IL 60606
Verenigde Staten

14. GESCHILLEN OPLOSSEN OF EEN KLACHT INDIENEN

Mocht u een niet-opgeloste klacht met betrekking tot privacy of gegevensgebruik hebben die niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, neem dan (gratis) contact op met onze externe bemiddelaar voor geschillenoplossing in de VS via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Onder bepaalde voorwaarden kunt u bindende arbitrage instellen wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming als u ingezetene bent van een lidstaat van de Europese Unie.

15. ORACLE-HOOFDKANTOOR

Het adres van het hoofdkantoor van Oracle:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
VS
Tel.: +1.737.867.1000

Vorige versie: 20-okt-20

TRUSTe

Meer informatie