Wat is SCM (Supply Chain Management)?

Op het meest fundamentele niveau is supply chain management (SCM) het beheer van de stroom van goederen, data, en financiën met betrekking tot een product of dienst, van de inkoop van grondstoffen tot de levering van het product op de eindbestemming.

Hoewel veel mensen de supply chain gelijkstellen aan logistiek, is logistiek in feite slechts één onderdeel van de supply chain. De digitale SCM-systemen van vandaag de dag omvatten materiaalafhandeling en software voor alle partijen die betrokken zijn bij het maken van producten of diensten, het afhandelen van orders en het bijhouden van informatie, zoals leveranciers, fabrikanten, groothandelaren, transporteurs, logistieke dienstverleners en detailhandelaren.

Tot de supply chain-activiteiten behoren inkoop, productlifecyclebeheer, supply chain-planning (met inbegrip van voorraadplanning en het onderhoud van bedrijfsmiddelen en productielijnen), logistiek (met inbegrip van transport en wagenparkbeheer) en orderbeheer. SCM kan zich ook uitstrekken tot activiteiten rond wereldwijde handel, zoals het beheer van wereldwijde leveranciers en multinationale productieprocessen.

 

De geschiedenis van SCM

Supply chains bestaan al sinds de oudheid, vanaf de allereerste producten of diensten die werden gecreëerd en verkocht. Met de komst van de industrialisatie werd SCM geavanceerder, waardoor bedrijven goederen en diensten efficiënter konden produceren en leveren. De standaardisatie van auto-onderdelen door Henry Ford was bijvoorbeeld een doorbraak waardoor de massaproductie van goederen kon voldoen aan de eisen van een groeiend klantenbestand. In de loop van de tijd hebben aanvullende veranderingen (zoals de uitvinding van computers) SCM-systemen extra verfijnd. Generaties lang bleef SCM echter in wezen een lineaire, geïsoleerde functie die werd beheerd door supply chain-specialisten.

Internet, technologische innovatie en de explosieve groei van de vraaggestuurde wereldeconomie hebben dat allemaal veranderd. De supply chain van vandaag is geen lineaire entiteit meer. Het is veeleer een complexe verzameling van ongelijksoortige netwerken die 24 uur per dag toegankelijk is. Centraal in deze netwerken bevinden zich de consumenten die verlangen dat hun bestellingen worden uitgevoerd - op het moment dat ze dat willen en op de wijze waarop ze dat willen.

What is software voor SCM (Supply Chain Management)? (1:47)

We leven nu in een tijd van ongekende wereldwijde handel, om nog maar te zwijgen van voortdurende technologische innovatie en snel veranderende verwachtingen van klanten. De beste supply chain-strategieën van vandaag vragen om een vraaggestuurd bedrijfsmodel dat mensen, processen en technologie met succes bijeen kan brengen rond geïntegreerde voorzieningen om goederen en diensten met buitengewone snelheid en nauwkeurigheid te leveren.

Hoewel SCM altijd een fundamenteel aspect voor ondernemingen is geweest, speelt de supply chain vandaag de dag een belangrijkere rol dan ooit tevoren voor zakelijk succes. Bedrijven die in staat zijn hun supply chain effectief te beheren zodat ze zich kunnen aanpassen aan de snel en voortdurend veranderende technologiegedreven zakelijke omstandigheden, zijn de bedrijven die overleven en gedijen.

Industrie 4.0 en SCM

De hedendaagse toepassing van radicaal nieuwe technologieën op productie wordt aangeduid als Industry 4.0 of de 'vierde industriële revolutie'. In deze nieuwste stap van industrialisatie brengen technologieën zoals AI, machine learning, Internet of Things, automatisering en sensoren een transformatie teweeg in de wijze waarop bedrijven nieuwe producten en diensten produceren, onderhouden en distribueren. Industry 4.0 is als het ware gebouwd op de supply chain.

In Industry 4.0 is de wijze waarop bedrijven technologie toepassen op de supply chain fundamenteel anders dan hoe ze dat in het verleden deden. Op onderhoudsgebied wachtten ondernemingen bijvoorbeeld meestal totdat een machine storingen ging vertonen alvorens deze te repareren. Slimme technologie heeft daar verandering in gebracht. We kunnen storingen nu voorspellen voordat ze plaatsvinden en vervolgens stappen ondernemen om ze te voorkomen, zodat de supply chain ononderbroken kan doorgaan. In het SCM van vandaag draait het om het gebruik van technologie om de supply chain - en de onderneming - slimmer te maken.

Industry 4.0 One Step at a Time

Kom meer te weten over uw Industry 4.0-traject door de on-demand webinar "Industry 4.0 One Step at a Time" te bekijken.

Het SCM van Industry 4.0 SCM biedt ook aanzienlijke voordelen ten opzichte van traditioneel SCM omdat het de mogelijkheid biedt planning en uitvoering op elkaar af te stemmen en tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen oplevert. Bedrijven die werken volgens het model 'plan-to-produce', waarbij de productie van het product zo nauw mogelijk aansluit bij de vraag van klanten, hebben bijvoorbeeld een nauwkeurige prognose nodig. Hierbij moeten allerlei verschillende gegevens worden ingevoerd om er zeker van te zijn dat de productie voldoet aan de marktvraag zonder deze te overschrijden en kostbare overtollige voorraad te veroorzaken. Intelligente SCM-oplossingen kunnen u helpen om te voldoen aan de vraag van klanten en tegelijkertijd uw financiële doelstellingen te verwezenlijken.

Intelligent SCM heeft ook andere voordelen. Het kan bijvoorbeeld supply chain-medewerkers werk uit handen nemen zodat deze een bijdrage aan het bedrijf kunnen leveren op een wijze die meer waarde toevoegt. Betere SCM-systemen voor automatisering van routinetaken kunnen supply chain-professionals voorzien van de hulpmiddelen die ze nodig hebben voor het leveren van de producten en diensten waarvoor de supply chain is opgezet.

Bij het SCM van vandaag draait alles om de klant

Bij SCM draaide het altijd om het verhogen van de efficiëntie en het verlagen van de kosten. Hoewel de behoeften daaraan niet zijn veranderd, is wel veranderd dat de klant nu een centrale rol speelt bij het stellen van SCM-prioriteiten. Er wordt wel eens gezegd dat 'de klantervaring staat of valt in de supply chain'.

Klantentrouw is afhankelijk van de vraag of een onderneming snel en trefzeker kan voldoen aan de verwachtingen van de klant. Grondstoffen, fabricage, logistiek en handels- en orderbeheer moeten allemaal worden gecoördineerd om een bepaald artikel binnen een redelijke termijn in de handen van de klant te krijgen. Om dit te bereiken, moeten bedrijven naar hun supply chain kijken door de ogen van hun klanten. Het gaat er niet alleen om de order op tijd in de handen van de klant te krijgen. Het gaat erom alles op het juiste moment te doen – voor, tijdens en na de levering van de order.

Supply chains en hun behoefte aan wendbaarheid

De supply chain van vandaag is breed, diep en evolueert voortdurend, wat betekent dat hij flexibel moet zijn om effectief te zijn. In het verleden voldeden supply chains aan de behoeften van ondernemingen en klanten door middel van een begin-tot-eind-model dat grotendeels onveranderlijk was. Tegenwoordig hebben consumenten meerdere keuzes bij het kopen van producten: in winkels, online en meer. Ze verwachten ook steeds meer maatwerk. Een flexibele supply chain kan aan die verwachtingen voldoen.

Bovendien is het inkoopaspect van de supply chain erg variabel geworden. Zo kunnen geopolitieke en economische ontwikkelingen bijvoorbeeld een aanzienlijke impact hebben de productie binnen de supply chain. Als een fabrikant aluminium nodig heeft en als gevolg van handelsbeleid niet bij de ene toeleverancier terecht kan, moet de fabrikant snel kunnen handelen om het aluminium elders te verkrijgen. Het vermogen om de supply chain snel te kunnen aanpassen is essentieel voor een geslaagde aanpak in dit type scenario. Flexibiliteit is cruciaal voor het realiseren van dit soort realtime aanpassingen.

Uitdagingen in de supply chain gaan verder dan problemen met efficiëntie en kostenbeheer. Veranderende omstandigheden kunnen ook gevolgen hebben voor de regulatieve compliance. Uw SCM-systeem moet flexibel genoeg zijn om alle gevolgen van de veranderingen in de supply chain te beheersen, met inbegrip van veranderende en verschillende regulatieve vereisten. Een intelligent SCM-systeem kan u helpen efficiënter te werken en uw kosten te verlagen en tegelijkertijd te voldoen aan allerlei voortdurend veranderende wettelijke voorschriften.

SCM en de cloud

Bij de huidige SCM-parameters is de cloud een natuurlijke bondgenoot, deels omdat op de cloud gebaseerde toepassingen inherent flexibeler en zijn en beter kunnen worden aangepast aan veranderingen. Het is erg moeilijk om on-premises en speciaal geprogrammeerde toepassingen aan te passen in reactie op de fluctuerende omstandigheden die tegenwoordig zich regelmatig voordoen in ondernemingen, zoals onverwachte inkoopproblemen. Cloudoplossingen zijn ook inherent ontworpen om beter gebruik te maken van de technologieën die een steeds grotere rol spelen binnen het Industry 4.0-model. Het achteraf aanpassen van uw omgeving zodat deze technologieën kunnen werken met oudere applicaties, is gecompliceerd en kostbaar.

Een ander belangrijk voordeel van het integreren van de cloud in uw SCM-systeem is dat u elementen van op de cloud gebaseerde SCM kunt gebruiken, afhankelijk van uw specifieke zakelijke behoeften, zonder een volledige migratie uit te voeren. Veel bedrijven hebben een kortetermijnbehoefte die de overstap naar de cloud rechtvaardigt. De beste SCM-systemen helpen u meer rendement te halen uit uw bestaande bedrijfsmiddelen en stemmen uw cloudintegratie af op uw SCM-behoeften, nu en in de toekomst.

Traceerbaarheid, weerlegbaarheid en vertrouwen met blockchain

U moet te allen tijde op de hoogte zijn van wat er gaande is in elk aspect van uw supply chain. Intelligente SCM-oplossingen bieden u die mogelijkheid. Kijk bij het zoeken naar een SCM-oplossing naar een systeem dat blockchain gebruikt om het verkrijgen van inzichten voor u te vereenvoudigen door deze mogelijkheden rechtstreeks in te bouwen in de SCM-processen. Dit zorgt voor traceerbaarheid, weerlegbaarheid en vertrouwen binnen uw gehele leveringsnetwerk.

Vooral de voedingsindustrie heeft veel baat bij dit type SCM. Dit heeft bijvoorbeeld LiDestri Food and Drink in belangrijke mate geholpen een uiterst complexe supply chain te beheren voor meer inzichtelijkheid, meer betrouwbare prognoses, en hogere winstgevendheid, en tegelijkertijd een sterkere vertrouwensband op te bouwen tussen het bedrijf en haar klanten.

De toonaangevende SCM-systemen van tegenwoordig zijn end-to-end productsuites die bedrijven helpen hun supply chains te beheren en optimaliseren als één compleet ecosysteem. Omdat het volledig geïntegreerde cloudtechnologieën zijn, bieden deze systemen 100% inzichtelijkheid voor de gehele supply chain en kan de capaciteit ervan worden aangepast aan de marktrealiteit. Met een moderne, vraaggestuurde supply chain kunt u voldoen aan de uitdagingen van hogere verwachtingen van klanten, kortere productlifecycles en een fluctuerende vraag.

De toekomst van SCM

Bij de supply chain van de toekomst draait alles om reactievermogen en de klantervaring, begrepen en beheerd binnen een netwerk in plaats van een lineair model. Elk knooppunt van het netwerk moet zijn afgestemd op en kunnen worden aangepast aan de behoeften van de consument, en tegelijkertijd in staat te zijn rekening te houden met factoren als inkoop, handelsbeleid, verzendwijzen en meer.

Geavanceerde technologie wordt in toenemende mate gebruikt voor het verhogen van de transparantie en de inzichtelijkheid binnen dit netwerk, en om de connectiviteit en het gebruik van SCM te verbeteren. De volledige SCM-planningsfunctie wordt intelligenter om rekening te houden met de eisen van consumenten. Het aanpassingsvermogen is een onontbeerlijk.

In het verleden was de supply chain-planning een periodieke bedrijfsactiviteit. In de toekomst wordt het steeds meer een doorlopende activiteit. In de toekomst bieden SCM-systemen ook een strakkere afstemming tussen planning en uitvoering, wat in de meeste ondernemingen op dit moment nog niet het geval is. De behoefte aan snelheid en nauwkeurigheid in SCM zal alleen maar toenemen. Zorg ervoor dat uw supply chain klaar is voor de toekomst door deze te ondersteunen met een intelligent SCM-systeem.

Vandaag al rekening houden met de supply chain-behoeften van morgen

Van inkoop, product lifecycle management en supply chain-planning tot logistiek en orderbeheer: de intelligente, op de cloud gebaseerde SCM-oplossingen van Oracle kunnen u helpen de concurrentie voor te blijven.

Meer informatie over de SCM-oplossingen van Oracle