Mångfald och inkludering – var dig själv hos oss

Mångfald och inkluderande innovation på Oracle. Mångsidiga perspektiv gör våra idéer bättre och våra team starkare. Därför har vi skapat en arbetsplats utan barriärer där alla kan göra sitt bästa. När alla hörs och värderas inspireras vi till att överträffa oss själva.

Investering i våra olika gemenskaper

Mångfald

Vi vidtar åtgärder för att anställa, stödja och främja människor från underrepresenterade grupper i samhället. Våra personalresursgrupper tillhandahåller mentorskap, underlättar nätverkande och främjar kulturell medvetenhet. Läs om hur Alliance of Black Leaders for Excellence, Cultural Harmony Network, Oracle Latinos Alliance och Oracle Professional Asian Leadership ger stöd för olika medarbetare.

Olika förmågor

Vi är fast beslutna att hjälpa alla våra anställda att lyckas utan hinder. Vi fokuserar på handikappsinkludering, tillgänglighet, medvetenhet om neurodiversitet och stöd till vårdgivare på jobbet. Läs om hur vi stöder personer med funktionsnedsättningar och bemöter medlemmar i vår Oracle Diverse Abilities Network-community.

Generationer av ledare

Vi uppmuntrar samarbete, inkludering och lärande på ett genomtänkt sätt som gynnar alla åldrar. Anställningsprogram som Oracle Career Relaunch Program och Generation Oracle hjälper människor från olika generationer att gå med i vårt team, medan Generations of Leaders Organization främjar multinationellt ledarskap.

Inkludering av HBTQ+

Vi främjar medvetenhet och förståelse för HBTQ+-frågor, erbjuder ett starkt stödnätverk och kämpar för jämställdhet både på jobbet och utanför. Läs om hur Oracle Pride Employee Network sammanför vår HBTQ+-gemenskap och allierade.

Kvinnor på Oracle

Vi investerar i kvinnliga ledare genom utbildning, ledarskapsmöjligheter och ett starkt stödnätverk. Läs om hur vårt program Oracle Women's Leadership erbjuder kvinnor karriärmöjligheter och bidrar till att ge tillbaka.

Främja mångsidigt ledarskap

Global innovation kräver inkluderande ledarskap och ett engagemang för att främja mångfaldig representation inom tech-branschen. Vi integrerar inkludering i vår talangutveckling, investerar i program för att öka underrepresenterade talanger i ledarskapsroller och samarbetar med ledande organisationer för att stärka olika perspektiv.

Omvandla mångfald till framgång

Främja utveckling med inkludering

Bryta barriärer för självständighet i karriären

Våra medarbetare får oss att stå ut från mängden

 • Lynette, konsult på Digital Partner Center

  ”Under åren har vi sett förändringar i Oracle-kulturen som har gjort det möjligt för kvinnor, mörkhyade personer och människor från olika bakgrunder att göra skillnad”.

  Läs Lynettes berättelse
 • Kerry, Sales Development Senior Director

  ”På Oracle definierar inte min neurodiversitet mig.” Lyssna på några av hennes insikter om hur man omfamnar de superkrafter som dyslexi medför.

  Se videon
 • Sergio, Senior Manager Software Development

  ”Att främja en kultur där alla har möjligheten att vara sig själva och ingen behöver utsättas för någon form av diskriminering.” Sergio definierar sin D&I-filosofi som en del av OPEN.

  Läs Sergios berättelse
 • Dawn, datacentertekniker

  ”Du spelar roll och du har så mycket att erbjuda. Du kommer att överraska dig själv - det gjorde jag!” Efter ett 19-årigt långt uppehåll i karriären visar Dawn att talang aldrig försvinner.

  Läs Dawns berättelse

Vårt engagemang för inkluderande rekrytering

Vi tror på att behandla varje anställd och arbetssökande rättvist och med värdighet. Vi baserar våra anställningsbeslut på meriter, erfarenhet och potential oavsett etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder i enlighet med diskrimineringslagen.

 • Policy för lika möjligheter

  Vår Equal Employment Opportunity-policy bygger på filosofin att våra anställda och arbetssökande måste behandlas likvärdigt. Vi diskriminerar inte baserat på personliga preferenser eller fysiska egenskaper och vår erfarenhet bekräftar att stödjande policyer och praxis med ett starkt engagemang för Equal Employment Opportunity är en god affärspraxis. Vårt engagemang för denna policy gäller för varje fas av anställningsförhållandet och vi gör allt för att följa denna policy.

  Om du anser att du inte har behandlats rättvist på något sätt rekommenderar vi att du kontaktar personaladministrationen på Oracle eller ringer Oracle Integrity Helpline (800-679-7417) och ber om hjälp. Företaget tar dessa frågor på största allvar och genom att rapportera händelsen internt kan vi tillsammans med dig utreda och försöka lösa dina problem.

  Vi vill bygga en inkluderande arbetsstyrka och arbetsmiljö. Vi gör allt vi kan för att attrahera, investera i och utveckla talanger hos olika människor som återspeglar det samhälle och den gemenskap vi lever i. Vi välkomnar och stöder människor av alla raser, etniciteter, kulturer, religioner och strävar efter att främja lagarbete och effektiva partnerskap mellan våra anställda. Oracle erbjuder lika behandling och rimliga anpassningar för anställda med funktionsnedsättning i enlighet med individuella behov, företagsverkligheter samt federala och statliga lagar. Anpassningarna kan omfatta omskolning, ett anpassat arbetsschema, specialutrustning eller transport, sjukledighet eller arbetsändringar för att optimera din prestation.

  Icke-diskrimineringsresurser

En arbetsplats du kommer att älska

Vi är stolta över att vara ett företag som prioriterar mångfald och inkludering. Vi lyssnar noga på vad du har att säga och vi tror att det är det som gör oss till en attraktiv arbetsgivare.


 • Jämlikhetsindex för funktionshindrade

  Best Place to Work for Disability Inclusion | 2022


 • LinkedIn

  Ledande företag | 2023


 • Bästa studentarbetsgivarna i Storbritannien

  Bedöm min placering | 2023


 • HBTQ+-inkluderingspris

  Mångfald inom tekniksektorn, Irland | 2022


 • Utmärkelsen Tech Frontier for Youth in Kenya

  Förnya nu | 2022

Våra mångfaldsdata för 2022

Transparens är nyckeln till framsteg

Att uppnå verklig mångfald är en ständig resa, inte en slutdestination. Vi arbetar ständigt med mer inkluderande rekryteringsstrategier, följer våra framsteg och håller ledare ansvariga. Varje dag gör vi dessa siffror mer representativa för världen omkring oss. För ytterligare demografisk information, se vårt EEO-1-utdrag (PDF).

Transparens är nyckeln till framsteg

Att uppnå verklig mångfald är en ständig resa, inte en slutdestination. Vi arbetar ständigt med mer inkluderande rekryteringsstrategier, följer våra framsteg och håller ledare ansvariga. Varje dag gör vi dessa siffror mer representativa för världen omkring oss. För ytterligare demografisk information, se vårt EEO-1-utdrag (PDF).

Transparens är nyckeln till framsteg

Att uppnå verklig mångfald är en ständig resa, inte en slutdestination. Vi arbetar ständigt med mer inkluderande rekryteringsstrategier, följer våra framsteg och håller ledare ansvariga. Varje dag gör vi dessa siffror mer representativa för världen omkring oss. För ytterligare demografisk information, se vårt EEO-1-utdrag (PDF).

Partnerskap

Vi samarbetar för att göra mångfald och inkludering till en verklighet

Ansök idag

Utforska lediga tjänster och hitta din framtida karriär.

Oracle Talent Network

Få karriärinsikter och jobbmöjligheter.