För vår verksamhet framåt

Hjälp till att effektivisera verksamheten för ett av världens största teknikföretag. Du arbetar mitt i centrum för vår verksamhet och fattar smarta beslut som ökar effektiviteten, minskar risker och skapar värde. Ditt innovativa synsätt hjälper oss att växa.

Företagsfunktionsroller

 • Ekonomi

  Använd din problemlösningsförmåga för att driva vår finansstrategi och hjälpa oss att växa. Det handlar inte om att du ska göra matematiska beräkningar, utan att du kan se saker som andra inte ser – och därmed kan påverka vårt slutresultat.

 • Juridiska frågor

  Tillhandahåll juridisk rådgivning och stöd över hela världen. Du ser till att vår unika globala verksamhet lever upp till de senaste bestämmelserna – och säkerställer därmed regelefterlevnad i den snabbast utvecklande branschen i världen.

 • Personaladministration

  Utveckla och tillämpa strategier som maximerar värdet hos våra medarbetare. Du hjälper till med allt från rekrytering till belöning och driver interna kampanjer som mångfald och inkludering.

 • Affärsanalytiker

  Analysera nyckeltal som hjälper Oracle att nå sina strategiska mål. Du ger råd om effekterna av viktiga beslut och utvecklar nya och förbättrade affärsmetoder som skapar värde.

 • Avtalsspecialist

  Samarbeta med vår säljorganisation för att skapa avtalsdokumentation av hög kvalitet. Din kompetens och effektivitet är avgörande för att sluta avtal.

 • Licenshanteringstjänster

  Bli en viktig person inom Oracles organisation Global License Management Services. Du ansvarar för korrekt styrning, användning och distribution av Oracles system och lösningar.

 • Incitamentsersättningsanalytiker

  Stöd vår globala säjlmodell och främja produktivitet. Du utformar och beräknar utbetalningar av incitamentsbelöningar baserat på provisionsplaner.

 • Intäktsredovisningsanalytiker

  Ansvara för att alla intäkter redovisas korrekt. Du ser till att alla intäkter redovisas i enlighet med tillämpligt redovisningsramverk.

 • Upphandling och leverantörsreskontra

  Tillhandahåll tjänster inom försörjning, leverantörshantering och avtalsförhandling. Du leder bearbetningen av inköpsordrar, fakturor och utläggsrapporter med fokus på kostnadseffektivitet.

 • Marknadsföring

  Forma hur världen ser på Oracle. Använd din kreativa problemlösningsförmåga för att skapa varumärkeskännedom och efterfrågan. Lär känna våra kunder och uppmärksamma deras framgångar. Visa hur Oracles innovationer förändrar verksamheten och framtiden.

  Ansök till ett heltidsjobb nu

  Ansök till ett jobb på ingångsnivå nu

Ansök idag

Utforska lediga tjänster och hitta din framtida karriär.

Oracle Talent Network

Få karriärinsikter och jobbmöjligheter.