Oracle Consulting

Ledaren i molnet
Ledaren i molnet

Er guide till den digitala framtiden. Hjälper er att planera och utföra tjänster både i dag och för morgondagen.

Oracle Database Insights Forum
Migreringar och uppgraderingar

Er modernisering. Er acceleration. Vår drivkraft.

Cloud Suite och plattformsimplementering
Cloud Suite och plattformsimplementering

Er integrerade verksamhet. Vår erfarenhet inom applikationer och teknologi.

Oracle Database Insights Forum
Nya lösningar

Er innovationsstrategi. Vår erfarna vägledning.

Verksamhetskritiska investeringar
Verksamhetskritiska investeringar

Er digitala omställning. Vår förutsebarhet och säkerhet.

Den bästa konsultorganisationen för Oracle Cloud

Oracle Consulting-teamet fokuserar uteslutande på Oracle Cloud-lösningar och består av experter med omfattande kunskaper inom bästa praxis. Med vår globala verksamhet – fler än 13 000 experter i 145 länder som betjänar fler än 20 miljoner användare – vet vi hur vi ska hjälpa dig att komma igång med Oracle Cloud så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt.


Varför Oracle Consulting?

Insikter om verksamheten
 • 70%

  av tillfrågade IT-beslutsfattare anser att molntjänster gör dem mer flexibla.

 • Expertkunskaper

  Brist på resurser och expertis har gjort säkerheten till den största utmaningen i molnet. Experterna på Oracle Consulting erbjuder branschledande lösningar som bygger på erfarenhet och Oracles avancerade produkter, funktioner, metoder och verktyg inom olika branscher och geografiska områden.

 • Förändringsarbete

  Budgetutrymmet är litet. Förväntningarna är höga. Förändringsarbetet är nödvändigt. Med beprövad molnmetodik, unika automatiseringsverktyg och flexibla leveransalternativ kan Oracle Consulting hjälpa er att minska arbetsinsatsen och tiden som krävs för implementering med upp till 40 procent.

 • Säkerhet

  Er framgång är vår framgång. Vi hjälper er hela vägen, oavsett om ni vill optimera era system för att öka användningsgraden, utvidga er molnlösning eller identifiera nya affärsmöjligheter. Faktum är att mer än 70 procent av alla globala Oracle Cloud-projekt kommer från Oracle Consulting.

 • Expertkunskaper
 • Förändringsarbete
 • Säkerhet
Special.T by Nestle integrerar Oracle Service Cloud
Special.T by Nestle integrerar Oracle Service Cloud

Special.T by Nestle beskriver hur Oracle Consulting hjälpte dem att snabbt implementera en kundtjänstplattform med flera kanaler som integrerades med företagets backendsystem, och visar hur Oracle Service Cloud ger dem möjlighet att fokusera på att effektivisera sina verksamhetsrutiner.

SaskTel drar fördel av expertis från Oracle Consulting
SaskTel drar fördel av expertis från Oracle Consulting

Oracle Consultings bästa praxis och expertkunskaper hjälper SaskTel att effektivt konstruera sin infrastruktur, implementera sin programvara och förbereda sin miljö för produktion.

7-Eleven stärker den digitala kundupplevelsen med Oracle
7-Eleven stärker den digitala kundupplevelsen med Oracle

7-Eleven satsar på innovation för att nå kunder via digitala kanaler. De tar hjälp av Oracle Engineered Systems och Oracle Enterprise Manager för att koppla samman sina system i 8 500 butiker med åtta miljoner kunder dagligen.

Club Med når en tolvfaldig ökning av sin kommunikation via digitala medier

Club Med implementerade Oracle Service Cloud på tre månader i samarbete med Oracle Consultings experter, som bistod med rådgivning kring systemdesign, hjälpte dem att finjustera systemparametrarna och löpande anpassade kravspecifikationerna så att de stämde överens med Club Meds föränderliga behov under implementeringsfasen.