Lösningar för sjukvårdsförsäkring

Få snabbare registreringar och korrekt fakturering med vår omfattande SaaS-lösning för administration av försäkringsavtal, intäktshantering och fakturering. Behåll konkurrenskraften med smidig introduktion, effektiv hantering av försäkringstagare och flexibla faktureringsalternativ.

Titta på en demonstration av hur Oracles hälsoprodukter, inklusive Oracle Clinical Digital Assistant, Oracle Health EHR och Oracle Health Care Management, håller på att revolutionera sjukvårdsupplevelsen.

Upptäck hur lösningen Oracle Health Insurance underlättar anspråkshantering och premiefakturering

Den här helomfattande standardadministrationsplattformen för stora och små sjukvårdsförsäkringsgivare gör det möjligt för dem att modernisera och skala sina system, introducera nya produkter snabbt, utöka medlemsantalet och få fler marknadsandelar.

Titta på översikten (1:32)

Enkel registrering och fakturering av sjukvårdsförsäkringar

Läs om hur vår lösning hjälper betalare att hantera beständiga data, resultat, regelefterlevnad och säkerhetsutmaningar för att möjliggöra smidig introduktion, ett centralt register över försäkringstagare, effektiv hantering av försäkringstagare och mer exakt och effektiv prissättning och fakturering.

Läs e-boken (PDF)

Registrering för försäkringstagare och administration av försäkringsavtal

Underlätta kundernas sjukvårdsprocess med en helomfattande standardplattform för administration av sjukvårdsförsäkringar. Mer transparens, snabbare anspråkshantering och korrekt premiefakturering.

Snabbdemo – sjukförsäkring

Fireside chat: modernisering av Defense Healths verksamhet.

Skapa transparens och öka effektiviteten med omfattande administration av försäkringsavtal och ersättningsanspråk

Hantera kommersiella produkter, myndighetsprogram och specialistprodukter på en och samma sjukvårdsförsäkringsplattform

Konfigurera enkelt arbetsgivargrupper och registreringsregler, effektivisera registreringsprocessen för försäkringstagare och ge ypperlig kundservice med centraliserade data om försäkringstagare.

Läs mer om administration av försäkringsavtal (PDF)

Effektivisera förvaltningen av vårdgivaravtal och förbättra automatisk anspråksbedömning

Sänk driftkostnaderna och förenkla anspråksadministration med bättre prissättning av anspråk och intelligent, automatiserad anspråksbedömning. Hantera vårdgivaravtal och få fullständig spårbarhet av vårdgivaravtalskonfigurationer och motsvarande anspråksprissättning.

Läs mer om anspråksadministration (PDF)

Automatisera processer för fakturering, betalning och indrivning

Gör försäkringstagarna nöjdare med korrekt och transparent fakturering vid rätt tidpunkt för alla era försäkringar – utbyte, individ, grupp, ASO-fakturering (endast administrativa tjänster) med stopporder och myndigheter.

Läs mer om intäktshantering och fakturering

Ta hänsyn till nya och framtida avtalsmodeller för vårdgivare

Administrera och automatisera enkelt betalningsavtalsmodeller som ansvarstagande vård, sjukvårdsavgift och paketbetalningar. Fokusera på erbjudanden om mervärde, resultat och riskdelning, så att era försäkringstagare kan dra nytta av lägre kostnader och bättre vårdkvalitet.

Läs mer om värdebaserade betalningar (PDF)

Förbättra hanteringen av sjukvårdsdata samt försäkringstagarnas hälsoresultat

Gör patientinformationen kompatibel, tillgänglig, och återanvändbar

Sänk kostnaderna och förbättra patientresultaten genom att slå samman sjukvårdsdata – inklusive diskreta kliniska data, vårddokument och patientöversiktsjournaler – på en och samma lagringsplats.

Läs mer om hantering av sjukvårdsdata

Ge era standardförsäkringsplattformar molnfunktioner

Driftsätt snabbt era viktigaste applikationer i molnet med den säkerhet och det dataskydd som hälso- och sjukförsäkringsgivare kräver. Oavsett om ni kör äldre arbetsbelastningar eller nya molnbaserade applikationer kan ni få enastående prestanda och skalbarhet med konsekvent stöd för regelefterlevnad.

Läs mer om Oracle Cloud Infrastructure

Skapa program för att främja en hälsosammare livsstil och få försäkringstagarna att delta

Skapa incitament för försäkringstagare att förbättra sin egen hälsa. Erbjud livsstilscoachning, belöningar och lojalitetsprogram, infopaneler och premierabatter – och följ hur dessa påverkar försäkringstagarnas hälsa.

Läs mer om hälsa och välmående (PDF)

Påskynda lanseringen och distributionen av nya försäkringsprodukter

Få ut innovativa eller komplexa sjukförsäkringsprodukter på marknaden snabbare genom att centralisera bedömningsdata. Eliminera avvikelser mellan offertmotorer och administrationssystem för försäkringsavtal. Följ tillämpliga regelverk genom enkel integration med federala, statliga och privata sjukvårdsutbyten.

Läs mer om företagsbedömning (PDF)

Vi skapar människocentrerade hälso- och sjukvårdsupplevelser.

”Du behöver ha ett ekonomiskt system som ger dig den flexibilitet och tillgång till information som krävs för att stödja de typer av innovationer som vi investerar i i egenskap av sjukvårdsförsäkringsgivare och partner till sjukhus och oberoende system. Det får vi med Oracle.”

Sandra Clarke

Senior Vice President and Chief Financial Officer, Blue Shield of California

Skapa en stabil grund för att uppnå era verksamhetsmål och mål gällande försäkringstagares hälsa

Få en tydlig bild av era ekonomiska data och anpassa er snabbt efter föränderliga krav

Förenkla era ekonomiska processer och få bättre kontroll över datakvalitet och bättre följsamhet genom en enhetlig datamodell och gemensam analys. Minska riskerna genom bättre insikter från avtals- och anspråksdata via maskininlärningsbaserad avvikelsedetektering.

Läs mer om resursplaneringssystem för försäkringar

Låt era data göra jobbet och skapa bättre sjukförsäkringar och förbättra medlemmarnas hälsa

Driftsätt Oracles säkra publika moln och Oracle Healthcare Foundation för att stödja Quadruple Aim-modellen för kostnader, populationshälsa, patientupplevelse och vårdpersonalens nöjdhet. Förutse risker i patientpopulationer och upptäck faktorer som påverkar kostnaden per capita samtidigt som kliniska data hålls säkra.

Läs mer Oracle Analytics Cloud

Förbättra registreringen av försäkringstagare och kundupplevelsen

Registrera enkelt nya försäkringstagare och hjälp dem hitta svar på frågor om försäkringsskydd, förmåner och ersättningsanspråk via kanalerna som de föredrar. Ge direkt åtkomst till svar, personlig rådgivning och skräddarsytt innehåll. Erbjud vägledning dygnet runt med virtuella AI-assistenter.

Läs mer om våra lösningar för bättre kundupplevelse

Hitta rätt förmåga och ge honom eller henne den bästa möjliga medarbetarupplevelsen för att bli framgångsrik

Använd ett system för att slå samman era personalprocesser, från anställning till pensionering. Skapa en personalstrategi för att ligga steget före föränderliga marknader och hjälp era team att lyckas med sina jobb.

Läs mer om HCM för ekonomitjänster

Se hur våra kunder upplever Oracle Health Insurance

Läs fler kundberättelser
Blue Shield of California hittar stabilitet för att snabbt anpassa sig efter coronapandemin
Point32Health förbättrar behörighets- och anspråkseffektiviteten genom automatiskt beslutsfattande över 92 %
EmblemHealth förbättrar effektiviteten genom att slå samman företagets backoffice-system på Oracle

Att kunna navigera datainteroperabilitet är en avgörande faktor för sjukvårdsbetalare

Pam Fleury, Senior Director, Healthcare Product Management, Oracle

Sjukvårdsförordningar förändras ständigt och sjukvårdsbetalare ställs inför tuffa utmaningar när det gäller avbrott och regelefterlevnad. Covid-19 omkullkastar normala arbetssätt då nya mandat om datainteroperabilitet och transparens som utfärdats av Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) lägger allt fokus på datakompetenser.

Läs hela inlägget

Hitta resurser och mer

Skapa en bra grund för övergången till molnet

Sjukvårdsförsäkringstekniken är avgörande för att hålla jämna steg med den snabbt föränderliga branschen. Upptäck hur Oracle Healths försäkringstjänster i molnet erbjuder omfattande funktionalitet och flexibilitet för drifteffektivitet, en lätthanterlig sjukvårdsförsäkringsplattform för tillväxt och skalbarhet samt transparenta försäkringstagaravtal.

Hämta e-boken (PDF)