Oracle Hardware

Oracle Hardware innehåller en komplett svit med skalbara specialkonstruerade system, servrar och lagring som gör att företag kan optimera program- och databasresultat, skydda viktiga data och sänka kostnaderna. Företag förbättrar databasresultat, förenklar hanteringen och sänker kostnaderna med exklusiva funktioner och automatiska åtgärder som inte är tillgängliga med andra lösningar.

Oracle Hardware
Modernisera Oracle Database-miljöer

Ta reda på hur telekomföretag moderniserar verksamhetskritiska system för att förbättra effektiviteten.

Påskynda distributionen av infrastrukturen med Oracle Private Cloud Appliance

Lär dig hur man använder apparater för att påskynda innovation.

Fördelar med Oracle Hardware

Oracle Database körs snabbare och mer effektivt

Med Oracle Hardware kan IT-teamen distribuera optimerade lösningar i kundernas datacenter och lätthanterliga enheter i fjärranslutna kontor och edge-miljöer. Lösningar med fullskalig integrering och optimeringar gör att kunderna kan köra Oracle Database upp till 10 gånger snabbare med avlastningen av Smart Scan-frågor i Oracle Exadata.

Se NTT DOCOMO:s berättelse (0:48)

Enkel integrering med det offentliga molnet från Oracle

Inbyggda OCI-integreringar (Oracle Cloud Infrastructure) gör det enkelt för företag att utveckla och distribuera molninterna program i OCI och kunddatacenter, lagra data i det offentliga molnet samt att förenkla både dataskydd och molnmigreringar. Oracle Cloud Observability and Management Platform ger IT-teamen den information de behöver för att förstå och hantera alla lager i sin IT-stack, oavsett var den finns.

Förbättrad tillgänglighet och dataskydd

Oracle IT-infrastruktur hjälper organisationer att öka tillgängligheten hos sina verksamhetskritiska Oracle-databaser och applikationer. Feltoleranta, skalbara strukturer och inbyggda funktioner förenklar implementeringen av bästa praxis i Oracle Maximum Availability Architecture (MAA). Det gör att kunderna kan uppnå upp till 99,999 % tillgänglighet med Oracle Exadata i MAA-konfigurationer enligt beskrivningen i IDC:s analys (PDF).

Se Exelons berättelse (1:28)

Lägre kostnader med högpresterande konsolidering

Oracle Hardware sänker kostnaden för att köra lokala arbetsbelastningar genom att minska antalet system som krävs, levererar bättre resultat per programvarulicens och minskar IT-personalens arbetsbelastning. Med Oracle Private Cloud Appliance kan kunderna konsolidera containerbaserade, molninbyggda program samt de som körs internt på flera operativsystem till en enda plattform, medan Cloud@Customer-lösningarna låter företag dra nytta av den konsumtionsbaserade ekonomin i sina egna datacenter.

Titta på berättelsen om Hyundai Home Shopping Group (1:48)

Oracle Hardware

Den bästa Oracle Database-plattformen

Oracle Exadatas heltäckande struktur förbättrar resultat, skala, säkerhet och tillgänglighet för ett företags Oracle-databaser. Den finns i Oracle Cloud Infrastructure, lokalt och med Exadata Cloud@Customer och har fler än 60 unika funktioner som är utvecklade tillsammans med Oracle Database för att påskynda OLTP-, analys- och maskininlärningsprogram. Exadata minskar kapitalkostnaderna och förvaltningskostnaderna genom att låta IT-avdelningarna konsolidera hundratals databaser i ett enda system, inklusive att köra Oracle Autonomous Database och Oracle Exadata Database Service tillsammans i en Cloud@Customer-infrastruktur som distribueras i deras datacenter.

Egenskaper
 • En heltäckande, integrerad lösning minskar integreringskraven.
 • En infrastruktur med hög tillgänglighet maximerar databasens drifttid.
 • En skalbar design möjliggör databaskonsolidering för företag i alla storlekar.
 • Helt kompatibla lokala och Oracle Cloud-distributioner förenklar flytten till molnet.
 • Intelligent lagring ökar databasprestandan och reglerar kostnader.
 • I/O-svarstiden för SQL-läsning på mindre än 17 sekunder förbättrar OLTP-svarstiden.
 • SQL-dataflöde med upp till 1 TB/s påskyndar dataintensiva analysapplikationer.
 • Upp till 22,4 miljoner SQL I/O-åtgärder per sekund och per rack ökar dataflödet för konsoliderade arbetsbelastningar.

Förkonfigurerat och optimerat för viktiga arbetsbelastningar hos företag

Oracle Engineered Systems är integrerade helhetslösningar som utvecklats med Oracle Database och applikationer för att köra kundarbetsbelastningar snabbare, till lägre kostnad och med större säkerhet än lokala lösningar från flera leverantörer. Med skalbara strukturer kan företagen konsolidera befintlig IT-infrastruktur och snabbt anpassa sig till ökad efterfrågan, medan automatiserad hantering minskar de administrativa arbetsbelastningarna och kontrollerar kostnaderna.

Egenskaper
 • Kompletta lösningar eliminerar integrering av infrastrukturer från flera leverantörer
 • Heltäckande korrigeringar varje kvartal minskar korrigeringsarbetsbelastningen med över 80 % (PDF)
 • Tillförlitliga edge-enheter minskar nedtiden på avlägsna platser med upp till 99 % enligt IDC:s beskrivning
 • Dataskydds- och migreringsfunktioner i molnet gör det enkelt att skydda data och flytta till molnet
 • Stegvis skalning stöder växande program- och databaskrav enkelt
 • Betrodda partitionslicenser minskar programvarukostnaderna med upp till 85 %
 • Kontinuerligt skydd för viktiga Oracle-databaser

Säker applikationsinfrastruktur

Oracle-servrarna x86 och SPARC kör företagsapplikationer i lokala datacenter och edge-miljöer med hög prestanda, säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet. Enterprise Java, Oracle Database och programbelastningar körs med högsta prestanda och effektiv virtualisering samtidigt som införandet av operativsystem och virtualiseringsprogramvara utan extra kostnad sänker den totala ägandekostnaden (TCO).

Egenskaper
 • Grundläggande till avancerade servrar för distributioner med uppskalning, utskalning och edge
 • SPARC-servrar uppfyller företagets behov av tillförlitliga och kostnadseffektiva UNIX-lösningar
 • Oracle Linux eller Oracle Solaris och Oracle VM ingår utan kostnad i varje Oracle x86-server
 • Det beprövade Solaris-operativsystemet garanterar att befintliga SPARC/Solaris-program körs i framtiden
 • Redundant design med hot-swappable-komponenter ökar tillgängligheten till Oracle Database och program
 • Integrerad kryptering, skydd av applikationsminnet och granskning av regelefterlevnad förbättrar data- och systemsäkerheten
 • Oracle Solaris och flera former av virtualisering ingår utan kostnad i varje Oracle SPARC-server

Lagring med hög prestanda

Oracles högpresterande företagslagring är optimerad för Oracle-arbetsbelastningar och moln med en oöverträffad TCO för aktiv lagring, dataskydd och arkivering. Ledande storskaliga företag väljer fortfarande Oracle-lagring för att köra sina program snabbare, ge överlägset skydd mot cyberattacker och bevara sina långvariga data på ett säkert sätt. Unik integrering med Oracle Database och Oracle Cloud Infrastructure ger oöverträffad effektivitet, enkelhet och prestanda.

Egenskaper
 • Enhetlig fil-, block- och objektlagring uppfyller kundernas aktiva lagringsbehov
 • Upp till 8 PB flashbaserad lagring för latenskänsliga applikationer
 • Dataflöde med upp till 18 GB/s påskyndar arbetsbelastningarna för datalager och dataskydd
 • I/O-prioritering optimerar lagringsprestandan för Oracle Database
 • Dataskyddslösningar med unika Oracle Database-integreringar snabbar upp återställningen av viktig information
 • Bandautomatisering minskar kostnaden för att hantera arkiv med upp till 95 % (PDF) enligt ESG
 • Upp till 57 EB okomprimerad kapacitet och en genomströmning på 29 PB/timme under en enda glashanteringspanel ger nästan obegränsad skalbarhet

Visa alla kundframgångar

Kundframgångar med Oracle Hardware

Tusentals företag världen över använder Oracle Hardware för att köra och skydda verksamhetskritiska databaser och program med hög prestanda, skalbarhet och säkerhet samtidigt som de minskar administrativa bördor och TCO:n.

Equinix-logotyp
KCB-logotyp
Exelon
ICBC
Tractor Supply
Halliburton
Toyo Engineering
Logotyp för Evergy
Logotyp för Swisscom

Swisscom förbättrar driften och skyddar databaser med Oracle Hardware

Användningsfall för Oracle Hardware

 • Förenkla hanteringen med molnfunktioner

  Påskynda företagsprogram och databaser och minska samtidigt arbetsbelastningar för IT-hantering med samma databas- och systemteknik som Oracle Cloud Infrastructure.

  Läs Deutsche Banks berättelse

 • Implementera ett privat moln i Oracle Database

  Minska komplexiteten i datacentret genom att konsolidera flera databasbelastningar i samma Exadata Cloud@Customer-infrastruktur.

  Läs berättelsen om MONETA Money Bank

 • Konsolidera applikationsinfrastruktur

  Minska antalet servrar och lagringssystem som krävs för att köra programarbetsbelastningar, minska arbetsbördan för IT-hantering med automatisering och minska den totala ägandekostnaden genom att konsolidera alla aspekter av din IT-miljö med Oracle Hardware.

  Läs Zonamericas berättelse

 • Modernisera programmen med optimerad databasanalys och maskininlärning

  Integrera Oracle Machine Learning-funktioner i applikationer, bygg maskininlärningsmodeller snabbare genom att eliminera dataförflyttning och snabba upp affärsanalyser med de optimerade databasfunktionerna i Oracle Exadata.

  Läs Yapi Kredi Banks berättelse

 • Skydda program- och databasinformation i hela företaget

  Skydda databaser med upp till 50 gånger snabbare säkerhetskopieringar och 8 gånger snabbare återställningar samtidigt som du påskyndar skyddet av alla andra data med högpresterande Oracle Hardware.

  Se Energy Transfers berättelse (1:24)

22 juni 2023

Introduktion till Exadata Cloud@Customer X10M

Bob Thome, vice vd för produkthantering för Exadata Cloud@Customer

Exadata Cloud@Customer X10M ger extrem skalbarhet, prestanda och lönsamhet så att du kan köra fler OLTP-transaktioner, utföra mer komplexa analyser och konsolidera större arbetsbelastningar. Med 190 användbara processorkärnor per databasserver och 64 kärnor per lagringsserver kan du utföra mer arbete med färre servrar, vilket leder till färre infrastrukturprenumerationer.

Kom igång


Kontakta en Oracle-expert

Läs om hur Oracle Hardware-lösningar kan hjälpa dina specifika affärsbehov.