Oracle Legal

Oracle-nedladdningar
Juridiska meddelanden

 

Åtkomst och andra rättigheter för registrerade för Oracle-kunder, slutanvändare eller konsumenter

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och andra tillämpliga lagar och förordningar kan registrerade personer inom EU/EES och andra jurisdiktioner ha specifika rättigheter som gör det möjligt för dem att begära åtkomst till, radera, korrigera, ta bort och begränsa användningen av sina personuppgifter, eller få ut en kopia av sina personuppgifter, om Oracle innehar eller ansvarar för personuppgifterna. Nedan finns en lista över Oracle-portaler som kan lagra dina personuppgifter. Individer med dessa rättigheter bör få åtkomst till sina lagrade uppgifter på dessa portaler (i) genom att klicka på länkarna och följa motsvarande instruktioner nedan och (ii) genom att vidta de åtgärder de väljer för sina data inom varje portal, exempelvis att uppdatera kontaktuppgifter, ta bort vissa poster eller register eller hämta en kopia på sin profil. Observera att dessa åtgärder är tillgängliga i den omfattning som tillåts av varje portals funktion. I vissa fall kan din begäran inte uppfyllas om den inte är förenlig med Oracles skyldighet att efterleva tillämpliga juridiska krav eller verksamhetskrav, exempelvis om uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra ett avtal mellan dig och Oracle.

Om du har ovanstående rättigheter och vill utöva dem i samband med personuppgifter som kan lagras (i) i datalager som inte är tillgängliga nedan eller (ii) på portaler som inte har funktionerna som gör det möjligt att vidta de önskade åtgärderna kan du genomföra begäran genom att fylla i vårt förfrågningsformulär. Välj “Begäran om åtkomst från registrerad – Oracle-kund/slutanvändare” i listrutan. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta dataskyddskontoret, Oracle Privacy Office, på privacy_ww@oracle.com.

Verktyg Instruktioner
MyOracleSupport Uppe till höger finns fliken Logga in där användare kan logga in och få åtkomst till sin information.
Profil på Oracle.com Klicka på Logga in uppe till höger. Under Oracle-konto väljer du Logga in för att få åtkomst till din information.
Oracle University Klicka på Register for a free Oracle Web account (Registrera dig för ett kostnadsfritt Oracle-webbkonto). Nu öppnas ett fönster där användarna kan logga in. Klicka sedan på fliken Account (Konto) på den övre högra sidan för att visa profilinformation.
Oracle Community Klicka på Logga in i det övre högra hörnet. Användarna kan visa sin kontaktinformation när de loggar in med sina inloggningsuppgifter.
Oracle Data Cloud-registret Besökare på webbplatsen kan med Oracle Data Cloud-registret visa de onlinesegment från tredje part där Oracle har inkluderat enheterna som används för att besöka webbplatsen.
MySQL Klicka på Logga in uppe till höger. Under Oracle-kontoavsnittet kan användaren välja Logga in och få åtkomst till sin information.
Oracle Partner Network Användare kan visa sin information genom att klicka på Logga in uppe till vänster och skriva in sina inloggningsuppgifter.
Oracles partnersamarbeten och kanaler Klicka på Logga in uppe till höger. Under Oracle-kontoavsnittet kan användaren välja Logga in och få åtkomst till sin information.
Oracle Technology Network Klicka på Logga in uppe till höger. Under Oracle-kontoavsnittet kan användaren välja Logga in och få åtkomst till sin information.
Oracle Cloud Market Place Uppe till höger finns fliken Logga in där användare kan få åtkomst till sin information.
Oracle Cloud Klicka på Logga in uppe i mitten av sidan och fyll i inloggningsuppgifterna för att komma åt profilinformationen.
Cloud Service Portal Klicka på Logga in uppe i mitten av sidan och fyll i inloggningsuppgifterna för att komma åt profilinformationen.
Oracle Netsuite Klicka på Logga in i det övre högra hörnet. Användarna kan visa sin kontaktinformation när de loggar in med sina profiluppgifter.
Oracle Store Uppe till höger finns fliken Logga in där användare kan få åtkomst till sin information.
Oracle Linux/UIX Uppe till höger finns fliken Logga in där användare kan få åtkomst till sin information.
E-leverans – Oracle Software Delivery Cloud Klicka på Logga in uppe i mitten av sidan och fyll i inloggningsuppgifterna för att komma åt profilinformationen.
Oracle Learning Library Klicka på Logga in i det övre högra hörnet. Användarna kan visa sin kontaktinformation när de loggar in med sina profiluppgifter.
iRecruitment Användare kommer åt sina uppgifter genom att klicka på Logga in till höger under bilden.

Obs! Om du inte ansökte via iRecruitment kan du begära åtkomst till din information genom att fylla i vårt frågeformulär.
Oracle Social Cloud Klicka på Logga in uppe i mitten av sidan och fyll i inloggningsuppgifterna för att komma åt informationen.

Mer information