Oracle Supply Chain Collaboration Cloud

Supply Chain Collaboration Cloud

İş Birliği ve Görünürlük

İş Birliği

Supply Chain Collaboration Cloud

Ticari iş ortağı süreçlerinizi otomatikleştiren ve sorun oluştuğunda sizi uyaran modern bir işletmeler arası platforma ihtiyacınız var. Oracle Supply Chain Collaboration Cloud sayesinde:

  • İş ortaklarınız ile tedarik planlama iş birliğinizi iyileştirin
  • Sözleşmeli üretim faaliyetlerini yönetin
  • İşletmeler arası mesajlaşmaları izleyin
  • Arz ve talep istisnalarına daha hızlı yanıt verin
Tanıtım belgesi: Oracle Supply Chain Collaboration Cloud (PDF)
İş Birliği

İş Birliği

Ticari iş ortaklarınızla güvenli bir şekilde iş birliği oluşturarak tedarik zincirine ilişkin özel durumlara hızlı bir şekilde tepki gösterin ve yanıt süresini azaltın.

  • Paylaşılan envanterle global görünürlüğü artırın ve tedarik eksikliklerini azaltın
  • Tedarikçi tarafından yönetilen ve gönderilen envanteri uygulayarak tedarik süreçlerini kolaylaştırın
  • Çok kuruluşlu planlamayla tedarikçi performansını proaktif bir şekilde izleyin
  • Özel durum yönetimi çerçevesiyle kuruluşlar arası tedarik sorunlarını belirleyin
Tanıtım belgesi: Oracle Supply Chain Planning: Collaborative Planning (PDF)

Başlarken

 
Bize Ulaşın