Bağlı Veri Tanımı

Natalie Gagliordi | İçerik Stratejisti | 13 Haziran 2023

"Tüm bu verilerden nasıl en iyi şekilde yararlanabilirim?"

Kuruluşlar genelinde, günlük operasyonlardan ve iş sistemlerinden toplanan tüm bu verilerden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağını anlama baskısı artıyor. Bu veri zorluğunu ele almak, çoğu zaman bu verileri çalışanların davranışlarında, süreçlerde ve uygulamalarda gelişim sağlamak için kullanmanın yollarını bulmayı gündeme getirir. Müşteri, envanter ve satın alma verileri gibi unsurları içeren operasyon verileri, bu tür ticari inovasyonlara son derece uygundur. Ancak bu verilerden yararlanmak için, işletmelerin sağlam veri toplama, entegrasyon ve yönetim sistemlerine sahip olmaları gerekir. Tüm veri kaynaklarından gelen verileri bağlayıp veri analizini kolaylaştırmak için dönüştürebilen şirketler, verimli ve hızla harekete geçen bir operasyon düzenine ulaşmak için bu verileri kullanabilir. Bu, bağlı veri olarak bilinen bir kavramdır. Verimsiz operasyonlar, yanlış raporlama, bilinçsizce alınan satın alma ve fiyatlandırma kararları, çalışan ve müşteri memnuniyetinin düşmesi gibi tuzaklardan kaçınmaya yardımcı olabilir.

Bağlı Veri Nedir?

İşletmeler karar alma sürecini iyileştirmek ve sonuç almak amacıyla verilerini daha iyi kullanmak için veri varlıkları birbirine bağladıklarında ve kolayca erişilebilir hale getirdiklerinde bağlı veriler elde etmiş olurlar. Bağlı veri, birden fazla kaynaktan veya sistemden veri varlıklarının entegre edilmesini ve veri noktaları arasındaki ilişkilerin vurgulanmasını içerir. Böylece bu veriler bir işletmenin veya tek bir iş sürecinin kapsamlı görünümünü sağlamak için analiz edilip kullanılabilir.

Bağlı veri bilgi görseli, açıklama aşağıdadır
Bağlı veri, bir işletmenin kapsamlı görünümünü sağlamak için İK, satış ve tedarik zinciri gibi birden fazla kaynaktan gelen veri varlıklarını entegre eder.

Operasyon İçgörüleri

 • Envanter
 • Satış
 • İnsan kaynakları
 • Üretim
 • Tedarik zinciri
 • Müşteri hizmetleri

Ana Fikirler

 • Bağlı veri, verileri daha anlamlı ve verimli bir şekilde organize ve analiz etmenin bir yolunu sunar.
 • Bağlı veri, işletmelerin operasyonlarını iyileştirmelerine, karar alma sürecini hızlandırmalarına, çalışanlar ve müşteriler için veriye dayalı deneyimler sunmalarına yardımcı olur.
 • Bağlı veri, kuruluşların aksi takdirde gözden kaçırılabilecek örüntüleri, korelasyonları ve eğilimleri belirleyerek işletmede fark yaratabilecek yapılara göre harekete geçmelerine olanak tanır.

Bağlı Veriyi Açıklıyoruz

Bağlı veri, daha kolay analiz edilebilmeleri ve bir bütün olarak anlaşılabilmeleri için çeşitli veri parçalarını bir araya getirme kavramını ifade eder. Amaç, bağlı bir veri ekosistemi oluşturarak veri manzarasını daha kapsamlı ve anlamlı hale getirmektir. Böyle bir ekosistem; finans, İK, satış ve tedarik zinciri gibi alanlardaki iş süreçlerini otomatikleştiren uygulamaların birbiriyle veri paylaşmasını ve şirket dışındaki kaynaklardan veri çekmesini sağlar. Örneğin, envanter bağlamında bir donanım perakendecisi, talebi daha doğru tahmin etmek amacıyla kürekler için tedarik verilerini kar yağışı tahminleriyle bağlı hale getirebilir. Benzer şekilde, envanter ve satın alma siparişleri gibi operasyon verilerine bağlı bütçeleme ve finansal tahmin verileri yeni içgörüler sunabilir ve ürün raflardan beklendiğinden daha yavaş veya daha hızlı alınıyorsa, işletmenin duruma daha etkin bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olabilir. Bu tür bir analiz için yapay zekanın önemi arttıkça, bağlı veri, yapay zeka algoritmalarını eğitmek için doğru verilerin kullanıldığından emin olmanıza katkıda bulunabilir.

Bağlı Veri Nasıl Çalışır?

Bağlı veri, iş sistemleri genelindeki farklı veri varlıkları arasında ilişkiler kurar. Birbirine bağlı bir bilgi ağı oluşturmak için verilerin türü, formatı veya kaynağı gibi çeşitli veri kalemlerine nitelikler atar. Veri entegrasyon platformları, veri ambarları, uygulama programlama arayüzleri ve makine öğrenimi algoritmaları, veri kalemlerini sınıflandırmak, düzenlemek ve bağlamak için kullanılan temel teknolojilerden bazılarıdır. İlişkiler kurulduktan sonra, bağlı veriler çalışanların genel veri kümesinden içgörüler elde etmek için bu ilişkilendirmeler arasında gezinmesine olanak tanıyarak analiz yapmayı ve anlamayı kolaylaştırır.

Veri ekosistemleri, bağlı veriyi yönetmek için teknoloji merkezleri sağlayarak farklı uygulamalar ve diğer veri kaynaklarından alınan verilerin entegrasyonunu sağlar. Bağlı veri ekosistemleri, bilgileri bağlamak, toplamak ve analiz etmek için kullanılan kurumsal altyapıyı ve uygulamaları içerir.

Oracle'ınMagic Quadrant™ for iPaaS, Worldwide çalışmasında neden üst üste altıncı kez Lider olarak kabul edildiğini öğrenin.

Bağlı Verinin Avantajları

Kuruluşlar, bağlı veri kullanarak belirli görevlerin performansını artırma ve genel olarak daha iyi iş sonuçları elde etme potansiyeli yakalar. Bağlı verinin temel avantajları şunlardır:

 1. Daha iyi karar verme süreçleri: Bağlı veriler, analiz edilen konuyla ilgili daha eksiksiz ve doğru görünüm sağlayarak kuruluşların daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur. Çok sayıda kaynaktan gelen verileri entegre eden ve veri noktaları arasında ilişkiler kuran kuruluşlar, aksi takdirde gözden kaçırılabilecek örüntüleri, anormallikleri, normal dışı değerleri, korelasyonları ve eğilimleri tespit edebilir.
 2. Daha yüksek verimlilik: Bağlı veri, verilere erişmeyi ve verileri analiz etmeyi kolaylaştırır. Bu sayede çalışanlar, veri avına ve ihtiyaç duydukları tüm veri parçalarını barındıran elektronik tablolar oluşturmaya daha az zaman ayırır. Böylece, bağlı veriye sahip olmak, bilinçli kararlar almak için gereken süreyi ve çabayı azaltır.
 3. Daha güçlü veri yönetişimi: Verileri bağlı hale getirmek, verilerin nerede ve nasıl oluştuğunu ve müdahaleye uğrayıp uğramadığını bilmeyi mümkün kılar. Verilerin tarihçesini kanıtlamanın veya bütünlüğünü garanti altına almanın mevzuatla zorunlu tutulduğu endüstrilerde bu özellikle önemlidir.

Bağlı Veri Kullanım Senaryoları

Bağlı verinin iş amaçlı kullanım senaryoları neredeyse sınırsızdır. Satış ekibinin potansiyel müşteri puanlamasını otomatikleştirmek ve daha iyi hale getirmek üzere uygulama verilerini entegre etmek veya büyüme fırsatlarını aramak için kullanılan analitiğin verilerini daha erişilebilir kılmak gibi örnekleri düşünebilirsiniz. Operasyon darboğazlarını çözmek, süreç verimliliğini artırmak, müşteri veya çalışan deneyimlerini daha iyi hale getirmek için bağlı verinin nasıl kullanılabileceğine ilişkin diğer bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

 • Şirket içi ve bulut ortamları arasında ya da ayrı bulut ortamları arasında veri bağlantısı sağlamak, veri görünürlüğünü artırmaya, daha yüksek çeviklik ve yanıt hızı sağlamaya yardımcı olabilir.
 • Birden fazla kaynaktan gelen verileri aynı anda kaydetmek ve bir sohbet robotu uygulaması aracılığıyla huniye almak, basit bir yanıtı karmaşık bir dağıtılmış veri sorununa dönüştürmeyi kolaylaştırabilir. Örneğin, bir sohbet robotu bir satış sisteminden, fabrikadan ve üçüncü taraf lojistik şirketinden alınan verilere erişebilir ve müşteriye kesin bir teslimat tahmini sağlamak için tüm bu verileri bir araya getirebilir.
 • LinkedIn gibi bir genel veri hizmetinden gerçek zamanlı veri alan bir insan kaynakları uygulaması, işe alan bir yöneticinin hem şirket içindeki hem de şirket dışındaki açık pozisyona uygun adayları görmesine yardımcı olabilir.
 • Bir çağrı merkezi, temsilcilere daha iyi müşteri hizmetleri için global bir veri görünümü sağlamak amacıyla muhasebe, satış, envanter ve pazarlama gibi farklı sistemlerden gelen verileri kaydedip bağlayabilir.

Bağlı Verinin Yatırım Getirisi

Bağlı verinin yatırım getirisi (ROI) daha sorunsuz süreçler, daha iyi çalışan deneyimleri ve daha yüksek müşteri memnuniyeti gibi çeşitli yollarla ölçülebilir. Ekipler bazen saatte daha fazla işlem yapabilme olanağı veya bilgi toplamak ve rapor hazırlamak için gereken sürede azalma gibi somut rakamlara dikkat çekebilir. Bazı durumlarda işlemler günler yerine dakikalar alacak kadar hızlanabilir. Dikkate alınması gereken bir diğer nokta da, yatırım getirisi derken sözünü ettiğimiz yatırımın her zaman büyük olmamasıdır. Ekipler sadece iki kritik veri kaynağını birbirine bağlayan bir yazılıma ihtiyaç duyuyor olabilir. Örneğin, daha hızlı finansal kapanış için bir performans yönetimi platformunu birden fazla bölgesel veya bağlı şirket faaliyet biriminden genel kayıt defterlerine bağlamak gibi. Bu, proje süresi veya bütçesi açısından büyük bir yatırım gerektirmez.

Bağlı veri, avantaj sağlamak için kuruluş geneline yayılan bir girişim olmak zorunda da değildir. Genel olarak, bağlı verinin en güçlü yatırım getirisi, daha fazla verimlilik, daha iyi karar verme süreci, büyümeyi ve geliri artıran yeni iş fırsatları gibi sonuçlar elde etmek için birbirine bağlı verileri kullanmaktan gelir. Yatırım getirisi; raporlar, görselleştirmeler, yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri ve mevcut, az kullanılan verilerden içgörü ve değer sağlayan diğer çıktılar gibi somut unsurların oluşturulmasında elde edilen hız ve emek miktarı bağlamında da ölçülebilir.

Bağlantı Kurun. Oracle ile Bulutta Çalışın

Analistler, müdürler ve yöneticilerin kararlarını sağlam verilerle desteklemeleri için giderek artan bir baskıyla karşılaştıkları göz önüne alındığında, bağlı veri bugün her zamankinden daha gereklidir. En başarılı kuruluşlar büyüme fırsatlarını tespit etmelerine, verimsizliği ortadan kaldırmalarına, çalışanların ve müşterilerin yaşamlarını kolaylaştırmalarına yardımcı olan açık ve doğru içgörüler elde etmek için iş sistemlerinden, iç operasyonlardan, tedarik zincirinden, müşteri etkileşimlerinden ve dış kaynaklardan gelen verileri bir araya getirebilir.

Neyse ki akıllı veri entegrasyonu bulut çağında çok daha kolay ve daha hızlı. Oracle Cloud Infrastructure entegrasyon ürün portföyü, uçtan uca süreçleri otomatikleştirmeye ve veri yönetimini merkezi hale getirmeye yardımcı olabilecek kapsamlı bir veri entegrasyon araçları ve uygulama entegrasyon hizmetleri seçkisi sunar. Oracle Integration, modern ve eski sistemlerde neredeyse her türlü veri deposunu, sürecini, uygulamayı, hizmeti veya API'yi bağlamak için kullanıma hazır şablonlar ve adaptörler sayesinde her tür uygulama bağlantısı ve süreç otomasyonu projesi için yenilikçi çözümler sunar.

OCI entegrasyon çözümlerinin iş birliği, inovasyon ve değer oluşturma süreçlerini nasıl geliştirdiğini öğrenin.

Bağlı Veri SSS

İşletmelerin bağlı veriye duyduğu ilgiyi artıran nedir?

Ambarlardan yönetim kuruluna kadar neredeyse tüm iş alanlarında çalışanlar, kararlarını sağlam verilerle destekleme baskısı altında. Bağlı veri, daha kolay analiz edilebilmeleri ve bir bütün olarak anlaşılabilmeleri için çeşitli veri parçalarını bir araya getirme kavramını ifade eder.

Bağlı veri platformu nedir?

Bağlı veri platformu, işletmelerin birden fazla kaynaktan gelen verileri birleşik ve entegre bir şekilde yönetmesine, depolamasına ve analiz etmesine olanak tanır.

Bağlı veri, şirketlerin daha verimli hale gelmesine nasıl yardımcı olur?

Bağlı veri, verilere erişmeyi ve verileri analiz etmeyi kolaylaştırarak bilinçli kararlar almak için gereken süreyi ve çabayı azaltır.

Oracle, veri entegrasyon araçlarında iyileştirmeler sunmayı sürdürdü. Bu, art arda 14 yıldır Lider ilan edilmemizin nedenlerinden yalnızca biri.