Bağlı Veri Ekosistemi Oluşturma

Natalie Gagliordi | İçerik Stratejisti | 13 Haziran 2023

Veri, işletmeler için kritik bir varlıktır. Ancak bağlı veri ekosistemi olmayan pek çok kuruluş, verilerinden pratik içgörüler elde etme fırsatlarını kaçırır. Çünkü günlük operasyon verileri işletme genelinde yayılır ve bu verileri doğru üçüncü taraf bilgileriyle destekleyemezler. Günümüzde yöneticiler üzerindeki baskı, geçmişte olup bitenler hakkındaki raporlara bakmaktan daha fazlasıdır. Yaklaşan iniş ve çıkışları görerek daha çabuk tepki verebilmek için operasyon verilerini sadece daha hızlı değil, daha da etkili bir şekilde de kullanmak zorundalar. Veriler kaydedilmediği, temizlenmediği, düzenlenmediği ve bağlı bir veri ekosisteminde depolanmadığı sürece etkin bir şekilde kullanılamaz.

Gerek şu anda daha iyi kararlar almak için verilerinden yararlanmak isteyen bir iş lideri olun, gerekse süreç ve sistemleri geliştirmek için derin analizler yapan bir iş analisti veya güncel bilgi bekleyen bir müşteri, kuruluşunuzun veri ekosistemini oluşturan unsurları anlamak önemlidir.

Bağlı Veri Nedir?

Bağlı veriler, birden fazla kaynaktan entegre edilmiş, analitik ve diğer karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere birbirine bağlanmış verilerdir. Bu kavram, süreçleri ve davranışları daha iyi hale getirmek için dağıtılmış BT uygulamaları ve platformlarındaki operasyon verilerinin birbirine bağlanması için de geçerlidir. İşletmeler, genel iş performansına veya işletme içindeki yalnızca belirli bir sürece ilişkin daha eksiksiz ve doğru bir resim elde etmek için bağlı verileri kullanabilir. Bağlı veri ayrıca, işletmelerin operasyonlarına yönelik bütünsel bir görünüm oluşturmalarını ve gözden kaçırılabilecek eğilimleri belirlemelerini sağladığı için, süreç verimliliğini artırmaya ve daha iyi sonuçlar elde etmeye yardımcı olabilir. Buna karşılık, bağlı olmayan operasyon verileri, karar alma sürecinde sinir bozukluğuna ve gecikmelere neden olur. İşletmenin karar vericileri, analitik veriler için bağlamı ilişkilendirip kaydetme ve doğru zamanda karar verme yetersizliğinden mağdur olur.

Bağlı Veri Ekosistemi Nedir?

Bağlı bir veri ekosistemi, farklı iş sistemlerinden gelen verileri bir araya getiren, bilinçli karar vermeyi desteklemek için veri yönetimi ve uygulama platformu sağlayan bir ortamdır. Bağlı veri ekosistemleri, bir işletmenin yalnızca çalışanlarının, süreçlerinin ve uygulamalarının etkinliği konusunda yararlı ve uygulanabilir içgörüler üretmek veya geliştirmeler sağlamak için ihtiyaç duyduğu verileri kaydetmek amacıyla vardır. Bu ekosistemler, kuruluşların erişilebilir, kullanılabilir ve kolayca analiz edilebilir hale getirerek operasyon verilerinden değer elde etmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bağlı bir veri ekosistemine sahip olan kuruluşlar, satışlarda sıçrama, ham madde eksikliği, acil servis ziyaretlerinde artış veya faiz oranlarında düşüş gibi, işletmede kesinti yaratabilecek unsurları hızla anlamak için çalışanların verilerden yararlanmalarını önleyen engelleri ortadan kaldırabilir ve bunlara mümkün olan en iyi şekilde tepki verebilir.

Bağlı veri ekosistemleri; bilişim altyapısı, iş uygulamaları, veri yönetim araçları ve platformları, veri entegrasyonu ve orkestrasyon araçları, veri depolama ve analitik sistemleri, veri yönetişimi süreçleri ve araçları, veri güvenliği ve gizlilik sistemlerinden oluşur. Yapay zeka ve makine öğrenimi araçları, bu ekosistemin giderek daha önemli hale gelen bir parçasıdır. Yığınlar halindeki operasyon verilerini ayrıştırmak ve gözden kaçırılabilecek bağlantıları aramak için algoritmaları kullanırlar. Doğal dünyadaki ekosistemler gibi veri ekosistemleri de kuruluşun değişen taleplerini karşılamak için zaman içinde dönüşecek şekilde tasarlanmıştır.

Bağlı veri ekosistemi bilgi görseli, açıklama aşağıdadır
Altyapı, analitik ve uygulamaları içeren bağlı bir veri ekosistemi, uygulanabilir içgörüler üretmeye yardımcı olur

Bağlı Veri Ekosistemi Nedir?

 • Altyapı: Verileri kaydetme, toplama, organize etme
 • Analitik: Verileri arama ve özetleme
 • Uygulamalar: İlgili verileri ekosisteme besleme

Ana Fikirler

 • Bağlı veri ekosistemleri, işletmeler tarafından çeşitli kaynaklardan gelen verileri toplama, depolama, analiz etme işlemlerinin yanı sıra en önemlisi, bunlara dayanarak harekete geçmek için kullanılır.
 • Bağlı bir veri ekosisteminde, işletmelerin potansiyel sorunları ortaya çıkmadan önce öngörmelerine yardımcı olmak için gereken tüm kaynaklardan operasyon verileri bir araya getirilir.
 • Şirketler işlerini daha iyi anlamak, süreçleri daha iyi hale getirmek, daha bilinçli ve zamanında operasyon kararları almak için veri ekosistemlerini kullanabilir.

Bağlı Veri Ekosistemini Açıklıyoruz

Bağlı veri, daha verimli ve hızla yanıt veren iş operasyonlarını kolaylaştırmak için tüm kaynaklardan gelen verileri bir araya getirme ve işleme kavramıdır. Bağlı veri ekosistemi, bu kavramı bir adım ileri götürür, birleştirilerek daha anlamlı analiz ve kavrayış sağlayan bir veri unsurları ağı oluşturur. Bağlı veri ekosisteminde veri unsurları, ilişkiler üzerinden bir araya getirilir ve genel veri kümesine ilişkin içgörü sağlar. Bağlı veri ekosisteminin amacı, daha etkili analizler için verinin kapsamlı bir görünümünü sağlamaktır.

Bu bağlı veri ekosistemi, dört geniş bölümden oluşan bir teknoloji platformunu temel alır: bir şirkette iş süreçlerini yürüten uygulamalar; bu verileri işleyen ve depolayan veri yönetimi altyapısı; tüm farklı, ilgili kaynaklardan veri çeken entegrasyon araçları; yapay zeka olanakları dahil olmak üzere bazı durumlarda insanların tüm bu verileri anlamasına yardımcı olan analitik motorları.

Bağlı veri ekosistemleri; veritabanları, veri ambarları ve elektronik tablolar gibi şirkete ait varlıkları ya da API'ler aracılığıyla bağlanan üçüncü taraf kaynakları içerebilen çeşitli kaynaklardan veriler içerir. Bir ekosistemdeki veriler, farklı sistemler ve uygulamalar arasında kolayca erişilip paylaşılabilecek şekilde düzenlenir. Bağlı veri ekosisteminin anahtarı, kullanıcıların önemli içgörüler elde etmek için veri kümesindeki ilişkileri keşfetmesini sağlayan, veri unsurları arasındaki bağlantılardır.

Bağlı Veri Ekosistemlerinin İş Dünyasındaki Önemi

Bağlı veri ekosistemi karar verme süreçlerini daha iyi hale getirmek, çalışan verimliliğini yükseltmek, veri güvenliğini artırmak ve iş birliğini teşvik etmek isteyen işletmeler için önemli bir araçtır. Bağlı bir ekosistem, ilgili verileri bir araya getirerek dönüştürür. Böylece, analiz edilebilir ve işle ilgili bilinçli kararlar almak üzere yorumlanabilir. Örneğin, envanter düzeylerini planlayan bir tüketim ürünü şirketiyseniz, büyük ihtimalle sayısız sistemden entegre edilen verilere ihtiyaç duyarsınız: tahmin ve bütçeleme, üretim, tedarik zinciri, İK, pazarlama ve satış. Ve işin temeli şudur: Bu, tek seferlik yıllık veya üç aylık raporlama işi değildir. İş koşulları değiştikçe, bu süregelen operasyon verilerini harmanlayarak sorunlu noktaları ortaya çıkmadan önce tahmin etmek üzere envantere hakim olmak için envanterden sorumlu liderler, veri ekosistemine güvenir. Bağlı veri ekosistemlerini kullanan işletmeler, değişime daha duyarlı olur ve bu sayede, verilerini daha kapsamlı anlayarak daha iyi kararlar alabilir.

Bağlı veri ekosistemleri, güncel ve hedeflenmiş verilere erişim sayesinde işletmenin değişen gereksinimlere ve fırsatlara hızla yanıt vermesini sağlayacak daha iyi bir konum almasını da sağlayabilir. Örneğin, küresel bir üretim şirketi, bir tasarım seçiminin kaynak seçimi veya üretimde ne zaman sıkıntı yarattığını bilmek gibi konularda daha etkili iş birliği sağlamak üzere bağlı veri ekosistemi kullanarak mühendislik, tedarik zinciri ve üretim ekipleri genelinde verilerini paylaşabilir ve birleştirebilir. Benzer şekilde bir lojistik şirketi de sevkiyat takibi unsurlarını otomatik hale getirerek maliyetleri düşürmek için bağlı veri ekosisteminden yararlanabilir.

Oracle'ınMagic Quadrant™ for iPaaS, Worldwide çalışmasında neden üst üste altıncı kez Lider olarak kabul edildiğini öğrenin.

Bağlı Veri Sisteminin Avantajları

Kuruluşlar, bağlı verilerin değerinden yararlanarak genel performanslarını artırabilir ve daha iyi iş sonuçları elde edebilir. Veri ekosistemleri çalışanların yeni gelirler elde etmenin, maliyetlerden tasarruf etmenin, üretkenliği artırmanın ve müşteri hizmetlerini geliştirmenin yollarını bulmalarına da yardımcı olabilir.

Bağlı bir veri ekosisteminin temel avantajları arasında şu örnekler sayılabilir:

 1. Veri kalitesi ve doğruluğunda artış: Bağlı veri ekosistemleri, daha hızlı ve ayrıntılı veri doğrulaması ve mutabakatı sağlayarak daha doğru ve güvenilir veriler sağlar. Bağlı veri doğrulandığında, zenginleştirildiğinde ve düzenlendiğinde güvenilir hale gelir. Güvenilir veriler ise kararları destekler ve operasyon yanıt hızını artırır.
 2. Daha yüksek operasyon verimliliği: Bağlı veri ekosistemiyle manuel çabaları ve hataları azaltmak, karar verme süreçlerini daha hızlı hale getirmek için süreçler otomatikleştirilebilir. Ayrıca, çalışanlar veri aramak için daha az zaman harcarlar.
 3. Daha iyi karar verme mekanizmaları: Bağlı veri ekosistemi, kuruluşların çeşitli kaynaklardan gelen büyük miktarda veriye erişmelerine ve bunları analiz etmelerine olanak tanıyarak liderlerin daha bilinçli, veriye dayalı kararlar almalarına yardımcı olur.
 4. Çeviklik artışı: Eksiksiz ve doğru verileri daha hızlı kullanıma sunan bağlı veri ekosistemleri, kuruluşların iş ihtiyaçlarının ne zaman değiştiğini anlamalarına yardımcı olarak doğru adımlarla karşılık vermek için daha uygun zamanda fırsat sağlar.
 5. Daha güçlü iş birliği: Bağlı veri ekosistemi, departmanlar ve ekipler arasında daha kolay veri paylaşımıyla iş birliğini geliştirir. Bu sayede departmanlar arası iletişim ve uyum artar.
 6. Artan maliyet tasarrufu: Bağlı veri ekosistemleri, verileri bulmak ve değerlendirmek için yürütülen manuel çabaları azaltarak, süreçleri otomatikleştirerek, veri hatalarını ve kopyalamaları önleyerek maliyet tasarrufları sağlayabilir.
 7. Daha memnun müşteriler: Bağlı veri ekosistemine sahip kuruluşlar, müşterilerini daha iyi anlar, zamanında ve kişiye özel deneyimler sunarlar. Bu da memnuniyeti ve sadakati artırır.

Bağlı Veri Ekosisteminin Bileşenleri

Bağlı veri ekosistemi, altyapı, analitik ve uygulama gibi üç temel unsurun yanı sıra hepsini bir araya getirmek için entegrasyona sahip bir teknoloji çözümüdür. Bu bileşenler ekosistem oluşturmak için birlikte çalışır, verilerin kaydedilmesine ve içgörüler için kullanılmasına olanak tanır.

 • Altyapı: Altyapı, verilerin ağlar, donanımlar ve yazılımlar tarafından kaydedildiği, toplandığı ve düzenlendiği yerdir. Depolama, sunucular, veritabanları, güvenlik ve gizlilik hizmetleri ve geliştirme araçları, giderek artan şekilde bulut tabanlı hizmetler olarak sunulan altyapının bir parçasıdır.
 • Analitik: Analitik platformları, altyapının içinde yer alan verileri arar, özetler ve verilerin tümünün ortak bir konumda gibi görüntülenebilmesi için çeşitli öğeleri bağlar. Bu öğeler iş zekası görselleştirme araçlarını, makine öğrenimi algoritmalarını ve istatistiksel analiz araçlarını içerebilir.
 • Uygulamalar: Çeşitli performans yönetimi yazılımı türleri başta olmak üzere uygulamalar, verileri kaydeden ve ekosisteme yayınlayan kayıt sistemleri ve etkileşim sistemleridir.
 • Entegrasyon: Entegrasyon hizmetleri, süreç otomasyonu ve veri yönetimi sağlayan uygulamaları ve veri kaynaklarını bağlamak için kullanılır.

Bağlı Veri Ekosistemi Oluşturma

Bağlı bir veri ekosistemi oluşturmak, verileri toplama ve entegre etmeyi, veri unsurları arasındaki ilişkileri modellemeyi ve veri öğelerini bir araya getirerek analiz yoluyla anlamlı içgörüler elde etmeyi gerektirir. Bağlı veri ekosistemi oluşturmak için atılacak temel adımlar şunlardır:

 1. Toplama: Bağlamak istediğiniz verileri toplayarak başlayın. Bunlar veritabanları, uygulamalar veya elektronik tablolar gibi çeşitli kaynaklardan alınan veriler olabilir. Bu, tüm verilerin tek konuma yerleştirilmesi anlamına gelmez. Elinizde bulunan ve ihtiyaç duyduğunuz verileri anlamakla ilgilidir.
 2. Temizleme: Veri hazırlama ardışık düzenleriyle verileri temizleyin. Veri unsurlarını standart hale getirmek, düzenleri dönüştürmek, verileri zenginleştirmek ve tekrar eden kayıtları kaldırmak daha kaliteli veriler üretir.
 3. Modelleme: Verilerin yapısını ve veri unsurları arasındaki ilişkileri tanımlayan bir veri modeli oluşturarak veri unsurları arasındaki ilişkileri kurun.
 4. Entegrasyon: Farklı veri kaynaklarını tek bir bağlı veri ekosistemine entegre edin. Bu işlem, çeşitli kaynaklardan veri almak için API'leri kullanarak, süreci otomatikleştirmek için veri entegrasyon araçlarını kullanarak veya ilgili tüm veri kaynaklarının karmaşıklığını iş kullanıcılarından gizleyen sunum katmanları kullanarak verileri tek bir veritabanına kopyalamayı kapsayabilir.
 5. Analitik: Genel veri kümesi hakkında içgörü edinmek için bağlı veriler üzerinde veri analitiği gerçekleştirin. Analiz aşamasında veri sorgulama, rapor hazırlama veya tahmine dayalı modeller oluşturma gibi faaliyetler yürütülebilir.
 6. Yönetişim: Ekosistemde verilerin güvenliğini, sıralamasını, kalitesini ve erişilebilirliğini yönetmek için ilkeler, süreçler ve teknolojiler oluşturun.

Oracle ile Bağlı Verinin Gücünden Yararlanma

Bağlı veri ekosistemleri, işletmelerin ve kuruluşların stratejik kararlar almaları ve hızla değişen iş koşullarına yanıt vermeleri için giderek daha önemli hale geliyor. Bir kuruluşun veri ekosistemini anlamak ve bu ekosistemle etkileşim kurmak, her düzeyde bilinçli kararlar almanıza yol açar. Bu sayede verimlilik artışı, daha memnun müşteriler ve düşük maliyetler dahil olmak üzere, bir dizi diğer potansiyel avantaj elde edilir.

Şirket bağlı bir veri ekosistemi oluştururken ekip, faaliyetlerini desteklemek için doğru altyapı ve sistemlere ihtiyaç duyar. Veri ekosistemi, verilere güvenli ve güvenilir bir şekilde erişim sağlamadan veri sunamaz. Oracle Cloud Infrastructure entegrasyon hizmetleri sayesinde işletmeler, veri bilimi ve analitik için veri ayıklayabilir, dönüştürebilir ve yükleyebilir, veri göllerine ve özel veri ambarlarına kod yazımı gerektirmeyen veri akışları oluşturabilir. Oracle Integration ürün portföyü, süreçleri otomatikleştirmeye ve bulutta veri yönetimini merkezi hale getirmeye yardımcı olmak için eksiksiz bir veri entegrasyon araçları ve uygulama entegrasyon hizmetleri koleksiyonu sunar. Oracle, işletmenizin Oracle Integration'ın gelişmiş çözümleriyle bulut ve şirket içi sistemler genelinde neredeyse her türlü veri deposunu, sürecini, uygulamasını, hizmeti veya API'yi bağlamasına yardımcı olabilir.

Bağlı Veri Ekosistemi Hakkında SSS

Veri ekosisteminde neler bulunur?

Veri ekosistemi, verilerin kaydedilmesini ve içgörüler için kullanılmasını sağlayan altyapı, analitik ve uygulamalardan oluşur.

Veri işleme ekosistemi nedir?

Veri işleme ekosistemi, verileri işleyen unsurlar veya bileşenler arasındaki birbiriyle bağlı ilişkileri ifade eder.

İşletmeler neden bağlı bir veri ekosistemine ihtiyaç duyar?

Bağlı bir veri ekosistemi, işletmeye daha etkili analizler için verinin daha kapsamlı bir görünümünü sunar. İşletmeler geliri artırma, maliyetleri azaltma veya çalışanların daha üretken olmasına yardımcı olma fırsatlarını kaçırabilir.

Oracle, veri entegrasyon araçlarında iyileştirmeler sunmayı sürdürdü. Bu, art arda 14 yıldır Lider ilan edilmemizin nedenlerinden yalnızca biri.