Entegrasyon Hizmetleri

Oracle Cloud Infrastructure entegrasyon hizmetleri; Salesforce, SAP, Shopify, Snowflake ve Workday dahil olmak üzere, tüm uygulama ve veri kaynaklarını bağlayarak uçtan uca süreçleri otomatikleştirir ve yönetimi merkezi hale getirir. Önceden oluşturulmuş bağdaştırıcıları ve düşük kod yazımı gerektiren özelleştirmeyi içeren geniş kapsamlı entegrasyonlar dizisi, hibrit ve çok bulutlu işlemleri modernize ederken buluta geçişi kolaylaştırır.

OCI entegrasyon hizmetlerine göz atın (4:23)
Innovation Sprint ile entegrasyon ve otomasyon yolculuğunuza hızlı bir başlangıç yapın

Oracle, Salesforce, Workday, SAP, ServiceNow ve daha fazlasından uygulamalarınızı bağlamak için önceden oluşturulmuş tarifler alın.

OCI Entegrasyonu Müşteri Başarısı Web Yayını Serisi

Oracle müşterilerinin nasıl daha hızlı inovasyon sunduğunu öğrenin.

PostgreSQL, Salesforce, Workday ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ile akıllı otomasyonunuza hızlı başlangıç yapın.

Oracle Cloud Infrastructure Entegrasyon olanakları

Şirket içinde ve bulutta uygulama, veri ve süreçlerin kapsamını genişletin ve bağlayın. Uçtan uca süreçleri otomatikleştirerek ve geliştiriciler ile çözüm ortaklarına API'ler sunarak yeni iş modelleri oluşturun.

 • Uygulama entegrasyonu ve az kod gerektiren otomasyon

  Hızlı bağlantı için önceden oluşturulmuş uygulama entegrasyonu ve az kod gerektiren otomasyon. SaaS, özel ve şirket içi uygulamalar genelinde uçtan uca görünürlük elde edin.

  Uygulama entegrasyonunu keşfedin

 • Süreç Otomasyonu

  ERP, HCM ve CX uygulamalarında iş akışlarını ve onayları birleştirmek için önceden oluşturulmuş entegrasyonlar, çalıştırmaya hazır şablonlar ve görsel tasarımcılardan yararlanın.

  Süreç otomasyonunu keşfedin

 • Oracle GoldenGate

  Gerçek zamanlı veri entegrasyonu, kopyalama ve akış analitiği sağlama.

  GoldenGate hakkında daha fazla bilgi edinin

 • API tam yaşam döngüsü yönetimi

  İç veya dış API'ler tasarlayın, oluşturun, tanıtın ve koruyun.

  API yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin

 • Kafka ve etkinlik akışı

  Gerçek zamanlı, sunucusuz, Apache Kafka uyumlu etkinlik akışı. Yüzlerce önceden oluşturulmuş entegrasyon büyük veri ardışık düzenlerinin ayarlanmasını, ölçeklendirilmesini ve yama uygulanmasını kolaylaştırır.

  Akışı keşfedin

Oracle Cloud Infrastructure'ın entegrasyon hizmetleri

Uygulama entegrasyonu

Görsel uygulama entegrasyonu ve otomasyonu

Application Integration SaaS ve işletme içi uygulamalara yönelik önceden oluşturulmuş bağlantı, çalışmaya hazır süreç otomasyonu şablonları ile web ve mobil uygulama geliştirme için az kod gerektiren bir görsel oluşturucu sunar.

 • Tüm ERP, HCM veya CX uygulamaları için bağlayıcılar desteklenir
 • Mobil ve web uygulamaları için görsel oluşturucu
 • Sürükle - bırak tasarımcılarıyla süreç otomasyonu
 • Uçtan uca dijital süreçlerde iş içgörüsü
 • EDI ve güvenli dosya aktarımı için B2B olanakları
 • Kolay veri eşleme için makine öğrenimi önerileri

Hizmet odaklı uygulama entegrasyonu

Oracle SOA, kurumsal hizmet yolu (ESB), yönetilen dosya transferi (MFT), kurumlar arası bağlantı ve analitik sağlar. Bulutta, şirket içinde veya her ikisinde karmaşık bağlantıları otomatikleştirin.

 • Kurumsal servis veriyolu (ESB)
 • BPEL ve BPMN
 • Uygulama adaptörleri
 • İş kuralları
 • Servis sanallaştırma
 • Entegre geliştirme ortamı (IDE)
 • Yönetilen dosya aktarımı (MFT)
 • EDI ve daha fazlası için işletmeler arası kabiliyetler
 • Raporlama ve gösterge tabloları

Veri entegrasyonu

Yerel verileri Oracle Cloud'a taşıma

Data Integration veri gölleri ve veri ambarlarındaki veri bilimi ve analitik amaçlı karmaşık veri seçip çıkarma, dönüştürme ve yükleme süreçlerini (ETL/E-LT) modern, kod yazımı gerektirmeyen veri akışı tasarım aracıyla kolaylaştırır.

 • Kullanımı kolay grafik tasarım aracı
 • Yükleme öncesinde veri akışını görselleştirme
 • Otomatik şema sürüklenme koruması
 • Yeniden kullanılabilir şablonlar ve veri akışları
 • Veri akışı doğrulaması
 • Otomatik ETL veya E-LT yöntemi seçimi
 • Veri kaynaklarındaki performans düşüşünü ortadan kaldırmak için hedefte E-LT
 • Oracle Cloud Infrastructure ve SaaS ile yerel entegrasyon
 • Gerektikçe Ödeme bazlı fiyatlama

Hataya dayanıklı veri entegrasyonu

GoldenGate, Oracle ve Oracle dışı veritabanları, veri kaynakları ve mesajlaşma arasında gerçek zamanlı veri replikasyonu, sürekli veri entegrasyonu ve satır içi akış analitiği sağlar.

 • Bulutlar ve şirket içi arasında gerçek zamanlı ve hataya dayanıklı veri replikasyonu
 • Yüzlerce açık kaynak, büyük veri, kaynak, hedef ve platform için bağlayıcılar ve biçimlendiriciler
 • Zenginleştirebilen, filtreleyebilen, uyarabilen, API'leri çağırabilen, analiz edebilen ve yayınlayabilen sürekli entegrasyon (CTL) işlem hatlarını düzenleyin
 • Veritabanları, uygulamalar ve veri hizmetleri dahil 100'den fazla veri kaynağından verileri toplu olarak yükleyin (ETL/ELT) ve birleştirin
 • Akış halindeki zaman serilerini ve jeo-uzamsal verileri kodsuz bir ortamda analiz edin
 • Kafka, nesne depolama, veritabanları ve daha fazlası ile çoklu bulut kaynakları ve hedeflerini entegre edin

Embedded Data Studio veri entegrasyonunu basitleştiriyor

Oracle Autonomous Database, verileri yüklemek, dönüştürmek, analiz etmek ve paylaşmak için eksiksiz bir veri entegrasyonu ve veri analitiği iş akışı sağlayan bir Data Studio içerir.

 • OCI Data Catalog ile verileri bulun ve anlayın
 • Veritabanları, uygulamalar ve veri hizmetleri dahil olmak üzere 100'den fazla veri kaynağından veri yükleme ve birleştirme
 • Verileri dönüştüren, zenginleştiren ve yayınlayan süreç akışlarını düzenleyin
 • Yüksek performanslı analitik görünümleri optimize etmek için veri dağılımlarını analiz edin
 • Veri ilişkilerini anlayın ve içgörüler önerin
 • Verileri kurumunuzun içinde ve dışında güvenli bir şekilde paylaşın

Yüksek performanslı veri entegrasyonu

Oracle Data Integrator, Oracle'ın şirket içi ve bulut veritabanları için optimize edilmiş ve çok sayıda uygulama, veritabanı ve veri hizmeti konektörünü destekleyen modern bir ayıklama-dönüştürme-yükleme mimarisi ile veri entegrasyonu sağlar.

 • Güçlü ve kapsamlı veri yükü ve dönüşümü
 • Birçok heterojen veritabanı ve teknoloji için önceden oluşturulmuş bağlayıcılar
 • Karmaşık boyut ve küp yükleme desteği
 • Pushdown teknolojisi kaynak üzerindeki performans etkisini en aza indirir ve veri entegrasyon ağı trafiğini azaltır
 • Oracle GoldenGate ve Enterprise Manager ile Entegrasyon
 • Şirket içinden buluta geçişler için Oracle Cloud Marketplace'te mevcuttur

Süreç Otomasyonu

Onay iş akışlarını otomatikleştirin

Process Automation, geliştiricilerin ve iş uzmanlarının yeniden kullanılabilir iş kuralları, önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve az kod gerektiren tasarımcılardan yararlanarak tekrarlanan görevleri hızla düzenlemelerine ve kolaylaştırmalarına yardımcı olur.

 • Tüm ERP, HCM veya CX uygulamaları için bağlayıcılar desteklenir
 • İş akışlarını hızla birleştirmek ve düzenlemek için az kod içeren deneyim
 • Etkinlikleri basitleştirmek için yeniden kullanılabilir karar modelleri ve iş kuralları
 • Web formlarını doğrudan uygulamalarınıza yerleştirmeniz için kod gerektirmeyen tasarımcı
 • Daha gelişmiş karar alma süreci için uçtan uca süreçlerde gerçek zamanlı görünürlük
 • Uygulamalarınız, doküman depolarınız ve analitik işlemleriniz için önceden oluşturulmuş entegrasyonlar
 • Uygulamalarda yapılandırılmış ve dinamik onaylar için görsel tasarımcılar

API tam yaşam döngüsü yönetimi

API'leri tasarlayın, oluşturun, tanıtın ve koruyun

Oracle API Management, uygulama programlama arayüzlerinin (API) oluşturulmasını kolaylaştırır, kullanım politikalarını uygular, erişimi kontrol eder, abone topluluğunu büyütür ve kullanım istatistiklerini toplayıp analiz eder.

 • Oracle Apiary ile hızlı API prototipi hazırlama
 • Sahte API'lerle daha az kodu yeniden yazın
 • Ekip işbirliğini artırın
 • Otomatik oluşturulan belgelerle daha hızlı tasarım yapın
 • Otomatik GitHub senkronizasyonu
 • API güvenliği ve politika uygulama

Olay odaklı

Kaynaklar değiştiğinde etkinlikleri tetikleme

Events geliştiricilerin Functions, Notifications ve Streaming kullanarak kaynaklardaki değişimleri izlemelerine ve müdahale etmelerine olanak tanıyan bir hizmettir.

Sunusuz Fonksiyonlar

Functions, geliştiricilerin SaaS uygulamalarını özel mantık için olay tabanlı otomasyonla genişletmek üzere hızla sunucusuz API'ler oluşturmasına yardımcı olur. Sunucuları yönetmeniz gerekmez ve yalnızca yürütme süresi için ödeme yaparsınız.

 • Sunucusuz çözüm, yönetilecek bir altyapı olmadığı anlamına gelir
 • Öngörülebilir düşük gecikme süreleri
 • Tüm programlama dilleri için destek
 • Açık standartlar üzerine inşa edilmiştir

Akış

Sunucusuz Kafka uyumlu akış

Streaming, veri bilimcilerine yönelik Apache Kafka uyumlu, gerçek zamanlı etkinlik akış platformudur. Oracle Database, GoldenGate ve Integration Cloud dahil olmak üzere OCI hizmetleriyle sıkı entegrasyon içinde çalışır.

 • Yüzlerce ISV SaaS, DevOps, veritabanı ve büyük veri ürününe önceden oluşturulmuş bağlantılar
 • Büyük veri ardışık düzenlerini ölçeklendirmek için sunucusuz altyapı
 • Python, Java, Typecript ve GO için Kafka veya OCI API SDK'larını kullanın
 • Gizlilik için Private Endpoints ve KMS ile aktarım halindeki ve bekleyen verileri şifreleme
 • Hem performans hem de erişilebilirlik için finansal olarak desteklenen SLA

Sunucusuz zaman uyumsuz mesajlaşma

Queue, kayıp veya çoğaltma olmadan bağımsız işleme gerektiren yüksek hacimli işlem verilerini işlemek için açık standartların (STOMP ve OpenAPI tanımlı REST) uç noktalarını kullanır.

 • Mesaj birimlerindeki ve sağlayıcı ile tüketici iş yüklerindeki değişiklikleri işlemek için otomatik ölçeklendirme
 • Hatalı mesajları yönetmek için teslim edilemeyen mesaj kuyruğuyla garantili mesaj iletme
 • Uçtan uca şifreli mesaj
 • OpenAPI tanımlı REST uç noktalarını ve STOMP protokolünü kullanan açık standart arayüzler için destek
Üretim
Hormel, daha güçlü performans sağlamak için temel sistemlerini modernleştirdi ve bağladı.
Finans Hizmetleri
Mastercard ve Oracle, Los Angeles'ın 36 milyon ABD doları yardım dağıtmasına yardımcı oldu
Teknoloji Hizmetleri
Dropbox; Oracle Integration, Fusion ERP, Autonomous Data Warehouse ve Oracle Analytics ile fatura işleme maliyetlerini %80 azalttı.
Taşımacılık
FedEx, Oracle Cloud uygulamaları ve altyapısı sayesinde manuel çalışmayı önemli ölçüde azaltıp kod devreye alma hızını artırdı ve pazardaki hızını 2 katına çıkardı.
İnşaat Mühendisliği
Skanska 23 kurumsal uygulama, 2.000 Dow Jones listesi ve 7,5 milyon ad çeşitlemesi genelinde OCI entegrasyonu ile yasalarla uyum bağlantısını 6 kat daha hızlı kuruyor.
Perakende
Dünyanın en büyük kooperatiflerinden biri Oracle Integration ve Fusion HCM ile işe alım süreçlerini 4 kat daha hızlı modernize etti ve Oracle Cloud ile yılda 20.000 çalışanı işe aldı.

Cloud Integration kullanım örnekleri

Oracle müşterilerinin ve çözüm ortaklarının yer aldığı, bulut mimarlarına yönelik teknik video serisinde Oracle Cloud Infrastructure'da (OCI) çalışan üretim iş yükleri için oluşturdukları referans mimariler ele alınıyor.

mars vet health

MVH'nin Oracle Cloud ile 20 ülkede büyümek için finans ve İK süreçlerini nasıl modernize ettiğini keşfedin.

specialized bicycle components

En büyük bisiklet üreticilerinden ve pazarlamacılarından birinin E-Business Suite'i OCI entegrasyonuyla nasıl bağladığını keşfedin.

sonoco

Önde gelen yeşil tüketici ambalajı ve yapı malzemesi tedarikçisinin, SOA bağlantıları ile E-Business Suite'i OCI'ye nasıl olduğu gibi taşıdığını keşfedin.

Entegrasyon hizmetleri referans mimarileri

Tüm referans mimarilerine göz atın
Oracle Playbook serisi

Çalışan, süreç ve sistem stratejimizin sırlarını derledik. Ve bunları sizinle paylaşmak istiyoruz.

OCI Entegrasyon Hizmeti'ni kullanmaya başlayın

Daima Ücretsiz bulut servislerini deneyin ve 30 günlük deneme sürümünü kullanın

Oracle; Autonomous Database, Compute ve Storage gibi belirli hizmetleri süre sınırı olmadan kullanabileceğiniz Free Tier'in yanı sıra diğer bulut hizmetlerinden de faydalanmanız için 300 dolar değerinde ücretsiz kredi sunar. Ayrıntıları öğrenin ve ücretsiz hesabı bugün oluşturun.

 • Oracle Cloud Free Tier'e neler dahil?

  • Daima Ücretsiz
  • Her biri 20 GB boyutunda 2 Kendi Kendini Yöneten Veritabanı
  • Bilişim sanal makineleri
  • 100 GB blok birimi
  • 10 GB nesne depolama

Canlı Laboratuvarlar ile öğrenin

Öğrenmenin en iyi yolu, bizzat denemektir. Oracle Cloud Free Tier'de, kendi kiraladığınız Oracle Cloud'da veya belirli çözümlere yönelik Oracle'ın sağladığı ücretsiz bir laboratuvar ortamında eğitim programlarımızdan ve Canlı Laboratuvarlarımızdan faydalanın.

 • Oracle GoldenGate Veridata Atölyesi

  Veri kaynağı bağlantıları oluşturun, gruplar yaratın, çift karşılaştırmaları konfigüre edin, görev oluşturun ve yürütün, raporları görüntüleyin, verileri onarın ve SQL dosyaları oluşturun.

  Laboratuvar çalışmasını şimdi başlatın
 • SOA Atölyesi ile Oracle Application Integration

  Oracle SOA kullanarak uygulama entegrasyonu ve akış orkestrasyonu oluşturun, devreye alın ve yönetin.

  Laboratuvar çalışmasını şimdi başlatın
 • Oracle Cloud'da Application Integration

  Bu eğitimde uçtan uca entegrasyonlar geliştirecek, önceden oluşturulmuş bağdaştırıcıları keşfedecek, verileri eşleyecek, farklı orkestrasyon stillerini deneyecek, B2B ile EDI ve dosya aktarımlarını idare edecek ve işlemleri Oracle Integration ile otomatik hale getireceksiniz.

  Eğitim programlarına şimdi başlayın
 • Oracle veritabanları için Data Integrator

  Oracle Data Integrator'ı OCI üzerinde devreye almak için Terraform komut dosyası kullanma hakkında bilgi edinin.

  Uygulamayı şimdi edinin
 • Oracle Cloud'da Data Integration

  Eğitim programları, demolar ve çeşitli veri varlıklarından veri almak için gereken tüm destekleri alın; bu verileri temizleyin, dönüştürün ve yeniden şekillendirin; hedef veri varlıklarına verimli biçimde yükleyin.

  Eğitim programlarına şimdi başlayın

150'den fazla en iyi uygulama tasarımını keşfedin

Mimarlarımızın ve diğer müşterilerimizin kurumsal uygulamalardan HPC'ye, mikro hizmetlerden veri göllerine kadar çeşitli iş yüklerini nasıl dağıttığını öğrenin. En iyi uygulamaları öğrenin, Built & Deployed serimizdeki diğer müşteri mimarlarından fikir edinin ve hatta "tıkla ve dağıt" özelliğini kullanarak çok sayıda iş yükünü dağıtın ya da GitHub depomuzdan kendiniz yapın.

Satış ekibiyle iletişime geçin

OCI Integration hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Uzmanlarımızdan yardım alın.

 • Aşağıdakiler gibi birçok sorunuza yanıt bulabilirsiniz:

  • Oracle Cloud entegrasyonuna nasıl başlayabilirim?
  • OCI'da ne tür entegrasyonları çalıştırabilirim?
  • OCI ne tür kurumsal entegrasyon hizmetleri sunuyor?