Hiper Otomasyon Nedir?

Jeff Erickson | Teknoloji İçerikleri Strateji Uzmanı | 5 Mayıs 2023

Yıllardır işletmeler günlük operasyonları hakkında veri topluyarak üretim hatları, sağlık hizmetleri etkileşimleri, nakliye lojistiği, finansal işlemler ve sayısız diğer kritik ayrıntıları ölçüyor. Uzun zamandır bu operasyonları daha iyi anlamak, mümkün olan yerlerde basitleştirme, standartlaştırma ve otomatikleştirme sağlamak için bu verileri kullanan iş süreci yazılımları pazarda yer edinebiliyor. Şimdi ise yeni bir fırsat var: Tüm bu değerli operasyonel verileri ve iş süreci uzmanlığını yapay zekayı eğitmek ve yapay zeka destekli uygulamaları kullanarak daha iyi bir tahmin yürütmek ve ardından işletmedeki dalgalanmalara müdahale etmek için kullanın. Bunu başarılı bir şekilde yapmak, Gartner analistlerinin hiper otomasyon olarak adlandırdığı güçlü bir iş avantajı sağlayabilir.

Hiper Otomasyon Nedir?

Hiper otomasyon, günlük iş operasyonlarından daha fazla hız, verimlilik ve doğruluk elde etmek için kullanılan bir iş tekniğidir. Başka bir trendle bağlantılıdır: robotik otomasyonları yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) ile birleştirerek insan etkileşimlerini taklit etme ve karmaşık süreçleri otomatikleştirmeye yönelik teknik süreç olan akıllı otomasyon. Hiper otomasyon, akıllı otomasyon etrafında oluşturulan iş alanıdır. Kuruluşların daha fazla iş ve BT sürecini tanımlamak ve otomatikleştirmek için operasyon verileri depolarından yararlanmalarına yardımcı olur.

Tipik otomasyonun aksine hiper otomasyon, işletme çalışanlarına operasyonel verilere erişme, veri kaynaklarını entegre etme ve karmaşık, gelişmiş iş sürecini otomatikleştirmek için yapay zeka hizmetlerini kullanma olanağı sağlar. Buna müşteri hizmetleri etkileşimleri, belge yönlendirme, nakliye lojistiği, iş analitiği ve diğer birçok süreç dahil olabilir. Yapay zeka, doğal dille üretim, bilgisayar görüşü ve anormallik algılama gibi veri destekli özellikler sayesinde hiper otomasyon, insan dilini yorumlamayı, en iyi seçenekleri önermeyi ve hatta bir dizi adımı analiz etmeyi ve bunları otomatikleştirmek için robotları bir araya getirmeyi gerektiren bir iş sürecini düzenlemeyi amaçlar. Amaç, iş operasyonlarının doğruluğunu ve hızını artırırken en düşük maliyetle en iyi iş sonuçlarını sunmaktır.

Hiper otomasyona genel bakış, aşağıdaki açıklama
Hiper otomasyondaki dört temel unsur, otomatik hale getirilecek görevde uzmanlığa sahip kişiler, iş uygulamalarındaki operasyon verileri, otomasyon araçları ve yapay zekadır.

Hiper otomasyon

 1. Uzmanlar: Endüstri bilgisi ve görev uzmanlığı
 2. İş uygulamaları: Operasyonel veri ve veri entegrasyonları
 3. Otomasyon araçları: Veri orkestrasyonu ve robotik süreç otomasyonu
 4. Zeka: İnsan uzmanlığını taklit etmek için AI ve ML

Ana Fikirler

 • Hiper otomasyonun amacı, bir kuruluşun iş değişikliklerine yanıt vermesine ve hatta bunları öngörmesine yardımcı olmak için uygun olan yerlerde gerçek zamanlı geri bildirim eklemek de dahil olmak üzere, bir kuruluşun günlük işlemlerinde verimliliği, doğruluğu ve hızı artırmaktır.
 • Hiper otomasyon, daha basit robotik süreç otomasyonundan (RPA) farklıdır ve daha kabiliyetlidir.
 • Hiper otomasyon, yapay zekayı eğitmek ve karmaşık iş süreçlerini otomatikleştirmek için iş süreci otomasyonunu, yazılım entegrasyonlarını ve büyük operasyonel veri depolarını birleştirir.
 • Hiper otomasyon, çok çeşitli iş operasyonlarında müşteri hizmetleri sorgularının ele alınması veya malların veya belgelerin akıllıca yönlendirilmesi gibi görevlere yeni verimlilik ve doğruluk düzeyleri sağlayabilir.
 • Hiper otomasyon, sonuçları iyileştirmek ve istenen yatırım getirisini elde etmek için kapsamlı bir planlama ve sürekli değerlendirme ve analiz gerektirir.

Hiper Otomasyonun Tanımı

Kuruluşlar, günlük operasyonlardan maksimum verim elde etmek ve en iyi sonuçları almak için hiper otomasyonu kullanıyor. Amacı kurumsal kullanıcı için basitlik olsa da, hiperotomasyon birden fazla teknolojinin, aracın ve platformun karmaşık bir şekilde düzenlenmesini içerir. Bu terimi ortaya atan Gartner analistlerine göre hiperotomasyon şunları içermektedir: yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML), olay odaklı yazılım mimarisi, robotik süreç otomasyonu (RPA), iş süreci yönetimi (BPM) ve akıllı iş süreci yönetimi paketleri (iBPMS), hizmet olarak entegrasyon platformu (iPaaS), az kodlu/kodsuz araçlar, paketlenmiş yazılım ve diğer karar, süreç ve görev otomasyon araçları.

Bir hiper otomasyon uygulaması, bir işletmenin sektör uzmanlığından ve her gün topladığı işletme verilerinden daha fazla değer elde etmesinin yollarından biridir. İşletmeler, veri akışlarını entegre ederek ve yapay zekayı eğiterek günlük operasyonlarında verimliliği artırabilir ve çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları arasında daha etkili etkileşimleri destekleyebilir.

Gördüğünüz gibi hiper otomasyon, otomatik hale getirilen operasyonda birçok disiplini ve derin uzmanlığı bir araya getirmeyi gerektiriyor. Ancak sonuç, müşteri ve iş ortağı etkileşimlerinde maliyet tasarrufu ve rekabet avantajları sağlayabilecek yeni bir verimlilik düzeyi sağlayabilir.

Hiper Otomasyon Nasıl Çalışır?

Bir hiper otomasyon projesi, otomasyondan yararlanacak iş akışlarının belirlenmesini, doğru operasyonel verilerin tedarik edilmesini ve entegre edilmesini, uygun otomasyon araçlarının seçilmesini, mümkün olan yerlerde kanıtlanmış otomasyonların yeniden kullanılmasını ve bunların özelliklerinin anormallik algılama, bilgisayar görüşü veya doğal dil işleme gibi çeşitli yapay zeka ve makine öğrenimi biçimleriyle genişletilmesini içerir.

Hiper otomasyonun amacı, müşterilerin veya çalışanların uygulamalarla etkileşime girme şeklini taklit etmek ve sürece uyum sağlamaktır. Örneğin, insanların bir görevi nasıl yerine getirdiğini kaydederek, bu eylemi otomatik hale getiren bir bot oluşturulabilir; yapay zeka ile bu eylem, bir müşterinin doğal dilindeki niyeti anlamayı ve bir iş akışındaki sonraki adımlara karar vermeyi içerebilir. Zamanla, bu dijitalleştirilmiş operasyonlardan elde edilen veriler analiz edilerek iş sürecinde iyileştirmeye yönelik gizli fırsatlar bulunabilir. Görevler daha karmaşık hale geldikçe ve iş operasyonlarının hızı ve doğruluğu arttıkça, otomasyondan hiper otomasyona geçersiniz.

OCI yüksek iş değeri sağlar

IDC'ye göre OCI, beş yılda %474 yatırım getirisi ve toplam sahip olma maliyetinde %53 azalma sağlayabilir.

Hiper Otomasyon - Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)

Robotik süreç otomasyonu (RPA), bir kuruluştaki insanların, insan etkileşimlerinin yerini almak ve işlerindeki sıradan, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için bilgisayar botları oluşturmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Birisi düzenli olarak metin kopyalayıp yapıştırıyorsa veya belgeleri sürekli olarak bir dosyadan diğerine taşıyorsa çalışan diğer görevlere geçerken bu adımları üstlenecek bir bilgisayar botu oluşturulabilir.

Hiper otomasyon, daha geniş ve daha karmaşık hedeflere ulaşmak için RPA'nın etkili bir şekilde düzenlenmesi ve geliştirilmesidir. BT ekibi, görevleri otomatik hale getirmek ve daha sonra daha karmaşık hiperotomasyonlar oluşturmak için standartlaştırılmış operasyonel veri havuzları ve birden fazla kaynaktan gelen verileri entegre etmek için API'ler sağlar. İş insanları, otomatik bir iş akışı oluşturmak için verileri ve entegrasyonları sürükleyip bırakmak için az kodlu veya kodsuz bir platforma sahip olurlar. Kuruluşlar genellikle süreci, fikirleri inceleyen, katılımcılara koçluk yapan ve destek sağlayan bir otomasyon mükemmeliyet merkezi ile yönetir.

Hiper otomasyon, büyük hacimli geçmiş ve neredeyse gerçek zamanlı operasyonel verilerle eğitilen ve bilgilendirilen bir yapay zeka katmanı ekler. Yapay zeka kullanımı, otomasyonların örneğin niyeti anlayabilecek, doğru bilgiyi hızlı bir şekilde sağlayabilecek, uygun yanıtı alabilecek ve doğal dilde iletişim kurabilecek şekilde müşterilerle, iş ortaklarıyla ve çalışanlarla, etkileşime girmesini sağlar.

Hiper Otomasyon Neden Önemlidir?

Hiper otomasyon, iş dünyasında devrim yaratma potansiyeline sahip gelişmiş bir yapay zeka uygulamasıdır. Yeni verimlilik seviyeleri sunarak işletmelere rekabet avantajı sağlamak için fırsatlar yaratır. Hiper otomasyon, şirketlerin topladıkları ve depoladıkları tüm işletme verilerini daha iyi kullanmalarına yardımcı olur; verileri yalnızca geçmişe bakmak ve geçmişi analiz etmek için kullanmak yerine, olay odaklı yazılım kullanarak o anda daha akıllıca bir eylemde bulunmalarını sağlar. Örneğin, bir liman, bir konteyneri limana girerken otomatik olarak tanımlamak ve ölçmek için bilgisayar görüşü kullanarak konteynerleri daha hızlı ve daha doğru bir şekilde izleyebilir ve taşıyabilir. Veya bir sigorta şirketi, bir belgenin metnine bakmak için akıllı karakter tanıma özelliğini kullanarak bir talebi hızlandırabilir, ardından bir çalışan tarafından incelenmek üzere yalnızca küçük bir sayıyı işaretleyerek bir belge akışını otomatik hale getirebilir. Benzer şekilde finans, sağlık, üretim ve çevrimiçi perakende sektörlerinin tümü, ihtiyaçları öngörmek, mal sipariş etmek, belgeleri doldurmak ve müşterilere veya çalışanlara sonraki adımları önermek için tedarik zincirine de ulaşan iş otomasyonlarını kullanarak müşteriler, hastalar ve tedarikçilerle daha hızlı, daha doğru etkileşimler sağlayarak daha verimli hale getirilebilir. Tüm bu alanlarda hiper otomasyon, tekrar eden görev yükünü azaltan, maliyeti düşüren, doğruluğu artıran ve yeniliklere yol açan bir rekabet avantajıdır.

Hiper Otomasyonun Avantajları

Hiper otomasyon işletmelerde yaygınlaştıkça, birçok alanda avantajlar görülüyor.

 • İş hızı: Giderek daha karmaşık hale gelen işlemleri otomatik hale getirerek kuruluş genelinde üretkenliği ve verimliliği artırır.
 • Geliştirilmiş doğruluk: Kuruluşların büyük hacimli verileri, ayrıntıları kaçırmadan veya sistemlerine hatalar eklemeden hızlı ve doğru bir şekilde işlemesine yardımcı olur.
 • Manuel iş gücüne daha az bağlı kalma: İster sahada ister ofiste olsun, maliyetleri düşürür ve çalışanları sıkıcı görevlerden kurtarır, böylece daha önemli projelere konsantre olabilirler.
 • Verilerin ve BT altyapısının ek kullanımı: Daha yüksek hız ve doğrulukla daha düşük maliyetlerle daha iyi iş sonuçları elde etmek için mevcut işletme verilerinden ve BT altyapısından yararlanır.
 • Süreç iyileştirme: Bir iş sürecinde daha tutarlı ve öngörülebilir eylemler sağlayabilir ve günlük operasyonları analiz etmek ve hızlı iş kararları almak ve zaman içinde süreç iyileştirmeleri yapmak için yapay zekayı kullanabilir.
 • Geliştirilmiş müşteri hizmetleri: Niyeti anlayarak, bilgiyi hızlı ve doğru bir şekilde tedarik ederek ve doğal insan diliyle iletişim kurarak müşterileri memnun eder. Karmaşık veya duygusal durumlar için devreye girmeye hazır insanların olması hala önemlidir ancak birçok durum hiper otomasyon sohbet botları tarafından ustalıkla ele alınır.

Hiper Otomasyonun Zorlukları

Hiper otomasyon çok şey vaat ediyor ancak yanıt almak için doğru verilerin kullanıldığından emin olmak üzere kapsamlı bir planlama ve veri yönetimine bağlılık gerekiyor. Bunlar olmadan, bir kazanç yerine bir yük haline gelebilir. Olası zorluklar şunlardır:

 • Maliyetli iş sürecini yeniden tasarlama: Bir iş sürecinin otomatik hale getirilebilmesi için zaman ve planlamanın yanı sıra çalışanların katılımını da gerektirir. Bu durum, etkilenen çalışanlarla düzenli ve tutarlı iletişimler içeren uzun bir değişim yönetimi stratejisi anlamına gelebilir.
 • Teknoloji yükseltmeleri: Basit bot otomasyonlarından hiper otomasyona geçmek için olay odaklı yazılım, doğru verileri bir araya getirmek için etkili bir entegrasyon platformu ve az kodlu geliştirme araçları gibi yeni teknolojilere yatırım yapmak gerekir. Ayrıca iş süreci otomasyonu ve yapay zeka konularında uzmanlık gerektirir. Örneğin, gerçek zamanlı analiz yapabilme yeteneği, otomatik işlevlerin işletilmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi için hayati önem taşır.
 • Gerekli analitik: Hiper otomasyon planlamasının bir parçası da, otomasyon süreciniz boyunca etkinliği ölçmek ve uygunluğu kontrol etmek için size bilgi sağlayacak olan veri yönetimi ve veri analitiğinde bir yükseltmedir.
 • Gerekli güvenlik altyapısı: Hiper otomasyon bir kuruluştaki birçok farklı sisteme temas eder, bu nedenle operasyona bağlı tüm botların veya sistemlerin kötü niyetli aktörler tarafından ele geçirilemeyeceğini garanti etmek için test edilmesi gerekir.
 • Ön yargı: Karar almak için iş süreci otomasyonunu uygularken (kredi, işe alımlar, satın alımlar veya sigorta oranlarıyla ilgili olabilir) algoritmaların istenmeyen eğilimleri projelendirmediğinden emin olmak için büyük özen gösterilmelidir.

Hiper Otomasyon Kullanım Alanları

Endüstriler genelinde hiper otamasyon, kuruluşların maliyetleri düşürmesine, hizmet seviyelerini iyileştirmesine ve riskleri azaltmasına yardımcı olarak değerini kanıtlıyor. Gerçek dünyadan beş örneği inceleyelim:

 • Perakende: Üç haneli büyüme elde ettikten sonra Brazil’s Facily, müşteri hizmetlerinin zorlaştığını tespit etti. Sosyal ticaret pazarı, finansal yönetim, envanter ve lojistiği entegre eden otomasyonlar oluşturdu ve çevrimiçi pazarının temel işlevlerini destekledi; sipariş ve onaylardan ödenecek hesaplara kadar tamamen denetlenebilir bir iz oluşturarak daha hızlı sipariş karşılama ve daha iyi envanter kontrolü ve satın alma sağladı.
 • Finans operasyonları: Lyft, otomasyondan yararlanarak defterinin gelir bileşenini kapatmak için gereken süreyi yarıdan fazla kısalttı. Şirket, süreçlerini iyileştirmeye devam ettikçe tam mali kapanış süresini yarıya indirmeyi ve ardından tekrar yarıya indirmeyi bekliyor.
 • Tedarik zinciri: Taze malzemelerde ısrar eden Chipotle, duyarlı bir tedarik zincirine ihtiyaç duyuyor. Otomasyonu iki şekilde kullandılar: Birincisi, otomasyonlar ihtiyaçları sürekli ve doğru bir şekilde izleyip tahmin ederek tedarikçilerin tahminlere güvenmesini ve buna göre planlama yapmasını sağlıyor. Ardından, paket servis ve teslimat için sipariş takibini otomatikleştirerek, teslimat iş ortaklarıyla yapılan her çevrimiçi işlemi insan doğrulaması olmadan mutabakatla gerçekleştirebiliyor ve böylece sürücülerle mutabakat faaliyetlerinde yılda milyonlarca dolar tasarruf elde ediyorlar.
 • Sağlık hizmetleri: Danimarka merkezli sağlık hizmetleri sağlayıcısı Coloplast, ostomi ve kateter kullanıcıları ile iletişim kurmak ve onları desteklemek için pazarlama otomasyonunu kullanıyor. Şirket, sağlık sektörü ortalamalarının çok üzerinde etkileşim seviyelerine ulaşıyor. Kişiselleştirilmiş, interaktif hizmet programları; e-posta, web, doğrudan posta ve telefon dahil olmak üzere birden fazla iletişim kanalı üzerinden otomatik iletişim yoluyla doğru ve zamanında bilgi ile kullanıcıların koşullarını ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
 • Müşteri hizmetleri: Otomasyon, Razer'ın teknoloji meraklısı oyunculara tercih ettikleri self-servis teknik desteği vermesini sağlıyor. Razer müşterilerinin çoğunluğu, şirketle iletişim kurmanın en uygun yolunun sohbet olduğunu söyledi ancak şirketin en gelişmiş iletişim kanalları telefon ve e-posta oldu. Razer, servis sürecini optimize etmek ve otomatikleştirmek için sohbet botlarını ve yapay zekayı devreye aldı. Artık şirket, müşteri sorularının %50'sine otomatik sohbet ile hizmet verirken geri kalanını akıllı bir şekilde diğer iletişim kanallarına yönlendiriyor.
 • Veri güvenliği: Adenza'nın AxiomSL iş birimi, finansal hizmetler sektöründe düzenleyici raporlama için küresel bir veri ve risk analitiği yazılımı sağlayıcısıdır. Çoğu veritabanı bakım faaliyetini ortadan kaldırmak ve otomatik ölçeklendirme ve ayarlamanın yanı sıra hassas ve düzenlenmiş verileri şifreleyen, güvenlik açıkları için veritabanlarını yamalayan ve yetkisiz erişimi önlemeye yardımcı olan otomatik bir süreç sağlamak için veritabanı altyapılarında makine öğrenimi otomasyonlarını kullanıyorlar.

Hiper Otomasyon Sürecini Başlatma

Bir iş sürecinin manuelden hiper otomasyona geçmesi için çok sayıda insanın yanı sıra çok sayıda veri ve diğer teknolojilerin kullanılması gerekir. Hiper otomasyonda yer alan üst düzey adımların dökümünü burada inceleyebilirsiniz.

 1. Otomasyon ihtiyaçlarınızı ve fırsatlarınızı belirleyin.
  Hiper otomasyon, yerleşik iş süreçlerinizle başlar. Mevcut operasyonlarınız ve iş kurallarınız ve bunların sektördeki en iyi uygulamalarla karşılaştırılmasıyla ilgili bilgileri toplayın. Sıkıntıların nerede olduğunu veya otomasyonun tekrar eden süreçleri nerede azaltabileceğini öğrenmek için ön saflarda yer alan kişilerle görüşün. Halihazırda var olabilecek basit robotik süreç otomasyonlarını bulun. Bu bilgiler, kuruluşunuza en iyi şekilde hizmet edecek hiperotomasyonları planlamanıza yardımcı olacak.
 2. Verilerinizi toplayın.
  Hiper otomasyonun büyük bir kısmı veri kaynaklarını entegre etme ve gerçek zamanlı veri akışları oluşturma sürecinden oluşur. Bu, karmaşık otomasyonlarda aktarımları ve onay zincirlerini oluşturmanıza yardımcı olur. ML modellerini eğitmek için depolanan operasyonel verilerinizi kullanın.
 3. Araçlarınızı tanımlayın.
  Otomasyonların oluşturulması, iş süreci otomasyon hizmetlerini, veri entegrasyon araçlarını, düşük kodlu geliştirme platformlarını, makine öğrenimi eğitim platformlarını, analitik araçlarını ve bazı durumlarda Nesnelerin İnterneti (IoT) sensörlerini içerir. Bunlar, bu uygulamalar arasındaki ve içindeki etkileşimleri otomatikleştirmek için iş uygulama verilerinize bağlanacaktır.
 4. Personelinizi organize edin.
  İşletmenin farklı alanlarındaki proje liderlerinin yanı sıra otomatik onay süreçlerini imzalayacak liderleri belirleyin. Bu kişiler, otomatik hale getirilecek süreçleri belirlemenize ve düzenlemenize yardımcı olur ve en çok kendi alanlarındaki verimlilik kazanımlarının analiziyle ilgilenirler. Otomasyonların ön hat çalışanlarının rolleri konusunda kafalarını karıştırabileceğini unutmayın. Otomatik hale getirilmiş süreçlerden yararlanan yeni rutinler oluşturmalarına yardımcı olun.
 5. Uygulayın, ölçün, tekrarlayın.
  Hiper otomasyon, gerçek zamanlı veri akışı ve veri analitiği ile sağlanan insan uzmanlığı ve makine öğrenimi algoritmaları arasındaki bir iş birliğidir. Herhangi bir otomasyonun etkinliğini ölçmek için ön saflarda çalışanlarla açık bir iletişim hattı kurun ve yinelemeye hazır olun. Zamanla, otomatik hale getirilen süreçlerin işletmenin hem daha verimli hem de daha çevik olmasına nasıl yardımcı olduğunu göstermek için veri analitiğine güvenebileceksiniz.

6 adımda hiper otomasyon diyagramı, ayrıntılar aşağıda verilmiştir
Hiper otomasyon birçok adımın nihai sonucudur. Bu adımlar, basit görev otomasyonlarıyla küçük adımlarla başlamayı ve ardından olay işleme ile daha karmaşık otomasyonlar tasarlamayı içerir. Son olarak, yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarını daha fazla görev üstlenecek şekilde eğitin ve sonuçları iyileştirmek için yinelemeye devam edin.
Sol alttan sağ üste doğru yükselen merdiven çizimi. Sol alt basamakta, elleri kalçasında ayakta duran bir kişi bulunuyor. Sağ üst basamakta ayakta durmuş zafer havası içinde bayrak sallayan bir kişi bulunuyor.
 1. 1: Küçük adımlarla başlayın. Basit görevleri iş kurallarına göre otomatik hale getirin
 2. 2: Büyük düşünün. Yeni otomasyonlar öngörmek için iş süreci otomasyonunu kullanın
 3. 3: Verileri kullanın. Veri kaynaklarını işlem akışlarına entegre edin. Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarını eğitin
 4. 4: Yolu oluşturun. Otomasyonları düzenlemek için olay işleme mimarileri ekleyin
 5. 5: Zeka uygulayın. Yerleşik iş akışları içinde yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları uygulayın
 6. 6: Yineleyin. Algoritmaları daha fazla veriyle geliştirin

Oracle ile Hiper Otomasyonun Avantajlarından Yararlanma

Kuruluşunuza hiper otomasyonu getirme zamanı geldiğinde, süreç otomasyonu, IoT, veri yönetimi ve yapay zeka hizmetleri için güvenilir araçlara ihtiyacınız olacak. Çalışmaya başlamanız için iyi bir yer olan Oracle Cloud Infrastructure Process Automation, geliştiricilerin ve iş uzmanlarının ERP, HCM ve CX sistemlerine yayılan onay iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olur. Bu hiper otomatikleştirmeyi desteklemek için ihtiyaç duyduğunuz tüm verileri elde etmek için her türlü uygulamayı veya veri kaynağını bağlayabilen Oracle Cloud Infrastructure entegrasyon hizmetleri gibi bir entegrasyon hizmetine ihtiyacınız olacak. Endüstriniz veya kullanım alanlarınız ne olursa olsun, OCI size yeniden kullanılabilir iş kuralları, önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve az kodlu tasarımlarla tekrar eden görevleri basitleştirmek için gereken araçları sunar.

Hiper Otomasyon Hakkında Sık Sorulan Sorular

Neden hiper otomasyon uygulanmalı?

Hiper otomasyon, operasyonel verilerden yeni değerler sağlayan bir iş stratejisidir. Günlük iş operasyonlarında daha fazla hız, verimlilik ve doğruluk elde etmek için süreç otomasyonu ve veri entegrasyonu uzmanlığını yapay zeka ve makine öğrenimi becerileriyle birleştirir. Bunu, rekabet avantajı sağlamak için belge yönetimi, müşteri hizmetleri etkileşimleri ve diğer birçok süreç gibi karmaşık iş akışlarını otomatikleştirerek yapar.

Hiper otomasyon nasıl sağlanır?

Hiper otomasyon, birden fazla teknoloji, araç veya platformun orkestrasyonunu içerir. İş süreci otomasyon platformlarını robotik süreç otomasyonu (RPA) ve gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileri gibi teknolojilerle birleştirir.

Hiper otomasyon için ilk adımı nasıl atabilirim?

Hiper otomasyon, iş süreci mühendisliğinin bir uzantısıdır. Süreç mühendisliğini bilen ve görevleri otomatikleştirmeden tüm iş süreçlerini hiper otomasyona geçirmek için ihtiyaç duyacağınız yapay zeka ve makine öğrenimi hizmetlerini ve entegrasyon araçlarını sunan bir iş ortağı bulun.

Hiper otomasyon için en iyi uygulamalardan bazıları nelerdir?

Kuruluşunuzda hiper otomasyon oluşturmak için en iyi uygulamalar arasında otomatikleştirilebilecek iş akışlarının belirlenmesi, uygun otomasyon araçlarının seçilmesi, mümkün olan yerlerde kanıtlanmış otomasyonların yeniden kullanılması ve yeteneklerinin çeşitli yapay zeka ve makine öğrenimi biçimleriyle genişletilmesi yer alır. Ayrıca otomasyonların hedeflerine ulaştığını ve zaman içinde geliştirildiğini doğrulamak için bir geri bildirim döngünüz de olmalıdır.

Modern Bulut Ekonomisi Sözünü Yerine Getirmek

OCI'nin yaklaşımının nasıl farklılaştırılmış bir bulut deneyimi yarattığı ve modern bulut ekonomisi vaadini nasıl yerine getirdiği hakkında daha fazla bilgi edinin.