Neden Buluta Geçmelisiniz: İşletmenize 11 Avantaj

Mike Chen | İçerik Stratejisti | 20 Mart 2023

Hâlâ ağırlıklı olarak şirket içi bir veri merkezine güveniyorsanız, bulut bilişime geçmek, neredeyse her kullanım durumuna veya bütçeye uyacak şekilde tasarlanmış fiyat kademeleri ile birçok iş avantajı ve bir dizi teknik özellik sunar. Kuruluşunuz buluta geçişte son derece hassas veriler veya yüksek performans ihtiyaçları gibi geleneksel engellerle karşılaşsa bile, çeşitli bulut bilişim işletim modellerinden biri, ön maliyet ve çalışan ek yükü olmadan şirket içi veri merkezinize benzer veya muhtemelen daha iyi kapasite, ölçeklenebilirlik, performans, güvenlik ve maliyetler sunabilir.

Bulut Nedir?

Bulut bilişim, bulut sağlayıcısı tarafından yönetilen bir veri merkezindeki sunucularda çalışan ve internet üzerinden erişilen bilgi işlem kaynaklarını, verileri ve uygulamaları ifade eder.

Bir bulut bilişim modeline geçmek, BT operasyonlarının çok ötesinde faydalar sağlayabilir ve bir kuruluş genelinde yatırım getirisi sağlayabilir. Bulut, şirket içi bir veri merkezini donatmak ve çalıştırmak için gereken ön sermaye harcamalarını ve sürekli personel maliyetlerini azaltabilir. BT ekiplerinin yeni projelere ve geliştirmeye daha fazla odaklanmasını ve manuel, tekrarlayan işlere daha az odaklanmasını sağlayabilir. Daha geniş anlamda, bulut uygulamalarında yerleşik olarak bulunan sektördeki en iyi uygulamaları kullanmak, iş süreçlerini iyileştirmeye ve çalışan verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir. Bulut uygulamalarına ve altyapısına uzaktan erişilebilir, bu da verimliliği artırabilir ve uzaktan çalışmayı kolaylaştırabilir, bu da çalışan memnuniyetini ve elde tutmayı artırmaya yardımcı olabilir. Bilgi işlem kapasitesini hızla ekleyebilmek (veya azaltabilmek) ya da yeni yetenekleri benimseyebilmek, bir kuruluşun fırsatları daha iyi yakalamasına veya gerileme dönemlerine yanıt vermesine yardımcı olabilir.

Bulut teknolojisi genel, özel ve hibrit bulut modelleri aracılığıyla sunulabilir.

Genel Bulut
Genel bulut, bulut sağlayıcısının internet üzerinden bilgi işlem kapasitesi ve uygulamaları sunduğu, bilgi işlem altyapısının bulut servis sağlayıcısının veri merkezinde bulunduğu ve bulut müşterilerinin bulut servis sağlayıcısının BT altyapısını paylaştığı buluttur. Bu, birden fazla kuruluşun herhangi bir genel bulut sunucusunda çalışan iş yüklerine sahip olabileceği anlamına gelir. Genel bulut sağlayıcıları genellikle kullanılabilirlik, performans ve hız standartları (hizmet düzeyi anlaşmaları veya SLA'lar olarak adlandırılır) içeren katmanlı bir kullanım başına ödeme modeli sunar. Kuruluşlar, güvenlik yamaları ve donanım yükseltmeleri gibi bakım ve idame görevlerinden kurtulur, çünkü bunlar sağlayıcının sorumluluğundadır. Bu, kuruluşların ve BT personelinin enerjilerini yeni uygulamalar geliştirmek veya yapay zeka ve makine öğrenimi gibi bulutla gelen özelliklerin yeteneklerini keşfetmek gibi daha yaratıcı işlere harcayabilecekleri anlamına gelir.

Özel Bulut
Özel bulutta tek bir kuruluş, bulut sağlayıcısının bilgi işlem kaynaklarının kendine ayrılmış bir bölümünü kullanır. Bu kaynaklar, bulut sağlayıcısının veri merkezindeki müşteriye ayrılmış özel donanım olabilir veya müşteri kuruluşunun veri merkezinde barındırılabilir ve sağlayıcı tarafından çalıştırılabilir. Kuruluşlar genellikle hassas verileri işlemek veya belirli performans kriterlerini, veri kontrol gereksinimlerini veya genel bulutta kaynak paylaşımı maliyetinden daha yüksek olan maliyeti haklı çıkaran diğer iş ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir bulut seçerler. Özel bulut sağlayıcısına bağlı olarak veri hareketliliği, özellik kullanılabilirliği ve ölçeklenebilirlik sınırlı olabilir, bu nedenle bu faktörler özel bulut kullanma kararının bir parçası olmalıdır.

Hibrit Bulut
Hibrit bulutlar genel ve özel bulutlardan yararlanır ve bazı durumlarda şirket içi veri merkezlerini de entegre eder. Hibrit bulutlar, bir kuruluşun özel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli şekillerde yapılandırılabilir ve nihai tasarım genellikle hangi verilerin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğine ve hangi verilerin paylaşılan kaynaklar kullanılarak depolanabileceğine dayanır. Örneğin, bir kuruluş finans ve tedarik zinciri gibi öngörülebilir dahili operasyonları özel bir bulutta çalıştırırken, müşteriye yönelik web uygulamalarını genel bir bulutta çalıştırmayı seçebilir, böylece talep değiştikçe ölçeklenme ve azaltma yapılabilir. Ya da bir kuruluş, tescilli olmayan, daha az hassas verileri barındırmak için genel bulutu ve sağlık kayıtları veya daha yüksek düzenleyici yükümlülüklere sahip hassas müşteri bilgileri gibi veriler için özel bir bulutu kullanabilir. Hibrit bulut kullanırken, yüksek düzeyde kullanılabilir ve sorunsuz bir çalışma sağlamaya yardımcı olmak için her bir öğenin işlevselliği, güvenliği ve performansı için net bir plana sahip olmak çok önemlidir.

Bulut Hizmet Modelleri

Bulut bilişim, internet üzerinden erişilebilen ve bir kuruluşun kullandıkça öde veya abonelik modeli kullanarak kiraladığı yazılım, donanım ve verileri ifade eder. Üç ana bulut servisi türü vardır.

 • Altyapı hizmeti (IaaS): IaaS, bir veri merkezinin temel bilgi işlem, depolama ve ağ servislerini içerir ve bu servisler internet üzerinden sağlanır. IaaS'a geçiş, BT personelini veri merkezi ekipmanlarını çalıştırma ve bakımını yapma zorunluluğundan kurtarır ve kapasiteyi kolayca yukarı ve aşağı ölçeklendirmelerini sağlar.
 • Platform hizmeti (PaaS): PaaS IaaS ortamını alır ve uygulama geliştirme için gereken veritabanları, işletim sistemleri, entegrasyon ve yönetim gibi bulut tabanlı özellikler ekler. PaaS ile kullanıcılar, altta yatan altyapı hakkında endişelenmek zorunda kalmadan uygulama oluşturmak için bulut teknolojisine sahip olur. IaaS ve PaaS genellikle kullanım başına ödeme fiyatlandırma modeli kullanılarak satılır.
 • Yazılım hizmetleri (SaaS): SaaS kullanıcıların internet üzerinden erişebildiği bir uygulamayı içerir. SaaS uygulamaları bulut sağlayıcısı tarafından çalıştırılır, yamalanır ve güncellenir. Kullanıcılar genellikle bir web tarayıcısı veya mobil uygulama aracılığıyla etkileşim kurar ve kuruluşlar genellikle abonelikle ödeme yapar. SaaS uygulama örnekleri arasında ERP ve CRM sistemleri, sosyal medya veya akan veri hizmetleri ve video konferans gibi iş yazılımları yer almaktadır.

Bulut Kurulum Modelleri

IaaS, PaaS ve SaaS bulutlar üzerinde çalışan hizmetlerdir, peki ya altta yatan sorunlar? Farklı kuruluşların çeşitli gereksinimlerini karşılamak için bulut teknolojisi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli kurulum modelleri sunar:

 • Genel: Sunucunun kaynaklarını kullanan birden çok müşteriyle paylaşılan buluttur. Genel bulutlar en yaygın olanıdır.
 • Özel: Bir müşterinin tüm sunucu kaynaklarına dedike erişime sahip olduğu buluttur. Özel bulutlar, sağlayıcının bulut veri merkezinde veya bazen müşterinin tesislerinde bulunabilir; her iki durumda da bakımları servis sağlayıcı tarafından yapılır.
 • Hibrit: Genel ve özel bulut kaynaklarını kullanan bir konfigürasyondur. Bu model bazen şirket içi veri merkezlerini de içerir. Başarılı hibrit bulutlar, genel, özel ve şirket içi iş yükleri arasında net sınırlar gerektirir ve uygun entegrasyon ve ağ oluşturma yetenekleri güvence altına alınmalıdır.
 • Çoklu bulut: Kuruluşların belirli bir iş yükünü çalıştırmak için en uygun bulutu seçmesine olanak tanıyan, birden fazla bulut sağlayıcısı kullanan bir yapılandırmadır. Örneğin, bir uygulama ve ilgili analitik bir bulutta çalışırken, destekleyici veritabanı başka bir bulutta çalışabilir. Çoklu bulut ortamının başarısı, güçlü bağlantıya ve güvenli veri paylaşımına bağlıdır.

Ana Fikirler

 • Bulut bilişim, bir BT departmanının toplam sahip olma maliyetini düşürürken, tekrarlayan manuel görevleri otomatikleştirerek ekiplerin daha değerli işlere odaklanmasını sağlayabilir.
 • Bulut teknolojisi, potansiyel riskleri azaltmak için kuruluşların veri güvenliğini artırmasına yardımcı olabilir.
 • Bir bulut ortamı, daha düşük bir maliyetle şirket içi bir veri merkezine göre daha sağlam felaket kurtarma özellikleri sunabilir.
 • Bulut bilişim, büyüyen kuruluşların ihtiyaçlarına ayak uydurmak için altyapı ve yetenekler eklemesine ve büyüme yavaşladığında ölçeği küçültmesine olanak tanır.
 • Bulut kaynakları sayesinde personel dünyanın her yerinden uygulamalara, veritabanlarına ve altyapıya erişebilir ve bu da işbirliğini geliştirmeye yardımcı olabilecek daha esnek uzaktan erişim sağlar.
OCI yüksek iş değeri sağlar

IDC'ye göre OCI, beş yılda %474 yatırım getirisi ve toplam sahip olma maliyetinde %53 azalma sağlayabilir.

Buluta Geçmenin 11 Avantajı

Hız, maliyet tasarrufu ve ölçeklenebilirlik. Bunlar, işletmelerin buluta geçiş yapmasının nedenleri arasından sadece üç tanesidir. Aşağıdaki 11 fayda, olası kazanımların geniş yelpazesini yakalamaktadır.

1. Maliyet azaltma

Birçok kuruluş için bulut hizmetlerini kullanmanın birincil nedeni basittir: Şirket içi bir veri merkezi çalıştırmaktan daha az maliyetli olması. Bulut müşterileri, yoğun ön maliyetler yerine işletme gideri olarak BT maliyetlerini öder. Bulut satıcıları, müşterilere aktarabilecekleri ölçek tasarrufu ekonomilerinden yararlanır. Ayrıca bulut müşterisi bir kuruluş, veri merkezini çalıştırmak, donanımın bakımını yapmak ve yazılımı yamalamak ve yükseltmek zorunda olmadıkları için daha az bakım odaklı BT uzmanına ihtiyaç duyar. Bunun yerine, BT personeli zamanlarını ve enerjilerini daha stratejik işlere harcayabilir.

2. Çeviklik

Bulut altyapısı ve uygulamaları, kuruluşların teknolojideki yeniliklerden yararlanarak yeni fırsatlara ve sorunlara hızla yanıt vermesini sağlar. BT ekipleri yeni bulut uygulamalarını daha hızlı hayata geçirebilir çünkü satın alınacak ve kurulacak veri merkezi donanımı veya kurulacak yazılım yoktur. Bulut uygulamalarında canlıya geçtikten sonra kullanıcılar, yazılım yükseltmeleri yüklemek zorunda kalmadan düzenli olarak yeni bulut uygulaması özelliklerine erişim kazanır. Ekipler artık donanım, veritabanı ve konteyner satın alma ve sağlama konusunda endişelenmek zorunda olmadığından, yeni geliştirme projeleri AppDev ortamlarında dakikalar içinde kurulabilir.

3. Esneklik ve ölçeklenebilirlik

Bulut altyapısı, kurumların talepleri değiştikçe bilgi işlem güçlerini artırmalarına veya azaltmalarına olanak tanır. Örneğin, COVID-19 salgınının ilk günlerinde dünyanın hibrit ve uzaktan çalışmaya geçişi, video konferansa ani bir güven gerektirdi; Zoom gibi video sağlayıcıları, bulut tabanlı altyapıdan yararlanarak bu talep artışını karşılamak için kapasitelerini artırabilmiştir. Daha genel olarak, bulut sağlayıcıları birçok kuruluşun çevrimiçi satışlardaki artışları karşılamak için kaynakları başarılı bir şekilde artırmasını ve satışların düşmesi durumunda bilgi işlem kaynaklarını küçültmesini ve böylece işletme maliyetlerini düşürmesini sağlar. Şirkete ait bir veri merkezi kullanarak mevcut kaynaklarda bu kadar hızlı bir artış veya azalma gerçekleştirmek imkansız olurdu.

4. Güvenlik

Şirket içi bir veri merkezinin BT ekibi ne kadar yetenekli veya büyük olursa olsun, bir bulut sağlayıcısının güvenlik izleme, yama ve araştırma ve geliştirmeye ayırabileceği kaynaklara yetişmesi neredeyse imkansızdır. Bir bulut sağlayıcısı, güvenlik tehditlerini sürekli olarak izler ve sistemleri, genellikle otomasyon kullanarak, yalnızca bulutta mümkün olan şekillerde yamalar ve yükseltir. Buna karşılık, birçok BT kuruluşu donanım ve yazılım yamalarını güncel tutmakta zorlanmakta, bu da güvenlik açıklarına ve ihlallere yol açmaktadır. Ayrıca, birçok bulut ortamı, iki faktörlü kimlik doğrulama ve veri şifreleme gibi araçların uygulanmasını kolaylaştırabilecek yerleşik güvenlik işlevleri sağlar.

5. Sürdürülebilirlik

Bulut sağlayıcıları belirli bir sunucuyu çok daha yüksek bir kullanım oranında çalıştırır. Bu da, belirli bir makinenin kapasitesinin geleneksel şirket içi veri merkezlerine göre daha fazlasını kullandıkları anlamına gelir. Geleneksel veri merkezleri düşük kullanım oranlarına sahiptir, bu da ya ara sıra ortaya çıkan talep artışlarını karşılamak için ya da sunucular arasında iş yüklerini dengelemenin karmaşıklığı nedeniyle atıl kapasiteye sahip sunucuları çalıştırarak çok fazla enerji harcanması anlamına gelir. Bulut sağlayıcılarının yüksek kullanım oranı, elektriğin daha verimli kullanılmasını sağlar. Buna ek olarak, birçok bulut sağlayıcısı on yıl içinde karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı taahhüt etti ve birçoğu yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt etmiştir.

6. Güvenilirlik

Talepteki ani artışlar BT sistemlerini yavaşlatarak çalışanların işlerini aksatan ve üretkenliği engelleyen bir dalgalanma etkisi yaratabilir. Tam bir kesinti daha da kötüdür. Bir bulut çözümü, uygulamaların çalışmaya devam etmesine yardımcı olmak için yük devretme seçeneklerinin ve otomatik kaynak yönetiminin bir kombinasyonunu içeren hafifletme katmanları sunar. Örneğin, bir bulut sağlayıcısı bir uygulamadan gelen talepte ani bir artış görürse, bazı kaynakları daha düşük talep gören uygulamalardan otomatik olarak kaydırabilir. Bu tür gerçek zamanlı otomasyon, bir kuruluşun BT personelini zorlamadan güvenilirliği en üst düzeye çıkarır.

7. Ulaşılabilirlik

Bir kuruluşun veri merkezini ve uygulamalarını buluta taşımak, birçok iş arayan için önemli bir husus haline gelen uzaktan çalışmayı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bulut uygulamaları ve altyapısı, çalışanlar muhasebe, tedarik zinciri ve İK uygulamaları gibi kritik uygulamalara tarayıcıları üzerinden erişebildikleri için kuruluşların uzaktan çalışmaya daha kolay geçiş yapmasını sağlar. Mühendislik, makine öğrenimi ve dijital simülasyonlar gibi yüksek performanslı iş yüklerine erişmesi gereken çalışanlar bile bunlara bulut altyapısı üzerinden ulaşabilir

8. Erişilebilirlik

Bir veri merkezi ancak felaket kurtarma ve iş sürekliliği planı kadar iyidir. Bulut sağlayıcıları, veri merkezlerindeki ayrı bölgeler ve birden fazla bulut tesisi aracılığıyla güçlü yedeklilik ve dağıtım ile erişilebilirliği en üst düzeye çıkarır. Felaket kurtarma, büyük bir ek yatırım gerektirmeden bir kuruluşun bulut bilişim stratejisine doğal olarak dahil edilmiştir.

9. Verimlilik

BT departmanları buluta geçerek zaman alan bakım ve idame işleriyle uğraşmak zorunda kalmaz, çünkü bu işler artık bulut sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilir. Otomasyon, bir kuruluş genelinde önemli bir verimlilik faktörüdür ve bulut uygulamaları finans, İK, tedarik zinciri, pazarlama ve satış gibi alanlarda tekrarlayan ve rutin görevleri kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

10. İş Birliği

Bulut teknolojisi, insanların çevrimiçi işbirliği yapma biçimini önemli ölçüde değiştirmiştir. Bulut uygulamaları, yukarıda belirtildiği gibi daha etkili uzaktan erişim sağlar. Ancak daha da önemlisi, tüm çalışanlar bir tarayıcı aracılığıyla aynı bulut tabanlı uygulama örneğine ve verilere eriştiğinden, kuruluşun her bölümünden insanlar aynı bilgilerle çalıştıklarını bilerek işbirliği yapabilir ve daha hızlı, daha iyi bilgilendirilmiş karar verme olanağı sağlar.

11. Büyüme

Şirketlerin bulut altyapısı ve uygulamalarını ekleme ve benimseme hızı, yeni iş fırsatlarını yakalamalarına ve hızlı büyümeyi destekleyecek kapasiteyi oluşturmalarına yardımcı olabilir. Şirketler dahili operasyonlar (örneğin finans, İK veya müşteri hizmetleri) için eski sistemlerini geride bıraktıkça, bulut tabanlı uygulamaları geleneksel, şirket içi uygulamaları uygulayabileceklerinden daha hızlı bir şekilde uygulayabilir. Benzer şekilde, bulut tabanlı altyapı ve platform hizmetlerini kullanarak, bir şirketin büyüme planları devreye girdiğinde, bulut sağlayıcıları talepteki ani artışları karşılamak ve müşteriye dönük, satışları artıran sistemleri çalışır durumda tutmak için ölçeklendirebilir.

Oracle ile Buluta Geçiş Yapın

Buluta geçmeyi düşünüyorsanız, kapasite artışı, yaklaşan donanım yenilemeleri, felaket kurtarma yetenekleri ve iş çevikliği dahil olmak üzere veri merkezi ihtiyaçlarınızı değerlendirerek işe başlayın. Bu bilgilere sahip olduktan sonra, kuruluşunuz için en iyi bulut hizmeti modellerini ve kurulum seçeneklerini belirleme ve bunları mevcut durumla karşılaştırma zamanı gelmiştir. İster genel, ister özel veya hibrit bir model seçin, buluta geçmenin maliyet tasarrufu, pazara sunma süresi, sistem performansı ve güvenilirliği gibi alanlarda ölçülebilir iş avantajları sağladığı kanıtlanmıştır.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) en zorlu sorunlarınızı çözmek için ihtiyaç duyduğunuz uygulamaları ve altyapıyı taşımak, oluşturmak ve çalıştırmak için gereken tüm hizmetleri sunan ikinci nesil bir buluttur. OCI, şirket içi kurumsal yazılımların çalıştırılmasından yeni buluta özgü uygulamaların geliştirilmesine kadar, kuruluşların iş yüklerini yüksek maliyetli yeniden mimariye gerek kalmadan buluta taşımasına olanak tanır. OCI çoklu bulut mimarilerini de destekler. Örneğin, Oracle Database Service for Microsoft Azure kurumların görev açısından kritik kurumsal iş yüklerini OCI ve Azure'da çalıştırmasını sağlar. OCI, dünya çapında 40'tan fazla bulut bölgesinden hizmet sunarak kuruluşların veri yerleşikliği gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olur. Ayrıca, bulut hizmetlerini kendi veri merkezlerinde dağıtması gereken kuruluşlar için çeşitli Oracle Cloud@Customer seçenekleri sunarak müşterilere verileri üzerinde daha da fazla kontrol sağlıyor. SaaS uygulamaları kullanan kuruluşlar için Oracle Fusion Cloud Applications ERP, HCM, tedarik zinciri, pazarlama ve satış uygulamalarının yanı sıra yaşam bilimleri, finansal hizmetler, telekomünikasyon ve diğer birçok sektör için sektöre özel uygulamalar da dahil olmak üzere sektörün en geniş bulut uygulamaları paketini sunmaktadır.

Buluta Geçiş SSS

Bulut ortamı son kullanıcılarımıza nasıl yardımcı olur?
Bulut teknolojisi genellikle şirket içi bir veri merkezinden daha hızlı yanıt verir ve daha güçlü felaket kurtarma özellikleriyle genellikle daha güvenlidir. Son kullanıcılar için bulut tabanlı uygulamalar ve altyapı, güncellemeleri de içeren ve yeni özellikleri daha hızlı kullanılabilir hale getiren daha hızlı, daha istikrarlı bir kullanıcı deneyimi yaratabilir.

Veriler bulut satıcısına taşındığında BT personeli ne yapacak?
Şirket tarafından işletilen bir veri merkezinden bulut altyapısına geçildiğinde, BT personeli artık sunucular, yönlendiriciler ve kablolarla ilgili fiziksel bakım konusunda endişelenmek zorunda kalmaz. Bunun yerine, zamanlarını yeni uygulamalar geliştirmeye, makine öğrenimi gibi gelişmekte olan teknolojilerin ortaya çıkardığı fırsatları keşfetmeye, süreçleri iyileştirmeye ve yeni iş ihtiyaçlarına yanıt vermeye odaklanarak geçirebilir.

Bulut sağlayıcının veri merkezi bir felaketten etkilenirse ne olur?
Her veri merkezi, donanım arızalarından doğal afetlere kadar sorunlara karşı savunmasızdır. Felaket kurtarma ve iş sürekliliği, bulut teknolojisinin güçlü yönlerinden ikisidir. Bulutlar, bulut bölgeleri içindeki kullanılabilirlik bölgeleri ve iş yüklerini coğrafi olarak uzak veri merkezlerine yayma seçenekleri ile çok sayıda yedeklilik ve yük devretme katmanı ile oluşturulduğundan, tek bir hata noktası yoktur.

Modern Bulut Ekonomisi vaadini Yerine Getirmek

OCI'nin yaklaşımının nasıl farklılaştırılmış bir bulut deneyimi yarattığı ve modern bulut ekonomisi vaadini nasıl yerine getirdiği hakkında daha fazla bilgi edinin.