Oracle Data Platform for Healthcare

Healthcare supply chain optimization

Tedarik zinciri direncini ve esnekliğini artırmak için görünürlüğü artırın

COVID-19 pandemisi, tedarik zincirleri üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı yarattı ve etkili tedarik zinciri planlamanın önemini ortaya çıkardı. COVID'den önce, tam zamanında envanter, organizasyonların elde bulunan envanteri azaltarak giderleri azaltmasına olanak tanıdığı için en iyi envanter yönetimi yöntemi olarak öne sürülüyordu. Ancak pandeminin gösterdiği gibi, bu yöntem paradan tasarruf etmenizi sağlarken, aksamalar ve acil durumlar meydana geldiğinde sizi son derece savunmasız bırakır. Öte yandan, sadece bakım maliyetleri nedeniyle değil, aynı zamanda son kullanma tarihi geçen birçok ürün kullanılamadan atıldığı için israfı artırdığı için elinizde çok fazla envanter bulundurmak istemezsiniz. Yakın tarihli bir araştırma raporunda, ortalama olarak bir ameliyathanenin envanter stoğunun %13'ünün kullanım ömrünün rafta sona erdiği görüldü (PDF).

Etkili tedarik zinciri planlaması ve envanter yönetimi her sektörde kritik önem taşırken, tedarik zinciri kesintilerinin hasta bakımını, güvenliğini ve sonuçlarını etkileyebileceği sağlık hizmetleri açısından özellikle çok önemlidir. Optimum yaklaşımı bulmak ve çok fazla veya çok az envanter olmasını önlemek için, üretici ve sağlık hizmetleri organizasyonunun tedarik zinciri boyunca hem yukarı akış hem de aşağı akışta görünür olması gerekir. Tüm sürecin görünürlüğü, tedarik zincirindeki tüm tarafların kesintiler meydana geldiğinde farklı kaynak sağlayıcılardan yararlanma çevikliği kazanmasına olanak tanır.

Tam görünürlük elde etmek için sağlık hizmetleri organizasyonlarının birçok harici ve dahili kaynaktan gelen verileri harmanlaması gerekir. Veri erişimi, saydamlık ve veri doğruluğu ile mücadele eden organizasyonların sürekli tedarik zinciri planlamasına geçiş yapmak ve sürekli operasyon sağlamaya yardımcı olmak için bu zorlukları çözmesi gerekir.

Doğru verileri kullanarak tedarik zincirinizi optimize edin

Günümüzde hacimli miktarda tedarik zinciri verisi mevcuttur ve bu miktar her yıl katlanarak artmaktadır. Birçok sağlık hizmetleri organizasyonunun karşılaştığı sorun veri eksikliği değildir, verileri anlayamamak ve anlamlı içgörüler geliştirmek için gerekli verilere erişememektir.

Bu kullanım senaryosunda, sağlık hizmetleri için Oracle Veri Platformu'nun, tedarik zincirinizi yıkıcı olaylardan korumak için gelişmiş analitik ve makine öğrenimi kullanma sürecini nasıl basitleştirebileceğini, maliyetleri düşürdüğünü ve hasta güvenliğini artırdığını göstereceğiz.

tedarik zinciri optimizasyon diyagramı, açıklama aşağıdadır

Bu görüntüde, sağlık hizmetlerine yönelik Oracle Veri Platformu'nun performans izleme ile değer tabanlı bakımı desteklemek için nasıl kullanılabileceği gösterilmektedir. Aşağıda platformun beş ayağı verilmiştir:

 1. 1. Veri Kaynağı, Keşif
 2. 2. Alım, Dönüştürme
 3. 3. Sürdürme, Düzenleme, Oluşturma
 4. Analiz, Öğrenme, Tahmin
 5. 5. Ölçme, Eyleme Geçme

Veri Kaynağı, Keşif ayağı iki veri kategorisi içerir.

 1. 1. İş Kayıtları; ERP, temin yeri yönetim sistemi, envanter, malzemeler ve planlama ve programlama ile EPM'den oluşur.
 2. 2. Teknik girdiler, taşıma yönetimi, telemetri verileri, günlükler ve olay akışı kaynaklarından elde edilen verileri içerir.

Alma, Dönüştürme ayağı üç yetenekten oluşur.

 1. 2. Toplu aktarım OCI FastConnect, OCI Veri Aktarımı, MFT ve OCI CLI'sini kullanır.
 2. 1. Toplu alım OCI Veri Entegrasyonu, Oracle Entegrasyon Bulutu ve Data Studio'yu kullanır.
 3. 3. Değişiklik verileri yakalama OCI GoldenGate ve Oracle Data Integrator kullanır.

Üç yetenek de tek yönlü olarak Sürdürme, Düzenleme, Oluşturma ayağında hizmet veren veri deposuna ve bulut depolamasına bağlanır.

Sürdürme, Düzenleme, Oluşturma ayağı beş yetenekten oluşur.

 1. 1. Hizmet veren veri deposu Autonomous Data Warehouse, Exadata Cloud Service ve Exadata Cloud@Customer'ı kullanır.
 2. 2. Yönetilen Hadoop, Oracle Big Data Service'ı kullanır.
 3. 2. Bulut depolama, OCI Object Storage'ı kullanır.
 4. 4. Toplu işleme, Oracle Data Flow'u kullanır.
 5. 5. Yönetişim, OCI Data Catalog'u kullanır.

Bu yetenekler ayak içinde bağlantılıdır. Bulut depolama, hizmet veren veri deposuna ve yönetilen Hadoop'a tek yönlü olarak bağlıdır; aynı zamanda toplu işleme çift yönlü olarak bağlıdır.

Yönetilen Hadoop, hizmet veren veri deposuna tek yönlü olarak bağlıdır.

İki yetenek Analiz, Öğrenme, Tahmin ayağına bağlanır: Hizmet veren veri deposu hem analitik hem de görselleştirme yeteneği ve veri ürünleri, API'ler yeteneğine bağlanır. Bulut depolama, makine öğrenimi yeteneğine bağlanır.

Analiz, Öğrenme, Tahmin ayağı üç yetenek içerir.

 1. 1. Analitik ve görselleştirme GraphStudio, Oracle Analytics Cloud ve ISV'leri kullanır.
 2. 2. Veri ürünleri, API'ler OCI API Ağ Geçidini ve OCI Functions'ı kullanır.
 3. 2. Makine öğrenimi OCI Data Science, Oracle Mavhine Learning ve Oracle ML Notebooks'u kullanır.

Yapay Zeka Hizmetleri arasında Oracle Digital Assistant, OCI Language, Speech ve Vision yer alır.

Hizmet veren veri deposu, yönetilen Hadoop ve nesne depolama hizmeti, OCI Data Catalog'a meta verileri sağlar.

Ölçme, Eyleme Geçme ayağı, veri analizinin tedarik zinciri optimizasyonunu desteklemek için nasıl uygulanabileceğini ele alır. Bu sonuçlar iki gruba ayrılır.

 1. 1. İlk grup "Kişiler ile İş Ortakları", tedarik zinciri tasarımı ve ağ optimizasyonu ile birlikte sürekli iyileştirme ve performans ölçümü, talep tahmini ve envanter planlaması içerir.
 2. 2. İkinci grup "Uygulamalar" geri çağırma bildirimleri almayı, yer ve envanter yönetimini geliştirmeyi ve operasyonel süreçleri geliştirmek üzere yapay zeka/makine öğrenimi kullanmayı içerir.
 3. Bu üç temel ayak altyapı, ağ, güvenlik ve IAM tarafından desteklenir: Alma, Dönüştürme, Sürdürme, Düzenleme, Oluşturma ve Analiz, Öğrenme, Tahmin.Esnek, açık ve yüksek performanslı bir veri platformu oluşturmak için bir mimariye veri yerleştirmeye yönelik üç temel seçenek vardır.

 • Başlamak için genel envanter pozisyonumuzu anlamamız gerekir. Bunu yapmak için, stoklanan tüm ürünler ve ilişkili oldukları iş birimleri için operasyonel veritabanlarından neredeyse gerçek zamanlı depo envanter verilerinin değişiklik verisi yakalama alımını sağlamak üzere Oracle Cloud Infrastructure (OCI) GoldenGate kullanıyoruz.
 • Tedarik zincirini tam olarak anlamak ve durumu hakkında içgörüler edinmek için artık ERP sistemlerinden, depo yönetim sistemlerinden, insan kaynakları sistemlerinden, sağlık yönetimi bilgi sistemlerinden ve kurumsal performans yönetim sistemlerinden gelen veriler gibi ilgili veri kümelerini ekleyebiliyoruz. Bu veri kümeleri genellikle şirket içi büyük hacimli verilerden oluşur ve çoğu durumda toplu alım genellikle en verimli yöntemdir. Uygulamadan uygulamaya entegrasyonlar (veya diğer OCI hizmetleriyle entegrasyonlar) için, Oracle Integration Cloud süreci kolay ve uygun maliyetli hale getiren kanıtlanmış, birinci sınıf bir yöntemdir.
 • Toplu aktarım hizmetleri, büyük hacimli verilerin ilk kez Oracle Cloud Infrastructure'a (OCI) taşınması gereken durumlarda kullanılır. Örneğin, mevcut şirket içi analitik veri havuzlarından veya diğer bulut kaynaklarından alınan veriler. Kullanacağımız belirli toplu aktarım hizmeti, verilerin konumuna ve aktarım sıklığına bağlı olacaktır. Örneğin, tarihsel planlamadan veya veri ambarı veri havuzlarından yüksek hacimli şirket içi verileri yüklemek için OCI Data Transfer Service'ı veya OCI Data Transfer Appliance'ı kullanabiliriz. Büyük hacimli verilerin devamlı olarak taşınması gerektiğinde, müşterinin veri merkezi ile OCI arasında yüksek bant genişlikli ve ayrılmış bir özel ağ bağlantısı sağlayan OCI FastConnect uygulamasını kullanmanızı öneririz.

Veri kalıcılığı ve işleme, üç (isteğe bağlı olarak dört) bileşen üzerine kuruludur.

 • Alınan ham veriler bulut depolama alanında depolanır. Artık ERP verileri, envanter verileri, cihazlardan ve uygulamalardan gelen telemetri verileri, günlükler ve ürün referansı verileri gibi kalıcı verilerin toplu işlenmesi için OCI Data Flow'u kullanacağız. Bu işlenen veri kümeleri ileride kalıcılık, düzeltme ve analiz için bulut depolama alanına döndürülür ve en nihayetinde hizmet veren veri deposuna optimize edilmiş biçimde yüklenir. Alternatif olarak, mimari tercihlerine bağlı olarak bu hizmet, yönetilen Hadoop kümesi olarak Oracle Big Data Service ile sağlanabilir.
 • Artık hizmet veren veri deposunda düzeltme ve sorgu performansı için optimize edilmiş ilişkisel formda kalıcı olmaya hazır işlenmiş veri kümeleri oluşturduk. Bu, sadece birkaç örnek vermek gerekirse, envanter devir hızı, net hasta gelirinin yüzdesi olarak tedarik gideri, tanımlanmış ikameleri olan ürünlerin yüzdesi, tedarikçi doluluk oranları ve satın alınan toplamın yüzdesi olarak son kullanma tarihi geçmiş / israf edilmiş ürün sayısı gibi birçok değerli temel performans göstergesini hızlı bir şekilde değerlendirmemizi sağlayacaktır.

Analiz, öğrenme ve tahmin kabiliyeti dört teknolojiye dayanır.

 • Analitik ve görselleştirme hizmetleri, sağlık hizmetleri organizasyonlarına yardımcı olabilecek açıklayıcı analitikleri (histogram ve grafiklerle mevcut eğilimleri açıklar), öngörüye dayalı analitikleri (gelecekteki olayları tahmin eder, eğilimleri belirler ve belirsiz sonuçların olasılığını belirler) ve yönlendiren analitikleri (en uygun karar vermeyi desteklemek için uygun eylemler önerir) sunmanızı sağlar.

  • Envanterlerindeki mevcut ürünlerin yüzdesi olarak son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin sayısını hesaplayın
  • Risksiz simülasyonlar yapmak için tedarik zincirindeki dijital ikizleri kullanın
  • Net hasta gelirinin yüzdesi olarak tedarik giderini belirleyin
  • Kalemlerin yüzde kaçının ikame belirlediğini anlayın
 • Gelişmiş analitiğin yanı sıra makine öğrenimi modelleri geliştirilir, eğitilir ve devreye alınır. Bu modellere API'ler üzerinden erişilebilir, hizmet veren veri deposunda dağıtılabilir veya akış analitiği ardışık düzeninin bir parçası olarak gömülü hale getirilebilir.
 • Makine öğrenimi modelleri oluştururken OCI Data Science'ı, mevcut OCI AI Services'ı veya ikisinin kombinasyonunu kullanma esnekliğine sahip olursunuz. Aşağıda, OCI AI Services ve tedarik zinciri yapay zeka/makine öğrenimi ardışık düzeninin bir parçası olarak nasıl kullanılabilecekleri ile ilgili birkaç örnek verilmiştir:

  • OCI Anomaly Detection, tedarik zinciri performans ölçümlerinin (örneğin ham madde envanteri, üretim aktarım hızı, devam eden çalışma, nakliye süreleri ve envanter ciro oranı) gerçek zamanlı olarak izlenmesine yardımcı olarak kesintileri belirleyip ele alabilir. Karmaşık bir tedarik zincirinde, tanımlanan anormalliklerin önem derecesi puanı, gözlemlenen iş kesintilerinin eyleme yönelik olarak önceliklendirilmesine yardımcı olabilir.
  • OCI Forecasting, uygun eylemlerin gerçekleştirilebilmesi için gelecekteki performansı tahmin etmek amacıyla talep, tedarik ve kaynak kapasitesi gibi tedarik zinciri ölçümlerinin tahmin edilmesine yardımcı olabilir.
  • OCI Vision and Language, analiz için tedarik zinciri verilerini zenginleştirmek üzere giden ürün kalitesi raporları ve hata raporları gibi belgeleri anlamaya yardımcı olabilir.
 • Düzenlenmiş, test edilmiş ve yüksek kaliteli verilerimiz ve modellerimiz yönetişim kurallarına ve politikalarına sahip olabilir ve sağlık hizmeti organizasyonu genelinde dağıtım için bir veri ağı mimarisi içinde bir veri ürünü (API) olarak sunulabilir.

Kârlılığı ve hasta güvenliğini artırmak için otomatik zekayı kullanın

Tüm tedarik zincirinin tam görünümüne sahip olmak, sağlık hizmeti organizasyonlarının bugün yanıtlayamadıkları birçok soruyu yanıtlamalarına olanak tanıyacaktır; ancak bunu yapmak için doğru veri platformuna sahip olmaları gerekir. Platform esnek olmalı ve gerekli tüm veri türlerini işleyebilmelidir; açık olmalı ve diğer bulutlara, şirket içi veri merkezlerine veya üçüncü taraf kuruluşlara kolayca bağlanabilmelidir, ayrıca güvenli olmalıdır. Tüm verilere erişim sayesinde sağlık hizmetleri organizasyonları, aşağıdakileri içerebilen birçok hedefi gerçekleştirebilir:

 • Hasta talebini ve potansiyel yıkıcı olayı anlarken tedarikçi riski ile hasta talebi arasındaki ilişkiye yönelik derinlemesine bilgi edinerek tedarikçi riskini yönetmek, nitelikli ve güvenilir tedarikçilerin merkezi bir listesi tarafından sağlanan iş faaliyet modelinin tamamında daha fazla operasyonel etkililiğin temelini oluşturmak
 • Sağlık hizmetleri tedarik zincirini, hasta güvenliğini artırmaya yardımcı olmak ve aynı zamanda kalite kontrolünü iyileştirmeye ve maliyetleri düşürmeye teşvik etmek
 • Veri paylaşımı yoluyla tedarikçiler hakkında daha derin bir anlayış geliştirerek tedarik zinciri dayanıklılığının artırmak
 • Çevikliği artırmak ve daha hızlı planlama kararları ve ödünler belirlemek, değişiklikler meydana geldikçe planları ayarlamak ve izlemek

İlgili kaynaklar

Oracle Modern Data Platform'u kullanmaya başlayın

30 günlük deneme süresiyle 20'den fazla Daima Ücretsiz hizmeti ve daha fazlasını deneyin

Oracle; Kendi Kendini Yöneten Veritabanı, Arm Hesaplama ve Depolama gibi 20'den fazla hizmeti süre sınırı olmadan kullanabileceğiniz Ücretsiz Katman'ın yanı sıra diğer bulut hizmetlerinden de faydalanmanız için 300 ABD doları değerinde ücretsiz kredi sunar. Ayrıntıları öğrenin ve ücretsiz hesabınızı şimdi oluşturun.

 • Oracle Cloud Free Tier'e neler dahil?

  • Her biri 20 GB boyutunda 2 Kendi Kendini Yöneten Veritabanı
  • AMD ve Arm Hesaplama sanal makineleri
  • Toplam 200 GB blok depolama
  • 10 GB nesne depolama
  • Aylık 10 TB giden veri transferi
  • Ek 10'dan fazla Daima Ücretsiz hizmet
  • Çok daha fazlası için 30 günlük 300 dolar değerinde ücretsiz kredi

Adım adım rehberlik alarak öğrenin

Eğitim programları ve uygulamalı laboratuvarlar aracılığıyla geniş çeşitlilikteki OCI hizmetlerini deneyimleyin. İster geliştirici, ister yönetici, ister analist olun, OCI'ın nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olabiliriz. Birçok laboratuvar, Oracle Bulut Ücretsiz Katmanı'nda veya Oracle'ın sağladığı ücretsiz bir laboratuvar ortamında çalışır.

150'den fazla en iyi uygulama tasarımını keşfedin

Mimarlarımızın ve diğer müşterilerimizin kurumsal uygulamalardan HPC'ye, mikro hizmetlerden veri göllerine kadar çeşitli iş yüklerini nasıl dağıttığını öğrenin. Built & Deployed serimizde en iyi uygulamaları anlayın, diğer müşteri mimarlarını dinleyin ve hatta "dağıtmak için tıklayın" özelliğimizle birçok iş yükünü dağıtın veya GitHub depomuzdan kendiniz yapın.

Popüler mimariler

 • MySQL Veritabanı Hizmeti ile Apache Tomcat
 • Jenkins ile Kubernetes üzerinde Oracle Weblogic
 • Makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka (AI) ortamları
 • Oracle Autonomous Database ile Arm üzerinde Tomcat
 • ELK Stack ile günlük analizi
 • OpenFOAM ile HPC

OCI'da ne kadar tasarruf edebileceğinizi öğrenin

Oracle Cloud fiyatlandırma modeli oldukça basittir ve dünyanın her yerinde sunulan tutarlı ve düşük fiyatlarla çeşitli kullanım senaryolarını destekler. Ödeyeceğiniz ücretin ne kadar düşük olduğunu tahmin etmek için maliyet tahmin aracını inceleyin ve hizmetleri ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın.

Farkı deneyimleyin:

 • 1/4 oranında giden bant genişliği maliyeti
 • 3 kat daha yüksek bilişim fiyat/performans oranı
 • Tüm bölgelerde eşit ve düşük ücret
 • Uzun vadeli taahhüt olmadan düşük fiyatlandırma

Satış ekibiyle iletişime geçin

Oracle Cloud Infrastructure hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Uzmanlarımızdan yardım alın.

 • Aşağıdakiler gibi birçok sorunuza yanıt bulabilirsiniz:

  • OCI'de en iyi çalışan iş yükleri nelerdir?
  • Tüm Oracle yatırımlarımdan en iyi şekilde nasıl yararlanabilirim?
  • Diğer bulut bilişim satıcılarıyla karşılaştırıldığında OCI ne kadar başarılı?
  • OCI, IaaS ve PaaS hedeflerinizi nasıl destekleyebilir?