Üzgünüz, aramanız için eşleşme bulamadık.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdakileri denemenizi öneririz:

 • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
 • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
 • Yeni bir arama başlatın.
Bize Ulaşın Oracle Cloud'da Oturum Aç

Veri Ambarı Nedir?

Veri Ambarı Tanımlandı

Veri ambarı, iş zekası (BI) faaliyetlerine, özellikle de analitiğe olanak tanımak ve bunları desteklemek üzere tasarlanmış bir veri yönetim sistemidir. Veri ambarları yalnızca sorgulama ve analiz amacıyla kurulur ve çoğu zaman geçmişe ait büyük miktarlarda veri içerir. Bir veri ambarındaki veri genellikle uygulama yazılımlarının günlük dosyaları ve işlem uygulama yazılımları gibi çok çeşitli kaynaklardan elde edilir.

Bir veri ambarı, çok sayıda kaynaktan gelen büyük miktardaki verileri merkezi hâle getirir ve birleştirir. Analitik yetenekleri kurumların karar vermeyi geliştirmek için verilerinden değerli iş içgörüleri elde etmelerine olanak tanır. Zaman içinde, veri bilimcileri ve iş analistleri için paha biçilmez bir tarihi kayıt oluşturur. Veri ambarı, bu özellikleri sayesinde bir kuruluşun "tek doğruluk kaynağı" olarak görülebilir.


 

Tipik bir veri ambarı genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 • Veri depolamak ve yönetmek üzere bir ilişkisel veritabanı
 • Verileri analize hazırlamak için bir çıkarma, yükleme ve dönüştürme (ELT) çözümü
 • İstatistiksel analiz, raporlama ve veri madenciliği becerileri
 • Verileri görselleştirmek ve işletme kullanıcılarına sunmak için müşteri analiz araçları
 • Veri bilimi ve yapay zeka (AI) algoritmaları veya grafik ve geniş ölçekte daha fazla veri analizi türüne imkân tanıyan mekansal özellikler uygulayarak eyleme dönüştürülebilir bilgiler oluşturan diğer daha gelişmiş analiz uygulamaları

Veri Ambarının Avantajları

Veri ambarları, kurumların büyük miktarlardaki çeşitli verileri analiz etmelerine ve bunlardan önemli değer elde etmelerine, ayrıca geçmiş kayıtlar tutmalarına olanak sağlayarak kapsamlı ve eşsiz bir avantaj sunar.

Dört benzersiz özellik (veri ambarının babası olarak kabul edilen bilgisayar bilimcisi William Inmon tarafından tanımlanmıştır), veri ambarlarının bu kapsamlı avantajı sağlamasına olanak tanır. Bu tanıma göre veri ambarları

 • Özne odaklıdır. Belirli bir konu veya işlev alanı hakkındaki verileri analiz edebilirler (örneğin satış).
 • Entegredir. Veri ambarları farklı kaynaklardan gelen farklı veri tipleri arasında tutarlılık sağlar.
 • Kalıcıdır. Veri bir veri ambarına girdiğinde, kararlıdır ve değişmez.
 • Zamana dayalıdır. Veri ambarı analizi, zaman içindeki değişime bakar.

İyi tasarlanmış bir veri ambarı, sorguları çok hızlı bir şekilde gerçekleştirir, yüksek veri verimi sağlar ve son kullanıcıların ayrıntılı analiz yapması veya ister yüksek seviyede, isterse oldukça kapsamlı ve ayrıntılı bir seviyede çok çeşitli talepleri karşılayacak daha detaylı bir inceleme yapmak üzere veri miktarını azaltması için yeterli esnekliği sağlar. Veri ambarı, son kullanıcılara raporlar, panolar ve diğer arayüzleri sağlayan ara katman iş zekâsı ortamları için işlevsel bir temel oluşturur.

Veri Ambarı Mimarisi

Veri ambarı mimarisi, kurumun özel ihtiyaçlarına göre belirlenir. Yaygın görülen mimariler arasında şu seçenekler görülür:

 • Sade yapı. Tüm veri ambarları, meta verilerin, özet verilerin ve ham verilerin, ambarın merkezi saklama alanında depolandığı temel bir tasarıma sahiptir. Saklama alanı bir uçta veri kaynakları ile beslenir, diğer uçta ise analiz, raporlama ve madencilik için son kullanıcılar tarafından erişimine açıktır.
 • Evre alanı ile sade yapı. Operasyon verisi ambara koyulmadan önce temizlenmeli ve işlenmelidir. Bu programlı bir şekilde yapılabilse de çoğu veri ambarı, veri hazırlamayı kolaylaştırmak amacıyla ambara girecek veri için bir evre alanı ekler.
 • Merkez ve iletişim. Merkezi saklama alanı ile son kullanıcılar arasına veri marketleri eklemek, bir kurumun veri ambarını çeşitli iş kollarına hizmet verecek şekilde özelleştirmesine olanak tanır. Veriler kullanıma hazır olduğunda uygun veri marketine taşınır.
 • Kum havuzları. Kum havuzları, şirketlerin veri ambarının resmi kurallarına ve protokolüne uymadan veya bunlara uymak zorunda kalmadan yeni veri setlerini veya veri analiz yöntemlerini hızla ve gayrı resmi şekilde keşfetmelerini sağlayan özel ve güvenli alanlardır.

Veri Ambarlarının Gelişimi: Veri Analizinden AI ve Makine Öğrenimine

Veri ambarları 1980'lerin sonunda ortaya çıktığı zaman operasyon sistemlerinden karar destek sistemlerine (DSS) veri akışına yardımcı olmaları amaçlanıyordu. Bu erken dönem veri depoları çok fazla miktarda yedek gerektiriyordu. Çoğu kurum çeşitli kullanıcılara hizmet sunan birden fazla DSS ortamına sahipti. DSS ortamları çoğunlukla aynı verileri kullansa da verilerin toplanması, temizlenmesi ve entegrasyonu genellikle her ortamda tekrarlanıyordu.

Veri ambarları daha verimli hâle geldikçe, geleneksel iş zekâsı platformlarını destekleyen bilgi depolarından operasyonel analitik ve performans yönetimi gibi çok çeşitli uygulama yazılımlarını destekleyen geniş analitik altyapılarına doğru evrildiler.

Veri ambarı yinelemeleri, kurumsal veri ambarı (EDW) sayesinde zaman içinde şirkete giderek artan ek değer sağlayacak şekilde ilerleme gösterdi.

Adım Beceri İş Değeri
1 İşlem raporlama İş performansının anlık görüntülerini oluşturmak için ilişkisel bilgiler sağlar
2 Kesit alma, geçici sorgu, iş zekâsı araçları Daha derin içgörüler ve daha güçlü analizler için becerileri genişletir
3 Gelecekteki performansı tahmin etme (veri madenciliği) Görselleştirmeler ve ileriye dönük iş zekâsı geliştirir
4 Taktik analiz (mekânsal, istatistik) Daha kapsamlı analize dayalı pratik kararları bildirmek için "varsayım" senaryoları sunar
5 Aylarca, hatta yıllarca kaydedilen verileri depolar Verileri yalnızca haftalar veya aylar boyunca saklar

Bu beş adımın her birini desteklemek için, artan çeşitlilikte veri setleri gerekiyordu. Özellikle son üç adım, daha geniş yelpazede veri ve analitik becerileri için zorunluluktur.

Günümüzde AI ve makine öğrenimi, neredeyse her sektörü, hizmeti ve şirket varlığını dönüştürmektedir, ki veri ambarları da bir istisna değildir. Büyük verilerin genişlemesi ve yeni dijital teknolojilerin uygulanması veri ambarı gereksinimleri ve yetenekleri konusunda değişimi teşvik ediyor.

Kendi kendini yöneten veri ambarı, bu evrimde atılan en son adım. Maliyetleri düşürüp, veri ambarının güvenilirliğini ve performansını iyileştirirken kurumlara verilerden daha da büyük değer elde etme olanağı sunuyor.

Kendi kendini yöneten veri ambarları hakkında daha fazla bilgi edinin ve kendi kendini yöneten veri ambarınızı kullanmaya başlayın.

Veri Ambarları, Veri Marketleri ve Operasyon Veri Depoları

Benzer roller üstlenmelerine rağmen veri ambarları, veri marketlerinden ve operasyon veri depolarından (ODS) farklıdır. Bir veri reyonu, bir veri ambarı ile aynı işlevleri gerçekleştirir ancak bu işlevler daha sınırlı bir kapsamda, genellikle tek bir departmanda veya iş kolunda gerçekleştirilir. Bu, veri marketlerinin kurulmasını veri ambarı kurmaktan daha kolay hâle getirir. Bununla birlikte, verileri çok sayıda veri marketinde aynı durumda yönetmek ve kontrol etmek zor olabileceği için tutarsızlığa neden olma eğilimindedirler.

ODS'ler yalnızca günlük operasyonları destekledikleri için geçmiş verilere bakışları çok sınırlıdır. Güncel veri kaynakları olarak iyi çalışsalar ve veri ambarlarında çoğu zaman bu amaçla kullanılsalar da, geçmişe dönük zengin sorguları desteklemezler.

Veri Ambarı Mimarisi

Veri ambarı mimarisi, kurumun özel ihtiyaçlarına göre belirlenir. Yaygın görülen mimariler arasında şu seçenekler görülür:

 • Sade yapı. Tüm veri ambarları, meta verilerin, özet verilerin ve ham verilerin, ambarın merkezi saklama alanında depolandığı temel bir tasarıma sahiptir. Saklama alanı bir uçta veri kaynakları ile beslenir, diğer uçta ise analiz, raporlama ve madencilik için son kullanıcılar tarafından erişimine açıktır.
 • Evre alanı ile sade yapı. Operasyon verisi ambara koyulmadan önce temizlenmeli ve işlenmelidir. Bu programlı bir şekilde yapılabilse de çoğu veri ambarı, veri hazırlamayı kolaylaştırmak amacıyla ambara girecek veri için bir evre alanı ekler.
 • Merkez ve iletişim. Merkezi saklama alanı ile son kullanıcılar arasına veri marketleri eklemek, bir kurumun veri ambarını çeşitli iş kollarına hizmet verecek şekilde özelleştirmesine olanak tanır. Veriler kullanıma hazır olduğunda uygun veri marketine taşınır.
 • Kum havuzları. Kum havuzları, şirketlerin veri ambarının resmi kurallarına ve protokolüne uymadan veya bunlara uymak zorunda kalmadan yeni veri setlerini veya veri analiz yöntemlerini hızla ve gayrı resmi şekilde keşfetmelerini sağlayan özel ve güvenli alanlardır.

Veri Ambarlarının Gelişimi: Veri Analizinden AI ve Makine Öğrenimine

Veri ambarları 1980'lerin sonunda ortaya çıktığı zaman operasyon sistemlerinden karar destek sistemlerine (DSS) veri akışına yardımcı olmaları amaçlanıyordu. Bu erken dönem veri depoları çok fazla miktarda yedek gerektiriyordu. Çoğu kurum çeşitli kullanıcılara hizmet sunan birden fazla DSS ortamına sahipti. DSS ortamları çoğunlukla aynı verileri kullansa da verilerin toplanması, temizlenmesi ve entegrasyonu genellikle her ortamda tekrarlanıyordu.

Veri ambarları daha verimli hâle geldikçe, geleneksel iş zekâsı platformlarını destekleyen bilgi depolarından operasyonel analitik ve performans yönetimi gibi çok çeşitli uygulama yazılımlarını destekleyen geniş analitik altyapılarına doğru evrildiler.

Veri ambarı yinelemeleri, kurumsal veri ambarı (EDW) sayesinde zaman içinde şirkete giderek artan ek değer sağlayacak şekilde ilerleme gösterdi.

Adım Beceri İş Değeri
1 İşlem raporlama İş performansının anlık görüntülerini oluşturmak için ilişkisel bilgiler sağlar
2 Kesit alma, geçici sorgu, iş zekâsı araçları Daha derin içgörüler ve daha güçlü analizler için becerileri genişletir
3 Gelecekteki performansı tahmin etme (veri madenciliği) Görselleştirmeler ve ileriye dönük iş zekâsı geliştirir
4 Taktik analiz (mekânsal, istatistik) Daha kapsamlı analize dayalı pratik kararları bildirmek için "varsayım" senaryoları sunar
5 Aylarca, hatta yıllarca kaydedilen verileri depolar Verileri yalnızca haftalar veya aylar boyunca saklar

Bu beş adımın her birini desteklemek için, artan çeşitlilikte veri setleri gerekiyordu. Özellikle son üç adım, daha geniş yelpazede veri ve analitik becerileri için zorunluluktur.

Günümüzde AI ve makine öğrenimi, neredeyse her sektörü, hizmeti ve şirket varlığını dönüştürmektedir, ki veri ambarları da bir istisna değildir. Büyük verilerin genişlemesi ve yeni dijital teknolojilerin uygulanması veri ambarı gereksinimleri ve yetenekleri konusunda değişimi teşvik ediyor.

Kendi kendini yöneten veri ambarı, bu evrimde atılan en son adım. Maliyetleri düşürüp, veri ambarının güvenilirliğini ve performansını iyileştirirken kurumlara verilerden daha da büyük değer elde etme olanağı sunuyor.

Kendi kendini yöneten veri ambarları hakkında daha fazla bilgi edinin ve kendi kendini yöneten veri ambarınızı kullanmaya başlayın.

Veri Ambarları, Veri Marketleri ve Operasyon Veri Depoları

Benzer roller üstlenmelerine rağmen veri ambarları, veri marketlerinden ve operasyon veri depolarından (ODS) farklıdır. Bir veri reyonu, bir veri ambarı ile aynı işlevleri gerçekleştirir ancak bu işlevler daha sınırlı bir kapsamda, genellikle tek bir departmanda veya iş kolunda gerçekleştirilir. Bu, veri marketlerinin kurulmasını veri ambarı kurmaktan daha kolay hâle getirir. Bununla birlikte, verileri çok sayıda veri marketinde aynı durumda yönetmek ve kontrol etmek zor olabileceği için tutarsızlığa neden olma eğilimindedirler.

ODS'ler yalnızca günlük operasyonları destekledikleri için geçmiş verilere bakışları çok sınırlıdır. Güncel veri kaynakları olarak iyi çalışsalar ve veri ambarlarında çoğu zaman bu amaçla kullanılsalar da, geçmişe dönük zengin sorguları desteklemezler.

Bulut Veri Ambarı Nedir?

Bir bulut veri ambarı tamamen farklı veri kaynaklarından gelen verileri almak ve depolamak için bulut kullanır.

Orijinal veri ambarları şirket içi sunucular üzerine kuruludur. Bu şirket içi veri ambarları günümüzde birçok avantaja sahip olmaya devam etmektedir. Bunlar, çoğu durumda gelişmiş yönetişim, güvenlik, veri egemenliği ve daha kısa gecikme süreleri sunabilir. Bununla birlikte, şirket içi veri ambarları esnek değildir ve veri ambarının gelecekteki ihtiyaçlar için nasıl ölçekleneceğini belirlemek üzere karmaşık tahminlerde bulunmayı gerektirirler. Bu veri ambarlarını yönetmek de çok karmaşık olabilir.

Diğer taraftan, bulut veri ambarlarının avantajlarından bazıları şunlardır:

En iyi bulut veri ambarları tamamen yönetilen ve kendi kendini yöneten veri ambarlarıdır ve yeni başlayanların bile birkaç tıklamayla bir veri ambarı oluşturup kullanabilmelerine olanak tanırlar. Bulut veri ambarına geçişinizi başlatmanın kolay yollarından biri, bulut veri ambarınızı şirket içinde, veri egemenliği ve güvenlik gereksinimlerine uyan veri depolama merkezi güvenlik duvarınızın arkasında çalıştırmaktır.

Ayrıca, çoğu bulut veri ambarında "kullandıkça öde" modeli uygulanır. Bu model, müşterilere ek maliyet tasarrufu sunar.

Modern Veri Ambarı Nedir?

Kurumda BT, veri mühendisliği, iş analitiği veya veri bilimi ekiplerinin bir parçası olan farklı kullanıcıların farklı veri ambarı ihtiyaçları vardır.

Bir modern veri mimarisi bu farklı ihtiyaçları karşılar ve tüm veri türlerini, iş yüklerini ve analizi yönetmek için bir yöntem sunar. Sektörün en iyi uygulamalarına paralel biçimde birlikte çalışmak üzere entegre edilen gerekli bileşenlere sahip mimari şablonlarından oluşur. Modern veri ambarı şunları içerir:

 • Tüm veri türlerinin yönetimini kolaylaştıran ve farklı veri kullanım yöntemleri sağlayan birleşik bir veritabanı
 • Self servis veri alım ve dönüştürme servisleri
 • SQL, makine öğrenimi, grafik ve uzamsal işlem desteği
 • Verileri taşımadan kullanmayı kolaylaştıran birden fazla analitik seçeneği
 • Kolay hazırlama, ölçekleme ve idare için otomatik yönetim

Bir modern veri ambarı veri iş akışlarını diğer ambarların yapamayacağı şekilde verimli biçimde kolaylaştırabilir. Bu, analistler ve veri mühendislerinden veri bilimcilere ve BT ekiplerine kadar herkesin işini daha verimli şekilde yapabilmesini ve kurumu geleceğe taşıyan yenilikçi işleri sayısız gecikme ve karmaşa olmaksızın gerçekleştirmesi anlamına gelir.

Veri Ambarı Tasarlama

Bir kurum veri ambarı tasarlamak için yola çıktığında, belirli iş gereksinimlerini tanımlayarak, kapsamı üzerinde anlaşarak ve kavramsal bir tasarım hazırlayarak çalışmaya başlamalıdır. Kurum daha sonra veri ambarının hem mantıksal hem de fiziksel tasarımını oluşturabilir. Mantıksal tasarım nesneler arasındaki ilişkilerden oluşur. Fiziksel tasarım ise nesneleri saklamanın ve almanın en iyi yoluna odaklanır. Fiziksel tasarım taşıma, yedekleme ve kurtarma süreçlerini de içerir.

Her veri ambarı tasarımı aşağıdaki konularda çözümler içermelidir:

 • Belirli veri içeriği
 • Veri grupları içindeki ve arasındaki ilişkiler
 • Veri ambarını destekleyecek sistem ortamı
 • Gerekli veri dönüşümü türleri
 • Veri yenileme sıklığı

Tasarımdaki ana faktör son kullanıcıların ihtiyaçlarıdır. Çoğu son kullanıcı, tek tek işlemler yerine analiz yapmak ve verileri toplu olarak incelemekle ilgilenir. Ancak son kullanıcılar genellikle belirli bir ihtiyaç ortaya çıkana kadar ne istediklerini gerçekten bilemezler. Bu nedenle, planlama sürecinde ihtiyaçları önceden tahmin etmek için yeterli araştırma yapılmalıdır. Son olarak, veri ambarı tasarımı, son kullanıcıların gelişen ihtiyaçlarına ayak uydurabilmesi için genişleme ve dönüşüme olanak tanımalıdır.

Bulut ve Veri Ambarı

Bulut ortamındaki veri ambarları, işletme içi veri ambarlarıyla aynı özellikleri ve avantajları sunar. Ancak bulut bilişimin esneklik, ölçeklenebilirlik, çeviklik, güvenlik ve düşük maliyet gibi avantajlarına da sahiptirler. Bulut veri ambarları, kurumların veri ambarını destekleyecek donanım ve yazılım altyapısını oluşturup yönetmek yerine yalnızca verilerden değer elde etmeye odaklanmalarını sağlar.

Veri Gölüne İhtiyacım Var mı?

Kurumlar çeşitli kaynaklardan gelen büyük hacimli veriler için veri gölleri ve veri ambarları kullanır. Hangisinin ne zaman kullanılacağı, kurumun verilerle ne yapmak istediğine bağlıdır. Aşağıda, her birinin en iyi nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır:

 • Veri havuzları belirli bir amaç için daha sonra kullanılacak, birbirinden ayrı ve filtrelenmemiş bolca veriyi depolar. İş kolu uygulama yazılımları, mobil uygulama yazılımları, sosyal medya, IoT cihazları ve diğer kaynaklardan gelen veri bir veri havuzunda ham veri olarak toplanır. Çeşitli veri setlerinin yapısı, bütünlüğü, seçimi ve formatı, analiz sırasında analiz yapan kişi tarafından belirlenir. Kurumlar, gelecekte bir amaç için kullanmayı düşündükleri ve çok sayıda kaynaktan gelen, biçimlendirilmemiş, yapılandırılmamış veri için düşük maliyetli depolamaya ihtiyaç duyduklarında veri havuzu doğru seçim olabilir.
 • Veri ambarları veri analiz etmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bir veri ambarındaki analiz işlemleri, analiz tabanlı içgörüler oluşturmak amacıyla analiz için hazırlanmış (toplanmış, kavramsallaştırılmış ve dönüştürülmüş) veriler üzerinde gerçekleştirilir. Veri ambarları çeşitli kaynaklardan gelen büyük miktarlardaki verilerin işlenmesinde de çok elverişlidir. Kurumlar, bünyelerindeki birden fazla kaynaktan alınan geçmiş verilere dayalı gelişmiş veri analitiğine veya analizine ihtiyaç duyduklarında veri ambarı, muhtemelen doğru seçim olacaktır.

Analitiği Neden OLTP Ortamınızda Yürütmemelisiniz?

Veri ambarları, özellikle geçmiş verilerin analiz edilmesi amacıyla kullanılan ilişkisel ortamlardır. Kurumlar, verilerde zaman içinde gelişen kalıpları ve ilişkileri keşfetmek için veri ambarlarını kullanır.

Buna karşılık, işlem ortamları işlemleri sürekli olarak gerçekleştirmek için kullanılır. Bunlardan genellikle sipariş girişi, finans ve perakende işlemleri için yararlanılır. İşlem ortamları, geçmiş verileri temel almaz ancak OLTP ortamlarında geçmiş veriler sıklıkla arşivlenir veya performansı artırmak için silinir.

Veri ambarları ve OLTP sistemleri önemli farklara sahiptir.

Veri Ambarı OLTP Sistemi
İş yükü Özel sorgular ve veri analizi için uygundur Yalnızca önceden tanımlanmış operasyonları destekler
Veri değiştirme Düzenli olarak otomatik güncelleme yapar Son kullanıcılar tekil ifadeler yayınladıkça günceller
Şema tasarımı Performansı optimize etmek için kısmen denormalize şemalar kullanır Veri tutarlılığı sağlamak için tümüyle normalize şemalar kullanır
Veri tarama Binlerce, hatta milyonlarca satırı kapsar Bir kerede yalnızca az sayıda kayda erişir
Geçmiş veri Aylarca, hatta yıllarca kaydedilen verileri depolar Verileri yalnızca haftalar veya aylar boyunca saklar

Sıfır Karmaşıklıkla Dağıtım: Kendi Kendini Yöneten Veri Ambarı

Veri ambarlarının en güncel hâli, manuel görevleri ortadan kaldırmak, kurulum, konuşlandırma ve veri yönetimini kolaylaştırmak için yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanan, kendi kendini yöneten veri ambarıdır. Bulut ortamında kendi kendini yöneten bir veri ambarı hizmetleri, insan tarafından gerçekleştirilen veritabanı yönetimi, donanım yapılandırması veya yönetimi ya da yazılım kurulumu gerektirmez.

Veri ambarı oluşturma, yedekleme, düzeltme eki uygulayıp yükseltme ve genişletme veya küçültme işlemlerinin tümü, bulut platformları ile aynı esneklik, ölçeklenebilirlik, çeviklik ve daha az maliyetler ile otomatik olarak gerçekleştirilir. Kendi kendini yöneten veri ambarı karmaşıklığı ortadan kaldırır, konuşlandırmayı hızlandırır ve kurumların işletmeye değer katan faaliyetlere odaklanabilmeleri için kaynakları serbest bırakır.

Oracle Autonomous Data Warehouse

Oracle Autonomous Data Warehouse, esnek bir şekilde ölçeklenen, hızlı sorgulama performansı sağlayan ve veritabanı yönetimi gerektirmeyen, kullanımı kolay, tümüyle kendi kendini yöneten bir veri ambarıdır. Oracle Autonomous Data Warehouse çok kolayca ve hızla kurulur.