Oracle Cloud Free Tier

Oracle Cloud, 30 günlük ücretsiz deneme sürümü ve daima ücretsiz hizmetler içeren Free Tier sunar.

Bulut Veri Platformu Nedir?

Bulut Veri Platformu

Bulut veri platformunun temel amacı kuruluşlara, verilerini daha kolay kullanabilecekleri bir yöntem verirken aynı zamanda verilerinin güvenliğini, bakımını sağlamak ve verilerinin entegre bir görünümünü sunmaktır. Bulut veri platformları aşağıdakileri bir araya getirir:

 • Daha kolay ve daha hızlı ölçeklenebilirlik
 • Veri ambarı oluşturma
 • Veri gölleri
 • Veri mühendisliği
 • Veri bilimi
 • Veri uygulama yazılımı geliştirme
 • Veri alışverişi (güvenli veri paylaşımı ve paylaşılan verilerin kullanımı)

Verilerin hızla artması ve iş kararları almada kullanılan veri türlerindeki çeşitlilik göz önünde bulundurulduğunda, bulut veri ambarları çeşitli kuruluşların faydalanabileceği esnekliği ve seçenekleri sunacaktır. Bulut tabanlı veri ambarları, veri yönetimi açısından güvenilir ve uygun maliyetli bir iş birliği sağlayabileceğinden, çok uluslu büyük şirketlerden küçük işletmelere varana dek herkes bunları araştırıyor ya da kullanıyor.

Modern Veri Ambarı Bileşenleri


Entegrasyon

Hem şirket içinde hem bulut ortamında akış halinde toplu veriler


Veri Ambarı

Kendi kendine yöneten, kendi kendini yöneten, kendi kendine güvenlik sağlayan, kendi kendini onaran


Veri Gölü

Nesne depolamaya dayalı veri gölü, veri ambarı ile entegre erişim


Analitik

ML tabanlı analizler ve görselleştirme; Otomatik öyküleme


Veri Bilimi

Makine öğrenimi, genel amaç ve veritabanında

Entegre bulut veri platformunun avantajları

En iyi bulut veri platformu aşağıdakiler için eksiksiz ve entegre bir çözüm sunmalıdır:

Müşteriler akış halindeki veya gerçek zamanlı herhangi bir veri grubunu alabilir, veri ambarında veya veri göllerinde depolayabilir, kataloglayabilir ve yönetebilir, görselleştirebilir ve analiz edebilir, makine öğrenimi çözümlerini oluşturabilir ve devreye alabilir.

Entegre bir çözümle birlikte müşteriler veri ambarı ve veri gölü genelinde güvenlik politikalarından yararlanabilir ve sorunsuz bir şekilde veri gölü ve veri ambarını birlikte sorgulayabilir. Tek bir veritabanı örneğinde konumsal ve analitik SQL, makine öğrenimi ve grafik gibi birden çok iş yükü ve çok modelli veriler için yerleşik destek sayesinde diğer sağlayıcılarda gerekli olan yönetim ve entegrasyon karmaşıklığı azaltılabilir ve aynı zamanda üçüncü taraf entegrasyon ve analiz araçları için destek sunmaya devam edilebilir.Başlaması kolay

Kuruluşlar, bir bulut veri platformu ile aylar yerine yalnızca dakikalar içinde devreye alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Oracle, self servis provizyonlama, veri yükleme ve veri analizi için web tabanlı kullanıcı arabirimleri sağlar. Verilerin kullanıma açılması ve analiz edilmeye başlanması yalnızca birkaç dakika alır, entegrasyon gerekmez.

Mevcut Oracle Veritabanı müşterileri aynı veri modellerinin ve araçlarının bakımını yapabilir ve ETL süreçleri sayesinde modernizasyon basitleştirilebilir. Göz önünde bulundurulması önemli olsa da başlangıç işlemleri, işlevsel bir veri ambarını kullanıma alma süresinden çok daha fazlasını ifade eder. Mevcut uygulama yazılımları, araçlar, ETL süreçleri ve çok daha fazlasının yeni bulut veri platformu ile birlikte çalışması gerekir. Bulut platformumuz yaygın olarak kullanılan şirket içi veritabanına dayalı olduğundan mevcut veritabanı müşterilerinin geçişi çok daha basittir.

Çalıştırması ve güvenliğini sağlaması kolay

Uygulama yazılımlarını geliştirmek, entegre etmek, izlemek ve güvenliğini sağlamak için gereken araçları (ve doğru, uygulanabilir ve dönüşüm yaratan içgörüler oluşturmak üzere analizleri kullanabilme olanağı) sunan bir bulut veri platformu bulmak zordur ve her platform bunu başaramaz. Bu nedenle, hem bulutun her katmanında gömülü güvenlik (çip katmanına kadar) hem de müşterilerin bulut uygulama yazılımlarında oluşturabilecekleri ayrı bulut güvenlik hizmetleri içeren güvenli bir bulut yaklaşımı anahtar niteliğindedir.

Kendi kendini yönetim, müşterilerin yüksek performanslı, yüksek erişilebilirlikli ve güvenli veri ambarları çalıştırmasını sağlarken yönetim karmaşıklığını ortadan kaldırır ve maliyetleri azaltır. Bu sayede örneğin, bağımsız iş kolları, uygulamaya almaları ve çalıştırmaları için BT'ye bel bağlamaları gerekmeden kendi özel veri ambarlarını basit bir şekilde kurabilir. Oracle Autonomous Data Warehouse veri ambarlarını uygulamaya alma, yapılandırma, güvenliğini sağlama, ince ayarlama, ölçeklendirme, yedekleme ve onarma işlemlerini otomatikleştirir.

Analiz edilmesi kolay

Bulut veri platformları, daha iyi müşteri hizmetleri sağlamak ve yeni gelir akışları oluşturmak için güçlü ve kullanımı kolay analiz araçları içermelidir. Autonomous Data Warehouse ile birlikte konumsal ve grafik gibi yerleşik analiz araçları, Oracle Analytics Cloud ile kolay entegrasyon, diğer popüler iş zekası (BI) araçları için destek ve makine öğrenimi modellerini oluşturmak ve devreye almak için yerleşik hizmetler sunuyoruz. Bu kapsamlı araç ve servis seti, müşterilerin daha hızlı harekete geçen çevik kurumlar yaratmalarını sağlar.

Modernizasyon sağlamak ve verilerinizden en iyi şekilde yararlanmak için müşterileriniz aşağıdaki 4 unsura ihtiyaç duyar:

Eksiksiz Entegre Çözüm

Başlaması Kolay

bilgi görseli görüntüsü

Çalıştırması ve Güvenliğini Sağlaması Kolay

Analiz Edilmesi Kolay

Bulut veri platformu kullanım senaryoları

 • Özel veri ambarı oluşturma: Analistler, birden fazla elektronik tablodan ve diğer düz dosya veri kaynaklarından gelen verileri güvenilir, bakımı kolay ve sorgu için optimize edilmiş bir kaynakta birleştirmek için etkili bir yola ihtiyaç duyarlar. Bir bulut veri platformu kullandıklarında, departmanlarının verileri analiz edebilmeleri ve uygulanabilir içgörüler elde edebilmeleri için, birden fazla kaynaktan alınan verileri merkezi bir veri ambarına yükleyebilir ve optimize edebilirler.
 • İşletme açısından kritik uygulama yazılımları ile entegre: Departmanların uygulanabilir içgörüler elde edebilmesi için, Oracle E-İş Yönetim Sistemi ve diğer kaynaklardan alınan verileri merkezi bir veri ambarı konumuna yükleyin ve optimize edin. Veri temelli kararlar alınabilmesini sağlamak için, basit bir yöntemle sonuçların çalıştırılabilmesini ve uygulama yazılımlarına geri gönderilebilmesini sağlayın.
 • Veri ambarı oluşturma: Veriler genellikle şirket genelinde birden fazla sisteme dağıtılır ve uygulanabilir içgörüler üretmek için kolaylıkla entegre ve analiz edilemez. Tahmine dayalı içgörüler üretmek için kurumsal uygulama yazılımı verilerini ham veriler ve etkinlik verileri ile zenginleştirin.
 • Veri gölü ve veri ambarını entegre etme: Bir veri gölü ve veri ambarının akış halindeki verileri ve çeşitli kurumsal veri kaynaklarını işleme becerilerini bir araya getirip iş analizi ve makine öğrenimi için verilerden yararlanın.
 • Makine öğrenimi ile akış halindeki verileri işleme ve analiz etme: Tahmine dayalı bakım için akış halindeki etkinlik ve günlük verilerini işleyin. Eyleme dönüştürülebilir bir olay için bağlamı anlamak, içgörü kazanmak ve bir yanıt oluşturmak için gelişmiş analitik ve veri bilimi kabiliyetlerini uygulayın. Oracle Autonomous Database Oracle Analytics Cloud ile iyi düzeyde entegrasyon sağlar ve bu sayede uygulama yazılımlarını oluşturabillir, test edebilir, devreye alabilir ve aynı zamanda gömülü konumsal ve grafik analizlerinden faydalanabilirsiniz.

Bütünleşik veritabanı

Tek amaçlı veritabanları veya yaygın olarak bilinen adıyla özel amaçlı veritabanları, sınırlı bir sorun grubunun çözülmesine yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Basit olmaları, birkaç şeyi çok iyi yapabilmelerini sağlar ancak başka açılardan faydalı değillerdir. Örneğin, güçlü bir tutarlılık garantisi sunmadıkları için pek çok tek amaçlı veritabanı iyi düzeyde ölçeklenebilir.

Geliştiricilerin bir projeye başlamak için ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığı için ilk bakışta tek amaçlı veritabanları iyi bir seçenek gibi görünür. Ancak projede ilerleme sağlandıktan sonra geliştirme gereklilikleri değişir ve öngörülemeyen iş ihtiyaçları ortaya çıkar ve böylece geliştiriciler zor bir karar vermek zorunda kalırlar: Yeni gereklilikleri karşılamak için başka bir tek amaçlı veritabanı ile en baştan mı başlamalı yoksa gereksiz karmaşıklıklar getiren bir yöntem olarak, orijinal tek amaçlı veritabanının sınırlamalarına göre mi çalışmalı? Gereken verilerin birden çok biçimde ve farklı uzmanlık alanlarına yönelik veritabanlarında dağıtılmış halde bulunması nedeniyle operasyonel raporlama gibi görevler çok zor, hatta imkansız hale gelir.

Birleşik veritabanı, tüm modern veri türleri için yerel desteği tek bir üründe sunar. Birleşik veritabanları yerleşim bilgisi için konumsal verileri, ilişki modelleme için grafik verilerini, belge depoları için JSON'ı, cihaz entegrasyonu için IoT'yi, gerçek zamanlı analizler için bellek içi teknolojileri ve geleneksel ilişkisel verileri destekler. Birleşik veritabanı, bu farklı veri türlerine yönelik destek sayesinde IoT'den blok zincirine, analize varana dek her türlü iş yükünü ve makine öğrenimini çalıştırabilir. Birleşik veritabanına yeni veri türlerini ve iş yüklerini entegre ederek birden çok sistemin yönetim ve bakım işlemlerini gerçekleştirmeniz ya da bu sistemler genelinde bütünleşik bir güvenlik sağlamanız gerekmeden basit bir şekilde çeşitli iş yüklerini ve veri türlerini destekleyebilirsiniz. Aynı veritabanında makine öğrenimi algoritmalarını ve grafik verilerini destekleyerek grafik analizleri ile kolayca özellik mühendisliği yapabilir, ardından bu verileri kullanarak makine öğrenimi verilerinizi artırabilirsiniz. Bu sayede daha kolay ve hızlı bir şekilde veri temelli uygulamalar geliştirebilirsiniz.

Bulut veri platformu geliştirme

Uygulama yazılımları, platformlar ve altyapı genelinde kapsamlı bir portföy içeren bulut veri yönetimi platformu, başarılı bulut sonuçları elde etme yolunu çizmek için işletmenizin ihtiyaç duyduğu araçları ve becerileri sağlar. Bunun sonucunda, iş ortağınızın tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için gereken araçlara sahip olduğunu bilerek BT bakımına daha az, gerçek yeniliklere daha fazla harcama yaparsınız.

Bulut dağıtım seçenekleri arasında seçim olanağı, kurumlara maksimum kontrol ve esneklik sağlar. Bulut veri platformumuz, müşterilerin kendi özel bulut ortamlarında ilgili uygulama yazılımlarını devreye alabilmelerine ve yönetebilmelerine ya da bu iş yüklerini genel bulut ortamına taşıyabilmelerine olanak sağlar. Standart teknolojiler (aynı standartlar, aynı ürünler ve bütünleşik yönetim) kullanılarak sorunsuz bir geçiş gerçekleştirilir. Ek olarak, Cloud@Customer çözümümüz sayesinde kuruluşlar, kendi güvenlik duvarlarının içinde bulut çözümümüzün gücüne olarak ek seçeneklere sahip olur.

Dünyanın kendi kendini yönetebilen ilk veritabanını sunarak veri yönetimini kökten değiştiriyoruz. Veritabanı teknolojimiz, yapay zeka ve makine öğrenimi entegrasyonu sayesinde benzersiz düzeyde kullanılabilirlik, performans ve güvenlik sunmak üzere veri yönetimini otomatikleştirir. Autonomous Database üç temel unsur içerir: Veritabanı için optimize edilmiş altyapı hizmeti, otomatik veritabanı operasyonları ve politika odaklı iş yükü optimizasyonu ve makine öğrenimi. Bu çözümle birlikte online kullanıma alma, yama, yükselme ve yedekleme; izleme, ölçekleme, tanı performansı, ince ayar ve optimizasyon; arızaların ve hataların otomatik çözülmesi sağlanır. Autonomous Database JSON, makine öğrenimi, grafik analizleri ve konumsal analizler ile birlikte sunulur. Buna göre, kullanıcıların verileri taşıması gerekmez ve kullanıcılar aynı veritabanı ile çalışarak birden çok ihtiyacı karşılayabilir.

Bulut veri platformu makine öğrenimini, üçüncü taraf analizleri ve ISV uygulama yazılımlarını destekleyen entegre bir çözümdür. Kuruluşların verilerinden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için kendi kendini yönetebilen entegrasyon, veri ambarı, veri gölleri, analiz hizmetleri ve veri bilimi olanaklarını içeren tek bir çözüm sunuyoruz. Bu modern veri ambarı alım, dönüştürme, iyileştirme, veri keşfi ve analizi dahil olmak üzere her açıdan verileri basitleştirir. Kuruluşlar bu aracı kullanarak hem bugünün müşterilerine daha iyi hizmet vermek hem de gelecekteki iş yeniliklerine hazırlanmak için verilerinden en yüksek değeri elde edebilir.