Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdakileri denemenizi öneririz:

 • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
 • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
 • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
 • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Geliştirici Araçları

Geliştirici servisleri ve araçları, geliştiriciler için yazılım geliştirme yaşam döngüsünü (SDLC), altyapı operasyonlarını, gözlemlenebilirliği ve mesajlaşmayı otomatik hale getirir. Müşteriler, piyasadaki diğer altyapı ürünlerine kıyasla Oracle Cloud Infrastructure ile daha az maliyetle entegrasyon için Jenkins, Terraform, ve Grafana gibi popüler açık kaynaklı araçları kullanabilir.

Oracle DevOps Servisleri
Oracle DevOps Service Duyurusu

Oracle DevOps Service'in OCI üzerinde uygulama yazılımı konuşlandırmayı kolaylaştırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Observability için Oracle Live etkinliği

Oracle Cloud Infrastructure Başkan Yardımcısı Clay Magouyrk, yeni Oracle Observability and Management servislerini tanıtıyor.

DevOps için neden Oracle Cloud seçmelisiniz?

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünü ve CI/CD'yi kolaylaştırın

Visual Builder Studio, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün tüm aşamaları için yazılım ve altyapı genelinde entegre bir platform sağlar. Barındırılan Git depoları ile kod sürümlerini kaydedin, yapıları hızla derleyip ve konuşlandırmak için CI/CD'yi kurun, ayrıca sorun izleme, agile kontrol paneli ve geliştirme sprint yönetimi ile geliştirme sürecini yönetin.

Popüler araçlarla birlikte çalışabilir

Oracle Cloud Infrastructure'ı, çalışma hatları oluşturmak için GitLab, metrik görselleştirme için Grafana ve mesajlaşma için Slack dahil olmak üzere tercih ettiğiniz araçlarla entegre edin. Altyapıyı Oracle Cloud ve diğer ortamlarda kod olarak konuşlandırmak için tanıdık, açık kaynaklı Terraform kullanın.

Eksiksiz, düşük maliyetli bir çözüm

Operasyon maliyetlerini iki yolla azaltın: Oracle Cloud'un Terraform tabanlı otomasyon, gözlemlenebilirlik ve mesajlaşma için yerleşik servisleriyle çalışmaya hızla başlayın, hibrit ve çoklu bulut ortamları, uygulama yazılım performansı izleme, BT analitiği ve günlük analitiği için gelişmiş özelliklerden yararlanın.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü araçları ve servisleri

DevOps Konuşlandırma İşlem Hatlarını kullanarak kod konuşlandırmalarını ve güncellemelerini otomatik hale getirin

Oracle DevOps servisi, geliştiricilerin yazılım geliştirme yaşam döngülerini otomatik hale getirmelerini sağlayan sürekli entegrasyon/sürekli teslimat (CI/CD) platformudur. DevOps servisi, yazılım teslimini ve bir dizi Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ortamına konuşlandırılmasını otomatik hale getirmeyi sağlayan konuşlandırma işlem hatlarını içerir.

Özellikler
 • Yazılımı daha hızlı ve daha düşük riskle teslim edin
 • Yeni uygulama yazılımı özelliklerini sık ve hızla yayınlayın
 • Uygulama yazılımlarını güncellenirken kullanılabilir durumda tutmak için sürekli güncellemeler yapın
 • Jenkins gibi mevcut yazılım teslim araçlarıyla kolayca entegre edin

Çevik geliştirme, CI/CD ve daha fazlası için entegre platform

Çevik geliştirme, kod yönetimi, CI/CD otomasyonu, web ve mobil uygulama yazılımları için görsel geliştirme araçlarıyla geliştirme ekiplerine yönelik düşük maliyetli, entegre bir platform.

Özellikler
 • Popüler derleme, test ve kullanıma açma çerçevelerini entegre etme olanağı
 • Ücretsiz sorun izleme, agile ve sprint planlaması ve wiki'ler
 • Ücretsiz Git tabanlı kod yönetimi ve online çalışma arkadaşı kod incelemesi
 • Düşük kodla geliştirme araçları
 • Jenkins ve Slack dahil olmak üzere dış araçlarla standartlara dayalı entegrasyon
 • Oracle SaaS, PaaS ve IaaS için türünün en iyisi destek

Terraform tabanlı bulut altyapı otomasyonu

Bu kod olarak altyapı hizmetiyle Oracle Cloud kaynaklarını kolay ve güvenilir bir şekilde konuşlandırın ve yönetin. Diğer ortamlar arasındaki geçişleri kolaylaştıran, değiştirilmemiş, açık kaynaklı bir kod tabanı kullanın.

Özellikler
 • Terraform as a Service
 • Açık kaynak tabanlı olduğu için belirli bir satıcıya bağımlı kalmazsınız
 • API, CLI, SDK ve Konsol desteği
 • Oracle Cloud Infrastructure ile derin entegrasyon
 • Durum dosyalarını kolayca yönetin ve iş birliğini geliştirin

Günümüzün iş sorunlarını çözmek için modern uygulama yazılımları oluşturun

Oracle; Cloud Shell, yazılım geliştirme kitleri (SDK'lar) ve Oracle Cloud Infrastructure için komut satırı arayüzü (CLI) dahil olmak üzere çok çeşitli araçlar sunar. Uygulama yazılımı geliştirme çalışmalarınızı entegre geliştirme ortamları (IDE'ler), DevOps ve Oracle Database özellikleriyle otomatikleştirin.

Özellikler

DevOps, IT Ops ve site güvenilirliği için gözlemlenebilirlik

Sağlık ve performans için kullanıma hazır metriklerle bulut altyapısı ve iş yükleri hakkında içgörüler elde edin. Altyapı ve uygulama yazılımı anormalliklerini algılayıp bunlara yanıt vermek için Alarms'ı eşiklerle yapılandırın.

Özellikler
 • Gerçek zamanlı ve kullanıma hazır metriklerle kullanım kolaylığı
 • Esnek Alarms yapılandırma
 • Üçüncü taraf uygulama yazılımları, e-posta ve daha fazlası aracılığıyla Alarm alma ve Functions ile düzeltici eylem gerçekleştirme olanağı
 • Daha derin içgörüler için Monitoring Query Language (MQL)
 • CLI, SDK, Konsol ve Grafana eklentileri için destek
 • Birkaç yüz milyon veri noktası için ücretsiz tahsis

Tüm günlükler için tek bölme

DevOps, güvenlik/uyumluluk ve diğer iş amaçlarına yönelik denetim, altyapı, veritabanı ve uygulama yazılımı günlükleri almak için standartlara dayalı servis. Diğer Oracle Cloud Infrastructure servisleriyle entegre edin ve günlükleri yüzlerce kaynaktan alın.

Özellikler
 • Kayıt günlüklerini hızla arayıp keşfedin
 • Gerçek zamanlı eylem gerçekleştirmek için günlük kurallarını kullanın
 • Oracle Streaming, Monitoring, Functions ve Notifications ile entegre edin
 • Cloud Native Computing Foundation'ın (CNCF) CloudEvents standardına dayalıdır
 • Yüzlerce kaynaktan günlükleri almak için CNCF'nin Fluentd çözümünü kullanır

Verileri yönetin ve hizmetler arasında taşıyın

Service Connector Hub; Logging, Object Storage ve Event Streaming gibi servisler arasındaki veri hareketini açıklamak, yürütmek ve izlemek için bir merkez sağlar.

Özellikler
 • Veri hareketini yönetmek için tek cam bölme
 • Kod yazmaya gerek yok
 • Olay odaklı uygulamalar oluşturun
 • Günlükleri aktarmak için tek API
 • İzleme ve Kimlik ve Erişim Yönetimi ile entegrasyon
 • Ücretsiz

Sorunları daha hızlı giderin

Oracle teknolojisine yönelik makine öğrenimine dayalı analitik ve topolojiye duyarlı zenginleştirme ile işletme içi, Oracle Cloud ve üçüncü taraf bulutlarındaki tüm kaynaklardan günlükleri toplayın, toplayın ve analiz edin.

Özellikler
 • Uygulama yazılımı bağlamında günlükleri keşfedin
 • Akıllı, makine öğrenimi tabanlı kümeleme ve yapı tanımadan yararlanın
 • Anında içgörüler için özel gösterge tabloları oluşturun

Alarmlar ve olaylar hakkında bildirim göndermek için yayınlama/abonelik servisi

Uygulama yazılımlarından ve servislerden mesaj alın. Notifications, e-posta, Slack, PagerDuty ve diğer üçüncü taraf uygulama yazılımlarına garantili teslimat sağlar.

Özellikler
 • Oracle Events tetiklendiğinde bildirim alın
 • Alarmlar ihlal edildiğinde bildirim alın
 • Yanıt olarak sunucusuz Oracle Functions yürütün
 • Oracle Identity Management ile mesaj güvenliğini sağlayın
 • Konsol, CLI veya REST API'siyle kullanmaya başlayın
 • Oracle Cloud Free Tier ve mesaj teslimatı başına ödeme olanaklarından yararlanın

Yüksek düzeyde ölçeklenebilir e-posta gönderim servisi

Uygulama yazılımı tarafından oluşturulan, işlemle ilgili ve toplu e-postaları güvenilir bir şekilde gönderin. Email Delivery, e-posta teslim edilebilirliği, kimlik doğrulama ve güvenlik alanlarında sektör lideri uzmanlar tarafından geliştirildi ve çalıştırılıyor.

Özellikler
 • Milyarlarca e-posta gönderen yüzlerce şirket tarafından kullanılır
 • Onaylanan gönderen listelerini ve gizleme listesini yönetin
 • IP engelleme listesi iyileştirmesinden yararlanın
 • Konsol, SDK ve CLI destekler

Application Performance Monitoring (sınırlı erişilebilirlik)

Application Performance Monitoring (APM) BT ortamının tamamında uçtan uca görünürlük ve tanılama için gözlemlenebilirlik olanakları sağlar. Dağıtılmış işlem izlemeyi kullanan APM, işletme merkezli bir yaklaşımla sorun tespiti ve tanılamasını otomatik hale getirmek için kullanıcı deneyimlerini temel teknolojiyle birleştirir.

Özellikler
 • Dağıtılmış izleme için OpenTracing ve OpenMetrics ile uyumludur
 • Uçtan uca eksiksiz içgörüler elde etmek için son kullanıcı izlemeyi sentetik izleme ile birleştirir
 • Kubernetes veya Docker konteynerlerinde konuşlandırılan mikro servislerden telemetri alır
 • Trace Explorer ile servis tanılama ve işlem yürütme analizi

DevOps servisleri için kullanım örnekleri

 • CI/CD çalışma hattı yaratın

  Kodu uzak bir Git deposuna gönderen geliştiricilerin kod teslimini otomatikleştirmek için Oracle Visual Builder Studio (eski adıyla Developer Cloud Service) kullanın.

  CI/CD çalışma hattı oluşturmayı öğrenin

 • Hazırlama aşamasında uygulama yazılımları konuşlandırın ve test edin

  Hazırlama ortamı kurmak için Resource Manager'da bir görev çalıştırın. Sorunları ayıkladıktan sonra, çalışan yapılandırmayı üretim ortamı için yeniden kullanın.

  Altyapı otomasyonu için bir mimari görüntüleyin

 • Uygulama yazılımları ve altyapı için izleme ve uyarılar

  Hassas performans, sağlık ve kullanılabilirlik metrikleri için Monitoring Metrics Explorer'ı ve anında güncellemeler için Notifications'ın Alarms özelliğini kullanın.

  DevOps servislerinin nasıl gözlemlenebilirlik ve uyarı sağlayabileceğini görün

 • Oracle Cloud Infrastructure teknik kaynaklarından yararlanın

  CI/CD çalışma hatları, Terraform, Ansible ve daha fazlasıyla ilgili referans mimarileri ve çözüm kılavuzları için Oracle Cloud Infrastructure Mimari Merkezi'ni keşfedin.

  Mimarileri daha ayrıntılı keşfedin

Tüm müşteri başarı hikâyelerini görüntüleyin

DevOps ve Oracle Cloud Infrastructure müşteri başarıları

Her boyuttaki müşteriler ve çözüm ortakları, Oracle Cloud Infrastructure kullanarak uygulama yazılımı geliştirme çevikliğini artırdı.

AgroScout
BoxFusion
CERN openlab
Cisco
HEP (Hrvatska Elektroprivreda)
Korber
Panasonic Toughbook
Snap Tech

Snap Tech, konuşlandırma sürelerini 5 kat ve barındırma maliyetlerini %40 azalttı

26 Mart 2020

Oracle Visual Builder Platform Duyurusu

Shay Shmeltzer, Ürün Yönetimi Direktörü

Oracle Visual Builder Platform'un yayınlandığını memnuniyetle duyururuz: Geliştirme ekiplerinin bulut yerel uygulama yazılımları geliştirmesini ve sunmasını sağlayan eksiksiz ve entegre bir ortam. Visual Builder Platform, geliştirme yaşam döngüsünün tamamını kapsamak için Oracle Visual Builder ve Oracle Developer Cloud Service özelliklerini entegre eder…

Kullanmaya başlayın


Oracle Cloud Free Tier

CI/CD, yönetilen Terraform ve telemetri servislerine 30 günlük erişim elde edin.


Oracle Cloud Native servisleri

Docker, Kubernetes, sunucusuz, API'ler ve Kafka ile uygulama yazılımı geliştirme sürecine güç katın.


Uygulamalı çalışmalar

Oracle Cloud için Katacoda tabanlı, etkileşimli senaryoları deneyin.


Bize ulaşın

Bir ekip üyesiyle Oracle geliştirici araçları ve DevOps hakkında konuşun.