Geliştirici Araçları

Geliştirici hizmetleri ve araçları, yazılım geliştirme yaşam döngüsünü (SDLC), DevOps süreçlerini, altyapı operasyonlarını, gözlemlenebilirliği ve mesajlaşmayı otomatik hale getirir. Geliştirme ekipleri, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ile piyasadaki diğer altyapı ürünlerine kıyasla daha az maliyetle entegrasyon için Jenkins, Terraform ve Grafana gibi popüler açık kaynaklı araçları kullanabilir.

Oracle DevOps Servisleri
Maven için güvenlik açığı taraması

Yeni güvenlik açığı denetim özelliği, sürekli entegrasyon (CI) ardışık düzenlerinizin parçası olarak yaygın güvenlik açıklarını ve risk oranlarını (CVE) taramanızı sağlar.

Web Semineri: OCI DevOps'taki yeni CI özellikleri

OCI DevOps'taki yeni sürekli entegrasyon (CI) özellikleri geliştirici deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. OCI ticari bölgelerinde eksiksiz, uçtan uca CI/CD platformu sunmak için mevcut CD özelliklerimize nasıl katkıda bulundukları hakkında bilgi edinin.

DevOps İçin Neden Oracle Cloud Seçmelisiniz?

 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsünü ve CI/CD'yi kolaylaştırın

  OCI DevOps araçları ve hizmetleri, organizasyonların Git ve veri havuzu yönetimi, sorun izleme, CI/CD işlem ardışık düzenleri, DevOps süreçleri, geliştirme ortamları, altyapı yönetimi ve daha fazlasını içeren yazılım geliştirme ve teslim süreçlerini otomatikleştirmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, Oracle Visual Builder Studio entegre bir yazılım geliştirme çözümü sağlar ve ortamlar arasında devreye alımları basitleştirir.

  OCI DevOps ile CI/CD'yi otomatikleştirin

  Terraform tabanlı yönetilen deneyimle altyapıyı kod olarak kolayca yönetin

  Visual Builder Studio'daki yenilikler

 • Popüler araçlarla birlikte çalışabilir

  Oracle Cloud Infrastructure'ı, çalışma hatları oluşturmak için GitLab, metrik görselleştirme için Grafana ve mesajlaşma için Slack dahil olmak üzere tercih ettiğiniz araçlarla entegre edin. Altyapıyı Oracle Cloud ve diğer ortamlarda kod olarak konuşlandırmak için tanıdık, açık kaynaklı Terraform kullanın.

  OCI ile GitLab CI/CD ardışık düzenlerini kullanma hakkında bilgi edinin

  Sürekli entegrasyon ve devreye alma ardışık düzeni oluşturun

 • Eksiksiz, düşük maliyetli bir çözüm

  Operasyon maliyetlerini iki yolla azaltın: Oracle Cloud'un Terraform tabanlı otomasyon, gözlemlenebilirlik ve mesajlaşma için yerleşik servisleriyle çalışmaya hızla başlayın, hibrit ve çoklu bulut ortamları, uygulama yazılım performansı izleme, BT analitiği ve günlük analitiği için gelişmiş özelliklerden yararlanın.

  Kullanmaya ücretsiz başlayın

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü araçları ve hizmetleri

DevOps Deployment Pipelines kullanarak kod konuşlandırmalarını ve güncellemeleri otomatik hale getirin

Oracle DevOps hizmeti, geliştiricilerin yazılım geliştirme yaşam döngülerini otomatikleştirmeleri için sürekli entegrasyon/sürekli teslimat (CI/CD) platformudur. DevOps hizmeti, yazılım teslimini otomatikleştiren konuşlandırma ardışık düzenlerini ve bir dizi Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ortamına konuşlandırma olanağını içerir.

Özellikler
 • Yazılımı daha hızlı ve daha düşük riskle teslim edin
 • Yeni uygulama özelliklerini sıkça ve hızla yayınlayın
 • Uygulamaların güncellendikleri sırada erişilebilir kalması için süregiden güncellemeler gerçekleştirin
 • Jenkins gibi mevcut yazılım teslim araçlarıyla kolayca entegrasyon sağlayın

Çevik geliştirme, CI/CD ve daha fazlası için entegre platform

Çevik geliştirme, kod yönetimi, CI/CD otomasyonu, web ve mobil uygulamaları için görsel geliştirme araçlarıyla geliştirme ekiplerine yönelik düşük maliyetli, entegre bir platform.

Özellikler
 • Popüler derleme, test ve kullanıma açma çerçevelerini entegre etme olanağı
 • Ücretsiz sorun izleme, agile ve sprint planlama ve wiki'ler
 • Ücretsiz Git tabanlı kod yönetimi ve online çalışma arkadaşı kod incelemesi
 • Düşük kodla geliştirme araçları
 • Jenkins ve Slack dahil olmak üzere dış araçlarla standartlara dayalı entegrasyon
 • Oracle SaaS, PaaS ve IaaS için türünün en iyisi destek

Terraform tabanlı bulut altyapı otomasyonu

Bu kod olarak altyapı hizmetiyle Oracle Cloud kaynaklarını kolay ve güvenilir bir şekilde konuşlandırın ve yönetin. Diğer ortamlar arasındaki geçişleri kolaylaştıran, değiştirilmemiş, açık kaynaklı bir kod tabanı kullanın.

Özellikler
 • Hizmet olarak Terraform
 • Açık kaynak tabanlı olduğu için belirli bir satıcıya bağımlı kalmazsınız
 • API, CLI, SDK ve Konsol desteği
 • Oracle Cloud Infrastructure ile derin entegrasyon
 • Durum dosyalarını kolayca yönetin ve iş birliğini geliştirin

Günümüzün iş sorunlarını çözmek için modern uygulamalar oluşturun

Oracle; Cloud Shell, yazılım geliştirme kitleri (SDK'lar) ve Oracle Cloud Infrastructure için komut satırı arayüzü (CLI) dahil olmak üzere çok çeşitli araçlar sunar. Uygulama yazılımı geliştirme çalışmalarınızı entegre geliştirme ortamları (IDE'ler), DevOps ve Oracle Database özellikleriyle otomatikleştirin.

Özellikler

DevOps, IT Ops ve site güvenilirliği için gözlemlenebilirlik

Sağlık ve performans için kullanıma hazır metriklerle bulut altyapısı ve iş yükleri hakkında içgörüler elde edin. Altyapıyı ve uygulama yazılımı anormalliklerini algılamak ve bunlara yanıt vermek için Alarms'ı eşiklerle yapılandırın.

Özellikler
 • Gerçek zamanlı ve kullanıma hazır metriklerle kullanım kolaylığı
 • Esnek Alarms yapılandırma
 • Üçüncü taraf uygulama yazılımları, e-posta ve daha fazlası aracılığıyla Alarm alma ve Functions ile düzeltici eylem gerçekleştirme olanağı
 • Daha derin içgörüler için Monitoring Query Language (MQL)
 • CLI, SDK, Konsol ve Grafana eklentileri için destek
 • Birkaç yüz milyon veri noktası için ücretsiz tahsis

Tüm günlükler için tek bölme

DevOps, güvenlik/uyumluluk ve diğer iş amaçlarına yönelik denetim, altyapı, veritabanı ve uygulama yazılımı günlükleri almak için standartlara dayalı servis. Diğer Oracle Cloud Infrastructure hizmetleriyle entegre edin ve günlükleri yüzlerce kaynaktan alın.

Özellikler
 • Kayıt günlüklerini hızlıca arayıp keşfedin
 • Gerçek zamanlı eylem gerçekleştirmek için günlük kurallarını kullanın
 • Oracle Streaming, Monitoring, Functions ve Notifications ile entegre edin
 • Cloud Native Computing Foundation'ın (CNCF) CloudEvents standardına dayalıdır
 • Yüzlerce kaynaktan günlükleri almak için CNCF'nin Fluentd çözümünü kullanır

Verileri yönetin ve hizmetler arasında taşıyın

Service Connector Hub; Loglama, Nesne Depolama ve Olay Akışı gibi hizmetler arasındaki veri hareketini açıklamak, yürütmek ve izlemek için merkezi bir yer sağlar.

Özellikler
 • Veri hareketini yönetmek için tek cam bölme
 • Kod yazmaya gerek yok
 • Olay odaklı uygulamalar oluşturun
 • Günlükleri aktarmak için tek API
 • İzleme ve Kimlik ve Erişim Yönetimi ile entegrasyon
 • Ücretsiz

Sorunları daha hızlı giderin

Oracle teknolojisine yönelik makine öğrenimine dayalı analitik ve topolojiye duyarlı zenginleştirme ile şirket içi, Oracle Cloud ve üçüncü taraf bulutlarındaki tüm kaynaklardan günlükleri toplayın, toplayın ve analiz edin.

Özellikler
 • Uygulama bağlamında günlükleri keşfedin
 • Akıllı, makine öğrenimi tabanlı kümeleme ve yapı tanımadan yararlanın
 • Anında içgörüler için özel gösterge tabloları oluşturun

Alarmlar ve olaylar hakkında bildirim göndermek için yayınlama/abonelik servisi

Uygulamalardan ve servislerden mesaj alın. Notifications, e-posta, Slack, PagerDuty ve diğer üçüncü taraf uygulama yazılımlarına garantili teslimat sağlar.

Özellikler
 • Oracle Events başlatıldığında bildirim alın
 • Alarmlar ihlal edildiğinde bildirim alın
 • Yanıt olarak sunucusuz Oracle Functions yürütün
 • Oracle Identity Management ile mesaj güvenliğini sağlayın
 • Konsol, CLI veya REST API'siyle kullanmaya başlayın
 • Oracle Cloud Free Tier ve mesaj teslimatı başına ödeme olanaklarından yararlanın

Yüksek düzeyde ölçeklenebilir e-posta gönderim servisi

Uygulama yazılımı tarafından oluşturulan, işlemle ilgili ve toplu e-postaları güvenilir bir şekilde gönderin. Email Delivery, e-posta teslim edilebilirliği, kimlik doğrulama ve güvenlik alanlarında sektör lideri uzmanlar tarafından geliştirildi ve çalıştırılıyor.

Özellikler
 • Milyarlarca e-posta gönderen yüzlerce şirket tarafından kullanılır
 • Onaylanan gönderen listelerini ve gizleme listesini yönetin
 • IP engelleme listesi iyileştirmesinden yararlanın
 • Konsol, SDK ve CLI destekler

Uygulama Performans İzleme

Application Performance Monitoring (APM) BT ortamının tamamında uçtan uca görünürlük ve tanılama için gözlemlenebilirlik olanakları sağlar. Dağıtılmış işlem izlemeyi kullanan APM, iş merkezli bir yaklaşımla sorun tespiti ve tanılamasını otomatikleştirmek için kullanıcı deneyimlerini temel teknolojiyle birleştirir.

Özellikler
 • Dağıtılmış izleme için OpenTracing ve OpenMetrics ile uyumludur
 • Uçtan uca eksiksiz içgörüler elde etmek için son kullanıcı izlemeyi sentetik izleme ile birleştirir
 • Kubernetes veya Docker konteynerlerinde konuşlandırılan mikro servislerden telemetri alır
 • Trace Explorer ile servis tanılama ve işlem yürütme analizi

Geliştirici araçları kullanım senaryoları

 • CI/CD ardışık düzeni yaratın

  Kodu uzak bir Git deposuna gönderen geliştiricilerin kod teslimini otomatikleştirmek için Oracle Visual Builder Studio (eski adıyla Developer Cloud Service) kullanın.

  CI/CD ardışık düzeni oluşturmayı öğrenin

 • Hazırlama aşamasında uygulamalar konuşlandırın ve test edin

  Hazırlama ortamı kurmak için Resource Manager'da bir görev çalıştırın. Sorunları ayıkladıktan sonra, çalışan yapılandırmayı üretim ortamı için yeniden kullanın.

  Altyapı otomasyonu için bir mimari görüntüleyin

 • Uygulamalar ve altyapı için izleme ve uyarılar

  Hassas performans, sağlık ve kullanılabilirlik metrikleri için Monitoring Metrics Explorer'ı ve anında güncellemeler için Notifications'ın Alarms özelliğini kullanın.

  DevOps servislerinin nasıl gözlemlenebilirlik ve uyarı sağlayabileceğini görün

 • Oracle Cloud Infrastructure teknik kaynaklarından yararlanın

  CI/CD ardışık düzenleri, Terraform, Ansible ve daha fazlasıyla ilgili referans mimarileri ve çözüm kılavuzları için Oracle Cloud Infrastructure Mimari Merkezi'ni keşfedin.

  Mimarileri daha ayrıntılı keşfedin

Tüm müşteri başarılarını görüntüleyin

Geliştirici araçları ve Oracle Cloud Infrastructure müşteri başarıları

Her boyuttaki müşteriler ve çözüm ortakları, Oracle Cloud Infrastructure kullanarak uygulama geliştirme çevikliğini artırdı.

AgroScout
BoxFusion
CERN openlab
Cisco
HEP (Hrvatska Elektroprivreda)
Korber
Panasonic Toughbook
Snap Tech

Snap Tech, konuşlandırma sürelerini 5 kat ve barındırma maliyetlerini %40 azalttı

26 Mart 2020

Oracle Visual Builder Platform Duyurusu

Shay Shmeltzer, Ürün Yönetimi Direktörü

Geliştirme ekiplerinin bulut yerel uygulama yazılımları geliştirmesini ve sunmasını sağlayan eksiksiz ve entegre Oracle Visual Builder Platform ortamının kullanıma sunulduğunu memnuniyetle duyururuz. Visual Builder Platform, geliştirme yaşam döngüsünün tamamını kapsamak için Oracle Visual Builder ve Oracle Developer Cloud Service özelliklerini entegre eder…

DevOps referans mi̇mari̇leri̇

Tüm referans mimarilerine göz atın

Kullanmaya başlayın


Oracle Cloud Free Tier

CI/CD, yönetilen Terraform ve telemetri servislerine 30 günlük erişim elde edin.


Oracle Cloud Native servisleri

Docker, Kubernetes, sunucusuz, API'ler ve Kafka ile uygulama geliştirme sürecine güç katın.


Bize ulaşın

Ekibimizin bir üyesiyle Oracle geliştirici araçları ve DevOps hakkında konuşun.