Sayılarla Hasta Bakıcı Sirkülasyonunun Maliyeti

Margaret Lindquist | Sağlık Hizmetleri İçerik Stratejisti | Ocak 2023

Hasta bakıcılık en iyi zamanlarda bile son derece zorlu bir meslektir. COVID-19 pandemisi ise hasta bakıcılığın zorluklarını çok daha yüksek düzeylere taşıdı ve bu durum, çalışan sirkülasyon oranları ile kritik personel açıklarının artmasına neden oldu.

Yüksek çalışan sirkülasyon oranının temel nedenleri pandemiden kaynaklanan tükenmişlik, yaşlanan iş gücü ve sektör genelindeki iş gücü açığında nitelikli kişileri cezbetmek için yaşanan yoğun rekabettir. Yeterince çalışana sahip olmayan hemşirelik okulları, sorunu çözüme kavuşturmaya yetecek kadar aday yetiştiremeyecek.

Hasta bakıcı sirkülasyonunun artması, hem hizmet sağlayıcılara hem de hastalara çeşitli maliyetler getiriyor. Hastaların bekleme sürelerini artırıyor. Hasta bakıcıların her bir hastaya ayırabileceği zamanı kısaltıyor ve sonuçta bakımın kalitesini olumsuz etkiliyor. Ayrıca, işlerinde kalan hasta bakıcılara zihinsel ve fiziksel yük getirerek, birçoğunun diğer sağlık hizmeti işverenlerine geçiş yapmasına, sektörden ayrılmasına veya erken emekli olmasına neden oluyor. Bu son derece rekabetçi iş piyasasında hasta bakıcı kadrolarını daha iyi elde tutmak için sağlık hizmeti sağlayıcıları harekete geçmelidir.

Ana Fikirler

  • Yüksek oranlardaki hasta bakıcı sirkülasyonu, sağlık hizmeti sağlayıcılarında kalıp aşırı çalışan hasta bakıcıların sonunda diğer işverenlere geçiş yaptığı veya sektör değiştirerek ya da emekli olarak meslekten tamamen ayrıldığı bir kısır döngü oluşturuyor.
  • Yüksek hasta bakıcı sirkülasyonu, sağlık kurumlarına hem doğrudan hem de dolaylı maliyetler getiriyor. Doğrudan maliyetler işe alma ve eğitimin yanı sıra personel açıklarını sözleşmeli hasta bakıcılarla geçici olarak doldurmanın giderlerini içeriyor. Dolaylı maliyetler ise çalışan üretkenliğinin ve moralinin düşmesi gibi faktörleri içeriyor.
  • Daha iyi teknoloji, özellikle hasta bakıcıların hastaların bakımına odaklanabilmeleri için süreçleri otomatikleştiren veya kolaylaştıran ve idari görevlerin yükünü hafifleten sistemler, çözümün bir parçası haline geliyor.

Hasta Bakıcıların İstifa Nedenleri

Aşırı çalışan, az ücret alan ve az takdir edilen hasta bakıcılar, bireysel kurumlarda ve ulusal kamu politikası düzeyinde alarm zilleri çaldıran bir oranda mesleği terk etmeye başlıyor. 2022 NSI Ulusal Sağlık Bakımı Çalışan Sürekliliği ve RN Personel Raporu'na göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadrolu hasta bakıcıların yıllık sirkülasyon oranı önceki yıla göre %8,4 puan artış göstererek 2021 yılında ortalama %27,1 oldu. Pandemi sırasında ABD'deki eyalet valileri, kadro açığı yaşayan sağlık hizmeti sağlayıcılarına yardımcı olmak için Ulusal Muhafızları çağırmak zorunda kaldı. Sirkülasyon sorununa çözüm üretmek için, öncelikle hasta bakıcıların neden istifa ettiğini anlamak önemli.

Esnek olmayan, zorlu mesailer
Yüksek yoğunluklu koşullarda çalışan hasta bakıcılar, bir veya iki iş arkadaşının hastalık izni kullanması ya da başka nedenlerle işe gelememesi durumunda, esnek olmayan mesai çizelgeleri nedeniyle vardiyada boşluk oluşabileceğini biliyor. Bu, işe gelen kişilerin insanı tüketen bir mesai yapması anlamına gelebilirken hem hastaların sağlığını hem de bu hasta bakıcıların zihin sağlığını riske atıyor.

Pandemi kaynaklı stres
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'na göre COVID-19 başlamadan önce bile hasta bakıcıların yarıdan fazlası tükenmişlik belirtileri bildiriyordu. Son araştırmalar, hasta bakıcıların yaklaşık üçte birinin önümüzdeki üç yıl içinde emekli olmayı düşündüğünü gösteriyor.

Pandemi, emeklilik oranlarının artmasının nedenlerinden biri. ABD Nüfus Sayım Bürosu ve ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu arasında iş birliği ile yapılan Mevcut Nüfus Anketi verileri, Mart 2021 itibarıyla 14.500 hemşirenin yakın zamanda emekli olduğunu ve Mart 2019'dan itibaren %140'lık artış yaşandığını gösteriyor. 6.500'den fazla kritik hasta bakıcıyla 2021'de yapılan bir ankette, %92'si pandeminin "hastanelerinde hasta bakıcıları tükettiğini ve bunun sonucunda kariyerlerinin arzu ettiklerinden daha kısa olacağını" söyledi. %66'sı ise COVID-19 ile yaşadıkları deneyimler nedeniyle mesleği tamamen bırakmayı düşündüğünü söyledi.

Görece düşük ücretler
Harris Public Policy grubu ve Associated Press tarafından yapılan yeni yapılan ankete göre Amerikalılar, hasta bakıcıların düşük ücret aldığına (doktorlara ise uygun miktarda ücret ödendiğine) inanıyor. ABD'de kayıtlı hasta bakıcılar, Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun en son verilerine göre 77.600 dolar ortalama yıllık maaş kazanıyor. Pratisyen hasta bakıcılar ve anestezi hasta bakıcıları dahil olmak üzere bazı hasta bakıcılar çok daha fazla gelir elde edebiliyor.

Ancak kayıtlı hasta bakıcılar için ortalama maaşın emlakçılar, fizyoterapistler ve inşaat yöneticilerinin maaşlarından daha az olduğunu dikkate almak gerekir. Sağlık hizmetleri personel sağlama şirketi ShiftMed tarafından 2022'de yapılan bir ankette, önümüzdeki iki yıl içinde sektörden ayrılma olasılığının yüksek olduğunu söyleyen hasta bakıcılar, en büyük sorunlar olarak personel eksikliklerini (%64) işaret ettiler ve geçim giderlerine ayak uyduramayan ücretlere (%43) dikkat çektiler.

Güncel olmayan teknoloji ve süreçler
Eski elektronik sağlık kaydı (EHR) yazılımları, hasta bakıcı ve diğer sağlık çalışanlarının bakım sunmasını kolaylaştırmak için değil, gelir faaliyetlerini yürütmek amacıyla tasarlanmıştı. EHR'lerde rutin hasta belgesi hazırlama işlemleri hasta bakıcıların 200 kadar tıklama yapmasını gerektirebiliyor. Verimsiz, elle yürütülen idari görevler genel olarak çok fazla zaman alıyor ve hasta bakıcıları çileden çıkarıyor. Hospital IQ'nun Kasım 2021'de yaptığı ankete yanıt veren hasta bakıcıların % 53'ü, sağlık hizmeti sağlayıcılar hasta ihtiyaçlarına yönelik görünürlüğü artıran daha basit süreçleri devreye alırsa çalışma ortamlarının daha iyi hale geleceğini ve hasta bakıcıların tükenmişlik seviyelerinin düşürülebileceğini söyledi. Bununla birlikte, katılımcıların %45'i departmanlar arasında daha iyi iletişim ve koordinasyon istediklerini ifade etti.

Hasta bakıcı başına düşen hasta sayısının kötüye gitmesi
Hasta bakıcı başına düşen hasta sayıları, hastanın ihtiyaç duyduğu bakıma bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin, yoğun bakım ünitelerinde 2:1 hasta bakıcı başına düşen hasta sayısı ideal kabul edilir, ancak ameliyat hazırlık veya iyileşme koğuşlarında bu oran 6:1 gibi rakamlara çıkar. Hasta bakıcılar gittikçe ya da emekli oldukça bu rakamlar daha kötüye gidiyor. Kuruluş açıkları kapatmak için sözleşmeli çalışanlar getirebilse bile, sağlayıcının süreçlerine, çalışanlara ve hatta binada yer alanlara daha aşina olmaları nedeniyle, daha deneyimli hasta bakıcılar aşırı yük altında kalmayı sürdürüyor.

Yanlış oranlarla çalışmak, hastalar için de büyük sonuçlar doğurabilir. Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) bir hasta bakıcıya ideal sayının üzerinde verilen her ilave hastanın ölüm riskini %7 artırdığını öngörüyor. Hasta bakıcı personel ajansı ConnectRN tarafından 2022'de yapılan ankete göre, mesleği terk etmeyi düşünen hasta bakıcıların %61'i, en önemli nedenin hasta bakıcı açığının olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Giriş düzeyindeki hasta bakıcılar için destek eksikliği
Yeni hasta bakıcılar için sirkülasyon oranları, beklenmedik düzeyde yüksek iş yükleri ve ekip üyeleriyle kötü iletişimden dolayı ilk yılda %30'a yükseldi. NIH'e göre, ilk çalışma yılını geçiren hasta bakıcıların iş memnuniyeti puanları da 10 üzerinden ortalama 5.5 gibi düşük bir seviyede.

Sayılarla Hasta Bakıcı Sirkülasyonunun Maliyeti

Sağlık hizmetleri kurumları tüm klinik rollerde eşi görülmemiş sirkülasyon oranlarıyla başa çıkmaya çalışırken, özellikle hemşire sirkülasyonu felaket düzeyine ulaşıyor. Ulusal hemşire işe alım firması NSI tarafından yürütülen bir ankete göre, 2021 yılında kadrolu hasta bakıcılar için ortalama sirkülasyon oranı %27,1 oldu. ABD'deki ortalama bir hastane, hasta bakıcı sirkülasyonuyla ilişkili maliyetler nedeniyle yılda 5,2 milyon dolarla 9 milyon dolar arasında kayıp yaşıyor.

Yüksek hasta bakıcı sirkülasyonunun bazı maliyetlerinin ölçülmesi kolayken, kimi maliyetlerin ölçülmesi daha zordur, ancak bunlar daha önemsiz değildir.

Tazminat maliyetleri
Tazminat ödemesi, izin ödemesi ve işsizlik sigortası tazminat taleplerinin yanı sıra çalışanları iç sistemlerden ve dizinlerden kaldırma maliyetleri hasta bakıcı sirkülasyonunun maliyetleri arasında yer alır.

İşe alma ve eğitim maliyetleri
Robert Wood Johnson Foundation'ın yaptığı bir araştırmaya göre kayıtlı bir hasta bakıcının yerine bir başkasını almak, ABD sağlık kurumlarına ortalama 37.000 ABD doları değerinde maliyet getiriyor. İş ilanı verme, mülakat yapma ve yeni işe alınanların sağlık sektöründeki sıkı eğitim ve sertifikasyon gerekliliklerini karşılamasını sağlama ile ilgili zorlu maliyetler buna dahildir. Yeni çalışanlar bir kuruluşa yeni fikirler ve enerji getirebilir, ancak genel üretkenliği azaltabilecek bir öğrenme süreci de söz konusudur.

Gezici hasta bakıcı maliyetleri
Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, hasta bakıcıların ortalama maaşı 77.600 ABD doları iken genellikle kuruluştan ayrılan bir hasta bakıcının yerini doldurmak üzere sözleşme yapılan gezici hasta bakıcılara yılda ortalama 127.694 ABD doları ödeniyor. Üstelik, seyahat masraflarının geri ödenmesi, gıda ve barınma masrafları gibi ek ödemeler bu sözleşme ücretine dahil değil. Ayrıca, verimlilik kaybı ve sözleşmeli çalışanların, tesisin politikalarına, ekipmanlarına ve personeline aşina olmadıkları için tam zamanlı çalışanlara getirebileceği ek yükler gibi, gezici hasta bakıcılardan yararlanmanın daha az ölçülebilen maliyetleri de bu hesaba dahil değil.

Standart altı hasta bakımı
Yüksek hemşire sirkülasyonu, personel açıklarına neden olurken, çalışan/hasta oranlarını düşürür ve aşırı çalışan hasta bakıcılar iyileşme sürelerini yavaşlatabilecek sorunların uyarı işaretlerini gözden kaçırabileceği için hasta bakımının kalitesini azaltır. Hasta memnuniyeti üzerinde de kısmi etkileri vardır. NIH tarafından yapılan bir araştırma, hastalar en iyi bakımı aldıklarına inanmadıkları zaman sağlık hizmeti sağlayıcısına olan güvenlerini kaybettiklerini ve sağlayıcının itibarının zedelendiğini gösterdi.

Kamu sağlığı üzerindeki olumsuz etki
ABD genelindeki hasta bakıcı açığının neden olduğu bir durum da, özellikle kırsal alanlarda bulunan kesimlerin sağlık hizmetlerine yakın erişimini kaybetmesidir. Yaklaşık 83 milyon Amerikalı sağlık profesyonel açığı bölgesi (HPSA) olarak bilinen alanlarda yaşıyor.

Hasta Bakıcı Sirkülasyonunun Şaşırtıcı Faydaları

Artan hasta bakıcı sirkülasyonunun bir önemli faydası varsa o da yapılan yayınların soruna daha önce olmadığı kadar dikkatlerin çekilmesi ve pozitif değişim olasılığının artması oldu.

Hasta bakıcı sirkülasyonunun üç faydası daha var. Sirkülasyon sorununu dengelemiyorlar, ancak öngörü sahibi sağlık hizmetleri kuruluşları bu faktörleri operasyonlarını daha iyi hale getirmek için kullanabilirler.

1. Daha az performans sorunu

Ayrılan hasta bakıcılar genellikle tükenmiş durumdadır, kötü performans gösterirler ve çevrelerindeki insanların moralini düşürürler. Yerlerine yeni insanlar alınması, bir kuruluşa yeni enerji ve taze bakış açısı getirebilir.

2. Daha düşük işten çıkış maliyetleri

Bir çalışanın işten çıkış maliyeti maaşa, görev süresine, sözleşme anlaşmalarına ve diğer faktörlere göre değişir. İzin ödemeleri, kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası yan hakları birikir. Bir çalışan gönüllü olarak ayrılırsa bu maliyetlerin yalnızca bir kısmı ödenmelidir.

3. Sorunlu alanların görünmesi

Hasta bakıcılar aynı nedenlerle işten ayrılıyor veya benzer kariyer değişiklikleri yapıyorlarsa, bilinçli işverenler bundan ders çıkarır. Yöneticiler göreve başlatma süreçleri, ekip kültürü veya ödeme yapısı ile ilgili sorunları keşfedebilir. Yüksek çalışan sirkülasyon oranlarının ardındaki verilere erişmek, bir kuruluşun süreçler, araçlar ve politikalarda yapması gereken değişikliklere ışık tutabilir.

Hasta Bakıcı Sirkülasyonunu Azaltmak İçin Beş İpucu

Hasta bakıcı sirkülasyonunu azaltmak için sağlık hizmetleri kuruluşlarının kültür, süreçler, uygulamalar ve araçlar gibi çeşitli faktörler üzerinde çalışması gerekir. Hasta bakıcılarının takdir edildiklerini hissetmelerini ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesi elde etmelerini sağlamaları gerekir. İlk adım, yöneticilerin değişiklik yapılması gereken alanları anlamak için hasta bakıcılarına kulak vermesidir.

1. Özen göstererek işe alın

Aday havuzu sığ olsa bile, işverenler ihtiyaç duydukları becerileri, sistemlerine ve kültürlerine en iyi uyacak ve en nihayetinde uzun vadeli olabilecek çalışan türlerini iyice anlayarak süreç yürütmelidir. Mevcut çalışanların görüşlerini alın. İşe alım ve göreve başlatma araçlarınızın rol alan herkes için süreci kolaylaştırdığından emin olun. Örneğin, bulut tabanlı insan kaynakları yönetimi (HCM) sistemlerinde yerleşik olarak bulunan yapay zeka özellikleri, işverenlerin iş başvurusu yapan kişiler tarafından sunulan verileri analiz etmelerini, bu verileri iş gereksinimlerine ve diğer parametrelere göre incelemelerini sağlar.

2. İnsanlara doğru zamanda doğru eğitimi sunun

Hasta bakıcılar, özellikle kariyerlerine yeni başlayanlar, yollarını bulmakta çok zorlanır. Deneyim seviyelerine bakılmaksızın, yeni işe alınanların hem kendi kuruluşlarına özgü hem de devlet düzenlemeleri ile zorunlu kılınan eğitime ihtiyacı vardır (örneğin enfeksiyon kontrolü ve ağrı yönetimi eğitimi). Açık hedeflerle kapsamlı göreve başlatma planlarını bir araya getiren ve yeni işe alınanlara eğitimlerini tamamlamaları için gereken süreyi sağlayan kuruluşlar, her seviyede personel kayıp oranlarını azaltabilir.

3. Hemşirelere daha fazla mesai esnekliği sağlayın

Amerikan Hasta Bakıcılar Birliği, hastanelerin daha güçlü bir kadro oluşturmak için birimler arasında esnek hasta bakıcı havuzları kurmalarını öneriyor. Böylece yöneticiler sürekli aynı insanları çağırmak zorunda kalmıyorlar. Kuruluş, yöneticilerin izin veya fazla mesai isteklerine uyum sağlamak üzere mesailerini ayarlamaları için hasta bakıcılarla doğrudan çalışmasını da öneriyor. En yeni HCM mesai programlama sistemleri, çalışanların mevcut vardiyaları her bir hasta bakıcının yetkinliklerine ve deneyimine göre filtreleyerek hangi vardiyaların açık olduğunu görmelerini sağlar. Mevcut personelden tam olarak yararlanan hastaneler, pahalı sözleşmelerle çalışan hasta bakıcılara bağımlılıklarını azaltabilir.

4. "Sürekli kulak verme" modelini benimseyin

Yeni mobil uygulamalar, yöneticilerin hasta bakıcılarıyla anında ve daha düzenli iletişim kurmasına ve nabız yoklama anketleri aracılığıyla hızla geri bildirim almasına olanak tanır. Yöneticiler sürekli bire bir koçluğu desteklemek için çizelgelenmiş süreçler ve otomatik hatırlatıcılar içeren performans yönetimi planlarını etkinleştirmek üzere de teknolojiyi kullanabilir.

5. Doğru teknolojiyi kullanın

Bir hasta bakıcının dokunduğu her sistem, çalışan deneyimine olumlu veya olumsuz katkıda bulunur. İşe alım, göreve başlatma, eğitim, yan haklar ve diğer temel İK süreçlerinin yanı sıra her sağlık kurumunun sinir merkezi olan EHR sistemini destekleyen uygulamalar da buna dahildir. Bu arayüzler ve erişim noktaları birbirine bağlı olmadığında, hasta bakıcılar veri girmeye ve verileri bulmaya daha fazla, hastaların bakımıyla ilgilenmeye ise daha az zaman harcamak zorundadır. Hasta bakıcıların idari görevlere gereksiz yere boğulmamaları için doğru teknoloji ile desteklendiğinden emin olmak, çalışanların sürekliliğini sağlamanın anahtarıdır. En nihayetinde, hasta bakıcıların mesleği seçmesinin en önemli nedeni insanların yaşamlarında fark yaratmaktır.

Hasta Bakıcı İş Güçlerini Oluşturmak ve Süreklilik Sağlamak için Teknolojiden Yararlanın

Hasta bakıcılara kontrol ve esneklik sağlamak, iş memnuniyetinde ve en nihayetinde, bir kuruluşta kalma arzuları üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Burada teknoloji çok önemli bir rol oynayabilir. Hasta bakıcılar, vardiyalara kaydolmalarını, çizelgelerini ayarlamalarını, yan haklarını kontrol etmelerini, eğitimlerine kaydolmalarını ve bunları takip etmelerini, kariyerlerini planlayıp geliştirmelerini, kuruluş hakkında geri bildirim sağlamalarını, yöneticileri ve çalışma arkadaşlarıyla bağlantı kurmalarını sağlayan araçlar içeren, kullanımı kolay, her zaman erişebilecekleri HCM sistemlerine ihtiyaç duyarlar.

Yeni Oracle ME çalışan deneyimi platformunu içeren Oracle Fusion Cloud HCM, hasta bakıcılara ve yöneticilerine bu araçları sunarak sağlık hizmetleri kuruluşlarının çalışanlarını desteklemelerine, katılım sağlamalarına ve onları kalmaya istekli hale getirmelerine yardımcı olur.

Philips Future Health Index anketine göre, dünya COVID-19 pandemisinden kurtulmaya başladıkça sağlık liderleri farklı önceliklere odaklanıyor. Çalışan sürekliliği ve memnuniyeti sağlama, maliyet azaltma ve hasta bakımını daha iyi hale getirmek bunlar arasında yer alıyor. Hasta bakıcılar ve diğer önemli çalışanlar arasındaki sirkülasyonu azaltmak için, sağlık kuruluşları daha yüksek ücretler ödemeyi motivasyon olarak kullanabilir.

Oracle ME platformunun kuruluşunuzun çalışan deneyimini daha iyi hale getirmesine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Hasta Bakıcı Sirkülasyonunun Maliyeti SSS

2022'de ortalama çalışan sirkülasyon oranı nedir?
Gartner, öngörülebilir bir gelecek için sektörlerde yıllık çalışan sirkülasyon oranını %20 olarak tahmin ediyor. Hastaneler için ortalama sirkülasyon oranı yaklaşık %26.

Sağlık hizmetlerinde çalışan sirkülasyonunun maliyeti nedir?
Sağlık hizmetleri danışmanlık firması Kaufman Hall tarafından yayınlanan verilere göre, ABD'deki sağlık çalışanı açığı, 2021 yılında hastane iş gücü maliyetlerine %8 veya 24 milyar dolar ek yük getirdi.

2023 ve sonrasında hasta bakıcılara büyük bir talep olacak mı?
Çalışma İstatistikleri Bürosu'na (BLS) göre, hasta bakıcılık, ABD'de tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yaşlı nüfusun artışı, emeklilik yaşına yaklaşan hemşirelerin yerini doldurma ihtiyacı, obezite ve demans gibi kronik koşullardaki artış gibi faktörlerin bir sonucu olarak önümüzdeki on yıl içinde en hızlı büyüyen altıncı meslek olma yolunda. BLS, bugün ile 2031 arasında her yıl yaklaşık 203.000 yeni hasta bakıcı pozisyonunun açık olacağını tahmin ediyor.

HCM demosu isteyin ekran görüntüsü

Oracle Cloud HCM'nin en eksiksiz ve bütünleşik bulut HCM çözümünü nasıl sunduğunu görün.