Oracle Cloud Free Tier

Uygulama yazılımlarını Oracle Cloud'da ücretsiz olarak oluşturun, test edin ve dağıtın.

Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM) nedir?

Bulut güvenlik durumu yönetimi (CSPM), organizasyonların bulut güvenliği riskleri ve yanlış konfigüre edilmiş genel bulut hizmetleri konusundaki artan gereksinimlerine yanıttır. Bu hizmet risk değerlendirmesi, görselleştirme, olay yanıtları, uyumluluk, izleme ve DevOps entegrasyonu için kullanılır. Müşteriler genellikle yanlış konfigüre edilmiş kaynakları algılamak, bulut uygulama yazılımları ve hizmetlerinde riskli ve güvenli olmayan etkinlikleri belirlemek ve güvenlik yöneticilerinin bulut güvenliği sorunlarını öncelik sırasına koymasına ve çözmesine yardımcı olmak için görünürlük sağlamak için CSPM hizmetlerini kullanır.

CSPM neden kritiktir?

Bir bulut ortamı tanımlanırken ve sürdürülürken konfigüre edilmesi gereken binlerce ayar vardır. Bulut, günümüzün BT dünyasının "normali" olarak görüldüğünden, bulut tabanlı sistemlerin güvenliğini sağlamanın zorlukları giderek daha karmaşık hale gelebilir. Verilerin herhangi bir organizasyon için en önemli varlıklardan biri olduğunu düşünüldüğünde, verileri tüm yetkisiz erişimlerden ve yanlış konfigürasyonlardan korumak önemlidir. Uyum perspektifinden bakıldığında, veri ihlalleri, başarısız denetimler ve düzenleyici gereksinimlere uyulmaması, itibarın zedelenmesine, marka değerinin kaybolmasına, fikri mülkiyetin tehlikeye atılmasına ve uyumsuzluk nedeniyle cezalara neden olmaya devam etmektedir. Son olarak, kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması, yıllardır en popüler saldırı vektörleri listesinin başında yer almaktadır, ancak kısa bir süre sonra bulut dağıtımının yanlış konfigürasyonları bu vektörün yerini alabilir.

Olağan bulut dağıtım yanlış konfigürasyonları

Bulut dağıtımları, ilk ayarda veya bulut dağıtımı kullanım ömrü boyunca birçok şekilde yanlış konfigüre edilebilir. Geliştirme sırasında en deneyimli uygulama yazılımı geliştiricileri tarafından bile birçok konfigürasyon hatası yapılır. Açık depolama işletim alanı, dağıtım sırasında sorunu çözmek amacıyla uygulama yazılımı oluşturmayı ve geliştirme aşamasında iş birliğini kolaylaştırabilir. Günümüz uygulama yazılımlarının gelişmişliği göz önüne alındığında, bir ayarı atlamak veya bir konfigürasyonu değiştirmeyi unutmak kolaydır. Olağan yanlış konfigürasyonlardan bazıları şunlardır:

 • Aşırı izin veren güvenlik erişim ilkelerini tanımlama
 • Şifrelenmemiş depolama işletim alanlarına açık erişim sağlama
 • Güvenli olmayan internet bağlantısı dizin yolları
 • Düzgün şekilde konfigüre edilmemiş sanallaştırılmış ağ işlevleri
 • Her tanımlı örnek için uygulama yazılımına özgü ayar

Neden geleneksel, şirket içi güvenlik bulutta yetersizdir?

Geleneksel şirket içi güvenlik, güvenlik duvarlarını, izinsiz giriş algılama/önleme sistemlerini (IDS/IPS) ve veri merkezlerini korumaya yönelik diğer çevre güvenlik önlemlerini içerir. Bu önlemler biraz koruma sağlasa da, organizasyonlar uygulama yazılımlarını, verileri ve iş yüklerini buluta geçirmeye devam ettikçe günümüzün bulutu değişikliklere uyum sağlamaya devam etmelidir. Bulutta ortaya çıkan bu güvenlik zorluklarından bazıları şunlardır:

 • Manuel süreçler, basit yanlış konfigürasyonlardan oluşan yeni tehditlerin gelişiminin ölçeğine veya hızına ayak uyduramaz
 • Merkezileştirme eksikliği, potansiyel yanlış konfigürasyonların görünürlüğünü elde etmeyi son derece zorlaştırır
 • Bulutun "çeperi", çalışanların buluta her yerden erişmesiyle bulanıklaşmıştır

Bulut güvenlik durumu yönetimi nasıl çalışır?

Bulut güvenlik durumu yönetimi, konfigürasyonla ilgili güvenlik zayıflığı için kaynaklar ve riskli aktiviteler için işleçler ve kullanıcılar sağlar. Sorun algılandıktan sonra,konfigürasyonlara dayalı olarak düzeltme eylemlerinde bulunmak için öneriler veya yardım sunulabilir. Ayrıca kaynak grupları için ilke gereksinimleri tanımlanabilir, ilkeler zorunlu hale getirilebilir ve herhangi bir ihlal otomatik olarak düzeltilip günlüğe kaydedilebilir. CSPM, tanımlı geçici kullanıcıları ve bölmeleri tanımlamak, analiz etmek ve düzeltmek için gereken araçları sağlar. CSPM, organizasyonların bulut altyapısına yönelik kapsamlı bir görünüm sağlar. Bu bilgiler aşağıdakileri sağlayarak görünürlük sunar:

 • Riski azaltmak ve uyumluluğu garanti etmek için SaaS, IaaS ve PaaS genelinde sorunların bir özeti
 • Güvenlik ve risk puanları
 • Uygulanabilir öneriler
 • Şüpheli kullanıcı etkinliğinin nereden kaynaklandığına ilişkin bir harita

Bir kaynak üzerinde potansiyel olarak güvenlik riskine neden olabilecek herhangi bir işlem veya ayar bir sorundur. Bulut güvenlik durumu yönetimi, güvenlik yöneticilerine bulut güvenliği sorunlarını öncelik sırasına koyma ve çözme görünürlüğü sağlamak için yanlış konfigüre edilmiş kaynakları ve geçici kullanıcılar arasında güvensiz etkinlikleri tespit etmeye yardımcı olur.

 

Bulut güvenlik durumu yönetimi avantajları

 • Müşteri geçici kullanım alanlarını koruyun. Genel bulut geçici kullanım alanlarının güvenliğini sağlayan global ve merkezi bir yaklaşımla bir bulut güvenlik durumu yönetim stratejisi benimseyin.
 • Güvenlik sorunlarının telafi edilmesini otomatikleştirin. Güvenlik operasyonları ekip kaynaklarını optimize etmeye yardımcı olmak için güvenlik tariflerini kullanarak basit ve karmaşık sorunlar için güvenlik tehditlerinin telafi edilmesini otomatikleştirin.
 • Risk durumuna yönelik kapsamlı bir görünüm elde edin. Bir konsol kullanıcı arayüzünün yanı sıra bulut API'leri, komut satırı arayüzleri, yazılım geliştirme kitleri (SDK) ve daha fazlası gibi programlı arayüzlerle bulut geçici kullanım alanlarının güvenlik ve risk durumunu değerlendirin ve görüntüleyin.
 • Bulut güvenliği ilkelerinin uygulanmasını otomatik hale getirin. Kritik kurumsal veriler için güvenlik ilkesi gereksinimlerini ilk günden itibaren zorunlu kılarak bulut güvenliği yanlış konfigürasyonlarını önleyin ve bulut yaşam döngüsü boyunca güvenlik riskini azaltın.
 • Güvenlik en iyi uygulamalarını içeren bir ilke kitaplığını benimseyin. İş yüklerini konfigüre etmeye ve korumaya yardımcı olacak bir güvenlik ilkesi kitaplığı ve tümleşik bulut güvenlik hizmeti ile bölmeleri korumak için yerleşik güvenlik uzmanlığı elde edin.
 • Bölmeye dayalı güvenlik elde edin. Güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmek için entegre edilmiş derinlemesine bulut güvenlik uygulamasıyla konuk işletim sistemi, uygulama yazılımı ve veri katmanlarındaki güvenlik sorumluluğunu değiştirin.