Oracle Support Portal Kullanım Şartları

Support Portal Kullanım Şartları

1. Giriş

Bu Oracle Support web tabanlı teknik destek servisini ("Destek Portalı") kullanarak, Oracle ticari markalarının ve logolarının kullanımına, forumların ve genel iletişimlerin kullanımına ve üçüncü taraf web sitelerinin, içeriklerinin ve servislerinin kullanımına ilişkin Oracle politikaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki şartları ve koşulları ("Destek Portalı Kullanım Şartları") ve Oracle Web Sitesi Kullanım Şartlarını kabul edersiniz. Bu şartlar, yalnızca herhangi bir Oracle Support Portal üzerinden sağlanan Materyaller ile ilişkili olarak diğer tarafın Oracle veya Oracle mülkiyetindeki bir şirket olduğu tüm anlaşmaların koşullarına ek niteliğindedir. Bu şartlar ile diğer tarafın Oracle veya Oracle mülkiyetindeki bir şirket olduğu herhangi bir başka anlaşmanın şartları arasında doğrudan uyumsuzluk olması durumunda, ayrı bir açık kaynak ya da üçüncü taraf şartları kapsamında tarafınıza lisanslı olan yazılım veya diğer materyaller ("Ayrı Lisanslı Teknoloji") hariç tutulmak üzere, Destek Portalı'na ilişkin kullanım ve erişiminiz hususunda aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır. Bu Support Portal Kullanım Şartları ile belirtilen hiçbir hususta, herhangi bir Ayrı Lisanslı Teknoloji kullanımınızı sınırlandırma ya da başka şekilde kontrol altına alma amacı taşınmaz.

Destek Portalı üzerinden bültenlere, tanıtım belgelerine ve diğer teknik yayınlara; ürün sertifikalarına, ürün kullanılabilirliğine ve ürün desteğinin geri çekilmesine ilişkin bilgilere; herhangi bir hata veritabanına; göndermiş olabileceğiniz servis taleplerine; yazılım yamalarına; ilan panolarına ve forum mesajlarına; Oracle tarafından kontrol edilmeyen web sitelerinin köprüleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli programlara, yazılım ve web tabanlı araçlara ve Oracle tarafından şu anda ve gelecekte sunulan diğer materyallere ("Materyaller") erişim sağlayabilirsiniz.

Servis talebi fonksiyonu dahil olmak üzere Support Portal'a yalnızca size bağlı görevlendirilen destek iletişim kişileri tarafından erişim sağlanabileceğini ve herhangi bir Ayrı Lisanslı Teknoloji hariç tutulmak üzere Support Portal üzerinden edindiğiniz Materyaller'in yalnızca geçerli bir destek sözleşmesi ya da bulut servisi aboneliği kapsamında yetkili olduğunuz Oracle ürünleri ve/veya bulut servisleri kullanımınızı desteklemek amacıyla kullanılabileceğini kabul edersiniz. Önceki hükmün Materyaller'in Sanal Makine ile kullanıma sunulması durumunda da geçerli olduğunu ve Sanal Makine ile sunulan ve geçerli bir destek sözleşmenizin ya da bulut servisi aboneliğinizin bulunmadığı (herhangi bir Ayrı Lisanslı Teknoloji hariç) tüm Materyaller'e ilişkin hiçbir erişim veya kullanım hakkınızın olmadığını (desteklenmeyen programları ya da bulut servislerini güncelleme dahildir) kabul edersiniz. “Sanal Makine”; bir sanal makine, sanal gereç, sanal ortam, sanal arşiv, sanal tertibat, Oracle Solaris Unified Archive ya da eşdeğerine ilişkin bir paket, dosya, konteyner veya şablon anlamına gelir ve konuk işletim sistemi içerebilir ya da içermeyebilir. Oracle ile anlaşmanızda veya herhangi bir Ayrı Lisanslı Teknoloji lisansında özel olarak belirtilmediği sürece, (i) Materyaller üçüncü taraflar için veya üçüncü taraflara yönelik servisler sağlamak amacıyla kullanılamaz ve (ii) Materyaller, adınıza faaliyet gösteren temsilcileriniz veya yüklenicileriniz haricindeki hiçbir üçüncü tarafın paylaşımına ya da erişimine sunulamaz. Temsilcilerinizin ve/veya yüklenicilerinizin Destek Portalı kullanımından ve bu Destek Portalı Kullanım Şartları'na gösterdikleri uyumluluktan siz sorumlusunuz. Materyaller'in yalnızca geçerli bir destek sözleşmesi ya da bulut servis aboneliği kapsamında yetkili olduğunuz Oracle ürünleri ve/veya bulut servisleri kullanımınızı desteklemek amacıyla 90 gün içerisinde kullanılacağına makul düzeyde inandığınız durumlar haricinde Materyaller'i Destek Portalı'ndan indirmeyeceğinizi kabul edersiniz. Örneğin kullanmadığınız ve 90 gün içerisinde kullanacağınıza makul düzeyde inanmadığınız işletim sistemleri ve diller için Destek Portalı'ndan Materyaller'i indirmeyeceğinizi kabul edersiniz. Ek olarak Destek Portalı'ndan günde 500'den fazla dosya indirmeyeceğinizi de kabul edersiniz. Herhangi bir Oracle hesabının, sisteminin veya ağının düzgün şekilde çalışmasına zarar verecek, engel teşkil edebilecek, fazla yükleme yapabilecek, bozabilecek veya başka bir şekilde yetkisiz erişime ya da girişime neden olabilecek şekilde Destek Portalı'na erişmeyeceğinizi veya Destek Portalı'nı kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Örneğin Destek Portalı'na veya diğer herhangi bir Oracle hesabına, sistemine ya da yazılımına erişmek amacıyla genel olarak robotlar, örümcekler, sıyırıcılar olarak bilinen herhangi bir yazılım rutinini veya diğer otomatik yolları kullanamazsınız.

Destek Portalı üzerinden kullandığınız veya erişim sağladığınız Materyaller Oracle Linux işletim sisteminin herhangi bir parçasını içeriyorsa (Sanal Makinede konuk işletim sistemi olarak Oracle Linux bulunması dahildir) söz konusu Oracle Linux yazılımı kullanımınız hususunda Oracle Linux için Oracle Şartları geçerlidir(PDF). Destek Portalı üzerinden Materyaller'in bir parçası olarak Oracle Solaris ürününü kullanıyorsanız ya da Oracle Solaris ürününe erişim sağlıyorsanız (Sanal Makine parçası olarak veya farklı bir şekilde) ve Oracle'dan ya da bir Oracle ortağından Oracle Solaris lisansı almadıysanız Oracle Solaris kullanımınız için Oracle Solaris, Oracle Solaris Cluster ve Oracle Solaris Express ile İlgili Oracle Technology Network Geliştirici Şartları geçerlidir. Oracle Solaris programlarının önceden yüklenmiş olduğu donanımı satın almanız ya da Oracle Solaris Premier Subscription for Non-Oracle Hardware aracılığıyla satın almanız dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Oracle'dan ya da bir Oracle ortağından Oracle Solaris lisansı aldıysanız Oracle Solaris kullanımınız söz konusu lisansa tabi olmakla birlikte, aksi yazılı olarak beyan edilmedikçe kullanımınız lisansın verildiği donanım ile sınırlıdır.

2. Garantiler ve Sorumluluk Retleri

MATERYALLER DAHİL OLMAK ÜZERE BU DESTEK PORTALI'NDA YER ALAN BİLGİLER, YAZILIMLAR, ÜRÜN VE SERVİSLER GÜNCEL OLMAYABİLİR VEYA EKSİKLİK, YANLIŞLIK YA DA BAŞKA HATALAR İÇEREBİLİR. MATERYALLER DAHİL OLMAK ÜZERE BU DESTEK PORTALI'NDA YER ALAN BİLGİLER, YAZILIMLAR, ÜRÜN VE SERVİSLER "OLDUĞU GİBİ" VE GARANTİSİZ OLARAK SAĞLANIR. ORACLE MATERYALLERDEKİ BİLGİLERİN GÜNCEL OLDUĞUNA VEYA HATA İÇERMEDİĞİNE YÖNELİK BİR GARANTİ VERMEMEKLE BİRLİKTE PAZARLANABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK AÇISINDAN SAĞLANAN ZIMNİ GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIKÇA VEYA KANUNLARCA İMA EDİLEN BAŞKA HİÇBİR GARANTİ SAĞLAMAMAKTADIR. MATERYALLER, ORACLE İLE ANLAŞMANIZIN/ANLAŞMALARINIZIN ŞARTLARI KAPSAMINDAKİ BİR PROGRAM VEYA DOKÜMANTASYON DEĞİLDİR.

ORACLE SÖZLEŞME KAPSAMINDA VEYA OLMAKSIZIN HİÇBİR DURUMDA, SUPPORT PORTAL'A VEYA KÖPRÜ VERİLEN DİĞER HERHANGİ BİR WEB SİTESİNE ERİŞMENİZDEN VEYA KULLANMANIZDAN DOLAYI SİZİN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN UĞRADIĞI HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA SONUÇ OLARAK OLUŞAN ZARARLARDAN YA DA KAR, GELİR, VERİ VEYA KULLANIM KAYBINDAN YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ.

YUKARIDAKİ HÜKÜMLERE BAKILMAKSIZIN, ORACLE'IN SERVİS TALEPLERİNE VEYA DESTEK PORTALI ÜZERİNDEN DAĞITILAN HERHANGİ BİR PROGRAM GÜNCELLEMESİNE VERDİĞİ YANITLAR, ORACLE İLE ANLAŞMANIZDA BELİRTİLEN İLGİLİ GARANTİLER VE ÖZEL YASAL HAKLAR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

ORACLE, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN HERHANGİ BİR ZAMANDA DESTEK PORTALI, MATERYALLER VE/VEYA DESTEK PORTALI'NDA AÇIKLANAN ÜRÜNLER YA DA PROGRAMLAR ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK VEYA GÜNCELLEME YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

3. Gizlilik

Destek Portalı'ndan köprüler kullanılarak erişilebilen üçüncü tarafların kontrolündeki web sitelerinde yer alan bilgiler hariç tutulmak üzere, Materyaller'de yer alan bilgiler Oracle'ın gizli mülkiyet bilgileridir. Geçerli bir destek sözleşmesi kapsamında yetkili olduğunuz Oracle ürünü ve/veya bulut servisi kullanımınızı desteklemek haricinde başka hiçbir amaç için Oracle'ın önceden yazılı izni olmaksızın Materyaller'de bulunan bilgileri kullanamaz, ifşa edemez, çoğaltamaz, aktaramaz veya başka bir biçimde veya yöntemle kopyalayamazsınız. Oracle, Destek Portalı'nı kullanarak gönderdiğiniz servis taleplerine üçüncü tarafların yetkisiz olarak erişmesini önlemek için gerekli önlemleri alacaktır ancak üçüncü tarafların, Destek Portalı üzerinden veya Destek Portalı ile ilişkili olarak Oracle'a gönderdiğiniz bilgilere, yorumlara, geri bildirimlere veya materyallere erişim sağlamayacağını garanti etmez.

4. Forumlar ve Köprüler

Destek Portalı'nda haber grupları, forumlar, ilan panoları veya diğer genel forumlar ("Forumlar") olabilir. Oracle, herhangi bir Forum'da herhangi bir kişi (Oracle çalışanları dahil olmak üzere) tarafından yapılan hiçbir iletişimi tasdiklemez (ve inceleme zorunluluğu taşımaz). Destek Portalı'nda Oracle dışındaki taraflarca kontrol edilen web sitelerine ait köprüler bulunabilir. Oracle, bu web sitelerinin içerikleri veya kullanımı açısından herhangi bir sorumluluk taşımaz ve bu web sitelerinin içeriklerini veya kullanımını tasdiklemez.

5. İhracat Uyumluluğu

Materyaller, Amerika Birleşik Devletleri ihracat kanunları ve düzenlemelerine ve diğer tüm ilgili yerel ihracat kanunları ve düzenlemelerine tabidir. Materyaller'e ilişkin kullanımınız için söz konusu ihracat kanunlarının geçerli olduğunu kabul eder ve tüm ilgili ihracat kanunlarına ve düzenlemelerine ("varsayılan ihracat" ve "varsayılan yeniden ihracat" düzenlemeleri dahil) uymayı taahhüt edersiniz. Support Portal'ı kullanarak elde ettiğiniz hiçbir Materyal'in (veya doğrudan ürünün) doğrudan veya dolaylı olarak bu kanunları ihlal edecek şekilde ihraç edilmeyeceğini veya nükleer, kimyasal ya da biyolojik silahların yayılması veya füze teknolojisinin geliştirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunlarca yasaklanan hiçbir amaç doğrultusunda kullanılmayacağını kabul edersiniz.

6. Bildirim Yapılmaksızın Değiştirilebilecek Materyaller ve Destek Portalı Kullanım Şartları

Herhangi bir bildirim yapılmaksızın Materyal içerikleri üzerinde sık sık değişiklik yapılabilir. Ek olarak, Destek Portalı Kullanım Şartları herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir ve Destek Portalı'na her erişim sağladığınızda, o sırada geçerli olan Destek Portalı Kullanım Şartları'na uyum sağlamayı kabul edersiniz.

7. Erişimi İptal Etme ve İzleme Hakkı

Oracle, herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda Materyaller'e erişimi iptal etme hakkını saklı tutar. Oracle, Support Portal'a erişimi izleyebilir.

Oracle
2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
USA

Dünya Çapında Sorgular:
Telefon (+1) 737.867.1000

Son güncelleme tarihi 4 Ocak 2021.