Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Často kladené otázky: Oracle BYOL to PaaS

 • Co je Oracle BYOL?

  BYOL znamená “Bring Your Own License” (využijte vlastní licenci). Dříve jste mohli vlastní licence uplatnit v cloudu Oracle IaaS, ale pokud jste chtěli využít výhod automatizace PaaS, stávající licence k tomu použít nešlo. To se teď změnilo. Nyní nabízíme program Oracle BYOL to PaaS, díky kterému budou naši zákazníci moci využít své investice do stávajících on-premises licencí na své cestě do cloudu.

  Aktuální nabídka společnosti Oracle pro PaaS je „PaaS včetně licence“. Její součástí jsou:

  • Výpočetní výkon a podpora výpočetního výkonu
  • Automatizace
  • Licenční oprávnění a licenční podpora

  Součástí programu Oracle BYOL to PaaS jsou:

  • Výpočetní výkon a podpora výpočetního výkonu
  • Automatizace

  Zákazníci využijí své vlastní on-premises licenční oprávnění a získají licenční podporu na základě své stávající smlouvy o on-premises podpoře.

  Protože zákazníci využijí své stávající on-premises licenční oprávnění, mohou se do cloudu přesunout s nižšími náklady.

 • Pokud chci přesunout licenční oprávnění do cloudu, můžu je pak přenést zpět na produkty on-premises?

  Ano. Můžete využít úplnou mobilitu licence mezi on-premises, veřejným cloudem a platformou Oracle Cloud at Customer.

 • Jak jsou on-premises licenční oprávnění mapována na Oracle Cloud podle programu Oracle BYOL?

  Pravidla mapování jsou definována v dokumentu Popis služby univerzálních kreditů Oracle PaaS a IaaS.

  Na vyšší úrovni se jedna licence Oracle Processor mapuje na dvě výpočetní jednotky Oracle (OCPU). Další podrobnosti naleznete v dokumentu výše.

 • Existuje ke všem stávajícím nabídkám PaaS včetně licence jejich ekvivalent v programu Oracle BYOL to PaaS?

  Ne. Existují služby pouze v cloudu, které nemají žádný ekvivalent v režimu on-premises. Patří mezi ně například: Oracle Mobile Cloud, Oracle API Platform Cloud Service, Oracle Internet of Things Cloud Service a Oracle Visual Builder Cloud Service.

  Tyto služby jsou k dispozici pouze jako PaaS včetně licence, takže neexistuje žádné on-premises licenční oprávnění, které by bylo možné využít v cloudu.

 • Jak nový model Oracle UC ovlivní program Oracle BYOL to PaaS?

  Zákazníci mohou využít své kredity k pořizování služeb a utrácet je za služby PaaS včetně licence nebo mohou využít Oracle BYOL to PaaS.

 • Musí zákazníci nadále hradit roční poplatek za podporu on-premises licencí, které využijí ve službě PaaS?

  Ano.

 • Mapují se on-premises licenční oprávnění k Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Database Standard Edition 1 a Oracle Database Standard Edition 2 na službu Oracle Database Standard Edition Cloud Service?

  Ano.

 • Mohou zákazníci kombinovat PaaS včetně licence a Oracle BYOL to PaaS v jedné zřizované instanci?

  Ne, tyto dvě možnosti nelze kombinovat v jedné instanci.

 • S PaaS včetně licence mohou zákazníci jednoduše škálovat (rozšiřovat nebo zužovat) rozsah využívaných služeb a je jim účtován hodinový poplatek za “pronájem” služeb od společnosti Oracle. Jak škálování funguje u programu Oracle BYOL to PaaS?

  Zde existuje stejná možnost s jedním významným rozdílem. U programu Oracle BYOL to PaaS musí zákazníci do cloudu přenést svá on-premises licenční oprávnění. Má-li tedy zákazník k dispozici mnoho nevyužívaných on-premises licencí, může rozšiřovat nebo zužovat rozsah využívaných služeb podle požadavků za předpokladu, že má příslušný počet přenesených licenčních oprávnění.

 • Mohou zákazníci využít program Oracle BYOL to PaaS pro ustálené pracovní úlohy a poté rozšířit jejich rozsah využitím PaaS včetně licence?

  Záleží na architektuře. Pokud zákazník může rozšiřovat horizontálně přidáváním nových instancí, může pak spouštět nové instance s využitím PaaS včetně licence.

  V řadě případů však potřebuje rozšířit instanci vertikálně přidáním dalších jader k instanci – zejména databázi. V takovém případě nemůžete kombinovat Oracle BYOL to PaaS s PaaS včetně licence v téže instanci. Všechna jádra musí být buď Oracle BYOL to PaaS, nebo jádra včetně licence.

 • Vzhledem k tomu, že jsme zajistili, aby každý zákazník používající Oracle Database PaaS včetně licence měl přístup k nástrojům Diagnostics Pack, Tuning Pack, Data Masking and Subsetting Pack a Real Application Testing, bude se stejný komfort vztahovat i na zákazníky s Oracle BYOL?

  Ano. Pokud zákazník využije licenční oprávnění Oracle Database Enterprise Edition v Oracle PaaS, má zajištěno právo využívat Diagnostics Pack, Tuning Pack, Data Masking and Subsetting Pack a Real Application Testing, aniž by musel mít pro tyto možnosti databází on-premises licenční oprávnění.

 • Jsou nástroje Diagnostics Pack, Tuning Pack, Data Masking and Subsetting Pack a Real Application Testing součástí nabídky pro zákazníky, kteří využijí vlastní licenci v IaaS (BYOL to IaaS)?

  Ne, na tato oprávnění mají nárok pouze zákazníci, kteří využijí vlastní licenci v PaaS (BYOL to PaaS).

 • Mohou zákazníci s licencí Oracle Unlimited License Agreement ověřit licence přenesené do platformy Oracle Cloud?

  Ne.

 • Jak mohu odhadnout své náklady u programů Oracle UC a Oracle BYOL to PaaS?

  Zadejte své parametry do nástroje pro odhad nákladů.