Je nám líto. Nenašli jsme shodu pro vaše vyhledávání.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Zahajte nové hledání.
Contact Us Přihlaste se k Oracle Cloud

Container Instances

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Container Instances is a serverless compute service that enables you to instantly run containers without managing any servers.

Run containers without managing any servers (2:02)

OCI Container Instances enables you to easily run applications on serverless compute optimized for containers.

Using Container Instances, you can easily launch one or more containers with flexibility to specify compute shape, resource allocation, networking, and other optional configurations. Container Instances run on a dedicated environment with strong isolation for improved security. You only pay for the CPU and memory resources at the same price as "regular" OCI Compute, making Container Instances the best value option for running containers in cloud.

Container Instances are suitable for containerized workloads that do not require a container orchestration platform like Kubernetes; these include APIs, web apps, CI/CD jobs, automation tasks, data/media processing, dev/test environments, and more. For running your containerized apps on Kubernetes without managing infrastructure, see Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE).

DECEMBER 6, 2022

Announcing the availability of Container Instances

Rishikesh Palve, Principal Product Manager, Oracle

We’re excited to announce the availability of Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Container Instances, a serverless compute service that enables you to instantly run containers without managing any servers.

Read the complete post

Featured Container Instances blogs

Oracle Cloud Free Tier

Build, test, and deploy applications on OCI—for free.