Služba Oracle Events je nyní obecně dostupná

Sledujte změny ve svých cloudových prostředcích a reagujte na ně pomocí služeb Functions, NotificationsStreaming.

Ikona Plně spravovaná

Plně spravovaná

Služba Oracle Events eliminuje složitost ručního sledování změn ve vašich cloudových prostředcích a umožňuje na ně reagovat téměř v reálném čase pomocí služeb Functions, NotificationsStreaming.

Ikona Úzce integrovaná

Úzce integrovaná

Služba Oracle Events je integrována se všemi službami Oracle Cloud Infrastructure, a proto můžete sledovat události ze všech svých cloudových prostředků.

Ikona Otevřená

Otevřená

Služba Oracle Events je kompatibilní se specifikací CloudEvents sdružení Cloud Native Computing Foundation (CNCF) zaručující bezproblémovou interoperabilitu s nativním cloudovým ekosystémem.

Mechanismus doručování služby Oracle Events

Mechanismus doručování

Funkce produktu

Otevřít vše Zavřít vše

Inteligentní doručování v potřebném rozsahu

Služba Oracle Events podporuje doručování zpráv alespoň jednou s více opakováními v případě, že koncový bod je nedostupný. Služba Events se díky integrované komplexní logice dokáže vyrovnat s výpadky koncových bodů a latencí a je navržena pro použití v jakémkoli rozsahu.

Integrované zabezpečení

Integrace se službou Oracle Identity and Access Management vám umožňuje podrobně definovat uživatelská oprávnění pro vytváření a správu pravidel.

Zdarma

Za používání služby Oracle Events nejsou účtovány žádné poplatky. Platíte pouze za služby, které spotřebováváte a které ve službě Events publikují události nebo které ze služby Events události přijímají.