Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Co je to platforma jako služba (PaaS)?

PaaS je sada služeb pro tvorbu a správu moderních aplikací v digitálním věku – místně nebo v cloudu.

Co je platforma jako služba – PaaS

PaaS je sada služeb pro tvorbu a správu moderních aplikací v digitálním věku – on-premises nebo v cloudu.

Model PaaS poskytuje komponenty infrastruktury a middlewaru, které vývojářům, správcům IT a koncovým uživatelům umožňují vytvářet, integrovat, migrovat, nasazovat, zabezpečovat a spravovat mobilní a webové aplikace.

Pro zvýšení produktivity nabízí PaaS programovací komponenty připravené k okamžitému použití, které vývojářům umožňují zabudovávat do jejich aplikací nové funkce, včetně inovativních technologií jako umělá inteligence (AI), chatboty, blockchain a Internet of Things (IoT). Patří sem také sady nástrojů pro vývoj aplikací, včetně cloudových nativních služeb, Kubernetes, Docker a kontejnerových modulů a další.

Mezi služby PaaS patří i řešení pro analytiky, koncové uživatele a profesionální správce IT, včetně analýzy velkých objemů dat, správy obsahu, správy databází a dat, správy systémů a zabezpečení cloudu.

PaaS nabízí všechny základní výhody cloud computingu, od transparentní tvorby cen a zřizování na klíč po škálovatelnost na vyžádání a obnovu po havárii – vše spravováno konzistentním způsobem prostřednictvím snadno použitelných ovládacích panelů. Ve výsledku mohou firmy:

 • Standardizovat a zjednodušit IT operace
 • Urychlit podnikové inovace pomocí řešení připravených k okamžitému použití
 • Snížit rizika provozu, zabezpečení a řízení

Stručná historie PaaS

Do příchodu PaaS musela oddělení IT často vyhodnocovat, nakupovat, sestavovat, nasazovat, opravovat, upgradovat a udržovat jednotlivě licencované produkty. Ty často pocházely od různých dodavatelů, z nichž každý měl vlastní přístup k licenční politice, instalaci, konfiguraci, zabezpečení a integraci. Kvůli tomu byly podnikové procesy, správa a integrace mnohem složitější.

Jak trh postupně dozrával, zvyšovalo se i množství middlewarových komponent. V reakci na to se poskytovatelé pokoušeli omezit složitost vytvářením předem integrovaných middlewarových sad. Organizace, které neprováděly standardizaci na platformě jediného dodavatele, se však nezbavily problému správy a integrace řešení od různých dodavatelů. Úkol průběžně řešit tuto složitost zůstal jak na vývojářích, tak na týmech DevOps.

Příklady služeb PaaS

 

Vývoj aplikací Podniková řešení
Vývojářské nástroje a procesy Business Intelligence
Kontejnery Analýza
Katalog API Zabezpečení
Integrace Správa
Mobilita Správa dat
Chatboty Blockchain
Umělá inteligence a strojové učení Aplikace IoT
Komponenty IoT Správa obsahu

Klíčové prvky urychlující zavádění PaaS

Vznik cloud computingu změnil situaci v aplikacích a platformy pro vývoj aplikací se staly ideálními kandidáty pro zjednodušení složitosti. V polovině první dekády tohoto století začali poskytovatelé nabízet integrovanou sadu middlewarových cloudových služeb poskytovaných prostřednictvím standardizovaných rozhraní API: Tím došlo ke vzniku PaaS. V těchto pionýrských dobách však poskytovatelé v zásadě nabízeli jen server, úložiště a síťové služby a řešení PaaS byla vhodná pouze pro vývojová prostředí s nízkým rizikem a malými nároky.

Po úspěchu vývoje aplikací se množily případy použití za účelem odlehčení pracovní zátěže a s tímto přechodem se zvyšovaly nároky podniků. To zase zvýšilo poptávku po ověřeném podnikovém middlewaru. Ve výsledku se moderní řešení PaaS rozrostla tak, aby dokázala zahrnout funkce robustního podnikového middlewaru.

Pro podniky je jedním z nejdůležitějších požadavků na produkční úlohy předvídatelný a konzistentní výkon, který zajistí kontinuitu provozu. Tyto vlastnosti jsou podloženy výslovnými závazky ve smlouvách o úrovni služeb (service-level agreement, SLA). Aby byla zajištěna skutečná efektivita, musí vrstvy PaaS a IaaS (informace jako služba) spolupracovat. Mezi vhodné příklady patří škálovatelnost a odolnost proti chybám bez vypnutí nebo restartování systému.

Podniky mají také vyšší standardy na řízení prostředí. V rámci PaaS nestačí předcházet hrozbám; je nutné také prokázat, že hrozby byly odvráceny. S rozšiřováním využívání cloudu se konfigurace v v produkčním prostředí i vývoji odchylují od standardů a objevují se zranitelnosti. PaaS na podnikové úrovni poskytuje komplexní a konzistentní nástroje pro logování (záznamy protokolů) a audit.

Všichni vývojáři jsou pod tlakem na zvyšování produktivity a kvality. Nicméně s tím, jak se podniky rozšiřují a inovují, vývojové procesy se zadrhávají vzhledem k prostředím pro kontinuální integraci a kontinuální dodávání (continuous integration/continuous delivery, CI/CD) vytvořených ve vlastní režii podniků. Vývoj v PaaS na podnikové úrovni se musí spoléhat na předem vytvořená, ale otevřená integrovaná vývojová prostředí.

Digitální věk poptávku po PaaS dále zvýšil. Se stoupající složitostí middlewarové vrstvy požadují podniky dodávání aplikací ještě rychleji. Není proto žádným překvapením, že objem zaváděných PaaS – veřejných i privátních řešení PaaS – neustále narůstá.

Většina rozhodnutí v oboru IT je odůvodněna na základě tří principů – efektivity, výkonnosti a snížení rizika. Jak k těmto jednotlivým principům přistupují řešení PaaS:

 • Efektivita IT: PaaS urychluje vytvoření prostředí, zvyšuje míru automatizace, standardizuje nasazování, eliminuje rutinní úkoly a zlepšuje škálovatelnost.
 • Podnikové inovace: PaaS zvyšuje tržby i zisk tím, že umožňuje oddělením IT pružněji reagovat na obchodní příležitosti, například pomocí mobilních aplikací, podpory inovativnějších uživatelských prostředí (chatbotů), důvěryhodnějších transakcí (blockchain), rychlejších cyklů vydávání (kontejnery a rozhraní API) a vyhledávání dat (analytika).
 • Snížení rizika PaaS posiluje a zjednodušuje zabezpečení a urychluje reakce na rizika vznikající v heterogenních komponentách IT. Zvyšuje odolnost podniku a zkracuje prostoje, přičemž zároveň chrání před ztrátou dat a urychluje obnovu.
Hlavní cíle
Jak PaaS pomáhá

Efektivita IT

 • Eliminuje a zjednodušuje úkoly profesionálních správců (správců databází, správců systémů, DevOps, SecOps)
 • Zvyšuje produktivitu správců IT
 • Umožňuje rychlou škálovatelnost
 • Zvyšuje rychlost a kvalitu vývoje
 • Snižuje náklady na IT

 

 • Umožňuje samoobslužné zřizování
 • Integruje se se službami IaaS
 • Poskytuje vývojářům komplexní prostředí pro tvorbu kódu s důrazem na rozhraní API
 • Umožňuje extrémní automatizaci pro činnosti spojené s životním cyklem a provozem
 • Používá společné ovládací panely a nástroje pro procesy správy a zabezpečení
 • Snižuje počet dodavatelů technologií

Podnikové inovace

 • Zvyšuje příjmy
 • Zlepšuje služby zákazníkům, zaměstnancům a partnerům
 • Zvyšuje produktivitu analytiků a uživatelů
 • Zvyšuje zaměření IT na obchodní výsledky spíše než na správu platformy

 

 • Poskytuje snadno použitelné prostředí pro tvorbu kódu i koncovým uživatelům
 • Rychle vytváří a rozšiřuje aplikace – pro vývojáře i pro netechnické uživatele
 • Snadno využívá nové technologie jako umělá inteligence, zpracování přirozeného jazyka (natural-language processing, NLP), IoT, blockchain a analýzy

Snižuje riziko

 • Omezuje bezpečnostní hrozby a přerušení
 • Poskytuje vysokou dostupnost
 • Minimalizuje prostoje a ztráty dat
 • Zajišťuje rychlé obnovení

 

 • Poskytuje automatizovanou správu oprav
 • Při přístupu k prostředkům využívá model nulové důvěry
 • Ve výchozím nastavení šifruje data
 • Sjednocuje správu identit a zabezpečení
 • Poskytuje automatizaci dostupnosti napříč regiony podporovanou vysokorychlostními sítěmi
 • Poskytuje vysoké záruky ve smlouvě o kvalitě poskytovaných služeb (SLA)

Budoucnost PaaS

Řešení PaaS budou díky svému dalšímu rozvoji i nadále nabízet inovace a eliminovat složitost správy a řízení, ať už jde o instalace, nastavení, konfigurace po správu, údržbu a audit. K dosažení tohoto cíle jim pomůže:

 • Zvýšená automatizace a autonomní operace pro spravované služby
 • Rozšířené a vylepšené integrace s dalšími řešení jak podniku, tak i třetích stran
 • Nativní podpora umělé inteligence, IoT, blockchainu, chatbotů a dalších nových technologií

Jedno řešení PaaS – více cloudů a poskytovatelů

Při posuzování řešení PaaS je klíčové zvážit, jak se vaše organizace bude dále vyvíjet. Při dnešní rychlosti technologických změn jsou řešení, která podporují maximální flexibilitu, ve výhodě. Jinými slovy, je důležité zvážit, zda má poskytovatel PaaS skutečně strategii vhodnou pro podnikové zákazníky.

Jedním z důležitých aspektů je například podpora více cloudů. Podle IDC používalo 75 % oddělení podnikového IT v roce 2017 řešení pro více cloudů. V roce 2018 se procento využívání více cloudů zvýší na 85 %. Flexibilita umožňující přesouvat pracovní zátěž mezi prostředími on-premises, veřejného cloudu a soukromého cloudu dává firmám možnost zmírňovat rizika, dynamicky využívat optimalizaci cen a plnit rostoucí požadavky na regulaci a řízení.

Aby bylo zajištěno úplné využití výhod PaaS při vývoji vaší strategie, vezměte v potaz možnosti pro pracovní zátěž a vývoj, které

 • Podporují přenositelnost mezi více cloudy: Strategie PaaS pro více cloudů vyžaduje snadnou přenositelnost pracovní zátěže mezi databázemi, kontejnery, otevřeným zdrojovým kódem a jazykem Java.
 • Sjednocují řízení v celém vašem portfoliu IT: Vícenásobné provozní platformy jsou realitou. K dosažení provozní dokonalosti používejte jedinou sadu nástrojů pro aktivní řízení zabezpečení a správy v cloudech i on premises.
 • Nevytvářejí závislost na dodavateli: Řešení PaaS založená na oborových standardech umožňuje IT dále rozvíjet, zatímco ta, která si vynucují závislost na dodavateli, vedou k zastarávání a s vývojem technologií, regulací a podmínek na trhu je třeba je neustále upravovat.

Moderní, komplexní, připravená na budoucnost: výběr správné platformy PaaS

U PaaS existuje řada případů použití a konfigurací. V některých případech vývojáři sestavují řešení z komponent, jindy je řešení jednoduše nasazeno a připraveno k okamžitému použití. Následuje seznam populárních případů použití PaaS a jejich klíčových funkcí:

Případy použití PaaS
Klíčové funkce
 • Používá předem vytvořené adaptéry připravené k okamžitému použití pro bezproblémovou integraci on-premises a cloudových aplikací
 • Zjednodušuje rozšiřování pomocí vizuálního vývoje „klikáním myši“
 • Pro širokou škálu on-premises a cloudových databází vyžaduje služby integrace dat a replikace odolné proti chybám a v reálném čase
 • Z hlediska konzistentnosti a kvality spoléhá na katalog API
 • Využívá integrační služby a podporu analytiky
 • Zaručuje ověření původu a řízení dat
Podporuje moderní vývoj aplikací
 • Využívá produktivitu vývojářů a nástroje, jako jsou sledování problémů, správa verzí kódu, wiki, nástroje agilního vývoje, kontinuální integrace a automatizace dodávek
 • Podporuje jazyky, platformy a rámce s otevřeným zdrojovým kódem, aniž by to bylo na úkor přenositelnosti
 • Má vývojové komponenty, služby a procesy kladoucí důraz na API pro vývojáře aplikací front-endu i back-endu
 • Poskytuje prostředí pro vizuální vývoj založené na prohlížeči
 • Využívá platformu mobilních aplikací, která zahrnuje open messaging, integraci dat a služeb, NLP chatboty a správu
 • Zajišťuje vzájemnou součinnost programovacích jazyků a nástrojů mezi on-premises a cloudovými platformami
Umožňuje blockchain
 • Umožňuje podporu rozhraní API pro služby blockchain k zajištění bezpečné výměny informací a transakcí
Podporuje přesun pracovní zátěže do cloudu
 • U nástrojů, pracovní zátěže pro rychlé nasazování vývoje, testování a výrobu, obnovy po havárii a produkčních prostředí využívá vzájemnou součinnost více platforem
 • Má předem sestavené nástroje pro migraci aplikací
 • Podporuje vlastní aplikace i aplikace třetích stran
Podporuje podnikovou analytiku
 • Používá nástroje pro příjem a transformaci velkých objemů dat
 • Využívá správu dat pro strukturovaná i nestrukturovaná data
 • Má vizuální nástroje pro koncové uživatele, analytiky a studium dat
 • Provádí optimalizace velkých datových sad
 • Používá nástroje a metody hloubkové a pokročilé analytiky pro statistickou a prediktivní analýzu a analýzu založenou na strojovém učení
 • Poskytuje otevřené podnikové výkazy (reporty) pro web i mobilní zařízení
Podporuje moderní zabezpečení a dodržování předpisů
 • Využívá bezpečnostní monitoring a analytiku k rychlé detekci a nápravě hrozeb na základě strojového učení, informovanosti o uživatelských relacích a aktualizovaného inteligentního zjišťování hrozeb na základě kontextu
 • Má moderní správu identit a přístupů postavenou na standardech identity, které mohou využívat i ostatní cloudové služby jako Cloud Access Security Broker (CASB)
 • Využívá integrované nástroje zabezpečení pro více cloudů i on-premises