Je nám líto. Nenašli jsme shodu pro vaše vyhledávání.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Zahajte nové hledání.
Country Contact Us Přihlaste se k Oracle Cloud

Oracle Database Free Release Quick Start

Getting started with Oracle Database Free is quick and simple.

For more information and full step-by-step instructions, please review the installation guide for Linux.

Learn more about the new features available in Oracle Database 23c Free

Installing Oracle Database 23c Free


Docker/Podman
Download Oracle Container Registry
Notes Pull container images straight from Oracle’s Container Registry via docker pull container-registry.oracle.com/database/free:latest
Oracle VM VirtualBox
Filename Oracle_Database_23c_Free_Developer_Appliance.ova
Sha256sum 5b88aab0df71205ed52ea48dab3864a8505415ca76932ab7247708ceb86a11b0
Size (in bytes) 6982303232
Notes

Import the 23c Free .ova file into your local Oracle VM VirtualBox setup.

See Oracle Database 23c Free VirtualBox Appliance for what’s in the Oracle VM VirtualBox image and Resource requirements.

Oracle Linux 8
Filename oracle-database-free-23c-1.0-1.el8.x86_64.rpm
Sha256sum 1319bcd7cb706cb727501cbd98abf3f3980a4fdabeb613a1abffc756925c7374
Size (in bytes) 1751573448
Notes

Run dnf install -y oracle-database-free*

Run /etc/init.d/oracle-free-23c configure

Oracle Instant Client

Filename

Sha256sum

Size (in bytes)

instantclient-basic-linux.x64-23.3.0.0.0.zip

afabde9b72cf8263e46aa4f78b5e2bec43be4448e88203532a22ff59aad96f44

112448885

Filename

Sha256sum

Size (in bytes)

instantclient-sdk-linux.x64-23.3.0.0.0.zip

feae9e31aa34709ee92d1791890e90a67591ffdc3d5d981e4fcf79868f08b59a

1038519

Filename

Sha256sum

Size (in bytes)

Notes For development and deployment of applications that connect to Oracle Database
RedHat compatible Oracle Linux 8 distribution

Filename

Sha256sum

Size (in bytes)

oracle-database-preinstall-23c-1.0-1.el8.x86_64.rpm

2c88437a537e28527a068ef540d0c4ec30ff9b5890d57d9493a3d1bd0b533e60

30688

Filename

Sha256sum

Size (in bytes)

oracle-database-free-23c-1.0-1.el8.x86_64.rpm

1319bcd7cb706cb727501cbd98abf3f3980a4fdabeb613a1abffc756925c7374

1751573448

Notes

Run dnf install -y oracle-database-preinstall*

Run dnf install -y oracle-database-free*

Run /etc/init.d/oracle-free-23c configure

Windows
Notes Windows users can run Oracle Database Free using the provided container image and Docker Desktop for Windows or Oracle VM VirtualBox image. A Windows native installation is coming soon.

Connecting to Oracle Database Free

SQL

 • Connect string format: [username]@[hostname]:[port]/[DB service name] [AS SYSDBA]
 • To connect to the first Pluggable Database (PDB) use:
  
  
  					sqlplus sys@localhost:1521/FREEPDB1 as sysdba
  					
 • To connect to the Container Database (CDB) use:
  
  
  					sqlplus sys@localhost:1521/FREE as sysdba
  					

JavaOracleDataSource ods = new OracleDataSource();
ods.setURL("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521/FREEPDB1"); // jdbc:oracle:thin@[hostname]:[port]/[DB service name]
ods.setUser("[Username]");
ods.setPassword("[Password]");
Connection conn = ods.getConnection();
 
PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement("SELECT 'Hello World!' FROM dual");
ResultSet rslt = stmt.executeQuery();
while (rslt.next()) {
 System.out.println(rslt.getString(1));
}
	

Pythonimport oracledb

conn = oracledb.connect(user="[Username]", password="[Password]", dsn="localhost:1521/FREEPDB1")
with conn.cursor() as cur:
  cur.execute("SELECT 'Hello World!' FROM dual")
  res = cur.fetchall()
  print(res)
	

Node.jsconst oracledb = require('oracledb');
   
async function run() {
  let connection = await oracledb.getConnection({
  user : "[Username]",
  password : "[Password]",
  connectString : "localhost:1521/FREEPDB1" // [hostname]:[port]/[DB service name]
  });
  let result = await connection.execute( "SELECT 'Hello World!' FROM dual");
  console.log(result.rows[0]);
}
   
run();
	

C#/.NET					
	// Connection string format: User Id=[username];Password=[password];Data Source=[hostname]:[port]/[DB service name];
  OracleConnection con = new OracleConnection("User Id=[Username];Password=[Password];Data Source=localhost:1521/FREEPDB1;");
  con.Open();
  OracleCommand cmd = con.CreateCommand();
  cmd.CommandText = "SELECT \'Hello World!\' FROM dual";
   
  OracleDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
  reader.Read();
  Console.WriteLine(reader.GetString(0));
	

PHP// [username], [password], [hostname]:[port]/[DB service name]
$c = oci_pconnect("[Username]", "[Password]", "localhost:1521/FREEPDB1");
$s = oci_parse($c, "SELECT 'Hello World!' FROM dual");
oci_execute($s);
oci_fetch_all($s, $res);
echo "<pre>\n"
var_dump($res);
echo "</pre>\n";
	

Rubyrequire 'oci8'
   
con = OCI8.new("[Username]", "[Password]", "localhost:1521/FREEPDB1")
statement = "SELECT 'Hello World!' FROM dual"
cursor = con.parse(statement)
cursor.exec
cursor.fetch do |row|
print row
end
	

Gopackage main
   
import (
   "fmt"
   "log"
   "database/sql"
   _ "github.com/godror/godror"
)
   
func main() { 
   
   // connectString format: [hostname]:[port]/[DB service name]
   
   dsn := `user="[Username]"
       password="[Password]"
       connectString="localhost:1521/FREEPDB1"` 
   
   db, err := sql.Open("godror", dsn)
   if err != nil {
    panic(err)
   }
   defer db.Close()
   
   rows, err := db.Query("SELECT 'Hello World!' FROM dual")
   if err != nil {
    panic(err)
   }
   defer rows.Close()
   
   var strVal string
   for rows.Next() {
    err := rows.Scan(&strVal)
    if err != nil {
     log.Fatal(err)
    }
    fmt.Println(strVal)
   }
   err = rows.Err()
   if err != nil {
    log.Fatal(err)
   }
   
}