Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Právní oddělení společnosti Oracle

Materiály ke stažení od společnosti Oracle
Právní upozornění

 

Práva subjektu údajů náležející zákazníkům, koncovým uživatelům nebo spotřebitelům společnosti Oracle a další práva

Na základě obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropské unie a dalších příslušných zákonů a předpisů mohou mít fyzické osoby v EU/EHP a v dalších jurisdikcích konkrétní práva subjektů údajů, která jim umožňují žádat o přístup ke svým osobním údajům, jež má v držení společnost Oracle, nebo za něž společnost Oracle jiným způsobem odpovídá, a rovněž žádat vymazání, opravu, odstranění nebo omezení užití těchto údajů, případně žádat o jejich kopii. Následuje seznam portálů společnosti Oracle, na kterých mohou být Vaše osobní údaje uloženy. Osoby, kterým tato práva náleží, by si měly své údaje uložené na těchto portálech otevřít (i) kliknutím na odkazy postupem podle níže uvedených pokynů a (ii) na každém portálu provést požadované kroky nad svými údaji, např. aktualizovat své kontaktní údaje, smazat určité položky nebo záznamy, nebo si stáhnout kopii svého profilu. Upozorňujeme, že tyto akce jsou k dispozici pouze v rozsahu, který umožňují funkce daného portálu. Některé vaše požadavky nemusí být splněny, pokud budou v rozporu s povinností společnosti Oracle dostát příslušným právním nebo provozním požadavkům, např. pokud budou dotčené údaje nutné k plnění smlouvy sjednané mezi Vámi a společností Oracle.

Máte-li výše uvedená práva a chcete je uplatnit na osobní údaje uložené (i) v úložištích, která nejsou uvedena níže, nebo (ii) na portálech, kde nejsou k dispozici funkce umožňující požadované kroky, můžete zadat požadavek vyplněním našeho formuláře dotazů. Nezapomeňte vybrat z rozevírací nabídky možnost “Požadavek subjektu údajů na přístup – zákazník / koncový uživatel společnosti Oracle”. S dalšími dotazy se prosím obraťte na Kancelář pro ochranu osobních údajů společnosti Oracle na adrese privacy_ww@oracle.com.

Nástroj Pokyny
MyOracleSupport Kliknutím na záložku ‘Přihlásit’ vpravo nahoře se může uživatel přihlásit a získat přístup ke svým údajům.
Oracle.com Profile Vpravo nahoře klikněte na nabídku „Přihlásit“. V oddílu „Účet Oracle“ se musíte „Přihlásit“ k účtu pro přístup ke svým údajům.
Oracle University Vpravo nahoře klikněte na možnost „Zaregistrovat se k účtu Oracle Web zdarma“. Tím se otevře okno pro přihlášení uživatele. Po přihlášení se kliknutím na záložku „Účet“ vpravo nahoře zobrazí informace o profilu.
Oracle Community Klikněte na tlačítko „Přihlásit“ v pravém horním rohu. Po přihlášení pomocí svých přihlašovacích údajů si mohou uživatelé zobrazit své kontaktní údaje.
Oracle Data Cloud Registry Při návštěvě stránky mohou uživatelé použít službu Oracle Data Cloud Registry k zobrazení segmentů informací online třetích stran, které společnost Oracle spojila se zařízením, pomocí něhož uživatel na stránku vstoupil.
MySQL Vpravo nahoře klikněte na nabídku „Přihlásit“. V oddílu „Účet Oracle“ se uživatel musí kliknutím „Přihlásit“ k účtu pro přístup ke svým údajům.
Oracle Partner Network Uživatelé si mohou zobrazit své údaje kliknutím na tlačítko „Přihlásit“ vlevo nahoře a zadáním svých přihlašovacích údajů.
Oracle Partner Alliances & Channels Vpravo nahoře klikněte na nabídku „Přihlásit“. V oddílu „Účet Oracle“ se uživatel musí kliknutím „Přihlásit“ k účtu pro přístup ke svým údajům.
Oracle Technology Network Vpravo nahoře klikněte na nabídku „Přihlásit“. V oddílu „Účet Oracle“ se uživatel musí kliknutím „Přihlásit“ k účtu pro přístup ke svým údajům.
Oracle Cloud Market Place Kliknutím na záložku ‘Přihlásit’ vpravo nahoře získá uživatel přístup ke svým údajům.
Oracle Cloud Pro přístup k informacím o profilu klikněte na tlačítko „Přihlásit“ v horní střední části stránky a zadejte přihlašovací údaje.
Cloud Service Portal Pro přístup k informacím o svém profilu klikněte na tlačítko „Přihlásit“ v horní střední části stránky a zadejte přihlašovací údaje.
Oracle Netsuite Klikněte na tlačítko „Přihlásit“ v pravém horním rohu. Po přihlášení pomocí svých přihlašovacích údajů si mohou uživatelé zobrazit informace o svém profilu.
Oracle Stores Kliknutím na záložku ‘Přihlásit’ vpravo nahoře získá uživatel přístup ke svým údajům.
Oracle Linux/UIX Kliknutím na záložku ‘Přihlásit’ vpravo nahoře získá uživatel přístup ke svým údajům.
E-Delivery - Oracle Software Delivery Cloud Pro přístup k informacím o svém profilu klikněte na tlačítko ‘Přihlásit’ v horní střední části stránky a zadejte přihlašovací údaje.
Oracle Learning Library Klikněte na ‘Přihlásit’ v pravém horním rohu. Po přihlášení pomocí svých přihlašovacích údajů si mohou uživatelé zobrazit informace o svém profilu.
iRecruitment Kliknutím na možnost ‘Přihlásit’ vpravo nahoře pod obrázkem získá uživatel přístup ke svým údajům.

Upozorňujeme: Pokud jste nezadali požadavek prostřednictvím služby iRecruitment, vyžádejte si prosím své údaje prostřednictvím našeho formuláře dotazů.
Oracle Social Cloud Pro přístup ke svým údajům klikněte na tlačítko „Přihlásit“ v horní střední části stránky a zadejte přihlašovací údaje.

Více informací