Je nám líto. Nenašli jsme shodu pro vaše vyhledávání.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Zahajte nové hledání.
Contact Us Přihlaste se k Oracle Cloud

Try MySQL HeatWave for free

  • Get US$300 in credit and try Oracle MySQL HeatWave for 30 days.
  • Choose your cloud provider: Oracle Cloud Infrastructure (OCI) or Amazon Web Services (AWS).
  • Simplify operations with one MySQL Database service for transactions, analytics, and machine learning (ML)—eliminating the complexity and cost of separate analytics database, ML, and ETL services.
  • Get real-time analytics and improve security—eliminating the latency and risks of data movement between data stores.
  • Benefit from unmatched price performance and machine learning–powered automation—without changes to current MySQL applications.
OCI logo Deploy MySQL HeatWave on OCI
AWS logo Deploy MySQL HeatWave on AWS

Oracle Cloud Free Tier is available worldwide. See the data regions page for detailed service availability. US$300 free credits are available in select countries and valid for up to 30 days. Oracle Cloud credits are consumed at discounted rates during the 30-day promotional period. The capacity limits listed under each service are only estimates and reflect the maximum capacity you can get if you consume your entire credits on one service during the promotional period. The maximum capacity per service you get can be less if you consume multiple services. The list of services and capacity estimates are subject to change. Your credit balance is available to you in the Oracle Cloud Infrastructure console.