Vyzkoušejte MySQL HeatWave zdarma

Už máte zkušební účet?

Získejte přístup k technickým zdrojům a vyzkoušejte si práci se službou MySQL HeatWave na platformě OCI nebo AWS.

  • Získejte 300 USD v cloudových kreditech a vyzkoušejte si službu Oracle MySQL HeatWave po dobu 30 dní.

  • Zjednodušte operace pomocí jedné služby MySQL Database pro transakce, analýzu a strojové učení (ML) – odstraňte složitosti a náklady na samostatné analytické databáze, služby Lakehouse, ML a ETL.

  • Získejte analytiku v reálném čase ze všech datových skladů a datových jezer a zlepšete zabezpečení – odstraňte prodlevy a rizika pohybu dat mezi datovými sklady.

  • Využijte bezkonkurenční výkon, cenovou výhodnost a automatizaci založenou na strojovém učení – beze změn v současných aplikacích MySQL.

Bezplatná verze Oracle Cloud Free Tier je k dispozici ve všech oblastech, kde je k dispozici komerční služba Oracle Cloud Infrastructure. Podrobnosti o dostupnosti služeb získáte na stránce s datovými regiony. Kredity v hodnotě 300 dolarů k dispozici ve vybraných zemích s platností až 30 dní. Kredity služby Oracle Cloud jsou během 30denního propagačního období spotřebovávány za zvýhodněné ceny. Kapacitní limity uvedené u každé služby jsou pouze odhady a odrážejí maximální kapacitu, kterou můžete získat v případě, že během propagačního období spotřebujete veškeré kredity na jednu službu. Maximální kapacita na službu, kterou získáte, může být nižší, pokud využíváte více služeb. Seznam služeb a odhadované kapacity se můžou změnit. Zůstatek kreditu máte k dispozici v konzole Oracle Cloud Infrastructure.