Wat is cloudmigratie? Belang, voordelen en strategie

Jeff Erickson | Tech Content Strategist | 16 maart 2023

Cloudmigratie is het verplaatsen van data, applicaties, computingcapaciteit en andere digitale activa van het on-premises datacenter van een organisatie naar een datacenter dat wordt gerund door een cloudprovider. Zoals bij alle migraties wordt het traject gestuurd door een zoektocht naar een betere omgeving. Een organisatie die voor een cloudmigratie wil gaan, is op zoek naar een omgeving met lagere computingkosten, talrijke mogelijkheden, regelmatig nieuwe technologische innovaties en een onbeperkte schaalbaarheid. Met de overstap naar de cloud wordt een einde gemaakt aan het inhuren van getalenteerde technologen die vervolgens repetitief werk uitvoeren om hardware, databases en applicaties draaiende te houden. Maar hoewel er veel voordelen aan verbonden zijn, kan het migratieproces, als dit slecht wordt gepland, moeizaam verlopen en zelfs gevaren met zich meebrengen. De informatie hieronder maakt duidelijk wat er op het spel staat bij de planning van een cloudmigratie en helpt u de juiste voorbereidingen te treffen om sneller over te gaan naar deze nieuwe en betere omgeving.

Wat is cloudmigratie?

Bij het cloudmigratieproces worden data van een on-premises datacenter naar het datacenter van een cloudprovider verplaatst.

Cloudmigratie is het proces van het verplaatsen van applicaties en de bijbehorende ondersteunende technologieën van het on-premises datacenter van een organisatie naar het datacenter van een cloudprovider. Dit kan betekenen dat een on-premises applicatie samen met ondersteunende databases en ontwikkelplatformen wordt verplaatst naar de servers, opslag en netwerkinfrastructuur van de cloudprovider. Het kan ook betekenen dat een organisatie overstapt naar een cloudapplicatie, zoals een ERP-, CRM- of HCM-applicatie (Human Capital Management), die wordt geleverd als 'Software as a Service', en waarbij de oude versie wordt afgesloten.

In al deze modellen worden bij een cloudmigratie de workloads van de datacenters die eigendom zijn van een organisatie, verplaatst naar het datacenter van een cloudprovider, waar taken zoals back-ups, beveiligingspatches en releases van nieuwe functies gewoonlijk deel uitmaken van de service en regelmatig worden uitgevoerd. Het gebruik van cloudservices is meestal goedkoper dan het runnen van een datacenter, omdat u alleen betaalt voor datgene wat u daadwerkelijk gebruikt. Nu er veel vaker migraties worden uitgevoerd, hebben bedrijven een ander voordeel ontdekt: na een migratie hoeven bekwame medewerkers geen alledaagse werkzaamheden meer uit te voeren om een datacenter draaiend te houden, waardoor zij zich kunnen richten op het ondersteunen van nieuwe zakelijke kansen.

De term 'migratie' wordt gebruikt, omdat het verplaatsen van deze workloads een belangrijke onderneming kan zijn die zorgvuldig moet worden gepland en uitgevoerd. Een dergelijke planning is van essentieel belang om de bedrijfsvoering in stand te houden terwijl een organisatie overstapt naar systemen in de cloud.

Voornaamste conclusies

 • Het gebruik van cloudresources wordt een steeds vaker toegepaste bedrijfsstrategie.
 • Strategieën voor cloudmigratie worden gebaseerd op verschillende bewezen processen en tactieken.
 • Voor een geslaagde migratie zijn een nauwkeurige planning en een zorgvuldige uitvoering noodzakelijk, maar het is bekend waar de risico's zitten.
 • Er zijn steeds meer tools van cloudproviders en externe leveranciers beschikbaar die het proces beheersbaar maken.
 • Cloudproviders blijven innoveren en hun services verbeteren, waardoor de cloud zelfs voor kritieke en gevoelige workloads een aantrekkelijke optie wordt.

Uitleg over cloudmigratie

Bij een cloudmigratie worden bestaande databases, applicaties en andere computingworkloads die op een on-premises infrastructuur draaien, verplaatst naar een provider van cloudcomputing. Soms betreft dit het verplaatsen van wel honderden of zelfs duizenden databases, applicaties voor kritieke functies zoals financiën, facturering, personeelszaken, supply chain of productie, of ontwikkelomgevingen die worden gebruikt door teams die nieuwe apps maken en testen.

In de begindagen van de cloud waren migraties niet zo gebruikelijk als nu. Meer dan tien jaar lang was het uitvoeren van IT-processen in de public cloud een strategie die voornamelijk werd toegepast voor nieuwe applicaties of digitale activa. Dankzij een cloudomgeving kon een startend bedrijf een idee snel op de markt brengen zonder servers te installeren en onderhouden en zonder softwarelicenties te kopen. De ondernemers betaalden gewoon voor de gebruikte cloudinfrastructuur en konden daarna direct aan de slag. Omdat in een public cloud de computingresources met andere bedrijven worden gedeeld, maakten gevestigde bedrijven en overheden zich aanvankelijk zorgen over dingen als privacy en beveiliging van data, en over het feit dat andere klanten beslag konden leggen op CPU-cycli waardoor de prestaties van applicaties misschien zouden afnemen. Als gevolg daarvan bleven de gevestigde bedrijven en overheden met eigen datacenters, met name die waar kritieke applicaties werden uitgevoerd, weg van de public cloud.

In de loop van de tijd is het cloudlandschap drastisch veranderd en zijn cloudmigraties de normaalste zaak van de wereld geworden. Cloudproviders hebben hun systemen en leveringsmodellen geüpgraded en bieden infrastructuuropties die zelfs aantrekkelijk zijn voor bedrijven die de strengste vereisten op het gebied van privacy, beveiliging, prestaties en betrouwbaarheid hanteren. Nu wordt de cloud door organisaties op het gebied van algemene financiering, gezondheidszorg en communicatie-infrastructuur en door de overheid gezien als een manier om toegang te krijgen tot de nieuwste innovaties met cloudservices die hun eigen datacenters en softwareversies niet kunnen bieden. De kosten voor de cloud zijn over het algemeen ook lager dan wat bedrijven moeten uitgeven om hun eigen infrastructuur werkend te houden. Dat brengt ons bij de vraag hoe data en applicaties van eigen datacenters van bedrijven kunnen worden verplaatst naar de krachtige, fouttolerante en actuele datacenters van een cloudprovider.

Hoe werkt cloudmigratie?

Cloudmigratie is het proces van het verplaatsen van data, services en applicaties naar het datacenter van een cloudprovider. Daarbij wordt een gedetailleerd plan gemaakt voor de back-up van data, het gebruiken van netwerkverbindingen en het beveiligen van de data tijdens het migratieproces. Daarnaast moet worden samengewerkt met de cloudprovider om inzicht te krijgen in de wijzigingen die eventueel nodig zijn om applicaties in de nieuwe cloudomgeving te laten werken. Migratie betekent dat de architectuur moet worden afgestemd op de infrastructuur van de cloudprovider en de methoden van de cloudprovider voor het waarborgen van de privacy en beveiliging van data, zoals de verificatiemethoden die worden gebruikt om data te beschermen tegen cyberaanvallen.

Om de cloudmigratie te laten slagen, huren organisaties vaak ervaren cloudarchitecten en -technici in die bekend zijn met het platform van de cloudprovider, voor een consistente back-up, dataportabiliteit en compatibiliteit van applicaties tussen de cloud en het on-premises datacenter waar de organisatie van afstapt. Deze specialisten kunnen ook uitleggen hoe data sneller kunnen worden verwerkt met de hardware en software in de cloud. Als de migratie van data en applicaties naar de cloud op de juiste manier wordt uitgevoerd, en waar nodig in overleg met deskundigen uit de branche, kan deze migratie met minimale verstoring worden uitgevoerd.

OCI levert grote bedrijfswaarde

Volgens IDC kan met OCI na vijf jaar een rendement van 474% en een verlaging van de totale eigendomskosten met 53% worden gerealiseerd.

Implementatiemodellen voor migratie

Een van de belangrijkste redenen waarom cloudmigratie steeds vaker wordt uitgevoerd, is dat de aanbiedingen voor cloudcomputing diverser en geavanceerder zijn geworden. De grootste cloudproviders, ook wel hyperscale-providers genoemd, bieden nu vele verschillende opties die veel verder gaan dan public cloudservices, waaronder de volgende vier implementatiemodellen:

 • Public cloud: dit is het traditionele model. Organisaties betalen voor ruimte op servers in het datacenter van de cloudprovider, op basis van gebruik of via een abonnement. De servers worden gedeeld met de andere klanten van die cloudprovider.
 • Private cloud: dit is een omgeving waarin de volledige server of specifieke serverracks in het datacenter van de cloud worden toegewezen aan één organisatie. Afhankelijk van de behoeften van de klant kunnen sommige cloudproviders de dedicated hardware in het eigen datacenter van de organisatie plaatsen, terwijl ze zelf de verantwoordelijkheid voor het beheer houden.
 • Hybride cloud: dit houdt in dat een organisatie een deel van de data en applicaties verplaatst naar het datacenter van een cloudprovider en een deel in het eigen datacenter houdt. Zo wordt een gedeelde 'hybride' architectuur gecreëerd die de applicaties ondersteunt. Een organisatie kan dit model kiezen vanwege het bedrijfsbeleid of de voorschriften voor het bewaren van data.
 • Multicloud: dit is een proces waarbij applicaties en data naar verschillende cloudproviders worden gemigreerd. Op die manier kan een organisatie workloads uitvoeren bij de cloudprovider die in dat type service is gespecialiseerd. Een organisatie kan bijvoorbeeld de applicatieserver in de ene cloud en databasebewerkingen in de andere uitvoeren.

Servicemodellen voor migratie

Er zijn enkele verschillende manieren om cloudmigratie te benaderen, afhankelijk van wat een organisatie wil bereiken. Deze variëren van migratie naar een in de cloud gehoste bedrijfsapplicatie, zoals een ERP- of CRM-applicatie, tot het leasen van de kerninfrastructuur voor computing en migratie van een huidige applicatie of uw ontwikkel- en testomgeving naar deze infrastructuur. Hieronder worden de drie belangrijkste modellen genoemd.

 • Software as a Service (SaaS)
  Bij een cloudmigratie volgens het SaaS-principe worden de data en functionaliteit van een applicatie uit uw datacenter overgenomen en wordt het gehele bedrijfsproces verplaatst, zodat dit in een cloudapplicatie van de cloudprovider wordt uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld boekhoudprocessen uitvoert met een on-premises applicatie voor de algemene boekhouding die is geïmplementeerd en wordt onderhouden door uw IT-afdeling, betekent een SaaS-migratie dat u overstapt naar een boekhoudapplicatie die is geschreven en doorlopend wordt bijgewerkt door de cloudprovider, die in het datacenter van de provider wordt uitgevoerd en door uw medewerkers via een browser wordt gebruikt.
 • Infrastructure as a service (IaaS)
  Een IaaS-migratie wordt ook wel een 'lift-and-shift'-migratie genoemd. Volgens dit migratiemodel wordt een applicatie uit uw eigen datacenter, liefst grotendeels ongewijzigd, naar de computing-, opslag- en netwerkinfrastructuur van het datacenter van de cloudprovider verplaatst. De cloudprovider regelt al het onderhoud, de updates en de patches voor die hardware.
 • Platform as a Service (PaaS)
  Een cloudmigratie volgens het PaaS-principe betekent dat er gebruik wordt gemaakt van cloudservices, zoals databases, applicatieservers, besturingssystemen, containers en ontwikkeltools, waarmee nieuwe applicaties kunnen worden gebouwd en uitgevoerd in het datacenter van de cloudprovider. Het gaat hier om kerninfrastructuur, zoals servers en netwerken, maar ook om platformservices, zoals database-, integratie- en mogelijk analyseservices. Op deze manier houdt u de controle en kunt u specifieke functionaliteit ontwikkelen voor uw applicatie op een schaalbare architectuur.

Typen cloudmigratie

Cloudmigratie is een term die een breed scala aan strategieën voor zakelijke technologieën omvat. Hieronder worden zes verschillende opties voor cloudmigratie genoemd samen met de kenmerken van deze opties.

De zes meest voorkomende typen cloudmigratie zijn rehosting, replatforming, repurchasing, refactoring, retaining en retiring.

1. Rehosting: dit wordt soms ook wel 'lift-and-shift' genoemd. Bij dit proces wordt een applicatie met zo min mogelijk wijzigingen naar het datacenter van de cloudprovider verplaatst. Bij een 'lift-and-shift' blijft de functionaliteit van de applicatie hetzelfde. In het ideale geval merken uw medewerkers en klanten niet dat de applicatie is verplaatst. Het enige verschil is dat de applicatie nu wordt gehost in een clouddatacenter in plaats van een on-premises datacenter, waardoor deze kan worden uitgevoerd op de nieuwste hardwaretechnologie, die wordt onderhouden door de provider en niet door uw eigen IT-personeel.

2. Replatforming: ook hierbij wordt een on-premises applicatie naar de infrastructuur van een cloudprovider verplaatst. Bij het replatformingproces wordt de applicatie echter aangepast, zodat deze kan worden gebruikt met nieuwe technologieën en services die beschikbaar worden gesteld door de provider. Als bijvoorbeeld een HCM-applicatie van uw eigen datacenterinfrastructuur naar de cloud wordt verplaatst, kan een arbeidsintensieve en oudere databeheeromgeving worden vervangen door een autonome database met automatische updates en ingebouwde modellen voor machine learning.

3. Repurchasing: hierbij wordt een applicatie die in een on-premises datacenter wordt uitgevoerd, vervangen door een SaaS-applicatie in de cloud die door de provider is ontwikkeld en door uw werknemers kan worden geopend via een browser. U kunt bijvoorbeeld van een gelicentieerde on-premises ERP-applicatie overstappen op een zakelijke ERP-cloudservice die u afneemt in de vorm van een abonnement en die automatisch meerdere keren per jaar wordt bijgewerkt met nieuwe functies. Dit klinkt eenvoudig, maar er is tijd en planning nodig om de functionaliteit van de nieuwe applicatie af te stemmen op de processen die u gebruikt voor uw bedrijfsvoering. Het kan nodig zijn veranderingen door te voeren in de organisatie om uw team bekend te maken met de best practices voor de branche die in de cloudapplicaties zijn ingebouwd. Cloudproviders bieden tools aan waarmee de omzetting van applicaties in kaart kan worden gebracht.

4. Refactoring: hierbij wordt een applicatie naar de cloud verplaatst met de intentie om de architectuur te moderniseren, zodat gebruik kan worden gemaakt van native cloudfuncties. Een monolithische applicatie die in de loop van de tijd door uw organisatie is ontwikkeld, kan bijvoorbeeld nog steeds de taak doen waarvoor deze applicatie werd gebouwd, maar het kan lastig zijn om nieuwe functies toe te voegen om aan de veranderende behoeften van klanten te voldoen of om nieuwe kansen te creëren. Door de applicatie te refactoreren, kunt u een architectuur met microservices introduceren waarmee het veel gemakkelijker is om nieuwe functies in een dergelijke app te ontwikkelen, te testen en in gebruik te nemen. Of u voegt in-database analyses toe, zodat het eenvoudiger wordt om analyses uit te voeren zonder data in uw omgeving te verplaatsen en meer waarde uit uw data te halen.

5. Retaining: dit betekent dat u goed hebt uitgezocht wat het kost om een applicatie naar de cloud te verplaatsen en hebt besloten dat overstappen voorlopig niet zinvol is. Er kunnen heel wat redenen zijn voor een dergelijk besluit. Misschien is er een lage latentie nodig voor de applicatie waardoor een on-premises model geschikter is, of moet u bepaalde regels voor het bewaren van data volgen waardoor u het niet ziet zitten om over te stappen naar het datacenter van een cloudprovider. Of misschien bent u op basis van uw uitzoekwerk tot de conclusie gekomen dat de voordelen van een migratie niet opwegen tegen de kosten en inspanningen ervan, althans voorlopig. Wat de reden ook is om niet over te gaan naar de cloud, het is altijd verstandig om van tijd tot tijd het idee nogmaals in overweging te nemen. Cloudproviders blijven datacenters bouwen in regio's over de hele wereld, voegen nieuwe modellen toe die gericht zijn op de beheersing van data, en verbeteren de efficiëntie van het migratieproces.

6. Retiring: hiervan is sprake wanneer u de functionaliteit van een on-premises applicatie hebt geëvalueerd en tot de conclusie bent gekomen dat deze nauwelijks meer wordt gebruikt of niet meer nodig is. Het kan een groot voordeel zijn van een cloudmigratieproces om deze apps uit gebruik te nemen, omdat redundante of rudimentaire processen die geld kosten maar geen meerwaarde meer opleveren, worden geëlimineerd. Het vergt tijd en een zorgvuldige planning om een applicatie uit gebruik te nemen, omdat er afhankelijkheden met andere applicaties kunnen zijn die eerst moeten worden aangepakt voordat de applicatie kan worden afgeschaft.

De voordelen van cloudmigratie

Cloudmigratie wordt steeds populairder als bedrijfsstrategie, omdat applicaties, platformen en infrastructuur in de cloud meer voordelen kunnen bieden tegen lagere kosten. Hieronder worden enkele voordelen van een migratie naar de cloud genoemd.

 • Kritisch kijken naar uw eigen technische omgeving
  Een cloudmigratie begint met een grondige beoordeling van uw eigen IT-architectuur, applicaties en databeheer. Dit is sowieso geen slecht idee, of u nu wel of niet besluit om bepaalde activa naar de cloud te verplaatsen. Door de vraag te stellen of het de moeite waard is om een app te verplaatsen, moet u soms onder ogen zien dat het beter is om een app die zijn beste tijd heeft gehad, uit gebruik te nemen.
 • Flexibiliteit van AppDev
  Dankzij ontwikkelomgevingen in de cloud kunnen teams een DevTest-configuratie starten en binnen enkele minuten beginnen met programmeren, in plaats van dagen of weken te moeten wachten omdat er nieuwe hardware moet worden besteld en geïnstalleerd.
 • Flexibele schaalbaarheid
  De cloudinfrastructuur kan snel worden opgeschaald of afgeschaald om te voldoen aan veranderende bedrijfsbehoeften. Hierdoor is het niet nodig om extra hardware te installeren voor de zeldzame pieken in de vraag, en kunnen organisaties hun cloudkosten snel verlagen als bepaalde resources niet in gebruik zijn.
 • Betalen naar gebruik
  De cloudinfrastructuur wordt aangeschaft op basis van de gebruikte tijd of het CPU-gebruik. Dit levert een kostenbesparing op vergeleken met een on-premises architectuur waarvoor vooraf hardware- en softwarelicenties moeten worden aangeschaft en geïnitialiseerd om te kunnen voldoen aan de maximale behoeften van de organisatie, zelfs als die piek zelden wordt bereikt.
 • Provisioning als selfservice
  Cloudservices zijn vaak zodanig ontworpen dat deze door eindgebruikers kunnen worden geconfigureerd zonder dat er interne technische expertise nodig is. Een ontwikkelaar die een testdatabase nodig heeft, kan bijvoorbeeld binnen enkele minuten een autonome clouddatabase inrichten in plaats van te moeten wachten tot een databasebeheerder de tijd (en hardwarecapaciteit) heeft om dit te regelen.
 • Continue innovatie
  Cloudproviders laten hun datacenters draaien op moderne hardware die beveiligd is tegen de meest recente dreigingen. Ook worden de cloudapplicaties en -infrastructuur automatisch bijgewerkt en worden er regelmatig updates met de nieuwste functies aangeboden. On-premises applicaties daarentegen worden vaak jarenlang gebruikt zonder noemenswaardige upgrade.
 • Meer waarde uit data
  Cloudplatformservices bieden de meest recente versie van databases waarmee onder andere meerdere datatypen kunnen worden beheerd en gebruik kan worden gemaakt van machine learning in de database-engine, waardoor de architectuur die nodig is om waarde te halen uit data, aanzienlijk wordt vereenvoudigd.
 • Lagere kosten voor datacenters
  Omdat bedrijven gebruikmaken van cloudresources en data, applicaties en ontwikkelplatformen naar de cloud verplaatsen, kunnen ze hun dure datacenters sluiten of grotendeels buiten gebruik stellen. Dat levert nog een ander voordeel op: bekwame medewerkers hoeven niet langer routinematige taken uit te voeren en hebben tijd om werk te doen dat meer waarde biedt voor het bedrijf.

De uitdagingen van cloudmigratie

Ondanks de vele voordelen die cloudmigratie te bieden heeft, zijn voor sommige applicaties de risico's toch te groot. Of er zijn in ieder geval extra onderzoek en een zorgvuldige planning nodig om ze te kunnen verplaatsen. Voor bedrijfskritieke applicaties, applicaties met een hoge doorvoer waarvoor een lage latentie nodig is, en applicaties met strikte vereisten voor het bewaren van data kan het bijvoorbeeld moeilijker of risicovoller zijn om een migratie naar de cloud uit te voeren. De risico's van een cloudmigratie zijn echter vrij goed bekend en vormen voor de meeste workloads geen beperking. Laten we de uitdagingen van een cloudmigratie eens in meer detail bekijken.

 • Netwerklatentie
  Voor sommige applicaties met een zeer hoge doorvoer, zoals applicaties voor financiële handel of telecommunicatie, kan de tijd die het kost om data via internet naar een cloudprovider te sturen (dit wordt 'latentie' genoemd), te groot zijn en een probleem vormen waar een speciale planning en aanpak voor nodig zijn. Voor de meeste applicaties levert dit echter geen problemen op.
 • Dataopslag
  Sommige data kunnen vanwege het bedrijfsbeleid of voorschriften op het gebied van dataopslag niet worden verplaatst naar het datacenter van een cloudprovider. Soms kunnen deze bezwaren echter worden weggenomen als de cloudprovider een datacenter heeft in het land of de regio van het bedrijf, of door cloudinfrastructuur die door de provider wordt beheerd, in het datacenter van het bedrijf te plaatsen.
 • Complexiteit
  Voor bedrijven met honderdduizenden databases en applicaties kan het verplaatsen van data en bedrijfsprocessen naar de cloud een complexe onderneming zijn die grondig moet worden voorbereid en gepland en zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Vaak worden dergelijke grootschalige migraties in fasen uitgevoerd.
 • Beveiliging van data en applicaties
  Bedrijven besteden veel tijd en moeite aan het ontwikkelen van beveiligingsprocessen voor hun on-premises applicaties en databases. Bij een migratie naar de cloud moeten de nodige audits en beoordelingen worden uitgevoerd, om er zeker van te kunnen zijn dat de data tijdens de migratie en in het datacenter van de cloudprovider goed beveiligd zijn. Bij een migratie naar een hybride cloudconfiguratie, waarbij data regelmatig worden verplaatst tussen het datacenter van de klant en het datacenter van de cloudprovider, kan dit nog complexer zijn. In werkelijkheid kunnen cloudproviders echter veel meer investeren in beveiliging, bewaking en onderhoud dan bedrijven zelf.
 • Organisatorische veranderingen
  Bij het migreren naar een SaaS-applicatie worden er aannamen in de applicatie ingebouwd over de bedrijfspraktijken die door de applicatie worden ondersteund. Deze aannamen worden vaak gebaseerd op de veronderstelde best practices voor de branche. Om met de nieuwe applicatie te kunnen werken, moet een organisatie misschien een van de bedrijfspraktijken aanpassen en daarvoor kan een wijzigingsbeheerproces nodig zijn.

De zes stappen van cloudmigratie

Een migratie naar de cloud omvat zes cruciale stappen: identificeren, ontwerpen, bouwen, integreren, valideren en in gebruik nemen.

Een migratie naar de cloud wordt om verschillende redenen en zowel op kleine als grote schaal uitgevoerd. Het basisproces bestaat echter steeds uit dezelfde stappen, waaronder het vaststellen van wat er kan worden verbeterd door naar de cloud te gaan, het inventariseren van de ondersteunende data en infrastructuur en het bepalen of en hoe deze kunnen worden overgenomen of zelfs opnieuw kunnen worden opgezet met behulp van cloudservices. Het doel van een cloudmigratieprogramma is flexibiliteit en kostenbesparingen realiseren en tegelijkertijd de data- en applicatieprocessen goed beveiligd houden, zowel tijdens als na de migratie.

Hieronder worden zes stappen beschreven die een cloudmigratieproces in ieder geval moet omvatten. Als voorbeeld wordt daarbij de migratie naar een SaaS-applicatie genomen.

1. Identificeren
Gebruik tools voor softwarebewaking en -beheer om een duidelijk beeld te krijgen van uw data- en applicatie-infrastructuur en de bijbehorende afhankelijkheden en beleidsregels. Deze infrastructuur moet worden overgenomen of opnieuw worden opgezet in de cloud.

2. Ontwerpen
Geef aan welke cloudservices de functionaliteit ondersteunen of overnemen, en welk proces u gaat gebruiken om een veilige migratie naar deze services uit te voeren.

3. Bouwen
Gebruik cloudresources en -services om de nieuwe applicatie- en infrastructuurarchitectuur te bouwen, inclusief de route die u gaat gebruiken om data veilig te migreren.

4. Integreren
Neem de data over in de nieuwe applicatie en zorg ervoor dat deze worden geïntegreerd in alle bestaande databronnen en analyseprocessen.

5. Valideren
Voer de nieuwe applicatie uit en test de applicatie om er zeker van te zijn dat deze goed werkt.

6. In gebruik nemen
Dit is de dag waar u naartoe hebt gewerkt. Neem de nieuwe applicatie in productie en nodig enkele gebruikers uit om de applicatie te testen. Uiteindelijk kunnen alle gebruikers worden overgezet naar de nieuwe cloudapplicatie.

Tools voor cloudmigratie

Een migratie naar de cloud kan een complexe onderneming zijn, maar er zijn steeds meer tools beschikbaar die het proces beheersbaarder maken. Vaak worden deze tools aangeboden door cloudproviders, zoals Amazon, Google, Microsoft en Oracle. Ook externe leveranciers, zoals AppDynamics, Carbonite en CloudScape, die gespecialiseerd zijn in de nodige detectie-, netwerk- en rapportageprocessen, bieden migratietools aan. De verschillende tools zijn gericht op verschillende onderdelen van het proces van het migreren van on-premises data, applicaties en infrastructuur naar de cloud, waarbij de bedrijfsvoering zo min mogelijk wordt verstoord en de downtime van applicaties minimaal is. Hieronder worden enkele tools beschreven waarmee algemene uitdagingen van de migratie kunnen worden aangepakt.

 • Tools voor identificatie en translatie reiken tot diep in de architectuur van een applicatie om databronnen en hardware- en softwareafhankelijkheden te identificeren. Vervolgens wordt deze informatie gebruikt om te bepalen welke cloudservices er nodig zijn om een proces over te nemen.
 • Tools voor het identificeren van netwerken en resources geven een organisatie duidelijk inzicht in hoe de teamleden een applicatie en de bijbehorende services gebruiken. Met behulp van deze tools kan de benodigde functionaliteit vervolgens worden toegewezen aan een applicatie of database in de cloud van de provider.
 • Tools voor migratie en installatie kunnen worden gebruikt om data, applicaties, netwerkconfiguraties en andere services over te brengen naar de servers van de cloudprovider en te controleren of deze goed werken.
 • Tools voor rapportage en grafieken bieden de belanghebbenden de mogelijkheid om de migratie te volgen en te valideren, zowel tijdens de migratie zelf als na de ingebruikname.

Tips en best practices voor cloudmigratie

Of u nu een database migreert, overstapt op een SaaS-applicatie of computing- en opslagservices in de cloud gaat gebruiken, de volgende stappen en best practices kunnen u hierbij helpen.

1. Definieer duidelijk wat de omvang van uw project is
Breng bijvoorbeeld precies in kaart welke applicaties of databases u gaat migreren en waarom.

2. Identificeer de afhankelijkheden en integraties
Er zijn tools voor cloudmigratie waarmee u de databronnen, beveiligingsprocessen en afhankelijkheden in kaart kunt brengen. Pas als u hier een nauwkeurig overzicht van hebt, kunt u deze architectuur opnieuw creëren in de cloud.

3. Zoek naar manieren om meerwaarde te verkrijgen
Voer een grondige beoordeling van de aangeboden cloudservices uit en zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen, zoals het automatiseren van databasebewerkingen of het vereenvoudigen van analyseprocessen.

4. Stem uw bedrijfsprocessen af op de nieuwe applicatie
Voordat u een migratie naar de cloud uitvoert, moet u weten welke bedrijfsprocessen gekoppeld zijn aan de technologie die u wilt verplaatsen. Vervolgens moet u nagaan of en hoe deze processen moeten worden gewijzigd bij een migratie naar de cloud. Als u bijvoorbeeld overstapt naar een SaaS-applicatie, kan daarbij worden uitgegaan van werkprocessen volgens best practices die anders zijn dan de processen die u met uw oude applicatie hebt gebruikt.

5. Maak een back-up van alles
Dit spreekt uiteraard voor zich.

6. Houd de databeveiliging goed in de gaten, zowel tijdens en na de migratie
Ga na hoe de cloudprovider omgaat met beveiliging en neem de nodige voorbereidingen om te kunnen profiteren van diens expertise en mogelijkheden. Controleer welke configuraties en updates met betrekking tot beveiliging uw eigen verantwoordelijkheid zijn en wat de cloudprovider voor zijn rekening neemt.

Stap over naar de cloud met Oracle

Cloudmigratie is al lang geen nieuwe strategie meer: veel organisaties, waaronder hele kleine maar ook hele grote ondernemingen, zijn met succes overgestapt naar de cloud. Een migratie moet goed worden gepland en effectief worden beheerd, maar de risico's zijn goed bekend en het proces voor een succesvolle migratie is duidelijk in kaart gebracht. Bedrijven die nog niet zijn overgestapt, kunnen overwegen om eerst een klein deel van hun activiteiten te verplaatsen, maar de grootste winst wordt pas behaald als hun hoofdprocessen naar de cloud worden verplaatst en ze hun datacenters helemaal kunnen sluiten. Cloudmigratie betekent lagere kosten, IT-resources op basis van selfservice, flexibele schaalbaarheid, automatisering en continue innovatie. En hoewel het een complex proces kan zijn, wordt dit dankzij automatiseringstools en resources van cloudproviders een stuk eenvoudiger en veiliger. Alles samen maakt dit dat cloudmigratie een belangrijke kans is voor IT-organisaties.

Voor organisaties die hebben besloten de overstap naar de cloud te maken, is Oracle Cloud een aantrekkelijk pakket met cloudapplicaties, infrastructuur en platformservices. Oracle Cloud Infrastructure is van het begin af aan ontworpen en gebouwd om de meest veeleisende workloads af te handelen en het verplaatsen van data en databases naar de cloud eenvoudig te maken. Of u nu een pakket cloudgebaseerde bedrijfsapplicaties wilt implementeren, uw bestaande applicaties naar een public cloud of multicloud-infrastructuur wilt verplaatsen of cloudworkloads in uw eigen datacenter wilt uitvoeren, Oracle Cloud omvat services die aan al uw wensen tegemoet komen.

Veelgestelde vragen over cloudmigratie

Welke typen cloudmigratie zijn er?

Er zijn verschillende typen cloudmigratie, waaronder rehosting, ook wel 'lift-and-shift' genoemd, repurchasing, waarbij een applicatie die in een on-premises datacenter wordt uitgevoerd, wordt vervangen door een cloudapplicatie die via een browser wordt geopend, en refactoring, het verplaatsen van een applicatie naar de cloud met de bedoeling de architectuur ervan te moderniseren zodat kan worden geprofiteerd van cloud-native functies.

Wat zijn de vier belangrijkste fasen van een cloudmigratie?

Een cloudmigratie omvat veel stappen, maar de belangrijkste vier zijn: (1) identificeren, waarbij een duidelijk beeld wordt verkregen van de workload die wordt gemigreerd; (2) bouwen, waarbij de bestaande functionaliteit wordt overgenomen in het datacenter van de cloud; (3) valideren, waarbij wordt getest of alle onderdelen werken zoals gepland; en (4) in gebruik nemen, waarbij gebruikers de nieuwe, cloudgebaseerde services gaan toepassen.

Waarom migreren naar de cloud?

Organisaties migreren IT-workloads naar de cloud om te profiteren van voordelen zoals lagere kosten, meer flexibiliteit, flexibele schaalbaarheid, meer automatisering, provisioning als selfservice en continue innovatie.

Wat zijn de grootste uitdagingen bij een cloudmigratie?

Een belangrijke uitdaging bij een migratie naar de cloud is de complexiteit van het verplaatsen van workloads van een on-premises datacenter naar het datacenter van een cloudprovider, en dan met name inzicht krijgen in alle afhankelijkheden en het aanpakken van problemen rond de beveiliging van data. Ook problemen met de netwerklatentie bij processen met een hoge doorvoer en risico's omtrent de opslag van data kunnen een obstakel vormen.

De belofte van een moderne cloudeconomie waarmaken

Lees meer over hoe OCI voor een gedifferentieerde cloudervaring zorgt en de belofte van een moderne cloudeconomie waarmaakt.