Waar u op moet letten bij bouwplanningssoftware

Rick Bell | senior schrijver, bouw en engineering | 24 april 2024

Net als ladders, vrachtwagens en graafladers staat planningssoftware waarschijnlijk niet op de lijst met essentiële bouwapparatuur. Maar voordat een bouwbedrijf de schop in het zand kan zetten voor een nieuw project, moet er alles aan worden gedaan om ervoor te zorgen dat het project van begin tot eind soepel verloopt. Bedrijven krijgen onterecht het advies om te vertrouwen op foutgevoelige handmatige processen en onbetrouwbare spreadsheets om de status van arbeid, apparatuur en materialen bij te houden.

In dit artikel wordt beschreven wat de vele voordelen zijn van professionele bouwplanningssoftware en hoe u het juiste platform voor uw behoeften kunt kiezen. We gaan ook in op de belangrijkste dingen die u moet weten voor de keuze van de software.

Wat is bouwplanningssoftware?

Zoals de naam al doet vermoeden, helpt bouwplanningssoftware professionals in de bouw bij het maken en beheren van projectplanningen. Mobiele toegankelijkheid is een belangrijk kenmerk van cloudgebaseerde planningsapplicaties waarmee gebruikers projecten kunnen plannen, tijdlijnen kunnen volgen, resources kunnen toewijzen en de voortgang op elke werklocatie kunnen volgen. De software omvat functies zoals taak-, resource-, programma- en risicobeheer, evenals datarapportage en -analyse.

Bouwplanningsapplicaties in de cloud kunnen uw teams de communicatie, de consistentie en het vertrouwen geven om aan meerdere complexe projecten te werken, de efficiëntie van projecten te verhogen en het algehele projectbeheer te verbeteren.

Voornaamste conclusies

 • Met cloudgebaseerde bouwsoftware kan het planningsproces worden vereenvoudigd.
 • Met bouwplanningssoftware wordt alle projectinformatie op één plek opgeslagen, waardoor alle belanghebbenden continu toegang hebben tot de projectflow.
 • Bouwplanningssoftware moet toegankelijk en eenvoudig te gebruiken zijn voor zowel beginners als experts.
 • Bouwplanningssoftware moet geschikt zijn voor alle projecten van welke omvang dan ook, van klein en eenvoudig tot groot en complex.

Bouwplanningssoftware in meer detail

Voor elk bouwproject is er een planning, maar helaas zijn de belangrijke gegevens niet bij elk projectplan toegankelijk voor alle teams. Een planning op papier of in een spreadsheet is beter dan niets, maar de mogelijkheden daarvan zijn beperkt en voor projectleiders is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden over de nieuwste versie beschikken waarin de meest recente wijzigingen en ontwikkelingen zijn opgenomen.

Met planningssoftware wordt alle projectinformatie op één plek bewaard en hoeft de tijdlijn niet steeds handmatig opnieuw te worden berekend. Voer een lijst in met dingen die het team moet doen (activiteiten), hoe lang elk activiteit duurt (duur), de volgorde waarin de activiteiten moeten worden uitgevoerd (volgnummer/type relatie) en wanneer die activiteiten klaar zijn om te worden uitgevoerd (kalender). Met een klik op de knop rollen vervolgens de datums waarop alle activiteiten worden uitgevoerd uit de planningssoftware.

Met software voor bouwplanning kunnen zowel grote als kleine projecten worden gestroomlijnd, zodat ze op schema blijven en belanghebbenden voortdurend op de hoogte worden gehouden van hun status. Alle informatie staat gecentraliseerd, niet in silo's.

Waar moet u op letten bij bouwplanningssoftware?

Omdat elk bouwproject unieke kenmerken heeft (een hoogbouwkantoor is bijvoorbeeld heel iets anders dan een waterzuiveringsinstallatie), is het belangrijk dat met de planningssoftware verschillende basis- en complexe taken kunnen worden verwerkt. Het bouwplan is in de eerste plaats een communicatiemiddel voor alle betrokkenen. En omdat sommige teams op kantoor werken en andere in de buitendienst, is het belangrijk dat de bouwplanningssoftware alle informatie centraliseert en standaardiseert en bovendien eenvoudig is in het gebruik.

Hieronder worden enkele belangrijke kenmerken van de beste softwarepakketten voor bouwplanning genoemd.

 • Gebruiksvriendelijke interface. Met een gebruiksvriendelijke interface kan bouwplanningssoftware intuïtief worden gebruikt door vaardige en minder vaardige personen. Als het moeilijk is om in de software te navigeren, kunnen gebruikers gefrustreerd raken en alternatieven zoeken of zelfs terugvallen op inefficiënte handmatige processen en spreadsheets en werken met silo's.
 • Taakbeheer. Op een bepaald punt moet de contractplanning worden opgesplitst in productiestappen op locatie. Taken zijn de kleine componenten die leiden tot de uiteindelijke deliverable. Met bouwplanningssoftware moeten alle activiteiten en taken in één oplossing kunnen worden beheerd zonder dat integratie met andere oplossingen nodig is. Om het in bouwtermen uit te drukken: activiteiten en taakbeheer moeten onder één dak worden samengebracht.
 • Tijdregistratie. Met tijdregistratie kunnen zowel de snelheid als de nauwkeurigheid van projecten worden verbeterd door activiteiten op locatie en de voortgang van de bouw te kwantificeren en praktijksituaties te koppelen aan plannen en modellen. Met bouwplanningssoftware kunnen projectmanagers de voortgang van projecten ten opzichte van de planning bijhouden en controleren of geplande taken zijn voltooid. Hierdoor kunnen ploegen productiever worden en kan de nauwkeurigheid van betalingen worden verbeterd.
 • Resourcebeheer. Het is belangrijk om arbeids-, apparatuur- en materiaalresources in de planning op te nemen, zodat situaties waarbij meerdere partijen tegelijkertijd toegang tot resources nodig hebben, kunnen worden geïdentificeerd en aangepakt. Deze functionaliteit is bijzonder waardevol wanneer de resources beperkt zijn, maar van cruciaal belang voor een project dat op tijd en binnen budget moet worden voltooid.
 • Realtime samenwerking. Een effectieve, zelfverzekerde planning komt neer op duidelijke, realtime communicatie tussen alle partijen. Omdat bouwprojecten volgens een krappe, complexe tijdlijn worden uitgevoerd, is er zelden tijd om e-mails te verzenden en te wachten op een reactie.
 • Documentbeheer. Aangezien er bij bouwprojecten meestal enorme hoeveelheden papierwerk worden gecreëerd, is het niet altijd eenvoudig om bij te houden waar een document zich bevindt in het beoordelings- en goedkeuringsproces. Bouwplanningssoftware omvat gewoonlijk een eenvoudig workflowbeheer voor het bewaken en rapporteren van de status van duizenden technische tekeningen, informatieaanvragen, wijzigingsorders en andere documenten die moeten worden beoordeeld en goedgekeurd.

  Omdat projectadviseurs zich vaak in verschillende tijdzones en soms zelfs op een ander continent dan de bouwlocatie bevinden, kan het enkele dagen of weken duren voordat wijzigingen in documenten zijn bijgewerkt en naar de juiste personen zijn verzonden. Met bouwplanningssoftware die nauw is geïntegreerd met documentbeheer voor projecten en bedrijven, kunnen teams met verschillende taken op de hoogte blijven van de nieuwste updates en wijzigingen.

 • Rapportage en analyse. Projectplanners vertrouwen vaak op hun instinct tijdens de gehele doorloopcyclus van een project, van de financiering en de planning tot aan de afsluiting. Maar beslissingen nemen op basis van ervaringen uit het verleden of, erger nog, op basis van een voorgevoel, is geen betrouwbare basis voor het bouwen van een luchthaven of wolkenkrabber. De beste softwarepakketten voor bouwplanning genereren geavanceerde datarapportage en -analyses die inzicht bieden in de voortgang en prestaties van projecten en teams de mogelijkheid geven om snel verbeterpunten te kunnen identificeren. Meer analyse van en toegang tot informatie, vooral in realtime, betekent dat de medewerkers in het veld veel beter geïnformeerd zijn dan ooit tevoren.

  Met bouwplanningssoftware kunnen doorgaans goede projectrapportages worden gecreëerd, maar betekent dit ook dat er goede bedrijfsrapportages mee kunnen worden opgesteld? Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die u nodig hebt, is dat een belangrijke vraag om te overwegen.
 • Mobiele toegankelijkheid. De introductie van de iPad in 2010 gaf de industrie een waardevolle nieuwe mobiele tool die nog altijd elke dag belangrijker wordt. Voor een generatie die is opgegroeid met technologie die de werkvloer verovert, zijn mobiele apparaten nu net zo gebruikelijk op een bouwlocatie als een zaag en een hamer. Het is van cruciaal belang dat bouwplanningssoftware ook mogelijkheden voor een mobiele app biedt, om de tijd bij te houden, formulieren in te vullen, foto's te maken op locatie en alles direct te verzenden, terwijl medewerkers op kantoor en in de buitendienst inzichten kunnen delen die voortkomen uit de planning.
 • Projectbeheer. De meeste software voor projectbeheersplanning zorgt voor een verbetering van de efficiëntie en draagt bij aan een tijdige voltooiing van projecten. Maar de beste software voor projectbeheer doet meer. Met dergelijke software kan niet alleen een goede planning worden gemaakt, maar worden teams ook ondersteund bij het beheersen van de kosten, het coördineren van ontwerp en constructie, documentbeheer, facturering en betalingen, en naleving van de regelgeving.
 • Planningsfuncties. Deze functies omvatten het blokkeren en aanpakken van een bouwplan, het definiëren van een werkitem, een activiteit of een taak en hoe lang die zal duren, en hoe snel en gemakkelijk het is om werk toe te voegen. Basislijnen en scenarioanalyse zijn essentiële functies omdat planners periodiek momentopnamen moeten registreren om de voortgang van een project te documenteren. Denk ook aan functies waarmee snel rapporten kunnen worden gegenereerd waarin de status van de planning wordt beschreven.
 • Tools voor samenwerking en communicatie. Een uitdaging in de bouw is om iedereen op één lijn te houden. In de planning worden alle werkitems gedocumenteerd die voor een project moeten worden uitgevoerd. Communicatie is daarbij een essentieel onderdeel en door ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden eenvoudig en snel toegang hebben tot de planning, kan er een vertrouwensband worden opgebouwd tussen de belanghebbenden. Door alle partijen op de hoogte en betrokken te houden, kan er een gevoel van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid voor het succes van het project ontstaan. Bouwplanningssoftware biedt het enige platform om het projectplan te orkestreren.
 • Integratie en compatibiliteit met andere tools. In het ideale geval omvat één softwareoplossing voor bouwplanning alle belangrijke functies. Toch moet het nog altijd mogelijk zijn om functionaliteit van derden in die oplossing te integreren. Het is belangrijk om na te gaan wie de integratie bouwt en of er kosten in rekening worden gebracht. Het klinkt eenvoudig om te zeggen dat wij een API hebben en dat u een API heeft, maar een integratie kost geld en inspanning. Ga voor een oplossing van derden die is gebouwd met dezelfde architectuur om projecten en ondernemingen te ondersteunen.
 • Schaalbaarheid en flexibiliteit. Planningssoftware moet schaalbaar zijn zodat er projecten met verschillende complexiteit en kosten in kunnen worden opgenomen, variërend van een eenvoudig verbeteringsproject voor huurders tot een waterzuiveringsinstallatie van miljoenen dollars. Ook flexibiliteit is van cruciaal belang, zodat taken opnieuw kunnen worden toegewezen, budgetten kunnen worden aangepast en deadlines kunnen worden verschoven zonder veel tijd te verspillen.

Voordelen van het gebruik van bouwplanningssoftware

Met bouwplanningssoftware wordt alle projectinformatie op één plek opgeslagen. Alle geïnteresseerde partijen, waaronder bouwmanagers, vakmensen en projecteigenaren, hebben toegang tot de projectflow wanneer dat nodig is. De planningssoftware werkt als een essentieel communicatiemiddel en moet alle relevante partijen op de hoogte brengen van wijzigingen in de planning zodra deze worden doorgevoerd. Dit zijn de belangrijkste voordelen:

 • Verbeterde zichtbaarheid van projecten. Aannemers en eigenaren gebruiken de planning gewoonlijk voor verschillende doeleinden. Aannemers willen uitgebreide details, terwijl eigenaren vooral het grote geheel willen zien. Bouwplanningssoftware biedt alle belanghebbenden het nodige inzicht, zelfs in verschillende projecten tegelijkertijd, en helpt teams bij de communicatie en het beheren van resources.
 • Verbeterde productiviteit en efficiëntie. Wanneer gebruikers samenwerken in één bouwplanningsoplossing, hoeft er niemand te wachten op een telefoontje of e-mail. Vragen worden beantwoord, problemen worden opgelost en de planning wordt onmiddellijk gesynchroniseerd. Dankzij realtime communicatie en samenwerking kan het aantal fouten worden verminderd en worden de productiviteit en efficiëntie verhoogd.
 • Nauwkeurige schatting van kosten en tijd. Een bouwplanning is slechts zo goed als de informatie die erin wordt gezet. Een nauwkeurige schatting van kosten en benodigde tijd kan alleen worden gemaakt op basis van correcte en betrouwbare informatie, dat is logisch. Daarna gaat de planningssoftware aan het werk.
 • Gestroomlijnde communicatie. Bij snelle, complexe bouwprojecten is tijd van essentieel belang. E-mails en spreadsheets in silo's beperken de communicatie en het delen van informatie, waardoor projecten vertraging oplopen. Zowel managers op kantoor als werklui op de bouwlocatie hebben onmiddellijke toegang tot verschillende niveaus met projectinformatie nodig. Een cloudgebaseerde planningsoplossing is een communicatiemiddel waarmee alle belanghebbenden onmiddellijk en transparant toegang hebben en informatie kunnen aanmaken, filteren, sorteren en groeperen die waardevol is voor verschillende gebruikers. Volg deze vuistregel: kan iedereen de informatie uit de planning in minder dan zeven seconden begrijpen?
 • Verhoogde winstgevendheid. Het is eenvoudig: teams die prioriteit geven aan de planning van bouwprojecten kunnen beter presteren dan teams die dat niet doen. Teams die overstappen op bouwplanningssoftware, kunnen de productiviteit en efficiëntie verbeteren, wat kan resulteren in een hogere winstgevendheid.
AI-boodschappenlijstje
De belangrijkste voordelen van het gebruik van bouwplanningssoftware zijn een verbeterde zichtbaarheid en efficiëntie, betere kostenramingen, gestroomlijnde communicatie en een verhoogde winstgevendheid.

De juiste bouwplanningssoftware kiezen

Bouwplanningssoftware moet voldoen aan de behoeften van uw organisatie, teams en afzonderlijke projecten. Zorg ervoor dat alle belanghebbenden in alle fasen van een project eenvoudig en transparant toegang hebben tot de planning.

1. Behoeften en vereisten identificeren

De meeste bouwbedrijven werken met een portfolio van projecten die variëren van klein en eenvoudig tot groot en complex. Praat met uw teams over hun specifieke behoeften voordat u op zoek gaat naar planningssoftware.

2. Functies en compatibiliteit evalueren

Bepaal de planningsfuncties waarmee u efficiënter kunt werken en workflows beter kunt definiëren. Compatibiliteit met financiën, supply chain en andere bedrijfsapplicaties is vanaf het begin belangrijk, omdat u personen, processen en technologie gaat samenbrengen om iedereen realtime inzichten te geven. De benodigde functionaliteit en compatibiliteit is afhankelijk van het project. De behoeften van een overheidsproject zijn bijvoorbeeld heel anders dan die van een nieuw huizenproject.

3. Rekening houden met het budget

De kosten van bouwplanningssoftware kunnen meer omvatten dan alleen de aanschafkosten. Er moet bijvoorbeeld ook rekening worden gehouden met de kosten van verschillende licentie- en ondersteuningsmodellen en de harde en zachte kosten van het trainen van gebruikers om de acceptatie te stimuleren. Voor on-premises software komen er ook kosten voor serverhardware en netwerk bij kijken. De kosten van abonnementen voor cloudservices, met name die met intuïtieve GUI's, zijn doorgaans stabieler en voorspelbaarder.

4. Beoordelingen lezen en aanbevelingen meenemen

Neem alle 'onafhankelijke' beoordelingen met een korrel zout. De beste beoordelingen en aanbevelingen komen vaak van collega's uit de branche, omdat voor de planning van bouw- en engineeringsprojecten nou eenmaal unieke vereisten en rigiditeiten gelden.

5. Profiteren van gratis proefversies en demo's

Met een gratis proefversie kunnen gebruikers het planningssoftwareproduct of de service gedurende een bepaalde periode gratis uitproberen. Vergeet echter niet dat een gratis proefversie deel uitmaakt van een professioneel verkooppraatje dat zorgvuldig is opgesteld. Stel veel vragen, onder andere over de harde en zachte kosten van de implementatie en ondersteuning, de duur van de implementatie, het gebruiksgemak en de mogelijkheden van het product of de service.

Bij het selecteren van bouwplanningssoftware is het van cruciaal belang om uw huiswerk te maken. Succesverhalen van klanten en gebruiksscenario's kunnen bijzonder inzichtelijk zijn. Neem contact op met huidige klanten van de planningssoftware.

De bouwplanningssoftware van Oracle groeit mee met uw bedrijf

Een softwareoplossing voor de bouwplanning moet organisaties alle functies en voordelen bieden die ze nodig hebben. Oracle Primavera Cloud biedt een uitgebreide oplossing op schaal, met functies die eenvoudig toegankelijk zijn voor zowel nieuwe als ervaren gebruikers.

Oracle Primavera Cloud vormt een integraal onderdeel van Oracle Smart Construction Platform, is geschikt voor grote en kleine planningsprojecten, brengt kantoor- en buitendienstteams samen, synchroniseert planningen en resources en dient als basis voor de duizenden beslissingen die bouwprofessionals elke dag moeten nemen.

Gaat u beginnen met een supersimpel project? Met Oracle Primavera Cloud kunt u hiervoor een planning maken. Of is uw project enorm groot en complex? In Oracle Primavera Cloud kunt u ook een omvangrijke, gecompliceerde planning opstellen. Wilt u beide projecten samen zien? In Oracle Primavera Cloud kunnen alle projectplanningen op één plek worden weergegeven.

"Voorheen was alles handmatig en hadden we zelfs PowerPoint nodig om de status van een project weer te geven," zegt een hoofdplanner van een grote huizenbouwer in de Filipijnen. "Het mooiste van Oracle Primavera Cloud is dat projecten centraal en onmiddellijk worden bijgewerkt en dat we het management snel van de juiste informatie kunnen voorzien. Het is zo collaboratief. We kunnen het project bijwerken en in realtime zien dat iemand anders het project bijwerkt."

Veelgestelde vragen over bouwplanningssoftware

Wat is bouwplanningssoftware?
Een project wordt ingericht volgens een planning: een multidimensionale kaart van het project van begin tot eind. Met bouwplanningssoftware wordt alle projectinformatie op één plek opgeslagen, zodat bouwmanagers, werknemers en verschillende klanten toegang kunnen krijgen tot de projectflow wanneer dat nodig is.

Wat is de beste bouwplanningssoftware?
De beste bouwplanningssoftware is eenvoudig te gebruiken, aanpasbaar en schaalbaar, wordt regelmatig bijgewerkt met de nieuwste functies en zorgt ervoor dat belanghebbenden van een project zonder vertraging informatie kunnen delen.

Hoe wordt een bouwplanning gemaakt?
Zorgvuldig, bedachtzaam, waarheidsgetrouw en collaboratief. Betrek de personen die het werk gaan uitvoeren bij de planning. Zorg ervoor dat de informatie die wordt ingevoerd, overeenkomt met de praktijk. De bouwplanning is een document dat voortdurend in ontwikkeling is en continue updates nodig heeft.

Ontdek 5 manieren om projecten te harmoniseren, risico's te verminderen en uw winst te verhogen.