Woordenlijst

Alles openen Alles sluiten
 • Add-on:

  Een of meer aanvullende services die worden toegevoegd aan een bestaand Oracle Cloud-contract. De nieuwe services vormen een co-termijn met het bestaande contract en lopen dus tegelijkertijd af.

 • Overeenkomst

  De wettelijke voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de interacties van een klant met Oracle voor een bepaalde periode. Voorbeelden: Cloud Services Agreement (CSA), Oracle Master Agreement (OMA), Master Distribution Agreement (MDA) en Legacy Master Agreements van overgenomen bedrijven.

 • Basis

  Een voorwaarde voor een Oracle Cloud-serviceoptie. Een basisservice kan ook als een op zichzelf staand aanbod worden verkocht.

 • Splitsen

  Met bursting kunt u extra capaciteit gebruiken boven uw abonnementlimiet zonder dat u uw basisabonnement hoeft te wijzigen. Bursting is handig voor situaties waarin u de capaciteit tijdelijk moet vergroten. Zie Elastisch computergebruik.

 • Annuleren en vervangen

  Ook bekend als vervangen en beëindigen. Een abonnement of contract kan worden geannuleerd en vervangen door een ander abonnement (of contract) op een ander abonnement-ID voordat het oorspronkelijke abonnement is verlopen. Dit resulteert in de buitengebruikstelling van de door de klant ingerichte omgeving en de instelling van een nieuwe omgeving.

 • Toegezegd bedrag

  Voor prepaid abonnementen geldt uw toegezegde bedrag voor een specifieke hoeveelheid van de cloud-abonnementsservice tegen een overeengekomen prijs voor gebruik gedurende een specifieke periode. Facturering is gebaseerd op de factureringsfrequentie die is vermeld in de contractuele overeenkomst en is onafhankelijk van het gebruik van de service door de klant.

 • Uitbreiding

  Er kunnen extra services worden toegevoegd aan een bestaand Oracle Cloud-servicecontract, waaronder:

  • gebruikers
  • opties
  • hoeveelheid

  De nieuwe services:

  • worden gelijk met het bestaande contract beëindigd
  • kennen dezelfde factureringsregels als het oorspronkelijke abonnement
  • genereren een factuur voor de nieuwe services op het moment dat deze worden geleverd

  De nieuwe services kunnen worden afgesloten op het volgende moment:

  • bij contractverlenging
  • tussentijds
 • Elastisch computergebruik

  Bij elastisch computergebruik kan Oracle op verzoek flexibele rekenkracht leveren.

 • Vervaldatum

  Het einde van de vaste periode waarvoor het contract geldig is, of de einddatum van het contract. Deze term verwijst ook naar een serviceregelitem dat zijn service-einddatum heeft bereikt.

 • IaaS

  Infrastructuur als service: Server, opslag en netwerkhardware horend bij de software, worden geleverd als een service.

 • Gemeten services

  Een cloud-abonnementsservice waarbij het gebruik van de service:

  • wordt bijgehouden
  • een prijs heeft
  • in rekening wordt gebracht

  Oracle biedt twee soorten abonnementsmodellen voor gemeten services:

  • Universal Credits
  • Pay As You Go
 • Orderdocument

  Het Oracle Cloud-orderdocument is het contract met de cloudservices die u hebt gekocht bij Oracle. Het bevat de transactievoorwaarden voor de specifieke order, waaronder:

  • producten en/of services
  • prijzen en kortingen
  • de datacenterregio voor de bestelde cloudservices
  • een verwijzing naar de hoofdovereenkomst waaronder de cloudservices vallen
  • de voorwaarden die prijsbescherming bieden voor de vernieuwing van de cloudservices
  • een voorziening voor prijsbehoud als u de cloudservices wilt uitbreiden of extra cloudservices wilt toevoegen
  • identificatie van de servicespecificaties die van toepassing zijn op de bestelde cloudservices
 • Overschrijding

  Gebruik boven de overeengekomen voorwaarden van uw contract leidt tot overschrijding. Hieronder staat hoe overschrijding wordt gefactureerd volgens de twee betalingsmodellen:

  • Benutte services bijgehouden via app-gebruik: Service boven het toegezegde volume in de overeengekomen periode wordt als overschrijding beschouwd. Deze wordt in rekening gebracht tegen de overschrijdingsprijs waarover in het contract is onderhandeld. Facturering vindt maandelijks achteraf plaats.
  • Bemeterde services: Service boven het prepaid bedrag in de overeengekomen abonnementsperiode wordt beschouwd als overschrijding en gefactureerd tegen de Pay As You Go-prijs Facturering vindt maandelijks achteraf plaats.
 • PaaS

  Platform als een service: Het database- en serveraanbod dat beschikbaar is in een abonnementsmodel.

 • Openbare cloud

  Cloudservice in een multitenant-omgeving die meerdere klanten ondersteunt.

 • Verlenging

  Het verlengen van uw cloudserviceabonnement.

 • SaaS

  Software als een service: De applicaties die worden geleverd als een service aan klanten via het internet.

 • Services

  Dit omvat zowel de cloud- als professionele services die zijn besteld.

 • Serviceperiode

  De periode gedurende welke een klant cloudservices bestelt, zoals gespecificeerd op de order.

 • Facturereringsvoorwaarden abonnement

  De factureringsvoorwaarden waarin wordt beschreven wanneer een factuur wordt verzonden en de frequentie van de facturering.

 • Vervangen

  Een of meer tussentijdse wijzigingen in een bestaand abonnement, terwijl dit nog steeds binnen de bestaande termijn valt en op dezelfde leversite staat.

 • Opschorten

  Beperking van de beschikbaarheid van een cloudservice wegens niet-betaling van de rekening.