Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

 • Check the spelling of your keyword search.
 • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
 • Try one of the popular searches shown below.
 • Start a new search.

 

Trending Questions

Implementatiemodellen voor cloud databases

Er zijn twee primaire modellen voor cloud databases.

 • Traditioneel, sterk vergelijkbaar met een onsite, intern beheerde database, afgezien dat de infrastructuurvoorzieningen. In dit geval koopt een organisatie virtuele machineruimte van een cloudserviceprovider en wordt de database geïmplementeerd in de cloud. De ontwikkelaars van de organisatie maken gebruik van een DevOps-model of traditioneel IT-personeel om de database te beheren. De organisatie is verantwoordelijk voor het toezicht en het database management.
 • Database as a service (DBaaS), waarbij een organisatie tegen betaling een abonnementscontract afsluit met een cloudserviceprovider. De serviceprovider levert diverse realtime operationele, onderhouds-, beheer- en database managementtaken aan de eindgebruiker. De database draait op de infrastructuur van de serviceprovider. Bij dit gebruiksmodel wordt doorgaans automatisering toegepast op het gebied van provisioning, back-up, schaling, hoge beschikbaarheid, beveiliging, patching en health monitoring. Het DBaaS-model biedt organisaties de grootste waarde door hen in staat te stellengebruik te maken van uitbesteed database management, geoptimaliseerd met behulp van software-automatisering in plaats van het inhuren en beheren van interne database-experts.

De voordelen van een database in de cloud

Cloud databases bieden veel van dezelfde voordelen als andere cloud diensten, zoals:

 • Verbeterde wendbaarheid en innovatie, Cloud databases kunnen zeer snel worden opgezet en net zo snel buiten bedrijf worden gesteld. Hierdoor het mogelijk om eenvoudig en snel nieuwe zakelijke ideeën te testen, te valideren en operationeel te maken. Als de organisatie besluit om een project niet operationeel te maken, kan het project (en de bijbehorende database) eenvoudig worden afgesloten en kan de organisatie doorschakelen naar de volgende innovatie.
 • Kortere marktintroductietijd. Bij gebruik van een cloud database is het niet nodig om hardware te bestellen of te wachten op leveringen, installatie en netwerkconfiguratie bij een nieuw product in het ontwikkelingstraject. Databasetoegang kan binnen enkele minuten beschikbaar zijn.
 • Verminderd risico. Cloud databases bieden talloze mogelijkheden om het risico voor het hele bedrijf te verlagen, met name bij DBaaS-modellen. Cloudserviceproviders kunnen automatisering gebruiken om best practices en functies voor beveiliging af te dwingen en de kans op menselijke fouten te verlagen, waarmee de primaire oorzaak van softwaredowntime wordt geëlimineerd. Geautomatiseerde functies voor hoge beschikbaarheid en Service Level Agreements (SLA's) kunnen het verlies aan inkomsten als gevolg van downtime verminderen of elimineren. En tijdens het implementeren van projecten is het begroten van de capaciteit is geen kritieke kwestie meer, omdat de cloud een oneindige bron kan zijn van just-in-time infrastructuur en services.
 • Lagere kosten. Pay-per-use abonnementsmodellen en dynamisch schalen stellen eindgebruikers in staat om hun voorziening af te stemmen op de normale capaciteit en vervolgens op te schalen tijdens drukke piekperioden en weer terug te schalen wanneer de vraag terugkeert naar het normale niveau. Dit is veel minder kostbaar dan het intern onderhouden van deze capaciteiten, waarbij organisaties fysieke servers moeten aanschaffen die piekvraag aankunnen, hoewel de piekcapaciteit misschien slechts enkele dagen per kwartaal nodig is. Bedrijven kunnen geld besparen door services letterlijk uit te schakelen wanneer ze niet nodig zijn. Ze kunnen ook kosten besparen door wereldwijde initiatieven te ontplooien met marginale investeringen in infrastructuur. In veel gevallen neemt automatisering van cloudsoftware werk uit handen van kostbare databasebeheerders (DBA's). Zodoende worden de operationele kosten verlaagd door de noodzaak van dure interne resources te elimineren.

Keuzes voor cloud database management

Oracle Cloud Elite en Global Elite Partners

Het cloudprogramma Oracle Partner Network (OPN) bestaat uit partners met onderscheidende expertise en vaardigheden die veel tijd en middelen hebben geïnvesteerd in Oracle Cloud-services. De meest bekwame en toegewijde partners die tijd en middelen hebben geïnvesteerd in het ontwikkelen van hun expertise in Oracle Cloud zijn aangeduid als Cloud Elite en Global Cloud Elite Partners.

Meer informatie

Ondernemingen kunnen kiezen hoe ze hun cloud databases willen beheren. De verschillende benaderingen tot database management kunnen worden ingedeeld in de volgende vier algemene categorieën:

 • Zelfbeheerde cloud databases. In dit model runt een organisatie de database in een cloudinfrastructuur, maar beheert de organisatie de database zelf, met inzet van interne resources, zonder integratie van automatisering door de cloudleverancier. Dit model biedt enkele van de standaardvoordelen van het lokaliseren van een database in de cloud, zoals verbeterde flexibiliteit en wendbaarheid, maar de organisatie behoudt de verantwoordelijkheid voor en de controle over het database management.
 • Geautomatiseerde cloud databases. In dit model maken organisaties gebruik van API's (application programming interfaces) voor cloud database services voor het ondersteunen van de lifecycle-activiteiten, maar behouden ze toegang tot de databaseservers en controle over de databaseconfiguratie en besturingssystemen. Geautomatiseerde databaseservices hebben beperkte SLA's. Doorgaans zijn geplande activiteiten, zoals patchen en onderhoud, uitgesloten.
 • Beheerde cloud databases. Dit model is vergelijkbaar met geautomatiseerde cloud databases, maar de cloudleverancier geeft de consument geen toegang tot servers waarop de database wordt gehost. De configuratie is beperkt tot configuraties die worden ondersteund door de cloudleverancier, aangezien eindgebruikers niet wordt toegestaan hun eigen software te installeren.
 • Autonomous cloud databases. Dit is een nieuw, handsfree operationeel model waarbij automatisering en zelflerende systemen het mensenwerk dat is geassocieerd met database management en het afstemmen van prestaties elimineren. In de diensten zijn SLA's opgenomen voor bedrijfskritieke applicaties, zoals zero-downtime activiteiten voor ongeplande en geplande lifecycle-activiteiten voor databases en services.

Typen cloud databases en de overgang naar multimodel

Er zijn talloze soorten cloud databases die allemaal zijn bedoeld om aan specifieke behoeften te voldoen en specifieke soorten workloads te verwerken. Er zijn bijvoorbeeld databases die speciaal zijn opgezet om transacties te beheren, andere die zijn opgezet om applicaties op internetschaal uit te voeren en andere die dienen als datawarehouses voor analyses. Het toepassen van specifieke databasemodellen voor de behoeften van specifieke toepassingen of workloads wordt wel polyglot persistence genoemd.

OLTP-workloads worden ondersteund door datamodellen die anders zijn dan de modellen die worden gebruikt voor OLAP-workloads. Document- en multimediadata zijn afhankelijk van indelingen als XML en JSON (JavaScript Object Notation). Andere soorten databases zijn grafiekdatabases die worden gebruikt voor connectiviteitsanalyse, ruimtelijke databases voor geografische analyse, en key-value stores voor high-performance opslag en het opzoeken van eenvoudige datatypen.

Naarmate commerciële databases voor grote ondernemingen in de loop der tijd een ontwikkeling doormaakten, begonnen ze meerdere datamodellen en toegangsmethoden te bestrijken binnen één database management systeem. Op dit moment is een verschuiving gaande in de sector naar de multimodel database die het voor de eindgebruiker mogelijk maakt te werken met verschillende soorten workloads vanuit één onderliggende database.

Oracle noemt dit concept multimodel polyglot persistence. Bij deze nieuwe voorziening kunnen een groot aantal applicaties gebruikmaken van hetzelfde database management systeem terwijl de onderneming blijft profiteren van de unieke datamodellen die nodig zijn voor een specifieke applicatie. Deze nieuwe database-architecturen stellen ondernemingen in staat het aantal databases dat ze gebruiken aanzienlijk te stroomlijnen en te voorkomen dat datasilo’s ontstaan die breder gebruik van het meest waardevolle bezit van een organisatie (de data) onmogelijk maken.

 

Cloud Database-oplossingen — Wat moet in de cloud worden uitgevoerd?

Bijna elke sector, van financiële dienstverlening tot de gezondheidszorg, kan baat hebben bij het gebruik van cloud database-oplossingen. De vraag is niet of wel of geen cloud database moet worden gebruikt. De vraag is welk model en type het beste beantwoordt aan de specifieke behoeften van een onderneming.

Veel organisaties kiezen voor een gefaseerde benadering van de inzet van cloud databases en het gebruik van een combinatie van traditionele cloud databasemodellen met DBaaS-modellen. Voor andere organisatie, bijvoorbeeld in de financiële dienstensector, kan het intern houden van bedrijfskritieke een prioriteit zijn.

Zaken veranderen echter snel. Naarmate DBaaS-modellen robuuster worden en de overstap naar autonome cloud databases mogelijk wordt, zullen ondernemingen waarschijnlijk meer mogelijkheden en grotere voordelen zien bij het volledig migreren van hun databases naar de cloud.

 

De database van de toekomst: “zelfsturende” cloud databases

Gartner verwacht enorme groei voor cloud databases

Gartner noemt cloud databases als een van de snelstgroeiende segmenten van de markt voor openbare cloud diensten en verwacht dat de omzet van dbPaaS (database-platform-as-a-service) uiterlijk in 2021 bijna $10 miljard zal bereiken.

Meer informatie

Het nieuwste en meest innovatieve type cloud database is de zelfsturende cloud database (ook bekend als de autonomous database, waarnaar eerder werd verwezen). Voor het beheren van on-premises databases is ene toegewijde DBA nodig. Voor het beheren van een zelfsturende cloud database is diezelfde grondige deskundigheid van een DBA niet nodig. Bij dit databasetype wordt gebruikgemaakt van cloudtechnologie en zelflerende systemen voor het automatiseren van de afstemming, beveiliging, back-ups en updates van databases en andere routinematige beheertaken die traditioneel door DBA's werden uitgevoerd.

Zelfsturende databases zijn zodanig ontworpen dat ze automatisch bestand zijn tegen hardwarestoringen, inclusief die op cloud platformlocaties, en bieden online patching van volledige stacks van software, firmware, virtualisatie en clustering. Prestaties en capaciteit worden naar behoefte geschaald. Bovendien worden data beschermd tegen zowel externe aanvallen als kwaadwillende interne gebruikers, en worden veel downtime-gerelateerde problemen van andere modellen, met inbegrip van gepland onderhoud, vermeden.

IDC-onderzoek geeft aan dat is maar liefst 75% van de totale kosten van een onderneming voor data management uit personeelskosten kan bestaan. Een zelfsturende database kan de gemiddelde onderneming jaarlijks honderden, misschien wel duizenden, full-time personeelsuren besparen voor elk van de grote databases van de onderneming. Verder wordt geschat dat 72% van de IT-budgetten van bedrijven wordt besteed aan het onderhouden van bestaande systemen, waardoor slechts 25% overblijft voor innovatie.

Zelfsturende databases kunnen een grote bijdrage leveren aan het elimineren van deze hoge kosten en bedrijven in staat stellen hun DBA's te gebruiken voor werk met een hogere waarde, zoals data modeling, bijstaan van programmeurs met data-architectuur en plannen van toekomstige capaciteit.

De slimme oplossing voor data management: Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud (pdf)

Ons onderzoek toont aan dat van de DBA's

 • 39% 50 of meer databases beheert
 • 95% handmatig databases maakt of bijwerkt
 • 78% tijdens hun loopbaan te maken krijgt met ongeplande downtime als gevolg van ongeteste wijzigingen in de database

Autonomous cloud databases

 • Zorgen voor maximale uptime en prestaties van de database
 • Zorgen voor maximale beveiliging van de database, inclusief patches en fixes
 • Elimineren handmatige, foutgevoelige beheertaken door middel van automatisering
 • Stellen DBA's in staat om hun expertise in te zetten voor hogere functies
Meer informatie over autonomous cloud databases en de wijze waarop ze uw bedrijf kunnen verbeteren

Waar u op moet letten bij het selecteren van een cloud database

Er zijn veel leveranciers en opties beschikbaar voor organisaties die op zoek zijn naar een cloud database-oplossing voor hun onderneming. U wilt uiteraard een model selecteren dat het beste aansluit op de specifieke behoeften van uw bedrijf. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken om op te letten bij een cloud database:

 • Prestaties
  Online en onafhankelijke schaling van rekenkracht en opslagcapaciteit, patching en upgrades, zonder onderbrekingen in de beschikbaarheid van data en applicaties, waarborgt dat de capaciteit van uw database voldoet aan de wisselende behoeften van uw onderneming, zonder onderbreking van de operationele activiteiten. Geautomatiseerde en online optimalisatie van de prestaties, zoals automatische indexering, is een must. Verder is scale-out clustering gewenst voor zowel lezen als schrijven om ervoor te zorgen dat uw bedrijfskritische, realtime workloads naadloos worden uitgevoerd.
 • Beveiliging
  Robuuste beveiligingsfuncties zijn een topprioriteit. Elk databasemodel dat u selecteert, moet in staat zijn data te codering, zowel at-rest als in-flight, en automatische beveiligingsupdates te bieden. Verder is het essentieel om te zorgen voor een strikte scheiding van taken, zodat operationele medewerkers geen toegang hebben tot data van klanten. Krachtige mogelijkheden voor dataredactie om ervoor te zorgen dat de zichtbaarheid van gevoelige data beperkt en onder controle is. Detectie en preventie van externe aanvallen op basis van zelflerende systemen biedt een extra laag van realtime beveiliging. Ten slotte is voor uw meest bedrijfskritische applicaties een speciale cloudinfrastructuur gewenst met hardware-isolatie van andere tenants.
 • En verder…
  Andere kwaliteiten om op te letten, zijn een leesbare stand-by database (gecombineerd met rapportage) om de kosten van hoge beschikbaarheid te verlagen, en geavanceerde flashback-technologieën om bescherming te bieden tegen gebruikersfouten. Ten slotte moet uw database beschikken over een brede compatibiliteit met applicaties van derden.

Uw database overzetten van on-premises naar de cloud

De migratie naar de cloud naadloos laten verlopen

Met de geautomatiseerde hulpmiddelen van Oracle kunt u uw on-premises database naadloos overzetten naar Oracle Cloud, vrijwel zonder downtime, omdat Oracle Database Cloud Service gebruikmaakt van dezelfde standaard, producten en vaardigheden die u momenteel on-premises gebruikt.

Meer informatie over naadloze migratie van uw database naar Oracle Cloud

Het migreren van een database naar de cloud klinkt misschien als een overweldigende taak, maar dat hoeft het niet te zijn. Vooraf plannen is de sleutel. Verder is het belangrijk om te onthouden dat niet alle migratiemethoden van toepassing zijn op elk scenario.

Er zijn verschillende factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een migratiemethode, waaronder datatypen, hostbesturingssystemen en databaseversiebeheer. Hier zijn een enkele zaken om over na te denken tijdens de voorbereiding naarmate de migratie van uw databases naar de cloud dichterbij komt.

 •  Is de beoogde cloud database software compatibel met wat u on-premises gebruikt? Is de versie compatibel?
  Sommige cloud providers bieden geen databaseservices die compatibel zijn met on-premises versies. En als uw beoogde cloud database alleen een hogere versie ondersteunt van de software die u gebruikt, moet u ook plannen maken voor een upgrade.
 • Wat is de omvang en schaal van uw database, en wordt deze configuratie ondersteund door de beoogde cloud?
  Sommige cloud providers bieden alleen kleinere databaseconfiguraties in termen van opslagcapaciteit en aantal cores. Het is raadzaam vooraf te controleren of uw provider beschikt over de capaciteit om aan uw behoeften te voldoen.
 • Voert u aangrenzende scripts uit op de databaseservers zelf?Als dat het geval is, moet u een contract afsluiten voor IaaS (infrastructure as a service) of geautomatiseerde services, en deze zijn mogelijk niet beschikbaar bij uw cloud provider.
 • Moet de migratie plaatsvinden met weinig of geen downtime in uw bestaande applicatie? Vooraanstaande providers van clouddatabases, zoals Amazon, Microsoft en Oracle, maken het selecteren en migreren van databases eenvoudiger dan ooit tevoren. Afhankelijk van de omstandigheden, kan migratie naar de cloud in enkele minuten plaatsvinden.